Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykazu podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego 2

Na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU PIERWSZYCH PRZETWÓRCÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

1. Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 196

31-982 Kraków

2. FTK Sp. z o. o.

ul. Leśna 2

22-300 Krasnystaw

3. Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 20

28-300 Jędrzejów

4. "PRAXIS" Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 3

58-400 Kamienna Góra

5. LUXOR Sp. z o. o.

Mała Wieś 10

05-622 Belsk Duży

6. AGROSAB Sp. z o.o.

Łukowa 62

23-412 Łukowa

7. LUXTAB Sp. z o.o.

Obliźniak 51 A

24-320 Poniatowa

8. Nikos Gleoudis Kavex S.A.

ul. Fragkon 6-8

54626 Thessaloniki, Grecja

9. Cesarsko - Królewskie Laboratorium Tytoniowe Sp. z o.o.

ul. Jana Sabały 29

31-479 Kraków

10. Łukowa Tobacco Company Spółka Cywilna Michał Hyz, Mieczysław Pękala

Łukowa 27

23-412 Łukowa

11. Tobaccoland Piotr Perzanowski

ul. Warszawska 16

11-300 Biskupiec

12. Burley Tobacco Trading Poland Sp. z o. o.

Mełno 1A

86-330 Mełno

13. Krzysztof Knap "AGRO"

ul. Konopnickiej 41

37-300 Leżajsk

14. TOBACCOLEAF - ZEN ZENON PĘKALSKI

Olbrachcice Wielkie 30A

57-200 Ząbkowice Śląskie

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 9).