Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych i skreślonych w 2019 roku oraz wyłączonych i zachowawczych drzewostanów nasiennych, dla których wydano w 2019 roku zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego

ZG.7020.3.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu 4  - zarządzam, co następuje:

§  1. 
1.  Uznaje się za wyłączone drzewostany nasienne trzy drzewostany o łącznej powierzchni 30,24 ha, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
2.  Drzewostany nasienne, o których mowa w ust. 1, wyłącza się od wyrębu i innego użytkowania.
§  2. 
1.  Do wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZH-7132-7/2013).
2.  Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1, do rozpoczęcia zagospodarowania wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1, w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia.
§  3.  Skreśla się z rejestru wyłączonych drzewostanów nasiennych siedem drzewostanów o łącznej powierzchni 37,63 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.
§  4.  Zezwala się na rozpoczęcie użytkowania rębnego w trzydziestu siedmiu wyłączonych i zachowawczych drzewostanach nasiennych o łącznej powierzchni 646,18 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3.
§  5.  Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1 i 2, do uzupełnienia Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe w SILPweb-Zasoby o uznane i skreślone wyłączone drzewostany nasienne w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DRZEWOSTANÓW uznanych w 2019 roku za wyłączone drzewostany nasienne

RDLP Piła
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekWiekPowierzchnia

(ha)

1.Zdrojowa GóraZdrojowa GóraZaciszów481 dSO878,68
Razem:8,68

RDLP Toruń

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekWiekPowierzchnia

(ha)

1.LutówkoLutówkoZaleśniak235 hDB.B14514,30
2.BrodnicaMścinOstrówki86 gSO977,26
Razem:21,56

Ogólna powierzchnia uznanych w 2019 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 30,24 ha.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

skreślonych w 2019 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych

RDLP Białystok
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.HajnówkaLeśnaCzerlonka439B cOL198041127,76
2.BiałowieżaZwierzyniecBatorówka392A cOL1996340932,61
3.BiałowieżaBiałowieżaPodcerkiew578A abhOL19963409110,27
Razem:20,64

RDLP Kraków

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.BrzeskoBrzeskoOkocim97 tJS2001226352,50
Razem:2,50

RDLP Radom

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.SuchedniówBliżynJastrzębia202 gMD1963367963,52*
Razem:3,52

RDLP Wrocław

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.JugówKłodzkoBożków72 dŚW1963255056,64
2.JaworBolkówKaczorów162 dBK1989225374,33
Razem:10,97

* zmniejszenie powierzchni

Ogólna powierzchnia skreślonych w 2019 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 37,63 ha.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

wyłączonych drzewostanów nasiennych i drzewostanów zachowawczych, dla których w 2019 roku wydano zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego

RDLP Białystok
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.AugustówBalinkaBrzozowe Grądy139bBRZ196390591,78
2.AugustówSztabinJaminy119ab, 129aOL1996939021,14
3.GołdapŻytkiejmyMaków175bŚW19715025716,79
4.GołdapGołdapOstrówek42g, 97b, 98dŚW1980502648,75
5.GołdapGołdapOstrówek34dj, 35 dfgŚW1989502639,58
6.HajnówkaStarzynaTopiło700B cfSO1980412724,28
7.PiszSzeroki BórJeglak / Dziatki304 df / 313 bcSO19893641030,17
8.MaskulińskieMaskulińskieBorek201 d, 218 aSO19801479937,34
9.MaskulińskieMaskulińskieBorek261c, 283di, 305cSO19801480029,94
10.Głęboki BródGłęboki BródMonkinie / Gulbin216f, 217c / 237a, 238a, 239aSO19961995565,70
Razem:245,47

RDLP Gdańsk

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.KościerzynaBąkWdzydze474b, 475gSO1989730817,95
2.LęborkLęborkNowa Wieś304 dDB.B1963312345,86
Razem:23,81

RDLP Kraków

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.Nowy TargNowy TragGorce87df, 101abŚW19961245243,20
2.NawojowaNawojowaFeleczyn354 mBK196321174,91
Razem:48,11

RDLP Piła

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.Zdrojowa GóraZdrojowa GóraŁubianka205 gSO1989236474,95
2.Zdrojowa GóraZdrojowa GóraŁubianka157 cSO1989236464,95
Razem:9,90

RDLP Radom

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.StaszówKurozwękiPrzyjmy198bcdf,

199abd

BK1989878335,79
2.Ostrowiec

Świętokrzyski

OstrowiecBałtów429 aSO19901328817,96
3.Ostrowiec

Świętokrzyski

OstrowiecNarożniki322 bMD1990132897,13
4.Ruda MalenieckaRadoszyceRuda Pilczycka250h, 251h, 263a, 264dOL1963376259,64
5.Ruda MalenieckaRadoszyceRuda Pilczycka262 bSO1960376267,84
6.Ruda MalenieckaRadoszyceRuda Pilczycka271cdkSO19994894211,21
7.SkarżyskoSkarżyskoCiechostowice109 aJD19633747631,56
8.SuchedniówBliżynŚwinia Góra133 fSO1963367383,58
9.SuchedniówBliżynŚwinia Góra / Wilczy Bór96g / 97cJD19883670233,32
10.SuchedniówSiekiernoKamionka110gBK1963367918,87
11.KozienicePionkiPrzejazd44 i 56 bSO19601354511,00
12.KozienicePionkiKarpówka / Jaśce50d, 51hi / 63agSO19801354232,19
13.ZwoleńGarbatkaDąbrowa74c, 79fjSO19991015024,12
Razem:234,21

RDLP Toruń

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.WłocławekCzarneKurowo213 dgOL196376505,01
2.ZamrzenicaWierzchlasSarnówek111cdf, 112aSO1989249510,20
Razem:15,21

RDLP Wrocław

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok

uznania

Nr

RLMP_LP

Powierzchnia

(ha)

1.HenrykówHenrykówMuszkowice286 aBK19634585512,10
2.JugówJugówPrzygórze44 f, 45 aŚW19894594320,00
3.Kamienna GóraLubawkaChełmsko240 fŚW1989458825,44
4.Kamienna GóraKamienna

Góra

Sędzisław275 c, 276 fhiŚW19694588914,60
5.Lwówek ŚląskiLwówek ŚląskiGradówek165 dgBK1963252027,33
6.MiliczMiliczLaskowice154 dSO19802241310,00
Razem:69,47

Ogólna powierzchnia wyłączonych drzewostanów nasiennych i zachowawczych, dla których w 2019 roku wydano zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego, wynosi 646,18 ha.

1 Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Przepis § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala w szczególności szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.