Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej... - OpenLEX

Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.11.95

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811)

W związku z pkt 10 listu emisyjnego nr 22/2001 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. ogłasza się, co następuje:
1.
Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji dziesięcioletniej o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla czwartego okresu odsetkowego, tj. od 18 sierpnia 2004 r. do 18 sierpnia 2005 r., wynosi 71,00 złotych.
2.
Stopa procentowa obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla czwartego okresu odsetkowego tj. od 18 sierpnia 2004 r. od 18 sierpnia 2005 r. wynosi 7,10%.
3.
Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla czwartego okresu odsetkowego obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) wynoszą:
Data przetargu bonów 52-tygodniowychŚrednia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych
12
7.06.2004 r.6,866%
14.06.2004 r.6,791%
21.06.2004 r.6,788%
28.06.2004 r.6,859%
5.07.2004 r.6,983%
12.07.2004 r.7,194%
19.07.2004 r.7,298%
26.07.2004 r.7,242%