Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1) wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych

Lp.Numer jednostki

w

wykazie

Nazwa jednostkiAdres jednostki
1.0001Uniwersytet w Białymstoku Instytut Biologiiul. Świerkowa 20 b

15 - 950 Białystok

2.0002Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Noferaul. Św. Teresy 8

91 - 348 Łódź

3.0003Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiskaul. Banacha 12/16

90 - 237 Łódź

4.0004Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarskiul. Pomorska 251

92 - 213 Łódź

5.0005Uniwersytet Medyczny

Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

ul. Narutowicza 60

90 - 136 Łódź

6.0006Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Zakład Zwierząt Laboratoryjnychul. Rzgowska 281/289

93 - 338 Łódź

7.0007Uniwersytet Łódzki Katedra Neurobiologiiul. Rewolucji 1905 r. 66

90 - 222 Łódź

8.0008Śląski Uniwersytet Medyczny

Centrum Medycyny Doświadczalnej

ul. Medyków 4

40 - 752 Katowice

9.0009AnimaLabul. Czeremchowa 4/8

61 - 474 Poznań

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Lp.Numer jednostki w wykazieNazwa jednostkiAdres jednostki
1.0001Wykreślona
2.0002Uniwersytet Medyczny w Białymstokuul. Kilińskiego 1

15 - 089 Białystok

30003Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Biologii

ul. Świerkowa 20b

15 - 950 Białystok

4.0004Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polska Akademia Nauk w Warszawieul. Pawińskiego 5

02 - 106 Warszawa

5.0005Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Mickiewicza 26

05 - 840 Brwinów

6.0006Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych

ul. Roentgena 5

02 - 781 Warszawa

7.0007Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

Polska Akademia Nauk

ul. Pasteura 3

02 - 093 Warszawa

8.0008Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego w Warszawie

Polska Akademia Nauk

ul. Twarda 51/55

00 - 818 Warszawa

9.0009Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr hab. Aleksandra Szczygła w Warszawie

Zakład Fizjologii i Biochemii Żywienia

ul. Powsińska 61/63

02 - 903 Warszawa

100010Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

im. Gen. Karola Kaczkowskiego

ul. Kozielska 4

01 - 163 Warszawa

11.0011Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego

Al. Sobieskiego 9

02 - 975 Warszawa

12.0012Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii

ul. Miecznikowa 1

02 - 096 Warszawa

13.0013Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Zakład Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej

ul. Chodakowska 19/31

01-673 Warszawa

14.0014Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Biostruktury

Zakład Histologii i Embriologii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 5

02 - 004 Warszawa

15.0015Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiejul. Chałubińskiego 5

02 - 004 Warszawa

16.0016Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED w Warszawieul. Chełmska 30/34

00 - 725 Warszawa

17.0017Narodowy Instytut Leków w Warszawieul. Chełmska 30/34

00 - 725 Warszawa

18.0018Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie

Zakład Toksykologii Środowiskowej

ul. Chocimska 24

00 - 791 Warszawa

19.0019Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie

Zakład Badania Surowic i Szczepionek

ul. Chocimska 24

00 - 791 Warszawa

20.0020Państwowy Zakład Higieny, Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie

Zakład Parazytologii Lekarskiej

ul. Chocimska 24

00 - 791 Warszawa

21.0021Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Warszawieul. Karolkowa 22/24

01 - 207 Warszawa

22.0022Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA w Warszawie

Laboratorium Farmakologiczne

ul. Fleminga 2

03 - 176 Warszawa

23.0023Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Giermków 3

04 - 491 Warszawa

24.0024Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Wilgi 20

04 - 831 Warszawa

25.0025Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

ul. Stawki 5/7

00 - 183 Warszawa

26.0026Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zakład Biofizyki i Biomatematyki

ul. Marymoncka 99

01 - 813 Warszawa

27.0027Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Transplantologii

ul. Nowogrodzka 59

02 - 006 Warszawa

28.0028Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zakład Cytologii Klinicznej

ul. Marymoncka 99

01 - 813 Warszawa

29.0029Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zakład Fizjologii Klinicznej

ul. Marymoncka 99

01 - 813 Warszawa

30.0030Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej

ul. Fieldorfa 40

04 - 158 Warszawa

31.0031Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

ul. Czerniakowska 16

00 - 701 Warszawa

32.0032Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159c

02 - 776 Warszawa

33.0033Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Nauk o Zwierzętach

ul. Nowoursynowska 159

02 - 776 Warszawa

34.0034Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawieul. Starościńska 5

