Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2024.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.POSNET

THERMAL XL2 B

PT 1/20242024-01-152029-01-15POSNET POLSKA Spółka Akcyjna
2.POSNET TRIO ONLINEPT 2/20242024-01-152029-01-15POSNET POLSKA Spółka Akcyjna
3.XKasaPT 3/20242024-02-272029-03-05XPAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością