Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

Na podstawie § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) ogłasza się wykaz nadanych w 2011 r. stopni doktora habilitowanego, stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NADANYCH W 2011 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Lp.Nazwisko i imięStopień doktora habilitowanego naukJednostka nadającaData nadania
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1.BAJOR

WANDA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII2011-09-30
2.BEDNARUK

WALDEMAR

PRAWNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-11-15
3.BUJAK

GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-29
4.BURCZAK

KRZYSZTOF

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-01-11
5.CHINCIŃSKI

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-11-16
6.DĄBKOWSKA-KUJKO

JUSTYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-26
7.FIAŁKOWSKI

MAREK

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
8.GOŁĘBIOWSKI

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-19
9.JANOCHA

WITOLD

TEOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
10.JĘDREJEK

GRZEGORZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-12-12
11.KIENIEWICZ

PIOTR

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
12.LIPIEC

DARIUSZ

TEOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ TEOLOGII2011-11-22
13.OLEŚ

MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-17
14.PARYSIEWICZ

BEATA MARTA

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-02-22
15.PLEWKO

JADWIGA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-08
16.POKRYWKA

MARIAN

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-05-17
17.PYTER

MAGDALENA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-03-15
18.ROLSKA-BORUCH

IRENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII SZTUKI

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-01-12
19.ŚLIZ

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
20.SOBCZYK

ADAM

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-03-15
21.ŚWIĘS

KAZIMIERZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-28
22.SZADY

BOGUMIŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-23
23.SZCZOT

ELŻBIETA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-04-12
24.SZYMAŃSKI

ANDRZEJ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-05-10
25.ZAKRZEWSKI

PIOTR

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-10-18
26.ŻUREK

WALDEMAR

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-04-12
UNIWERSYTET GDAŃSKI
1.DĄBROWSKA

ALEKSANDRA MAŁGORZATA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-11-09
2.DZWONKOWSKA

IRENA IWONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-10
3.GRZEŚKOWIAK

RADOSŁAW MARCIN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-16
4.GWIZDAŁA

JERZY PIOTR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-26
5.IZDEBSKA

JOANNA NINA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-12-02
6.JAFRA

SYLWIA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-02-08
7.JAKIEL

EDWARD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-27
8.JAKÓBKIEWICZ-BANECKA

JOANNA AGNIESZKA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-04
9.JANAS

URSZULA

O ZIEMI

W ZAKRESIE OCEANOLOGII

INSTYTUT OCEANOGRAFII2011-06-03
10.KAMIŃSKA

EWELINA MONIKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-20
11.KARZARNOWICZ

JAROSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-06
12.KĘPKA

IZABELA KRYSTYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-01
13.KLIMEK

HANNA DANUTA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-11-21
14.KOŁODZIEJCZYK

ALEKSANDRA SABINA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-11-30
15.KONARSKI

ROMAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-09
16.KONCEWICZ

TOMASZ TADEUSZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-25
17.KRAJEWSKI

RADOSŁAW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
18.KRUCZALAK-JANKOWSKA

JOANNA BARBARA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
19.KRZYMIŃSKI

KAROL JAN

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-21
20.KURLENDA

JULIANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-10
21.KWAŚNIEWSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-18
22.ŁĘGOWSKA

ANNA MARIA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-14
23.ŁOŚ

MARCIN PRZEMYSŁAW

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-01
24.MACHNICKA

VIOLETTA LIDIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-15
25.MACHNIKOWSKA

ANNA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-28
26.MAŃKOWSKI

CEZARY

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-12
27.MAŚNIAK

DOROTA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-19
28.MICHALSKI

MACIEJ ADAM

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-16
29.OPORA

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-14
30.PIOSIK

JACEK

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-12-09
31.PORAJ

GRAŻYNA IRENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-13
32.PSTYGA

ALICJA TERESA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-26
33.RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO

SYLWIA ANNA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-05-11
34.ROLBIECKI

RYSZARD JAN

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-06-13
35.RZECZYCKA

MONIKA LUDMIŁA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
36.SAKOWICZ-TEBINKA

IWONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-17
37.SIEDLECKA

EWA MARIA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-12-14
38.SKOWRON

PIOTR MARIUSZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-11-04
39.SOKOŁOWSKA

OLGA HALINA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-10
40.SWOBODA

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-31
41.WIERZBOWSKA

EWA MAŁGORZATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-24
42.WITAK

MAŁGORZATA

O ZIEMI

W ZAKRESIE OCEANOLOGII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII2011-06-10
43.WITEK

BARBARA

O ZIEMI

W ZAKRESIE OCEANOLOGII

INSTYTUT OCEANOGRAFII2011-07-01
44.WOŹNIEWSKI

KRZYSZTOF

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-10
45.ZALEWSKI

WOJCIECH

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
46.ZEMKE

JERZY

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-07
47.ZIELIŃSKA

DANUTA HALINA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.JAKÓBCZYK-ADAMCZYK

PATRYCJA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-17
2.MICHALSKA-BRACHA

LIDIA MAŁGORZATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-17
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
1.ANTONIEWICZ

MARCELI

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-11-21
2.BEDNAREK

PAWEŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-13
3.BLACHOWSKA-SZMIGIEL

MARZENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-11-24
4.BORKOWSKI

LECH STANISŁAW

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-02-18
5.BUDAJCZAK

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-03-15
6.DANILEWICZ

WIOLETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-11-10
7.DETKA

JANUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-18
8.FIEDLER

RADOSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-03-21
9.FORYCKI

MACIEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-06-27
10.GAJEWSKA

GRAŻYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-01
11.GARDOCKI

SYLWESTER

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-09-26
12.GLOGER

MACIEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-03-16
13.GMEREK

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-06-21
14.GRODECKA

ANETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-03-23
15.GROMKOWSKA-MELOSIK

AGNIESZKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-11-22
16.GRZYBOWSKI

JERZY ALEKSANDER

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-25
17.GULCZYŃSKI

ANDRZEJ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-13
18.JANICKI

TADEUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-10-10
19.JARNECKI

MICHAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-02-07
20.JASIAKIEWICZ

WOJCIECH

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-15
21.JASIŃSKA

ANNA JOANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-10
22.JOCZ

ARTUR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-02-02
23.KOŁODZIEJCZAK

ANNA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-05-17
24.KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA

DANUTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-12-05
25.KOPEĆ

ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-01-19
26.KORBICZ

HALINA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-04-07
27.KOWALSKI

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII SZTUKI

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-04-11
28.KOZŁOWSKI

RYSZARD

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-28
29.KRAWIEC

ADAM

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-06-06
30.KRÓLICZAK

GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-23
31.KRZYŻANOWSKI

MICHAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-07-07
32.KUCZYŃSKA-KOSCHANY

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-10-12
33.KUHN WIESŁAWHUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-03-24
34.KWIATKOWSKI

DARIUSZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-07
35.LEHMANN TERESA

ANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-15
36.LEMBICZ

MARLENA JÓZEFA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE EKOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-27
37.LEŚNIEWSKI

NORBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

INSTYTUT FILOZOFII2011-11-21
38.LISOWSKI

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-04-06
39.MAGOWSKI

WOJCIECH ŁUKASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-29
40.MAKAROWICZ

PRZEMYSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-14
41.MARCINIAK

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ETNOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-27
42.MARIAK

LEONARDA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-02-09
43.MATUSIK

PRZEMYSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-11-07
44.MATYKOWSKI

ROMAN GRZEGORZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-12-20
45.MAZGAJSKI

TOMASZ DARIUSZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-04
46.MAZUREK

MAŁGORZATA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-21
47.MICHAŁOWSKI

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-14
48.MICHALSKI

TOMASZ ANDRZEJ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-11-29
49.MILERSKI

BOGUSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-10-18
50.NOWIAK

WOJCIECH

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-12-05
51.OSADOWSKI

ZBIGNIEW

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE EKOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-06
52.PAWELCZYK

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-07-12
53.PAWŁOWSKI

TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-11-18
54.PĘCZKOWSKI

RYSZARD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-05-17
55.POTOK

MAGDA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-16
56.POTULSKI

JAKUB

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-04-04
57.POTYRAŁA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-09-19
58.PRZYBYLSKI

PIOTR

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-02-25
59.RATAJCZAK

WIESŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-23
60.SAWICKA

MARYLA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-21
61.SIKORSKI

DARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-12-12
62.SKORACKA

ANNA HELENA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE EKOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-18
63.SKÓRZYŃSKA

IZABELA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-10-17
64.SKRZYPCZAK

JĘDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-12-19
65.SOIŃSKI

JACEK

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-23
66.SOPATA

ALDONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-19
67.SOŚNICKI

JACEK

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-11
68.SULIKOWSKI

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-01-20
69.SZCZEPANIAK

RAFAŁ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-27
70.SZKUDLARZ

PIOTR

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-18
71.SZPIKOWSKI

JÓZEF

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-05-31
72.TABERO

PIOTR

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-11-25
73.UETAKE

YOICHI

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-04-29
74.URBAŃSKI

MARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-24
75.VAN LOON

ANTONIUS JOHANNES

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-05-24
76.WAWRZYNOWICZ

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

INSTYTUT FILOZOFII2011-10-10
77.WEJKSZNER

ARTUR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-04-12
78.WIESNER

MACIEJ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-09-23
79.WILAND-SZYMAŃSKA

JUSTYNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-22
80.WÓJCIK

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-15
81.WRONKOWSKA-DIMITROWA

MIROSŁAWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-12-14
82.WRZESIŃSKI

DARIUSZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-04-05
83.WYGRALAK

PAWEŁ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-26
84.ZAMOJSKA

EVA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-05-11
85.ZAWISZEWSKA

AGATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-09
86.ZWIERZYKOWSKI

MICHAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORII2011-06-20
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
1.ADAMUS

GRAŻYNA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-30
2.BARAN

STANISŁAW

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-12-08
3.BARCZYŃSKI

MARCIN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-17
4.BERNACKI

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-08
5.BETLEJ

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII SZTUKI

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-28
6.BIESIADA

GRAŻYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-17
7.BOKWA

ANITA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-13
8.BRONIATOWSKI

MARCIN

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-27
9.BRUSKI

JAN JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-13
10.CITKOWSKA-KIMLA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ STUDIÓW

MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

2011-05-24
11.CZARNOBILSKA

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-17
12.CZERKIES

TAMARA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-09-28
13.CZERNIAWSKI

JAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-10-27
14.CZEŚNIKIEWICZ-GUZIK

MARTA JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-20
15.CZYŻ

RAFAŁ

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-06-16
16.DĘBSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-10-12
17.DYBIEC

BARTŁOMIEJ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-05-12
18.DZWOŃCZYK

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ STUDIÓW

MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

2011-01-25
19.ELAS

MARTYNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOFIZYKI

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-05-24
20.FLEITUCH

TADEUSZ MICHAŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-15
21.FYDA

JANUSZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-05
22.GACKOWSKI

ANDRZEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-16
23.GAJOS

GRZEGORZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-16
24.GALEWICZ

CEZARY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-02
25.GEPPERT

ULRICH

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-05-05
26.GIL-KNAP

BARBARA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-05-05
27.GŁĘBOCKA

ALICJA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-03-03
28.GÓRSKI

ADAM

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
29.GOSTYŃSKI

MICHAŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-15
30.GRADZIŃSKI

MICHAŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-10
31.HAŁUPKA

KONRAD

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-11
32.HERMAN-SUCHARSKA

IZABELA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-20
33.KALUS

ALICJA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-12-08
34.KLUPA

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-17
35.KOŁACZKOWSKA

ELŻBIETA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-03-08
36.KORNIEJENKO

AGNIESZKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-16
37.KOSIŃSKI

RAFAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-10-28
38.KOWALSKI

MAREK DANIEL

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-03
39.KOWALSKI

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-02
40.KUCYBAŁA

ZDZISŁAW

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-10
41.KURKOWSKA-BUDZAN

MARTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-11
42.LIBROWSKI

TADEUSZ

FARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-02-28
43.MAŁECKA

BARBARA ANTONINA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-15
44.MICHAŁEK

GRZEGORZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-02-03
45.MIKA

BOGUMIŁA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-10-07
46.MIKULI

PIOTR

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
47.MROCZKOWSKA-BRAND

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-05
48.MRUK

WOJCIECH

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-04-15
49.NAWROCKA

EWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-09
50.NAWROCKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-06
51.NIEDŹWIEDZKI

DARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-03-31
52.NOWAK-BAJCAR

SYLWIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-26
53.NOWOSAD

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH2011-03-29
54.OPLUSTIL

KRZYSZTOF

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-19
55.OPOKA

WŁODZIMIERZ

FARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-10-17
56.OPROCHA

PIOTR

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-11-17
57.PATALAS

ALEKSANDRA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-06
58.PECIO

ANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-07
59.PIĄTKOWSKA-JAKUBAS

BEATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-19
60.PIEKARSKI

ROMUALD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-01-27
61.PIOTROWICZ

KATARZYNA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-08
62.PŁACHNO

BARTOSZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-06
63.PŁASZCZEWSKA

OLGA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-02
64.PŁONKA

PRZEMYSŁAW

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOFIZYKI

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-05-06
65.POLLO

AGNIESZKA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-13
66.PÓŁTORAK

NINA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
67.ROMAŃSKA

MARTA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-26
68.SADLIK

MAGDALENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-12
69.SAPA

JACEK

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-11-14
70.SH'HADEH

YOUSEF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-27
71.SIKORA

KAZIMIERZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-05-11
72.SITARSKI

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-05-25
73.SITARZ

MAGDALENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-28
74.SKALSKA

ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-19
75.SOSNOWSKI

ROMAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-05
76.STACHURA

MICHAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-04-08
77.STASZEL

PAWEŁ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-09
78.STOLARZ-SKRZYPEK

KATARZYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-14
79.SUDER

PIOTR

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-04-15
80.TKACZOW

BARBARA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-14
81.TOMASIK

PRZEMYSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-20
82.TOMIK JERZYMEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-17
83.TUREK

PRZEMYSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-23
84.WALAS

STANISŁAW

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-05-26
85.WASYL

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
86.WILCZAK

DANIEL

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYK2011-10-06
87.WITALISZ

WŁADYSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-06
88.WÓJCIK

ANNA IWONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-03
89.WRÓBEL

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-27
90.ZADORA

GRZEGORZ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-12-08
91.ZALEWSKI

CEZARY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-07
92.ZAWADZKI

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-09
93.ZAWOJSKI

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-11-23
94.ZIĘBA

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-09
95.ŻUKIEWICZ

ARKADIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-05-05
96.ZWOLIŃSKA-WCISŁO

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-14
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
1.ADAMCZEWSKI

BARTOSZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
2.ASZYK

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-10-20
3.BARAŃSKI

JÓZEF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-12-05
4.BRZEZIŃSKI

DANIEL

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-06
5.CENCKIEWICZ

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-11-07
6.DĄBROWSKI

WIESŁAW

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
7.GRZYWACZEWSKI

JÓZEF

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-19
8.KOPKA

BOGUSŁAW TADEUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-10-17
9.KOŚMIDER

TOMASZ GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-02-14
10.KROCZEK

PIOTR

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO2011-11-22
11.NAJDA

ANDRZEJ JACEK

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
12.SELEJDAK

RYSZARD

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-03-21
13.SKOBEL

STANISŁAW

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-18
14.STĘPNIAK

MAREK

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-28
15.SUCHECKI

ZBIGNIEW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO2011-04-12
16.ŚWITO

LUCJAN

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGO

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO2011-10-11
17.SZAMOCKI

GRZEGORZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
18.SZCZYRBA

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-02-17
19.SZLUZ

BEATA LUCYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-13
20.WOLSKI

JAN

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-19
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
1.GŁAŻEWSKI

MICHAŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-11
2.SŁAPEK

DARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
3.ZYGLEWSKI

ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
1.ADAMCZEWSKI

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-27
2.BIŚ

ANDRZEJ

WOJCIECH

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYK2011-10-19
3.BUKOWSKI

ZBIGNIEW RAFAŁ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-20
4.DZIAŁO

JOANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-01-24
5.FLORCZAK

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-03
6.GŁOWACKI

RAFAŁ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-04-13
7.GRABOWSKA

JOANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE EKOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-29
8.IZDEBSKA

AGNIESZKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-08
9.IZYDORCZYK

JACEK

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-01
10.JANICKA

MAŁGORZATA ANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-10-24
11.KACZMAREK

TOMASZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-04
12.KASZYCKI

PAWEŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-04-19
13.KOŁODZIEJEK

JEREMI

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-02-22
14.KOWALSKI KONRAD

MACIEJ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-09
15.KOZŁOWSKI

REMIGIUSZ JAN

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-03
16.KSIĘŻAK

PAWEŁ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-08
17.KUNICKI

IRENEUSZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-16
18.KURSKA

ANNA BARBARA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-10
19.LESZCZYŃSKI

JERZY

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-11
20.LOTKO

ALEKSANDER

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-13
21.MARCINIAK-KAJZER

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-12-22
22.MARKIEWICZ

GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-06-16
23.MATERA

RAFAŁ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-04-11
24.MICHAŁOWSKA

ELŻBIETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-11-21
25.MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA

ANNA MARIA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-01
26.NAWOJCZYK

MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-06-20
27.NAZARSKI

RYSZARD BOLESŁAW

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-07-13
28.OLEJNICZAK

AGNIESZKA BOGUSŁAWA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-09-26
29.PIOTROWSKA

DOROTA GABRIELA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-26
30.POCIECHINA

HELENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-14
31.POPŁAWSKI

TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-28
32.PRUS-WIŚNIOWSKI

FRANCISZEK

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-30
33.ROMAN

MAŁGORZATA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-12-06
34.RUDOLF

BOGNA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-02
35.SADOWSKA

BEATA ANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-29
36.ŚLIWIŃSKI TOMASZBIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-31
37.SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ

EWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-18
38.TATAROWSKI

KONRAD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-09
39.UŹDZICKA

MARZANNA IRENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-03
40.WALENTA

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-02-24
41.WDOWIŃSKI

PIOTR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNO- SOCJOLOGICZNY2011-12-19
42.WOLANIUK

