Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 1992 r.

WYKAZ Nr 1/1992
nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego.

(Tekst ww. wykazu zawiera dodatek do niniejszego numeru)

(pominięty)