Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 71, poz. 476) ogłasza się wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 SIERPNIA 2007 R. DO DNIA 30 SIERPNIA 2007 R.

Lp.Nazwisko i imię lub nazwa (firma)Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)Wysokość umorzonych kwotw tymPrzyczyny umorzenia1)Powód umorzenia2)Data wydania decyzji
zaległości podatkoweodsetki za zwłokęopłaty prolongacyjne
12345678910
1"Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kowarach w likwidacji"Kowary142.017,70109.748,7032.269,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej301.08.2007 r.
2Seretny AdrianStrzegów8.216,005.755,002.461,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej309.08.2007 r.
3Bukartyk MarekLudów Śląski8.445,008.445,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej309.08.2007 r.
4Baczyński JanuszStrzelin7.624,606.746,60878,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
5Baczyński JanuszStrzelin6.116,005.607,00509,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
6Zakład Remontowo-Budowlany "SOWIR" Sp. z o.o. w upadłościBydgoszcz10.185,6010.185,60art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej302.08.2007 r.
7Łuczyński RemigiuszBydgoszcz6.149,252.624,253.525,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej121.08.2007 r.
8Łuczyński RemigiuszBydgoszcz10.007,274.031,275.976,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej121.08.2007 r.
9Dymowski JanBydgoszcz16.681,006.657,0010.024,00art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej320.08.2007 r.
10Kruszewska-Eberlein ElżbietaGrudziądz6.184,174.864,171.320,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej106.08.2007 r.
11Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Brześć Kujawski8.230,734.890,383.340,35art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej122.08.2007 r.
12Reisner RafałŻnin5.765,232.471,233.294,00art. 67d § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej329.08.2007 r.
13Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WIK" S.C.Gąsawa72.656,6022.723,6049.933,00art. 67d § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej322.08.2007 r.
14Głowski MarekŻnin17.678,4210.174,427.504,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej102.08.2007 r.
15Czerwiński JerzyPiechcin5.249,503.242,502.007,00art. 67d § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
16Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PROMAT" Sp. z o.o. w upadłościMiędzyrzecz12.090,7511.775,75315,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej329.08.2007 r.
17Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Przytoczna w upadłościPrzytoczna391.521,5679.440,56312.081,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej329.08.2007 r.
18Klimczak BeataZielona Góra15.634,004.260,0011.374,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej113.08.2007 r.
19Janduła EdwardŁódź5.954,205.954,20art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej124.08.2007 r.
20Witkowski ZbigniewŁódź7.416,307.397,3019,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej32 1.08.2007 r.
21Kotlicki IreneuszPabianice24.835,9520.354,954.481,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej128.08.2007 r.
22Kotlicki IreneuszPabianice24.285,0120.009,014.276,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej128.08.2007 r.
23Pruski JerzyZgierz6.880,002.732,004.148,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej130.08.2007 r.
24Waga MariaKraków9.010,366.760,362.250,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej106.08.2007 r.
25Piasecki PiotrTarnów369.799,20193.867,20175.932,00art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej330.08.2007 r.
26Piasecki PiotrTarnów269.725,00132.508,00137.217,00art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej330.08.2007 r.
27Karolak IwonaMaków Mazowiecki5.492,005.492,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej131.08.2007 r.
28Parzych KazimierzOstrołęka6.130,005.162,00968,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej106.08.2007 r.
29Joniak JanSierpc6.280,006.280,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej101.08.2007 r.
30Joniak JanSierpc9.576,009.576,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej101.08.2007 r.
31Case Sp. z o.o. w upadłościWarszawa159.630,63153.984,635.646,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
32PPH Kobra Sp. z o.o. w upadłościWarszawa73.476,8069.800,803.676,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
33Franki Polska Sp. z o.o.Warszawa38.800,9537.573,951.227,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
34Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszyw "BAZALT" Sp. z o.o. w upadłościWarszawa31.697,4331.668,4329,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
35Awomis-Budownictwo Sp. z o.o.Warszawa322.239,97247.478,9774.761,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
36Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA S.A.Warszawa67.309,3965.914,391.395,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
37Zakład Produkcji Drzewnej "DREWTER" Sp. z o.o.Warszawa49.072,3647.485,361.587,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
38Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnych Sp. z o.o.Warszawa115.461,4681.766,4633.695,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
39"CHATEAU" Sp. z o.o.Warszawa13.409,0013.304,00105,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
40Automobilklub Polski-Sport Sp. z o.o.Warszawa13.273,4010.829,402.444,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej220.08.2007 r.