ANITA MAGDALENA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-01-18
43.WRÓBEL

JANUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-24
44.ŻELAZNA-WIECZOREK

JOANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-12-20
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1.BACZEWSKI

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-23
2.BUTOWSKI

LESZEK

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-29
3.CHOMIUK

ALEKSANDRA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-12
4.JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK

ELŻBIETA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-16
5.KĘDRA-KARDELA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-07
6.KOPCIUCH

LESZEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-05-18
7.KORNAS-BIELA

DOROTA JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-04-15
8.LESIŃSKI

GRZEGORZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-21
9.MAZUR

ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
10.NIEWIADOMSKI

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-29
11.NOWAKOWSKI

ZDZISŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-30
12.PADUCH

ROMAN TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-07
13.PANKOWSKA

DOROTA MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-05-20
14.POCZOBUT

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-02-23
15.STASZCZAK

MAGDALENA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-03-09
16.STEFANIUK

MAŁGORZATA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-23
17.SZYMAŃSKI

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-05-11
18.WIŚNIEWSKA

MAŁGORZATA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-17
19.WOJDA

IWONA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-03-16
20.ZDZIENNICKA

ANNA MARIOLA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-27
21.ZDZISIŃSKA

BARBARA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-26
22.ŻUKOWSKA

ANNA MARTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-03-11
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
1.BOCHENEK

ANNA

PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-06-14
2.BOEHLKE

JERZY

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-12-14
3.BRANACH-KALLAS

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-24
4.BURDUK

PAWEŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-14
5.CHRUŚCIŃSKA

ALICJA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-11-16
6.CZAJKOWSKI

RAFAŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-03
7.CZESZCZEWIK

DOROTA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-14
8.DĘBIŃSKI

JÓZEF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-11-29
9.DRAPAŁA

PRZEMYSŁAW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-15
10.DROZDOWSKI

WINICJUSZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-11-09
11.DRÓŻDŻ

WIKTOR

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-08
12.GARBULA

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-04-12
13.GROCHOWSKI

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-29
14.HANCZEWSKI

PAWEŁ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-12-06
15.JASKUŁOWSKI

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-14
16.KARNOWSKA

DANUTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-12-06
17.KARWACKI

ARKADIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-18
18.KAŚKIEWICZ

KINGA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-13
19.KĘSY

JACEK

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-14
20.KŁACZKOW

JAROSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-04-05
21.KOLASIŃSKI

MAREK

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
22.KRAJEWSKI

PIOTR

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-06
23.KRAJNIK

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-30
24.KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ

BEATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-10-11
25.LACH

ARKADIUSZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-15
26.LACHOWSKI

JERZY

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-29
27.ŁACNY

JANUSZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-04-20
28.LIGOR

TOMASZ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-26
29.MICHALUK

DOROTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-03-29
30.MOROZ

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
31.NASIENIEWSKI

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-06
32.OLCHAWA

WIESŁAW

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-02-09
33.PAZDERSKI

LESZEK

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
34.PYDYN

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-11-08
35.ROGALSKA

JUSTYNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-27
36.ROZKWITALSKA

MAŁGORZATA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-12-01
37.ROZNERSKA-ŚWIERCZEWSKA

EWA

PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKIWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-12-13
38.ŚCIANOWSKI

JACEK

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-19
39.SŁUPSKI

MACIEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-16
40.SUPRUNIUK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-06-07
41.ŚWIEGOCKI

KAZIMIERZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-27
42.SYTA

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-02-22
43.SZPILA

KRZYSZTOF

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-03-18
44.SZYDŁOWSKA-CZERNIAK

ALEKSANDRA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-11-23
45.SZYMAŃSKI

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-28
46.TYBURSKI

JAROSŁAW

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-06
47.WIŚNIEWSKA

JUSTYNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-08
48.WIŚNIEWSKI

DARIUSZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-01-12
49.ZASTEMPOWSKI

MACIEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-05-11
50.ŻBIKOWSKI

JANUSZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-04
51.ZIELIŃSKI

LECH

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-22
52.ŻYWICZYŃSKI

PRZEMYSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-01
UNIWERSYTET OPOLSKI
1.GORDZIEJEW

JERZY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNO- PEDAGOGICZNY2011-05-12
2.KACZMAREK

TOMASZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-28
3.LANDWÓJTOWICZ

PAWEŁ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-07-11
4.SZYMAŃSKI

JACEK

TEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-05
5.SZYMAŃSKI

PIOTR

TEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
1.ZAKOŚCIELNA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNY2011-09-22
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
1.ADAMUS

RAFAŁ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-12
2.BARŁOWSKA

MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-07
3.BESLER

GABRIELA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-20
4.BIELIŃSKA

MONIKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-17
5.BOGDANOWSKA-JAKUBOWSKA

EWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-15
6.BOŃKOWSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
7.BORZUCKA-SITKIEWICZ

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-18
8.DAMPC-JAROSZ

RENATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
9.DENDZIK

ZBIGNIEW

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-10-25
10.FILIPIAK

PAWEŁ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-03-29
11.GAJ

BEATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-07
12.GALUSKINA

IRINA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-04-12
13.GORYCZKA

TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-04-12
14.GRZYBCZYK

KATARZYNA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-28
15.HULL

LEOKADIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-29
16.JAGIELSKA

MONIKA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-05
17.JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-25
18.JASZCZYSZYN

ELŻBIETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-05-17
19.JÓSKOWIAK

KAZIMIERZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-31
20.KADŁUBEK

ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
21.KONEFAŁ

ADAM

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-12-06
22.KOPER

RADOSŁAW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-07
23.KRODKIEWSKA

MARIOLA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-27
24.LALAK

DANUTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
25.LUBOCHA-KRUGLIK

JOLANTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
26.MAKOWSKA-JANUSIK

MAŁGORZATA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-03-15
27.MATUSZEWSKA ANIELA LIDIAO ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-10-18
28.MAZEPA-DOMAGAŁA

BEATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-25
29.MYDLA

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-11
30.NAWROCKI

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-10-18
31.ORCZEWSKA

ANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-04
32.RAUBE

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-13
33.ROST-ROSZKOWSKA

MAGDALENA MARIA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-04-08
34.SALAMON

MARIUSZ ANDRZEJ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-11-22
35.SAPA

REMIGIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE BIBLIOLOGII

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-02-22
36.SĘKOWSKA

MARIA

PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHINSTYTUT SZTUKI2011-07-06
37.SIKORSKA

JUSTYNA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYKI2011-10-04
38.ŚLEZIŃSKI

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-02-15
39.ŚLUSARCZYK

JANUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-04
40.STEPHAN

ELŻBIETA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-05-24
41.STRÓŻ

KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-12-06
42.SZTURC

JAN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-03-15
43.SZUMERA

GRAŻYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-12
44.TRAMER

MACIEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
45.TYRAN-KAMIŃSKA

MARTA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYKI2011-05-10
46.USAKIEWICZ

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-14
47.WĄSOWICZ

SZYMON

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYKI2011-05-24
48.WIECZOREK

KARINA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-29
49.WOJEWODA

MARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-29
50.WOJTASZEK

ADAM

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-29
51.WOŹNIAK

GABRIELA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-30
52.ŻUREK PIOTRHUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-08
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
1.BATÓG

JACEK

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-11-30
2.BOROWIAK

DARIUSZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-11-10
3.JANASZ

KRZYSZTOF

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-10-06
4.KOKOT

SEBASTIAN GWIDON

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-10-13
5.PILECKA-RAPACZ

MAŁGORZATA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-07-05
6.SIKORSKI

TOMASZ ADAM

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-20
7.SOROKA

MARIANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-12-08
8.TARNOWSKA

DANUTA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-25
9.WIŚNIEWSKA

JOANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZĄDZANIA

2011-07-04
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
1.BOCHENEK

ANNA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-04
2.CHMIELARZ

PAWEŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-13
3.DRAGAŃSKA

EWA WANDA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-10-27
4.EWERTOWSKI

STEFAN

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-30
5.GARBIŃSKI

JERZY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
6.HLIWA

PIOTR WŁADYSŁAW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA2011-03-18
7.KACZOROWSKI

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-09-06
8.KARCZEWSKI

MAREK

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-07-11
9.MIECZAN

TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-15
10.OCALEWICZ

KONRAD

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-18
11.PARZYCH-BLAKIEWICZ

KATARZYNA

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-07-05
12.SIENKIEWICZ WALDEMAR

MARCELI

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-12-09
13.SKOCZYLAS

KAZIMIERZ

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-24
14.SZYMCZYK

SŁAWOMIR

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-11-10
15.VELIŠEK

JOSEF

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA2011-04-08
16.WĄSOWSKA

BARBARA

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-01-21
17.WIELGOSZ

PAWEŁ ALEKSANDER

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-09-27
18.WOCŁAWEK-POTOCKA

IZABELA MONIKA

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-03-18
19.WYSOCKI

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT2011-03-25
20.ZWIROWICZ

KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-09-13
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
1.BĘBAS

