Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.1.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 1989 r.

WYKAZY Nr 1–5/1989
nadanych stopni naukowych doktora.

(Tekst pominięto)