Wykaz podmiotów objętych w roku 2018 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2018 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

Na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. poz. 904) ogłasza się, co następuje:
1)
listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650), wraz z wykazem zakupów objętych tym dofinansowaniem, zawiera następująca tabela:
Lp.Nazwa podmiotuPrzedmiot zakupuIlośćCena jednostkowa nettoPropozycja podziałuŁączne

dofinansowanie podmiotu

1Aeroklub ElbląskiTransponder Bendix King KT 74110 500,00 zł5 250,00 zł5 250,00 zł
2Aeroklub Rybnickiego Okręgu WęglowegoRadio TRIG TY 96 - dostawa wraz z montażem115 033,00 zł7 516,50 zł7 516,30 zł
3Aeroklub ŚląskiRadiostacja pokładowa z sep. 8,33 kHz Bendix King KX-165A419 500,00 zł39 000,00 zł53 500,00 zł
Radiostacja pokładowa z sep. 8,33 kHz Garmin GNC 255A214 500,00 zł14 500,00 zł
4Aeroklub Nowy TargEDM - 730/830 System monitorowania parametrów silnika120 000,00 zł10 000,00 zł36 000,00 zł
Ciągnik rolniczy152 000,00 zł26 000,00 zł
5Aeroklub OstrowskiRadiostacja samolotowa111 000,00 zł5 500,00 zł11 000,00 zł
Spadochron siedzeniowy111 000,00 zł5 500,00 zł
6Aeroklub DolnośląskiRadiostacja lotniskowa115 000,00 zł7 500,00 zł15 500,00 zł
Transponder do samolotu CESSNA 152116 000,00 zł8 000,00 zł
7Aeroklub KieleckiSpadochron zapasowy R-max z uprzężą i pokrowcem WINGS218 000,00 zł18 000,00 zł18 000,00 zł
8Aeroklub PolskiTransponder GTX 328112 500,00 zł6 250,00 zł19 330,00 zł
Radiostacja Becker 6201110 500,00 zł5 250,00 zł
Radiostacja Becker GK 615115 660,00 zł7 830,00 zł
9Aeroklub WarszawskiRadiostacja Garmin GNC 255A 8,33 kHz NAV/COM214 100,00 zł14 100,00 zł56 350,00 zł
Transponder Garmin GTX 345 ADS-B Out/In516 900,00 zł42 250,00 zł
10Aeroklub KonińskiFiltr do paliwa lotniczego wraz z osprzętem117 000,00 zł8 500,00 zł8 500,00 zł
11Aeroklub BydgoskiRadiostacja do samolotu An2 BENDIX - KING KX- 165A z separacją częstotliwości 8,33 kHz120 800,00 zł10 400,00 zł50 400,00 zł
Walec z wibratorem Hamm, Amman, Catapilar180 000,00 zł40 000,00 zł
12Aeroklub Ziemi ZamojskiejSpadochron zapasowy dla uczniów R-max z pokrowcem Wings lub równoważny317 500,00 zł26 250,00 zł26 250,00 zł
13Aeroklub CzęstochowskiZamiatarka110 500,00 zł5 250,00 zł34 112,00 zł
Transponder KT74113 820,00 zł6 910,00 zł
Garmin GNC 255 B221 952,00 zł21 952,00 zł
14Aeroklub Ziemi JarosławskiejKomputer szybowcowy LX Nav wyposażone w AHRS i FLARM333 720,20 zł50 580,30 zł72 408,38 zł
Zestaw instalacji tlenowej310 266,95 zł15 400,43 zł
Transponder z enkoderem112 855,30 zł6 427,65 zł
15Aeroklub LeszczyńskiMaszyna kosząca Ferris IS 3200164 900,00 zł32 450,00 zł32 450,00 zł
16Aeroklub Zagłębia MiedziowegoKosiarka bijakowa112 000,00 zł6 000,00 zł6 000,00 zł
17Ochotnicza Straż Pożarna przy Aeroklubie Mieleckim im. Braci DziałowskichSamojezdne urządzenie rozruchowo - gaśnicze wraz z radiostacją lotniczą155 000,00 zł27 500,00 zł27 500,00 zł
18Aeroklub BiałostockiSamolotowa radiostacja pokładowa GNC255A ze wskaźnikiem VOR120 000,00 zł10 000,00 zł10 000,00 z,
19Aeroklub KrakowskiLina do wyciągarki szybowcowej "Ropczyce" (2400m)110 200,00 zł5 100,00 zł5 100,00 zł
Łącznie 495 166,88 zł
2)
ogólna kwota przyznanego w roku 2018 dofinansowania, o którym mowa w pkt 1, wynosi 495 166,88 zł.