PIOTR

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-12-19
2.BIGAJ

JAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-02-22
3.BONACCHI

SILVIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-12-06
4.BORSUK

EWA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-24
5.BRACKI

ARTUR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-06-14
6.CAŁKIEWICZ

MONIKA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
7.CEGIEŁA

ANNA JUDYTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-13
8.CIOŁEK

RENATA JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-23
9.CWYNAR

ANDRZEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMETRII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-11-30
10.DZIERŻEK

JAN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII2011-01-28
11.GERLICH

MARIAN GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ETNOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
12.HUFLEJT-ŁUKASIK

MIROSŁAWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-05-10
13.ITRICH-DRABAREK

JOLANTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-07-06
14.JASTRZĘBSKI

JACEK

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-11
15.KARSKI

KAROL ADAM

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-14
16.KOCHANOWSKI

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI2011-01-12
17.KOLARZOWSKI

JERZY

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-10
18.KOŁODZIEJCZYK

DANUTA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-02-24
19.KOPACKI

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-03-01
20.KOPERSKI

PAWEŁ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-11-21
21.KORDZIŃSKA-NAWROCKA

IWONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY2011-12-06
22.KOWALIK

ŁUKASZ

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-01-20
23.KRYSOWSKI

OLAF ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-15
24.KULESZA

MONIKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-13
25.ŁEŃSKA-BĄK

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-22
26.LINDSTEDT

IWONA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-23
27.ŁUCZAK

EWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-24
28.MATCZAK

MARCIN

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-14
29.MAZUR

MACIEJ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-01-19
30.MĘCINA

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-11-30
31.MICHERA

WOJCIECH ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-10-25
32.MYTNIK

IRENA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-01-25
33.NIEDŹWIEDŹ

WOJCIECH

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-21
34.NOCOŃ

JAROSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-10-26
35.NOWOTNIAK-PORĘBA

JUSTYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-01-18
36.ORPEL

ALEKSANDRA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-11-24
37.PASZKOWSKA

MARZENNA

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-10
38.PAWEŁCZAK

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
39.PAWLAK

DOROTA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-16
40.RADOŻYCKI

TOMASZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-02-14
41.ROSSA

JERZY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-05-24
42.RUTKOWSKI

WIKTOR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-06-08
43.SCHUBERT

ALEKSY

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-10-13
44.SĘK

SŁAWOMIR

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-02-02
45.SIEMIĄTKOWSKI

ZBIGNIEW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-10-26
46.SOBCZAK

ANDRZEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-16
47.SOLARZ

MARCIN WOJCIECH

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-04-19
48.SOŁTYSIAK

ARKADIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-21
49.STĘPKOWSKI

ALEKSANDER

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-14
50.SUFFCZYŃSKI

PIOTR

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-01-17
51.SZYMAŃSKA

MARZENA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-04-18
52.TULISOW

JERZY

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY2011-06-28
53.WIERCHOWIEC

JAN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII2011-12-09
54.WOJTOWICZ

WITOLD ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ POLONISTYKI2011-10-18
55.ZAGAJEWSKI

BOGDAN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-11-22
56.ZIELIŃSKA

MONIKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-10-04
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
1.BORKOWSKA

ANETTA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY2011-10-27
2.HAUSCHILD

TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY2011-11-24
3.ROSZKOWSKA-MĄDRA

BARBARA ANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-07-11
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.ALBERSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-07-01
2.ANTCZAK

GRAŻYNA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII2011-11-22
3.BAKUŁA

KORDIAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-20
4.BANIA

RADOSŁAW TOMASZ

SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-28
5.BIELECKI

MARIAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-14
6.BŁASZCZAK

ŁUKASZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-12-19
7.BORKOWSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-04
8.BORSZOWSKI

PAWEŁ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-20
9.CHŁOSTA-ZIELONKA

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-29
10.CHMIELEWSKI

WITOLD JAN

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-10-19
11.DZIEŃ

MIROSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-22
12.FEDOROWICZ-KRUSZEWSKA

MAŁGORZATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE BIBLIOLOGII

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-04
13.FERENS

DOMINIKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-04
14.GAJEWSKA

GRAŻYNA GENOWEFA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
15.GORZKO

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-11
16.JANUSZKO

ADAM

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-10-04
17.KALISZ

TOMASZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-13
18.KIJACZKO

STANISŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-10-28
19.KLEMENTOWSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORYCZNY2011-11-29
20.KOCIUBIŃSKI

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-30
21.KOREDCZUK

BOŻENA WIESŁAWA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE BIBLIOLOGII

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-20
22.KRĘŻEL

ARTUR

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-03-15
23.KRUPIŃSKI

KRZYSZTOF

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-04-19
24.KUPKA

TEOBALD

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-03-03
25.MAJKA-ROSTEK

DOROTA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-16
26.MARCINIAK-CZOCHRA

ANNA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-12-20
27.MARSZALSKI

MARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-08
28.MAZURKIEWICZ

JACEK

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-06
29.NIEDZIELSKI

TOMASZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

2011-06-17
30.OBŁĄK

EWA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-12-01
31.OSIŃSKA

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-14
32.PIASECKI

RYSZARD

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ2011-03-08
33.POTOCKI

JACEK

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOGRAFII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

2011-04-15
34.ROSIK

STANISŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORYCZNY2011-06-22
35.RUCHNIEWICZ

MAŁGORZATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

INSTYTUT HISTORYCZNY2011-06-29
36.SADOWSKI

MIROSŁAW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-05-09
37.SOCHACKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE FILOZOFII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-16
38.STAŃCZY

ROBERT

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-12-13
39.SZCZEPAŃSKI

JACEK

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

2011-06-21
40.TARANOWICZ

IWONA JANINA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-27
41.TOPOLSKI

KRZYSZTOF

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-22
42.TYKARSKA

MARZENA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII2011-12-15
43.URBAN

ROMAN

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-01-18
44.WIŚNIEWSKA-PAŻ

BARBARA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE SOCJOLOGII

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-11
45.WRAZAS

ILIAS

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-29
46.ZAMORSKA

KATARZYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-30
47.ZIARKOWSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-11
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
1.BENYSKIEWICZ

KRZYSZTOF

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-05
2.JAWORSKA

KAZIMIERA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
3.KARCZEWSKA

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-12
4.MUSIAŁ

FILIP

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-22
5.SKOBELSKI

ROBERT

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-26
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
1.BARAŃSKA

ANNA MARTA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-29
2.BAŚ

BOGUSŁAW

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-10-07
3.BOSZKE

LEONARD GRZEGORZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-21
4.CYGANEK

BOGUSŁAW ANTONI

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-13
5.DOROSZ

DOMINIK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-02-11
6.DULIŃSKI

MAREK ROMAN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-04-18
7.GONDEK

ŁUKASZ ROMUALD

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-06
8.GÓRNY

MARCIN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE METALURGII

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-10-17
9.GRUSZCZYŃSKI

SŁAWOMIR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-10-13
10.JAKUBOWSKA

MAŁGORZATA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-09-29
11.JAKUBOWSKI

JACEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-12-15
12.KARWAT

BOLESŁAW GRZEGORZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-02-25
13.KOLEŻYŃSKI

ANDRZEJ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-03-04
14.KRAJEWSKI

MARCIN

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-28
15.MADEJ

ŁUKASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-10-07
16.MAJKUT

LESZEK JAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-06-17
17.MARCZEWSKA-BOCZKOWSKA

KRYSTYNA MARIA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH2011-12-06
18.NATKANIEC-NOWAK

LUCYNA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-10
19.NGUYEN

DINH CHAU

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOFIZYKI

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-21
20.ORUBA

RAJMUND JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-04-14
21.OSUCH

WŁADYSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-10-17
22.PASIERB

PAWEŁ MAREK

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-05-27
23.PIOTROWSKI

ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-12-01
24.POLAŃSKI

JULIAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-01-14
25.PRZEWOŹNIK

JANUSZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-03-21
26.ŚCIĄŻKO

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-03-31
27.STALA

ROBERT

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-16
28.STĘGOWSKI

ZDZISŁAW

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-17
29.STEPINSKI

TADEUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-10-28
30.ŚWIERCZEK

KONRAD

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-07-01
31.SZCZERBOWSKI

ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-10-27
32.WOCH

WIESŁAW MAREK

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-05-09
33.WRÓBEL

ALINA ZOFIA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-02-17
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
1.DZIDA

JAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI2011-11-15
2.ZAWIŚLAK

STANISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI2011-10-25
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
1.GRĄDZKA-DAHLKE

MAŁGORZATA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-07-01
2.KAZBERUK

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-05-18
3.ZAREMBA

KRZYSZTOF CEZARY

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-05-19
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
1.ADAMUS

JANINA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-02-03
2.DUDEK

AGATA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-05-10
3.FRĄCZEK

TADEUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-10-25
4.LACH

JOANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-26
5.MAJCHRZAK-KUCĘBA

IZABELA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-26
6.PAWLIK

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-12-15
7.PAWŁOWSKA

GRAŻYNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-12-20
8.SAS-NOWOSIELSKA

ALEKSANDRA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-07-11
9.SZWAJA

STANISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-03-01
POLITECHNIKA GDAŃSKA
1.BUĆKO

