Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2013.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie wykazu podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego2)

Na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 52).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU PIERWSZYCH PRZETWÓRCÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

1. Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 196

31-982 Kraków

2. FTKSp. z o. o.

ul. Leśna 2

22-300 Krasnystaw

3. Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 20

28-300 Jędrzejów

4. "PRAXIS" Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 3

58-400 Kamienna Góra

5. LUXOR Sp. z o. o.

Mała Wieś 10

05-622 Belsk Duży

6. AGROSAB Sp. z o.o.

Łukowa 62

23-412 Łukowa

7. LUXIAB Sp. z o.o.

Obliźniak 51 A

24-320 Poniatowa

8. Nikos Gleoudis Kavex S.A.

ul. Fragkon 6-8

54626 Thessaloniki, Grecja

9. Cesarsko - Królewskie Laboratorium Tytoniowe Sp. z o.o.

ul. Jana Sabały 29

31-479 Kraków

10. Łukowa Tobacco Company Spółka Cywilna Michał Hyz, Mieczysław Pękala

Łukowa 27

23-412 Łukowa

11. Tobaccoland Piotr Perzanowski

ul. Warszawska 16

11-300 Biskupiec

12. Burley Tobacco Trading Poland Sp. z o. o.

Mełno 1A

86-330 Mełno