02 - 516 Warszawa

35.0035Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych

ul. Pawińskiego 3a

02 - 106 Warszawa

36.0036Instytut Reumatologii w Warszawie

Zakład Patofizjologii i Immunologii

ul. Spartańska 1

02 - 637 Warszawa

37.0037Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00 - 927 Warszawa

38.0038Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wydział Psychologii

ul. Pawia 55

01 - 030 Warszawa

39.0039Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Zakład Hodowli Koni

ul. Ciszewskiego 8

02 - 786 Warszawa

40.0040Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Katedra Bromatologii i Katedra Toksykologii

ul. Banacha 1

02 - 097 Warszawa

41.0041Gdański Uniwersytet Medyczny

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

Centrum Badawczo-Usługowe

ul. Dębinki 1

80 - 211 Gdańsk

42.0042Wykreślona
43.0043Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Centrum Medycyny Doświadczalnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a

15 - 276 Białystok

44.0044Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Rolniczy

ul. Prusa 12

08 - 110 Siedlce

45.0045Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

ul. Kopernika 7

31 - 034 Kraków

46.0046Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Katedra i Zakład Anatomii Patologicznejul. Marcinkowskiego 1

50 - 368 Wrocław

47.0047Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodziul. Św. Teresy 8

91 - 348 Łódź

48.0048Uniwersytet Łódzki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Banacha 12/16

90 - 237 Łódź

49.0049Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Lekarski

ul. Pomorska 251

92 - 213 Łódź

50.0050Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

ul. Narutowicza 60

90 - 136 Łódź

51.0051Instytut " Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Zakład Zwierząt Laboratoryjnych

ul. Rzgowska 281/289

93 - 338 Łódź

52.0052Uniwersytet Łódzki

Katedra Neurobiologii

ul. Rewolucji 1905 r. 66

90 - 222 Łódź

53.0053Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Medycyny Doświadczalnej

ul. Medyków 4

40 - 752 Katowice

54.0054Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Katedra i Zakład Toksykologii

ul. Dojazd 30

60 - 631 Poznań

55.0055Hodowla Zwierząt LaboratoryjnychIlkowice 41

32 - 218 Słaboszów, pow. Miechów

56.0056Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Klinicznej

ul. Medyczna 9

30 - 688 Kraków

57.0057Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Pl. Grunwaldzki 49

50 - 366 Wrocław

58.0058Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Ogrodowa 18

05 - 840 Brwinów

59.0059Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Kompina 57

99 - 416 Nieborów

60.0060Hodowla Zwierząt Laboratoryjnychul. Trąbki 163

32 - 020 Wieliczka

61.0061Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk o Środowisku

ul. Gronostajowa 7

30 - 387 Kraków

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Lp.Numer jednostki w wykazieNazwa jednostki
1.001Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
2.002Uniwersytet Świętokrzyski w Kielcach

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

3.003Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
4.004SLW BIOLAB s. c. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne w Ostródzie
5.005Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk w Warszawie
6.006Instytut Farmakologii Polska Akademia Nauk w Krakowie
7.007Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polska Akademia Nauk w Warszawie
8.008Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
9.009Narodowy Instytut Leków w Warszawie
10.010Wykreślona
11.011Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12.012Centrum Badań Ekologicznych Polska Akademia Nauk w Dziekanowie Leśnym
13.013Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o. o. w Warszawie
14.014Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. w Warszawie
15.015Zakład Badania Ssaków Polska Akademia Nauk w Białowieży
16.016Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
17.017Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
18.018Uniwersytet Łódzki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

19.019Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

20.020ADAMED Sp. z o. o. w Czosnowie k/Warszawy
21.021Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
22.022Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

23.023Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

24.024Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

25.025Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk w Krakowie
26.026Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej

27.027Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydział Lekarski

28.028Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

29.029Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

30.030Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polska Akademia Nauk w Jastrzębcu
31.031Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii

32.032Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wydział Psychologii

33.033Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I
34.034Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II
35.035Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny
36.036Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

37.037Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wydział Psychologii

38.038Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

39.039Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

40.040Instytut Parazytologii Polska Akademia Nauk w Warszawie
41.041Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

42.042Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

43.043Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego

Polska Akademia Nauk w Jabłonnej

44.044Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

45.045Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii

46.046Uniwersytet Rzeszowski Zamiejscowy

Wydział Biotechnologii

47.047Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Polska Akademia Nauk we Wrocławiu

