Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. potwierdzenie... - OpenLEX

Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2016.18

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i poz. 846) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2016 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.INNOVA DF-1 FVPT 9/20162016-04-112020-04-18INNOVA spółka akcyjna

(producent)

2.UPOS-FP20PT 10/20162016-04-282020-05-04Exorigo-Upos sp. z o.o.

(producent)

3.ELZAB K10PT 11/20162016-05-112020-05-11Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" spółka akcyjna

(producent)

4.MAŁA PLUS EPT 12/20162016-06-212020-06-27COMP spółka akcyjna

(producent)