Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2018.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2018 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.DEON

LAN E

PT 12/20182018-04-132022-04-16COMP Spółka Akcyjna (producent)
2.BONO

LAN E

PT 13/20182018-04-172022-04-18COMP Spółka Akcyjna (producent)
3.POSNET

TEMO HS

PT 14/20182018-04-232022-04-25"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
4.POSNET

REVO

PT 15/20182018-05-092022-05-10"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
5.INNOVA

DF-1 FV

PT 16/20182018-06-222022-06-26BETQM IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (producent)