Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA PORĘCZEŃ I GWARANCJI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 r.

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji Skarbu PaństwaBank/Beneficjent poręczenia/gwarancji Skarbu PaństwaKwota poręczenia/gwarancji Skarbu Państwa w złRodzaj poręczenia/gwarancji Skarbu Państwa
Bank Gospodarstwa Krajowego-3 012 590 000Gwarancja spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji
Bank Gospodarstwa Krajowego-3 012 590 000Gwarancja spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny1 163 232 000Gwarancja spłaty kredytu
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny1 576 902 600Gwarancja spłaty kredytu
Bank Gospodarstwa KrajowegoEuropejski Bank Inwestycyjny1 964 644 500Gwarancja spłaty kredytu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Europejski Bank Inwestycyjny902 622 000Gwarancja spłaty kredytu
Razem:11 632 581 100