Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi w 2017 r., sumy opłat uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w 2017 r. oraz maksymalnej kwoty należnej od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za 2017 r.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1776) w związku z § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1583) ogłasza się, co następuje:
1) koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi w 2017 r. wynoszą 3 961 553 zł;
2) suma opłat, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w 2017 r. wynosi 154 945 zł;
3) maksymalna kwota należna od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za 2017 r. wynosi 9 205 858 zł.