PAWEŁ JÓZEFAT

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI2011-11-29
2.FALL

JACEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-01-17
3.FILIPIAK

SYLWESTER

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI2011-11-29
4.GNACIŃSKI

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI2011-06-07
5.IWICKI

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-05-04
6.JAMROZ

KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-10-10
7.JAROSZ

GRAŻYNA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-11-18
8.KRZACZEK

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-11-18
9.KUŁAK

LESZEK

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-06-17
10.RUCKA

MAGDALENA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-10-05
11.ŚLIWKA-KASZYŃSKA

MAGDALENA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-02-14
12.TROJNAR

KRZYSZTOF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-06-08
13.WITKOWSKI

WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-11-23
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
1.DUTKOWSKI

KRZYSZTOF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-06
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
1.KANTAREK

ANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-01-19
2.KRÓLIKOWSKA

JADWIGA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-10-26
3.SANECKI

HENRYK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-12
4.TACZEWSKI

TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-03-16
5.WIĘCKOWSKI ANDRZEJTECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-11-23
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.BABOUT

LAURENT

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-18
2.BŁASZCZYK

JAROSŁAW

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-05-11
3.CELICHOWSKI

GRZEGORZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-05-13
4.DUDEK

MARIUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-16
5.GUTAROWSKA

BEATA AGNIESZKA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-04-12
6.KARWOWSKI BOLESŁAW TOMASZCHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-05-06
7.KOLESIŃSKA

BEATA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-23
8.LEWANDOWSKI

STANISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE WŁÓKIENNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW2011-10-24
9.MAGNUCKA-BLANDZI

EWA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-23
10.MARGIELEWICZ

JERZY

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-17
11.MAZUR

ALICJA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-01-11
12.MILLER

JACEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-07-01
13.PAPIERSKI

ADAM

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-07-01
14.PAWŁOWSKI

STANISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-06-14
15.PAWŁOWSKI

WITOLD

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-04-07
16.PAWLUS

DOROTA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-21
17.STELMACHOWSKI

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-04-07
18.WÓJCIK

FRANCISZEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-11-08
POLITECHNIKA LUBELSKA
1.BUDZYŃSKI

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-15
2.KOTYRA

ANDRZEJ ANTONI

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-06-15
3.MAZURKIEWICZ

DARIUSZ ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-16
POLITECHNIKA OPOLSKA
1.CICHOŃ

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-10-27
2.LORENC

MARCIN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-01-13
3.PERKOWSKI

ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA2011-07-05
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
1.BROMBEREK

ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-05-27
2.BUŚKIEWICZ

JACEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-12-09
3.DRAPIKOWSKI

PAWEŁ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-12-06
4.FRĄCKOWIAK

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-06-21
5.GĄSIOREK

JAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-06-22
6.JANKOWSKI

ANTONI

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-03-23
7.KRAWIEC

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-07-12
8.MACIĄG

ARTUR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-01-18
9.ODON

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-06-07
10.PTAK

ARKADIUSZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-10-13
11.RAPP

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-05-06
12.WILK

SZYMON

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI2011-07-05
13.ZEŃCZAK

WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-11-29
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
1.BERNATT

JAKUB

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-12-02
2.CWANEK

JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA2011-02-09
3.KOPECKI

TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA2011-04-06
4.MASŁOWSKI

GRZEGORZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-05-13
5.MAZURKOW

ALEKSANDER

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA2011-09-28
6.SKOCZYLAS

LESZEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA2011-05-18
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
1.ADAMIEC

JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII2011-03-01
2.CHROBOK

ANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-09-27
3.CIEŚLA

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII2011-01-18
4.DEOROWICZ

SEBASTIAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-11-15
5.DUCKI

KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII2011-06-21
6.FUJAREWICZ

KRZYSZTOF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-05-24
7.IZYDORCZYK

JACEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-06-14
8.JASTRZĘBSKA

MAŁGORZATA STANISŁAWA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA2011-06-29
9.LABUS

MAŁGORZATA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII2011-12-06
10.MAŁACHOWSKA-JUTSZ

ANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI2011-11-04
11.MARCISZ

MAREK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII2011-11-15
12.NAWRAT

GINTER

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-09-29
13.PIASECKA-BELKHAYAT

ALICJA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY2011-12-14
14.PISZCZEK

KAZIMIERZ WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY2011-02-02
15.STRASZECKA

EWA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-05-10
16.TRAWIŃSKI

TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-06-17
17.TRENCZEK

STANISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII2011-10-18
18.WÓJCIK

JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-16
19.ŻMUDKA

ZBIGNIEW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI2011-05-13
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.BIAŁEK

MARZENA ANNA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-05-31
2.BOCZKOWSKA

ANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ2011-10-07
3.BORECKI

MICHAŁ TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH2011-06-14
4.BUCHOWICZ

WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-29
5.GARBACZ

HALINA MARIA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ2011-04-08
6.GERIGK

MIROSŁAW KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TRANSPORTU

WYDZIAŁ TRANSPORTU2011-03-24
7.GOTLIB

DARIUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII2011-12-02
8.GROSZEK

GRAŻYNA STANISŁAWA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-21
9.JEZIERSKA

ELŻBIETA JOANNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ2011-10-21
10.KISIEL

ADAM RYSZARD

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-11-24
11.KOZŁOWSKI

MACIEJ KAZIMIERZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TRANSPORTU

WYDZIAŁ TRANSPORTU2011-10-20
12.KWAŚNIEWSKI

LESŁAW JAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-03-23
13.MARCINIAK

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-03-01
14.MARKIEWICZ

TOMASZ PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-01-12
15.MARKOWSKI

MARIUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA2011-05-24
16.MERKISZ-GURANOWSKA

AGNIESZKA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TRANSPORTU

WYDZIAŁ TRANSPORTU2011-06-30
17.MOSKAL

ARKADIUSZ

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ2011-03-29
18.NOWIŃSKI

JAN LESZEK

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

WYDZIAŁ FIZYKI2011-05-12
19.OSIŃSKA-SKOTAK

KATARZYNA URSZULA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII2011-09-26
20.PARZUCHOWSKI

PAWEŁ GRZEGORZ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-15
21.PESZYŃSKA

MAŁGORZATA

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH2011-06-13
22.PIEŃKOSZ

KRZYSZTOF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH2011-10-11
23.PLESKACZ

WITOLD ADAM

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH2011-01-18
24.RESZKA

KAZIMIERZ RYSZARD

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ2011-05-13
25.SIEMIĄTKOWSKA

BARBARA JANINA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA2011-03-15
26.SITNIK

ROBERT

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHATRONIKI2011-05-18
27.ŚWIĘSZKOWSKI

WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ2011-10-14
28.TRZEBICKA

BARBARA MARIA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-11
29.WÓJCIK

TADEUSZ MICHAŁ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA2011-05-10
30.WOŹNIAK

ADAM

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHATRONIKI2011-03-09
31.ZBICIAK

ARTUR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-06-22
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
1.BAREK

RADOSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-02-23
2.BIEŃKOWSKI

PAWEŁ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI2011-06-22
3.BOŻEJKO

WOJCIECH DARIUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI2011-12-07
4.DANEL

ANDRZEJ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-01-12
5.DOMARADZKI

JAROSŁAW KRZYSZTOF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI2011-03-09
6.DRĄG

MARCIN

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-02
7.GONCERZEWICZ

JAN

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-08
8.HEJNA

JAN BOGDAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI2011-10-05
9.KAPAŁA

JAN

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-30
10.ŁOWKIS

BOŻENA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-03-07
11.MADEYSKI

LECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA2011-11-08
12.MAGDZIARZ

MARCIN

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-05-10
13.MILECKA

MAŁGORZATA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-04-06
14.NADOLNY

ADAM

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-11-23
15.PELCZARSKI

ZDZISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-09-28
16.PISARSKA

JOANNA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-05-18
17.RABAJCZYK

ANNA EWA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-12-13
18.SĘK

GRZEGORZ

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-03-29
19.SŁYŚ

DANIEL WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-11-29
20.TOMASZEWICZ

ELŻBIETA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-09
21.UNOLD

OLGIERD

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA2011-05-17
22.WIECZOREK

ANDRZEJ DOMINIK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-02-01
23.WODECKI

MIECZYSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI2011-03-16
24.WOJSA

JÓZEF

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-12
25.WOJTYSZYN

BOGUSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-10-26
26.ZIMROZ

RADOSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII2011-07-06
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1.BŁASZCZYK

BARBARA KRYSTYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-10-26
2.BOGUSŁAWSKA-WĄS

ELŻBIETA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-07-05
3.BROZA

GEORG

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ2011-09-13
4.CIEMNIAK

ARTUR

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-05-18
5.JAKUBOWSKA

MAŁGORZATA ZOFIA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-02-25
6.JANDA

KATARZYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-10-19
7.KALBARCZYK

ELIZA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-05-13
8.KEMPTER

JOLANTA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-06-01
9.MILCZARSKI

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-17
10.NAWROTEK

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-10-05
11.NEJA

ZBIGNIEW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-09-21
12.RAKOCZY

RAFAŁ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ2011-12-06
13.REJER

IZABELA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

WYDZIAŁ INFORMATYKI2011-01-24
14.SOBCZAK

MAŁGORZATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-04-20
15.STOJAŁOWSKI