41Paź MarianMarki32.060,2022.860,209.200,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej121.08.2007 r.
42Daniel AdamParkosz7.487,007.487,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej127.08.2007 r.
43Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PREMO Sp. z o.o.Jarosław76.888,9630.086,9646.802,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej301.08.2007 r.
44Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PREMO Sp. z o.o.Jarosław26.094,608.873,6017.221,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej301.08.2007 r.
45Międzyszkolny Klub Sportowy "Znicz" JarosławJarosław7.947,007.875,0072,00art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej322.08.2007 r.
46Zakłady Narzędziowe w Mielcu Sp. z o.o. w upadłościMielec30.787,0030.787,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej314.08.2007 r.
47Zakłady Narzędziowe w Mielcu Sp. z o.o. w upadłościMielec43.126,0612.997,5430.128,52art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
48Zakład Konstrukcji Aluminiowych Sp. z o.o. w likwidacjiMielec111.811,60107.044,604.767,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej314.08.2007 r.
49Zakład Konstrukcji Aluminiowych Sp. z o.o. w likwidacjiMielec62.453,3059.956,302.497,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
50Kłossowska Izabela BarbaraGrabówka5.730,005.730,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej108.08.2007 r.
51Zakłady Przemysłu Odzieżowego "NORTH"Suwałki111.148,06652.11,0645.937,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej322.08.2007 r.
52Elmeks Sp. z o.o.Zambrów128.717,32116.434,3212.283,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
53Wasylkiewicz MikołajSopot7.628,007.628,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej116.08.2007 r.
54Smyła IrenaBytom10.531,0010.531,00art. 67 Ordynacji podatkowej130.08.2007 r.
55Smyła IrenaBytom6.801,006.801,00art. 67 Ordynacji podatkowej130.08.2007 r.
56Jessa JarosławBytom5.393,161.847,163.546,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej122.08.2007 r.
57Franik EwaBytom9.527,204.543,204.984,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej117.08.2007 r.
58Zakład Remontowo Usługowy "REMSUW BARORY" Sp. z o.o.Chorzów573.226,33573.226,33art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej308.08.2007 r.
59Wojskunowicz RomanChorzów5.425,005.425,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej324.08.2007 r.
60Hanzel MariuszCieszyn5.894,004.680,001.214,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej310.08.2007 r.
61Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Dzimierz - Nowa WieśDzimierz5.783,505.783,50art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej314.08.2007 r.
62Winkler RudolfSiemianowice Śląskie27.988,0027.988,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej107.08.2007 r.
63Żywiecki Zakłady Przetwórcze "RUNO" Sp. z o.oŻywiec138.319,6048.349,6089.970,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej330.08.2007 r.
64Pudo KrzysztofMłyny7.457,117.189,11268,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej101.08.2007 r.
65Burzawa KrystynaBartoszyce7.832,007.832,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej131.08.2007 r.
66Sienkiewicz HenrykPasłęk12.311,0012.311,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej309.08.2007 r.
67Stypółkowski LeonIława27.571,0027.571,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej320.08.2007 r.
68Napiórkowski TomaszWrzesina5.418,144.494,14924,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej107.08.2007 r.
69Achrem Achremowicz HannaPisz23.349,0023.349,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
70Achrem Achremowicz KatarzynaPisz23.349,0023.349,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
71Achrem Achremowicz PiotrPisz23.349,0023.349,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej327.08.2007 r.
72Zakłady Naprawcze Lokomotyw Spalinowych w Pile Sp. z o.o.Piła1.909.415,941.391.032,94518.383,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej303.08.2007 r.
73Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KIS" Sp. z o.o.Piła22.790,4021.129,401.661,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej308.08.2007 r.
74Gmina Miasto Ostrów WielkopolskiOstrów Wielkopolski5.214,005.214,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej328.08.2007 r.
75PULS Sp. z o.o.Koszalin121.242,4179.788,4141.454,00art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej309.08.2007 r.
76Darżynkiewicz JanSuchań39.933,0039.933,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej127.08.2007 r.
77Chudzik RobertSzczecin22.780,9515.271,957.509,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej106.08.2007 r.
78Chudzik RobertSzczecin17.711,0011.528,006.183,00art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej106.08.2007 r.
______

1) Przyczyny umorzenia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2) Powód umorzenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) ważny interes podatnika i interes publiczny.