Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2003.1.249

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2003 r.

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego

1. Wyrok z dnia 4.07.2002 r. (Sygn. akt I CKN 858/00) w sprawie z odwołania Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Wyrok z dnia 26.09.2002 r. (Sygn. Akt III CKN 213/01) w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Okocimskim Zakładom Piwowarskim S.A. w Brzesku (publ. poz. 249 w niniejszym nr Dziennika).

3. Wyrok z dnia 24.10.2002 r. (Sygn. akt I CKN 1466/00) w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej "Batory" w Chorzowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.