Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Na podstawie art. 111 ust. 6 d pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342) ogłasza się wykaz typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TYPÓW KAS REJESTRUJĄCYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA FUNKCJI, KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ

Lp.Typ kasy rejestrującejNumer potwierdzeniaData potwierdzeniaTermin obowiązywania potwierdzeniaNazwa producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących
123456
1.SENTO EPT 10/20122012-10-262015-10-29COMP Spółka Akcyjna (producent)
2.POSNET THERMAL FV EJPT 11/20122012-10-302015-11-05"POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna (producent)
3.EURO-50TE MiniPT 12/20122012-12-072015-12-10TORELL - Danuta Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna (importer)
4.INNOVA PRESTOPT 13/20122012-12-102015-12-11INNOVA Spółka Akcyjna (producent)