48.048Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
49.049Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii

50.050Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarski

51.051Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
52.052Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
53.053Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Biotechnologii

54.054Instytut Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk w Łodzi
55.055Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

56.056Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
57.057Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

58.058Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

59.059Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polska Akademia Nauk w Olsztynie
60.060Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk w Sopocie
61.061Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Farmaceutyczny

62.062Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Fizjoterapii

63.063Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk o Zdrowiu

64.064Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Wojskowo-Lekarski

65.065Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed" Sp. z o. o. w Lublinie
66.066Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
67.067Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

68.068Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr hab. Aleksandra Szczygła w Warszawie
69.069Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

70.070Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

71.071Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

72.072Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
73.073Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
74.074Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
75.075Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Lekarski

76.076Gdański Uniwersytet Medyczny

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

Centrum Badawczo-Usługowe

77.077Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

78.078Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

79.079Wykreślona
80.080Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarski

81.081Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Biologiczno-Chemiczny

82.082Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

83.083Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Przyrodniczych

84.084Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

85.085Instytut Genetyki Człowieka Polska Akademia Nauk w Poznaniu
86.086Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Zielonej Górze

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim

87.087Wykreślona
88.088Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Wydział Wychowania Fizycznego

89.089Instytut Zootechniki w Krakowie
90.090Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
91.091Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

92.092Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Lekarski

93.093Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

94.094Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

95.095Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa

96.096Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny

97.097Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wydział Lekarski

98.098Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

99.099Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Centrum Medycyny Doświadczalnej

100.0100Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii

101.0101Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

102.0102Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

103.0103Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

104.0104Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Medycyny Doświadczalnej

105.0105Zakład Ornitologii Polska Akademia Nauk w Gdańsku
106.0106Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

107.0107BIOWET Puławy Sp. z o. o. w Puławach
108.0108Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
109.0109Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

110.0110Uniwersytet Wrocławski

Wydział Biotechnologii

111.0111Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Biologiczno-Rolniczy

112.0112Wykreślona
113.0113Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

114.0114Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Wydział Nauk o Zdrowiu

115.0115Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Geograficzno-Biologiczny

116.0116Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego

Polska Akademia Nauk w Krakowie

117.0117Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

118.0118Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

119.0119Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Lublinie

Zakład Higieny Weterynaryjnej

120.0120Uniwersytet Podlaski w Siedlcach

Wydział Rolniczy

121.0121Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania i Marketingu

122.0122Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. we Wrocławiu

Zakład w Legnicy

123.0123Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

124.0124Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

125.0125Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Krośnie

Zakład Higieny Weterynaryjnej

126.0126Centrum Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk w Łodzi
127.0127Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Andrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

128.0128Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

129.0129Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Leśny

130.0130Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
131.0131Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego "Biowet Drwalew" S.A. w Drwalewie
132.0132Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos - Farma" Sp. z o. o. w Bielawie
133.0133Polfa Warszawa S.A. w Warszawie
134.0134Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
135.0135Warszawski Uniwersytet Medyczny

I Wydział Lekarski

136.0136UNIGEN Instytut Badawczo-Produkcyjny Sp. z o. o. w Krakowie
137.0137Warszawski Uniwersytet Medyczny

II Wydział Lekarski

138.0138Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

139.0139Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Zdrowiu

140.0140Wykreślona
141.0141Wykreślona
142.0142Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

143.0143Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

144.0144Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polska Akademia Nauk w Gołyszu
145.0145Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Nauk Biologicznych

146.0146Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Bydgoszczy

Zakład Higieny Weterynaryjnej

147.0147Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk w Warszawie
148.0148Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie
149.0149Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

150.0150Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

151.0151Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

152.0152Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

153.0153Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny

154.0154American Heart of Poland Sp. z o. o. w Ustroniu

Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach

155.0155Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny we Wrocławiu

Zakład Higieny Weterynaryjnej

156.0156Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Medycznych

157.0157Celther Polska Sp. z o. o. w Łodzi

Laboratorium Naukowo-Badawcze

158.0158Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polska Akademia Nauk w Poznaniu Stacja Badawcza w Turwi
159.0159Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
160.0160Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

161.0161Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

PIAST PASZE Sp. z o.o. w Kępnie

162.0162Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Ośrodek Radioizotopów POLATOM
163.0163Politechnika Warszawska w Warszawie

Wydział Inżynierii Środowiska

164.0164Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) w Krakowie
165.0165Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni