Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.5.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 czerwca 1992 r.
w sprawie wykazu papierów wartościowych pod zastaw których NBP udziela bankom krajowym kredytu lombardowego.

Narodowy Bank Polski udziela kredytu lombardowego pod zastaw:
1. bonów skarbowych,
2. obligacji państwowej pożyczki jednorocznej,
3. obligacji państwowej pożyczki trzyletniej.