Wykaz podmiotów objętych w roku 2019 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2019 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

Na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. poz. 904 oraz z 2019 r. poz. 35) ogłasza się, co następuje:
1)
listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235), wraz z wykazem zakupów objętych tym dofinansowaniem, zawiera następująca tabela:
Lp.Nazwa podmiotuPrzedmiot zakupuIlośćCena

jednostkowa

netto

Wartość nettoPropozycja

podziału

Łączne

dofinansowanie

podmiotu

1Aeroklub OstrowskiRadiostacja samolotowa Bendix King KX165A z separacją częstotliwości 8,33 kHz121 000,00 zł21 000,00 zł10 500,00 zł10 500,00 zł
2Aeroklub

Dolnośląski

Kosiarka samojezdna140 000,00 zł40 000 00 zł20 000,00 zł20 000,00 zł
3Aeroklub KrakowskiKosiarka do ciągnika128 456,00 zł28 456,00 zł14 228,00 zł38 619,00 zł
Ciągnik rolniczy do utrzymania pasa startowego148 782,00 zł48 782,00 zł24 391,00 zł
4Aeroklub KonińskiKosiarka do trawy116 000,00 zł16 000,00 zł8 000,00 zł8 000,00 zł
5Aeroklub BydgoskiKosiarka do trawy TALEX Leopard 2,8 m114 500,00 zł14 500,00 zł7 250,00 zł7 250,00 zł
6Aeroklub PolskiRadiostacja Becker 6201210 500,00 zł21 000,00 zł10 500,00 zł10 500,00 zł
7Aeroklub Orląt w DęblinieKomplet, w skład którego wchodzi radiostacja GNC 255A, antena z przeznaczeniem SP-KHC114 580,00 zł14 580,00 zł7 290,00 zł18 413,02 zł
Komplet, w skład którego wchodzi audio panel

PMA 4000, radiostacja

IC-A220TSO, antena z przeznaczeniem na SP-KHD, SP-ORD

211 123,02 zł22 246,04 zł11 123,02 zł
8Aeroklub Radomski Lotnisko PiastówRadiostacja samolotowa Garmin GNC 255A 8,33 kHz115 000,00 zł15 000,00 zł7 500,00 zł24 500,00 zł
Radiostacja lotnicza Bendix King KX165A 8,33 kHz120 000,00 zł20 000,00 zł10 000,00 zł
Transponder Garmin GTX 328114 000,00 zł14 000,00 zł7 000,00 zł
9Aeroklub ŁódzkiUrządzenie nawigacyjne Garmin G5211 200,00 zł22 400,00 zł11 200,00 zł11 200,00 zł
10Aeroklub Lubelski w RadawcuRadiostacja lotnicza (8,33 kHz) Trig TY 96116 850,00 zł16 850 00 zł8 425,00 zł 13 635,00 zł
Transponder GTX 335110 420,00 zł10 420,00 zł5 210,00 zł
11Aeroklub GdańskiRadiostacja lotnicza z systemem antykolizyjnym Flarm do szybowca112 406,00 zł12 406,00 zł6 203,00 zł81 226,00 zł
Radiostacja lotnicza z systemem nawigacyjnym LX NAV do szybowca113 350,00 zł13 350,00 zł6 675,00 zł
Lina do wyciągarki szybowcowej o długości 2000 m110 700,00 zł10 700,00 zł5 350,00 zł
Kosiarka bijakowa112 000,00 zł12 000,00 zł6 000,00 zł
Walec wibracyjny180 000,00 zł80 000,00 zł40 000,00 zł
Komplet spadochronu rezerwowego skoczka216 995,00 zł33 990,00 zł16 998,00 zł
12Aeroklub Rybnickiego Okręgu WęglowegoCiągnik rolniczy1114 000,00 zł114 000,00 zł57 000,00 zł57 000,00 zł
13Aeroklub ElbląskiTransponder KT74 plus enkoder wysokości112 200,00 zł12 200,00 zł6 100,00 zł6 100,00 zł
14Aeroklub KieleckiZestaw łączności radiowej lotniskowej z separacją 8,33 wraz z osprzętem114 748,00 zł14 748,00 zł7 374,00 zł7 374,00 zł
15Aeroklub

Nadwiślański

Komplet spadochronów ratunkowych do szybowca410 900,00 zł43 600,00 zł21 800,00 zł31 900,00 zł
Radiostacja lotnicza samolotowa210 100,00 zł20 200,00 zł10 100,00 zł
16Aeroklub Ziemi ZamojskiejLotnicza radiostacja COM/NAV z odstępem międzykanałowym 8,33 kHz Garmin GNC 255 A/B (lub równoważna) wraz z montażem119 920,00 zł19 920,00 zł9 960,00 zł9 960,00 zł
17Aeroklub Warmińsko - MazurskiZakup spadochronowego tandemowego zestawu ratowniczego146 000,00 zł46 000,00 zł23 000,00 zł23 000,00 zł
18Aeroklub Poznański im. Wandy ModlibowskiejKosiarka dyskowa KDF 340130 000,00 zł30 000,00 zł15 000,00 zł21 445,00 zł
Radiostacja lotniskowa Becker GK616-1 (8,33 kHz)112 890,00 zł12 890,00 zł6 445,00 zł
19Aeroklub StalowowolskiLina do wyciągarki szybowcowej 3000 m Ropczyce112 000,00 zł12 000,00 zł6 000,00 zł13 500 zł
Radiostacja lotnicza Trig TY96 wraz z niezbędnym osprzętem i montażem115 000,00 zł15 000,00 zł7 500,00 zł
20Aeroklub

Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie

Radiostacja pokładowa z separacją 8,33 kHz110 082,00 zł10 082,00 zł5 041,00 zł5 041,00 zł
21Aeroklub

Rzeszowski

Spadochron ratowniczy MARS z pokrowcem i automatem215 000,00 zł30 000,00 zł15 000,00 zł35 500,00 zł
Transponder samolotowy213 500,00 zł27 000,00 zł13 500,00 zł
Żyroskopowy wskaźnik kursu i wskaźnik CDI114 000,00 zł14 000,00 zł7 000,00 zł
22Aeroklub Podhalański z siedzibą w Łososinie DolnejElektroniczny System do Sterowania Lotem ASPEN EFD 1000118 800,00 zł18 800,00 zł9 400,00 zł9 400,00 zł
23Aeroklub BiałostockiOdśnieżarka wirnikowa140 000,00 zł40 000,00 zł20 000,00 zł20 000,00 zł
24Górska Szkoła Szybowcowa AP Żar im. Adama DziurżyńskiegoSystem antykolizyjny FLARM z kolorowym wyświetlaczem i funkcją

wario

211 968,80 zł23 937,60 zł11 968,80 zł11 968,80 zł
Łącznie:496 031,82 zł
2)
ogólna kwota przyznanego w roku 2019 dofinansowania, o którym mowa w pkt 1, wynosi 496 031, 82 zł.