Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2012 roku

ZH-7132-4/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a także zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Uznaje się za wyłączone drzewostany nasienne sześć drzewostanów o łącznej powierzchni 72,58 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
2. Drzewostany nasienne, o których mowa w ust. 1, wyłącza się od wyrębu i innego użytkowania.
§  2.
1. Do wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr: ZG/7130/32/2005).
2. Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1, do rozpoczęcia zagospodarowania wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa w § 1, w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia.
§  3. Skreśla się z rejestru wyłączonych drzewostanów nasiennych trzy drzewostany o łącznej powierzchni 8,93 ha oraz skreśla się część trzech drzewostanowe łącznej powierzchni 36,45 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.
§  4. Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2, do uzupełnienia Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe w SILPweb-Zasoby o uznane i skreślone wyłączone drzewostany nasienne w terminie jednego miesiąca od dnia wdrożenia aplikacji SILPweb-Zasoby.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DRZEWOSTANÓW

uznanych w 2012 roku za wyłączone drzewostany nasienne

RDLP Białystok
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekWiekPowierzchnia

(ha)

1.Czarna BiałostockaKumiałkaSławno55c, 60aDB.S9510,00
Razem10,00

RDLP Szczecinek

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekWiekPowierzchnia (ha)
1.BytówBorzytuchomJutrzenka219aSO8219,85
2.TrzebielinoTrzebielinoTrzebielino378bSO11718,87
3.CzłuchówPolnicaPolnica30hSO9910,22
4.Czarne CzłuchowskieMiędzybórzBrzezie38cgSO959,48
5.DamnicaDamnicaWielka Wieś190bcDG1064,14
Razem62,56

Ogólna powierzchnia uznanych w 2012 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 72,56 ha.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SKREŚLONYCH W 2012 ROKU

wyłączonych drzewostanów nasiennych

RDLP Białystok
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok uznaniaNr RLMP_LPPowierzchnia (ha)
1.MaskulińskieRucianeGuzianka123cMD198049 7641,20
2.DrygałyGrądówkaWilczy Las625cBRZ20015 9534,67
Razem5,87

RDLP Szczecinek

Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok uznaniaNr RLMP_LPPowierzchnia (ha)
1.BytówBorzytuchomJutrzenka181bSO198039 5223,53*
2.SzczecinekWierzchowoSpore298gJS198012 8051,50*
3.SzczecinekWierzchowoSpore293gJS199617 2493,06**
4.DrawskoDrawskoBorowo850h, 864a, 896abDB.B200237 71631,42*
Razem39,51

* zmniejszenie powierzchni istniejącego WDN-u

** obiekt skreślony przez BNL

Ogólna powierzchnia skreślonych w 2012 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 45,38 ha.