Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r. - OpenLEX

Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.326

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2004 r.

Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r.

1. Wyrok z dnia 10.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 45/03) w sprawie z odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ł. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Wyrok z dnia 19.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 63/03) w sprawie z odwołania Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Wyrok z dnia 26.05.2004 r. (Sygn. akt Ama 33/03) w sprawie z odwołania Gminy Ż. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Wyrok z dnia 2.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 94/03) w sprawie z odwołania "SIM" S.A. w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Wyrok z dnia 9.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 38/03) w sprawie z odwołania przedsiębiorcy Dariusza J. "Juratech" w C. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Wyrok z dnia 16.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 99/03) w sprawie z odwołania Energetyki Poznańskiej S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Wyrok z dnia 16.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 41/03) w sprawie z odwołania Przedsiębiorcy Romana M. Auto Złom i Wypożyczalnia Samochodów w M. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Wyrok z dnia 17.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 39/03) w sprawie z odwołania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w T. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Wyrok z dnia 23.06.2004 r. (Sygn. akt Ama 66/03) w sprawie z odwołania Polskiej Izby Finansowej "Skarbiec" Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 325 w niniejszym nr Dziennika)

10. Wyrok z dnia 7.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 65/03) w sprawie z odwołania Gminy G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 55/03) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 57/03) w sprawie z odwołania ENION S.A. w K. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

14. Wyrok z dnia 11.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 62/03) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej w O. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15. Wyrok z dnia 25.08.2004 r. (Sygn. akt Ama 91/03) w sprawie z odwołania Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w B. i Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17. Wyrok z dnia 21.07.2004 r. (Sygn. akt Ama 93/03) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.