Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r. - OpenLEX

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2010.1.6

Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2010 r.

Wykaz wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r.

1. Wyrok z dnia 21.07.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 73/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o.o. w Zgorzelcu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Wyrok z dnia 03.08.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 90108) w sprawie z odwołania Enea S.A. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Wyrok z dnia 05.08.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 147/07) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Budowlanego Jaz-Bud w Białymstoku przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Wyrok z dnia 04.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 61/08) w sprawie z odwołania Aster Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Wyrok z dnia 08.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 72/08) w sprawie z odwołania "Hotelu Lipsk" Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Wyrok z dnia 16.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 84/08) w sprawie z odwołania Politechniki Warszawskiej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Wyrok z dnia 16.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 15/09) w sprawie z odwołania Bac-Pol S.A. w Rzeszowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Wyrok z dnia 24.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 117/08) w sprawie z odwołania Gminy Lublin przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Wyrok z dnia 30.09.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 103/08) w sprawie z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10. Wyrok z dnia 02.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 53/08) w sprawie z odwołania Pawła H. - Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych w Człopie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11. Wyrok z dnia 06.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 105/08) w sprawie z odwołania Polaris Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12. Wyrok z dnia 13.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 76/09) w sprawie z odwołania Gminy Gorzów Wielkopolski przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Wyrok z dnia 16.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 81/08) w sprawie z odwołania Fanclub Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

14. Wyrok z dnia 16.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 95/08) w sprawie z odwołania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

15. Wyrok z dnia 19.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 66/08) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16. Wyrok z dnia 26.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 68/08) w sprawie z odwołania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17. Wyrok z dnia 27.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 104/08) w sprawie z odwołania Tikkurila Polska S.A. w Warszawie i 84 innych przedsiębiorców przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

18. Wyrok z dnia 27.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 126/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

19. Wyrok z dnia 16.10.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 81/08) w sprawie z odwołania Fanclub Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

20. Wyrok z dnia 10.11.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 63/08) w sprawie z odwołania Zakładu Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. w Sobótce przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

21. Wyrok z dnia 16.11.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 111/08) w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Handlowego "Hiper-Glazur" Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

22. Wyrok z dnia 24.11.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 75/08) w sprawie z odwołania Lukas Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

23. Wyrok z dnia 30.11.2009 r. (Sygn. akt XVII Ama 19/09) w sprawie z odwołania Sita Radom Sp. z o.o. w Radomiu przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.