Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej

Na podstawie § 46 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825) Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza, że wysokość maksymalnej stopy technicznej wynosi 3,28%.