STEFAN

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-21
16.TARTAKOWSKI

ZENON

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI2011-01-18
17.WIĘCASZEK

BEATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE RYBACTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA2011-02-09
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1.BIELECKI

WOJCIECH MAREK

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-11-23
2.FRANC-DĄBROWSKA

JUSTYNA AGNIESZKA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-04-12
3.GOGOLIN

MAREK RAJMUND

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-05-31
4.GOŁĘBIEWSKA

BARBARA JOLANTA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-02-22
5.GOŁĘBIEWSKI

JAROSŁAW ADAM

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-11-29
6.GÓRSKA

EWA BEATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII2011-06-29
7.JURKA

PIOTR KAZIMIERZ

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-12-14
8.KOŁŁAJTIS-DOŁOWY

ANNA EWA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI2011-05-11
9.KONOPACKA

DOROTA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-07-05
10.KOZAKIEWICZ

PAWEŁ KRZYSZTOF

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-06-21
11.KRACIUK

JAKUB SŁAWOMIR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-01-25
12.ŁATA

BARBARA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-06-22
13.LATOCHA

PIOTR KRZYSZTOF

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-06-08
14.LESZCZYŃSKA

JOANNA ANNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI2011-12-07
15.MADRAS-MAJEWSKA

BEATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH2011-12-13
16.MARKS-BIELSKA

RENATA URSZULA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-05-31
17.MIKUŁA

ANNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-05-18
18.MOKRZYCKI

TOMASZ

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-11-15
19.OLESZCZUK

RYSZARD ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-12-14
20.REJMAN

KRYSTYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI2011-05-25
21.RÓŻAŃSKA

ANNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-10-19
22.STROJNY

JACEK

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-06-28
23.SZWACKA

MARIA JOLANTA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-10-26
24.WICKI

LUDWIK

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-12-20
25.WIĘCEK

JUSTYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH2011-10-11
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
1.ADAMSKI

MACIEJ ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-02-04
2.BYSTROŃ

JAROSŁAW

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-03-18
3.CEGIELSKI

MAREK

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-05-20
4.CIESIELSKI

SŁAWOMIR

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-03-11
5.DYBUS

ANDRZEJ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-01-31
6.KRÓLICKA

ALEKSANDRA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-11-08
7.LIPOK

JACEK

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-12-13
8.MATKOWSKI

KRZYSZTOF BOGUSŁAW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNOLOGICZNY2011-06-14
9.OLEJNICZAK

TERESA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-10-11
10.POPIEL

JAROSŁAW

WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-11-08
11.RAK

ADAM

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI2011-12-07
12.RYWIŃSKA

ANITA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-02-04
13.STOPA

ROMAN

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNOLOGICZNY2011-05-17
14.SZEWCZYK

ANTONI

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNOLOGICZNY2011-04-19
15.TAJNER-CZOPEK

AGNIESZKA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-11-22
16.TWARDOWSKI

JACEK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO- TECHNOLOGICZNY2011-12-06
17.WALIGÓRSKA

MAŁGORZATA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-11-18
18.WIATKOWSKI

MIROSŁAW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI2011-11-16
19.WOJDYŁO

ANETA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-09-12
20.ZIĘBA

TOMASZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI2011-09-14
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
1.CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA

ANNA JADWIGA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-06-28
2.DENISOW

BOŻENA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-11-18
3.GLIBOWSKI

PAWEŁ ROBERT

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNIOLOGII2011-05-19
4.GÓRAL

DARIUSZ MAREK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI2011-01-13
5.GRUSZECKI

ROBERT

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-06-29
6.JANCZAREK

IWONA BEATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-11-17
7.JUNKUSZEW

ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-05-05
8.LIPIŃSKA

HALINA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII2011-11-23
9.MOLAS

JOLANTA STANISŁAWA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-02-18
10.SAŁATA

ANDRZEJ ADAM

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-01-14
11.ŚLASKA

BRYGIDA BOŻENA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT2011-05-19
12.ŚLASKA-GRZYWNA

BEATA KRYSTYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI2011-06-14
13.SZOT

PAWEŁ MARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-03-18
14.SZYMANEK

MARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI2011-04-07
15.WASĄG

ZBIGNIEW ANTONI

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI2011-10-13
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
1.DACH

JACEK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII2011-03-04
2.DOCZEKALSKA

BEATA

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-04-15
3.DURCZAK

KAROL

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII2011-12-02
4.JÓŹWIAK

MARIUSZ

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-12-16
5.KAŁUŻA

TOMASZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-03-24
6.KAROLEWSKI

ZBIGNIEW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU2011-05-10
7.MODZELEWSKA

IZABELA

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-06-15
8.PIEKARCZYK

JAN

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII2011-10-28
9.RATAJCZAK

IZABELA

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-02-07
10.REGUŁA

JULITA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU2011-12-01
11.SZABAN

JAROSŁAW

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-04-27
12.WIERZBICKI

JĘDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-03-10
13.ZALEWSKI

DARIUSZ

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-06-14
14.ZBOROWSKA

MAGDALENA

LEŚNYCH

W ZAKRESIE DRZEWNICTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA2011-03-11
15.ZBYTEK

ZBYSZEK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII2011-05-06
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
1.BŁAŻEJCZAK

DARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-02-02
2.DOMAGAŁA-ŚWIĄTKIEWICZ

IWONA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICZY2011-06-30
3.FILIPIAK-FLORKIEWICZ

AGNIESZKA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI2011-10-12
4.FRANCIK

SŁAWOMIR TYMOTEUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-06-15
5.HANUS-FAJERSKA

EWA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICZY2011-12-05
6.JAKUBOWSKI

TOMASZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-12-21
7.JUSZCZAK

LESŁAW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI2011-10-26
8.KALISZ

ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICZY2011-03-28
9.KIEŁBASA

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-12-22
10.KOSTOGRYS

RENATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI2011-10-05
11.KOWALCZYK

ZBIGNIEW

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-12-14
12.KSIĄŻEK

LESZEK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI2011-12-14
13.KWAŚNIEWSKI

DARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-12-23
14.NAWROCKI

JACEK JERZY

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE OGRODNICTWA

WYDZIAŁ OGRODNICZY2011-12-19
15.NOSAL

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT2011-04-20
16.NOWACKA

WIESŁAWA ŁUCJA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI2011-04-20
17.PIETRZYKOWSKI

MARCIN

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-04-13
18.SALAMON

JACEK

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI2011-10-12
19.SATORA

PAWEŁ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI2011-09-09
20.TYLEK

PAWEŁ

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-02-23
21.WĘGLARZ

ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT2011-11-16
22.WILCZYŃSKI

SŁAWOMIR

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

WYDZIAŁ LEŚNY2011-04-20
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
1.BARCZAK

BOŻENA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

WYDZIAL ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII2011-05-13
2.KNOPIK

LESZEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ2011-11-15
3.KOKOSZYŃSKI

DARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT2011-12-09
4.KOLATOR

BRONISŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ2011-10-18
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
1.ALUCHNA

MARIA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW2011-10-10
2.AMBROZIAK

ADAM ARTUR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ2011-06-01
3.BARANOWSKA-PROKOP

EWA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ2011-04-06
4.CZARNACKA-CHROBOT

BEATA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH2011-06-14
5.GRZYMAŁA

ZBIGNIEW

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW2011-05-16
6.KRUSZEWSKI

ROBERT PAWEŁ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH2011-04-12
7.LEŚNIAK-ŁEBKOWSKA

GRAŻYNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW2011-12-12
8.ŁOBEJKO

STANISŁAW

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE2011-06-13
9.MASIUKIEWICZ

PIOTR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE2011-12-13
10.PASZKOWSKI

JERZY

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE2011-10-10
11.RAMSZA

MICHAŁ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH2011-05-31
12.TARANKO

TERESA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW2011-03-24
13.WITEK-HAJDUK

MARZANNA KATARZYNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW2011-04-11
14.WRÓBLEWSKA

WIKTORIA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH2011-11-15
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
1.EJDYS

JOANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-12-08
2.JELONEK

DOROTA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW2011-07-07
3.KAUF

SABINA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW2011-06-17
4.KOWALAK

ROBERT

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW2011-06-16
5.KOWAL

WITOLD

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-11-17
6.LEWICKA

DAGMARA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-10-27
7.NITA

BARTŁOMIEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW2011-01-20
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
1.DYDKOWSKI

GRZEGORZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII2011-09-30
2.MITRĘGA

MACIEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-24
3.PERA

KRYSTIAN

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ2011-06-09
4.SZCZYGIELSKI

KAZIMIERZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII2011-11-24
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
1.FRĄCKIEWICZ

EWA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-27
2.LUCHTER

BOGUSŁAW

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ FINANSÓW2011-12-19
3.PAJOR

ANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-09-30
4.POPŁAWSKI

ŁUKASZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ FINANSÓW2011-07-07
5.STOBIECKA

JADWIGA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-09
6.WĄSIKIEWICZ-RUSNAK

URSZULA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ FINANSÓW2011-07-07
7.WÓJTOWICZ

PIOTR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-28
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
1.BERNACIAK

ARNOLD

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-08
2.BLUDNIK

IZABELA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII2011-05-06
3.CIECHOMSKI

WIESŁAW

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-13
4.FLIEGNER

WOJCIECH

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-04
5.GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO

ANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE TOWAROZNAWSTWA

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA2011-03-11
6.GRZESIUK

ALEKSANDRA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-18
7.HYBKA

MAŁGORZATA MAGDALENA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII2011-11-04
8.KOWALCZYK

ELŻBIETA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-09
9.KRUSZKA

MICHAŁ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-14
10.LISOWSKI

JACEK

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ EKONOMII2011-04-01
11.ŁUPICKA

ANNA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-18
12.MAJEWSKA-BATOR

MARIA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ2011-09-21
13.STRADOMSKI

MACIEJ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-07-01
14.WANAT

TOMASZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-18
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE
1.GARA

JAROSŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-22
2.GUNIA

GRAŻYNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-03-09
3.KONIECZNA

AGNIESZKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-12-14
4.WEINER

AGNIESZKA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-11-30
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
1.CZUBAŁA

HENRYK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
2.HERMA

MAREK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE HISTORII

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
3.KOMINEK

ANDRZEJ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-02
4.KORNAŚ

ANDRZEJ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNY2011-04-20
5.MACIĄG

KAZIMIERZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-24
6.NESTERUK

TERESA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNY2011-06-29
7.SOBIERAJ

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
8.STOJEK

WOJCIECH

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNY2011-11-30
9.UNGEHEUER-GOŁĄB

ALICJA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-27
10.ŻUREK

ROMAN

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO- BIOLOGICZNY2011-12-14
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU
1.KAROLKIEWICZ

JOANNA

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-06-07
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH
1.GNAT

RAFAŁ

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-12-08
2.SAS-NOWOSIELSKI

KRZYSZTOF

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-10-20
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
1.MOGIŁA-LISOWSKA

JOLANTA

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-06-28
2.MOLIK

BARTOSZ

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-05-24
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
1.BARTOSZEWICZ

RYSZARD

O KULTURZE FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-07-14
2.FINK-LWOW

FELICJA

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-06-16
3.MRAZ

MAŁGORZATA

O KULTURZE FIZYCZNEJWYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-01-20
4.SOBERA

MAŁGORZATA

O KULTURZE FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2011-04-14
CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE
1.DOROSZKIEWICZ

BAZYLI

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-09
2.SLAWIK

JAKUB

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-14
3.TSCHIRSCHNITZ

ALFRED LEON

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-14
AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
1.BARAN

WOJCIECH

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-04-13
2.DEMBOWSKI

JANUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-05-25
3.GAJEK

JACEK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-01-26
4.GISTEREK

IWONA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-02-23
5.GOSK-BIERSKA

IZABELA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-06-29
6.HRYNCEWICZ-GWÓŹDŹ

ANITA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-12-14
7.KOSMACZEWSKA

AGATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-11-30
8.MAJ

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-03-23
9.PAPROCKA-BOROWICZ

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-10-26
10.REICH ADAMMEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-10-12
11.SZYDEŁKO

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-01-19
12.ZYŚKO

DOROTA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO2011-11-16
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE
1.BIK

WOJCIECH

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE2011-03-23
2.MACKIEWICZ

URSZULA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE2011-04-20
3.MĄCZEWSKI

MICHAŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE2011-05-25
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
1.ADRYCH

KRYSTIAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-06-09
2.CHEŁMIŃSKA

MARTA JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-12-15
3.ILISZKO

MARIOLA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-05-12
4.JASTRZĘBSKI

ZENON

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ2011-01-11
5.LUDKIEWICZ

BEATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-12-01
6.MAŁGORZEWICZ

SYLWIA AGNIESZKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-11-03
7.MATUSZEWSKI

MARCIN JANUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-06-30
8.MOGIELNICKI

ANDRZEJ

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ2011-04-05
9.PIECHOWICZ

LIDIA MARIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-11-17
10.PILARSKA

EWA MARIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-10-13
11.SCHLICHTHOLZ

BEATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-02-17
12.SEIN ANAND

JACEK PREM

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-04-07
13.SILUK

DANUTA

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ2011-12-15
14.TUKAJ

CECYLIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-01-20
15.WOJTASZEK-SŁOMIŃSKA

ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-05-26
16.ZAGOŻDŻON

PAWEŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-03-24
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
1.BRODOWSKA

AGNIESZKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-17
2.BYRSKI

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-18
3.GAŃCZAK

MARIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-21
4.KOŁODZIEJCZYK

LIDIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-18
5.LICHOTA

DAMIAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKO- STOMATOLOGICZNY2011-05-24
6.MACHALIŃSKA

ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-22
7.OGONOWSKI

JAROSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-20
8.ŚWIERKOT

JERZY

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-22
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
1.HOLECKI

MICHAŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-10-13
2.JASIŃSKA-MYGA

BARBARA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-05-12
3.KAJDANIUK

DARIUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-01-13
4.KAJOR

MACIEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-02-10
5.KRZYSTANEK

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-12-08
6.KUCIA

KRZYSZTOF

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-11-10
7.KUDŁA

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-10-13
8.KUSA

JACEK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-11-17
9.ŁABUZEK

KRZYSZTOF

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-12-08
10.NOWAK

MARIUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-05-12
11.OLAKOWSKI

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-11-10
12.OŚWIĘCIMSKA

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-10-20
13.PUDLO

ROBERT

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-11-24
14.SIEMIŃSKA

LUCYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-04-14
15.STAWIARSKA-PIĘTA

BARBARA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU2011-01-20
16.STENCEL-GABRIEL

KRYSTYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-10-27
17.SZCZEPAŃSKA

MARIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-02-10
18.SZLISZKA

EWELINA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-12-15
19.TIMEK

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU2011-06-09
20.WALUGA

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU2011-06-16
21.WILCZYŃSKI

MIROSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH2011-01-13
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
1.ANTOSZEWSKA

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-05-18
2.BĄCZYK

MACIEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-02-16
3.CHOLEWIŃSKI

WITOLD

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-04-11
4.DERWICH

KATARZYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI I2011-10-19
5.DZIECIUCHOWICZ

ŁUKASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-09-21
6.FRONTCZAK-BANIEWICZ

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-04-20
7.GRALA

PAWEŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-09-21
8.HOJAN-JEZIERSKA

DOROTA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-11-09
9.MOJS

EWA

O ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-12-12
10.MOSZURA

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI I2011-05-11
11.MUSZALSKA

IZABELA

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-04-06
12.PISKORSKI

JAROSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI I2011-12-07
13.PONIKOWSKA

BEATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-03-16
14.ROGALA

PIOTR

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-11-21
15.SAMULAK

DARIUSZ CZESŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-06-13
16.SYCZEWSKA

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-06-15
17.WILAND

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI II2011-10-12
18.ŻABA

ZBIGNIEW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI I2011-06-08
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
1.BARANOWSKI

MARCIN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-02-23
2.BOĆKOWSKI

LESZEK TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-11-09
3.ĆWIKŁA

JAROSŁAW BOGDAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-05-11
4.CYLWIK

BOGDAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ2011-10-27
5.CZECZUGA-SEMENIUK

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-03-16
6.DOBRZYCKA

BOŻENA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-10-05
7.KARPIŃSKA

MARIA HENRYKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-10-19
8.KOWALEWSKI

RADOSŁAW ANDRZEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-11-23
9.MARCINOWICZ

LUDMIŁA

O ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-10-20
10.ROMANOWICZ

LECH

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ2011-02-24
11.SZARMACH

IZABELA JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII2011-06-01
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
1.BALCERCZAK

EWA

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-06-17
2.BOROWSKI

ANDRZEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-21
3.DIETRICH-MUSZALSKA

ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-08
4.DOMŻALSKI

MARCIN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-08
5.KŁOSEK

SEBASTIAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-25
6.KOWALSKI

MICHAŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI2011-02-08
7.NOWAK

MAREK

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI2011-06-14
8.PAWŁOWSKA

ELŻBIETA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-11
9.PRZEWRATIL

PRZEMYSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-05
10.RACZKOWSKI

JAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI2011-01-18
11.STEC-MICHALSKA

KRYSTYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI2011-03-15
12.STOLAREK

ROBERT

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-22
13.TARNAWSKA

DOROTA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-22
14.TRELIŃSKI

JACEK JAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-07
15.WILCZYŃSKI

MICHAŁ ŁUKASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-19
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
1.BOGUCKA-KOCKA

ANNA

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ2011-12-01
2.BUSZEWICZ

GRZEGORZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-07
3.CHAŁAS

RENATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-02-17
4.KOROBOWICZ-MARKIEWICZ

AGNIESZKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-03
5.KOROLCZUK

AGNIESZKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-13
6.ŁYSENKO

LIDIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-12
7.OLENDER

ALINA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-10
8.PODHORECKA

MONIKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-05-26
9.POŻAROWSKI

PIOTR

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-22
10.RABA

GRZEGORZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-10-13
11.ROLA

RADOSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-02
12.SEMCZUK-SIKORA ANNAMEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM2011-06-16
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
1.ADAMOWICZ-SALACH

ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
2.ALBRECHT

PIOTR

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-05
3.BAŁKOWIEC-ISKRA

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-11
4.BOJAKOWSKI

KRZYSZTOF

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-18
5.BRAKSATOR

WOJCIECH

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
6.DZIEWULSKA

DOROTA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-02
7.GASIK

ROBERT

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

II WYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
8.GRABOWSKI

MARCIN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-12
9.JAŻDŻEWSKI

KRYSTIAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-25
10.KRZYMIEŃ

JANUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-20
11.NOWIS

DOMINIKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
12.PAWIŃSKA

MAŁGORZATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE STOMATOLOGII

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-09
13.PYRŻAK

BEATA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-19
14.RADZIWOŃ-ZALESKA

MARIA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-09
15.STRUGA

MARTA

FARMACEUTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK FARMACEUTYCZNYCH

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-06-01
16.SUCHOCKI

PIOTR

FARMACEUTYCZNYCHWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-11-23
17.SZMIDT-SAŁKOWSKA

ELŻBIETA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-06
18.TRZEBICKI

JANUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-23
19.TURŁO

JADWIGA

FARMACEUTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK FARMACEUTYCZNYCH

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-06-29
AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI
1.FEDYK-KLIMASZEWSKA

MONIKA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI2011-01-20
2.JEŻOWSKA

IZABELA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI2011-01-20
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
1.BAŁABAN

LECH

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY2011-02-14
2.GŁOWACKI

MAREK

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ2011-11-30
3.KOSEK

JERZY

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ2011-04-20
4.KRASOWSKA

TERESA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ2011-10-05
5.SOBCZAK

AGNIESZKA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ2011-11-30
6.WIŚNIEWSKA-SALAMON

IWONA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ2011-01-19
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
1.KLING

KATARZYNA MARIA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY2011-11-15
2.MICKER

MICHAŁ

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY2011-04-19
3.MOŹDZIERZ

MAREK

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNY2011-09-22
AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
1.BARAŃSKI

MAREK

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-06-21
2.BIEGAS

GRZEGORZ

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-11-08
3.KRZESZOWIEC

SZYMON

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-06-02
4.MIŚKA

HUBERT

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-10-13
5.MURAWSKA

EWA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-12-01
6.POPOWICZ

OLGA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-05-13
7.ZABORNY

WITOLD

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2011-03-10
AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
1.CYBULA

HONORATA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI2011-09-27
2.WILKIEWICZ

MONIKA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI2011-09-27
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
1.KURDYBACHA

ROBERT

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ2011-11-21
2.ZIELIŃSKI

MICHAŁ

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ2011-12-05
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
1.KUJAWSKA-MURPHY

KATARZYNA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA I RZEŹBY2011-12-08
2.MILECKA

DARIA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA I RZEŹBY2011-01-13
3.PANASIEWICZ

ALICJA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA2011-04-05
4.SKAŁUBA-KRENTOWICZ

MAŁGORZATA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA2011-04-05
5.STĘPIEŃ

AGATA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW2011-01-05
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
1.CEBULA

ZBIGNIEW IGNACY

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-03-31
2.CIECHAŃSKA

MARZENNA EWA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-11-07
3.KASPRZYK

WITOLD

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-04-20
4.KASZOWSKA

ZOFIA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-07-06
5.KRUPSKA

ALEKSANDRA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-05-16
6.KUCABA

JACEK

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY2011-07-07
7.LEMPART-GERATOWSKA

MARTA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-02-25
8.ROGÓŻ

JAROSŁAW

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI2011-06-09
9.SAWICKA

JADWIGA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY2011-06-09
10.SCHMIDT-PRZEWOŹNA

KATARZYNA MARIA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-12-08
11.TUTAJ

JAN

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY2011-05-12
12.WASYŁYK

ELŻBIETA BARBARA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-12-16
13.WERNIO

ELŻBIETA MARIA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-12-16
14.WNĘK

GRZEGORZ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-09-27
15.ZYCHOWICZ

MACIEJ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY2011-04-05
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
1.MICHALIK

ANDRZEJ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA2011-04-20
2.WIECZOREK

KRZYSZTOF

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA2011-12-19
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
1.GORCZYŃSKI

MACIEJ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-04-12
2.KRĘCZKOWSKA

GRAŻYNA ANNA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-11-23
3.POLKOWSKI

KRZYSZTOF

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-01-12
4.RADECKA

KATARZYNA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA2011-12-12
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
1.GRAZDA

RYSZARD

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-02-22
2.HAŃDEREK

GRZEGORZ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-12-20
3.JASTRZĄB

JOLANTA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-10-04
4.LINTTNER

MACIEJ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-12-20
5.STACHAŃCZYK

GRZEGORZ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-10-11
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
1.BOŁTRYK

PAWEŁ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-04-19
2.SADLEJ

TOMASZ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-06-30
AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE
1.KOPEĆ WITOLD

JÓZEF

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-11-07
2.PRZYBYLSKI

MARCIN JERZY

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-11-28
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI
1.CHWISZCZUK

CZESŁAW

FILMOWYCHWYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ2011-12-20
2.DEMBIŃSKI

MIROSŁAW

FILMOWYCHWYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ2011-03-29
3.KOPROWICZ

JACEK

FILMOWYCHWYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ2011-06-28
4.ŁAPIŃSKA

IZABELA

FILMOWYCHWYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ2011-10-12
5.WOJTOWICZ

PIOTR

FILMOWYCHWYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ2011-06-28
6.ZMARZ-KOCZANOWICZ

MARIA

FILMOWYCHWYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ2011-03-29
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE
1.CZAPLIŃSKA-MROZEK

ELŻBIETA

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-04-11
2.TATKO

MAREK

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-04-11
3.ZAJĄC-JAMRÓZ

JÓZEFA

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-05-28
4.ZIOŁO

RUDOLF

TEATRALNYCHWYDZIAŁ AKTORSKI2011-06-15
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
1.DREWINSKI

LEX

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ2011-04-19
2.FRĄCKOWICZ

ANNA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH2011-12-01
3.JEZIERSKA

JANINA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA2011-11-14
4.KOMASA-KUSZ

KAROLINA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH2011-05-05
5.MARCINKOWSKI

ARKADIUSZ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ2011-11-21
6.PAWLUCZUK

EWA

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA2011-06-06
7.POLIŃSKI

MIKOŁAJ

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ MALARSTWA2011-12-14
8.ROSOLSKI

SŁAWOMIR

PLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PROJEKTOWYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA2011-12-05
9.TALEJKO-KWIATKOWSKA LUCYNAPLASTYCZNYCH

W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCH

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ2011-06-13
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
1.JANUCIK JOLANTA

ANNA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE WOKALISTYKI

WYDZIAŁ WOKALNY2011-09-19
2.KNITTEL

KRZYSZTOF

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI2011-09-26
3.MIELKO-REMISZEWSKA

MONIKA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA2011-05-14
4.ORZECHOWSKA

MARIA

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY2011-03-01
5.WRÓBLEWSKI

SŁAWEK ADAM

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE DYRYGENTURY

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA2011-04-28
6.ŻWIRDOWSKI

MAREK

MUZYCZNYCH

W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY2011-06-20
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE
1.LATUSEK-JURCZAK

DOMINIKA

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO2011-12-13
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU
1.PLEWKA

CZESŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-16
2.REUT

MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-10-12
3.SIARKIEWICZ

ELŻBIETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-28
SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
1.CZUBAJ

MARIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH

2011-05-17
2.KAMUSELLA

TOMASZ DOMINIK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH

2011-11-22
3.KORZENIEWSKI

BARTOSZ ADAM

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH

2011-06-14
4.KOUVONEN-PIOTROWSKA

ANNE

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-12-16
5.NOWAK

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH

2011-03-01
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ W WARSZAWIE
1.HORYŃ

WOJCIECH

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O OBRONNOŚCI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA2011-06-21
2.JUNCEWICZ

ARKADIUSZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O OBRONNOŚCI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA2011-05-17
3.SMYK

STANISŁAW

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O OBRONNOŚCI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA2011-10-25
4.ZALEWSKI

SŁAWOMIR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO2011-10-25
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE
1.BARNAT

WIESŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-02-10
2.BRZEZIŃSKI

MARIAN HENRYK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-07-14
3.KANIEWSKI

PIOTR TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI2011-10-20
4.MAŁACHOWSKI

JERZY

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-09
5.PAPLIŃSKI

ANDRZEJ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE MECHANIKI

WYDZIAŁ MECHATRONIKI2011-06-15
6.PERKOWSKI

PAWEŁ JAROSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII2011-04-21
7.ŚNIEŻEK

LUCJAN

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

WYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-21
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU
1.JERZAK

NORBERT

TEOLOGICZNYCHPAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU2011-10-17
2.KUFEL

ROBERT

TEOLOGICZNYCHPAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU2011-05-10
3.MAŁACHOWSKI

ANDRZEJ

TEOLOGICZNYCHPAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU2011-11-14
4.SZAREYKO

HENRYK

TEOLOGICZNYCHPAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU2011-03-17
PLACÓWKI NAUKOWE PAN
1.BEDNARSKI

WALDEMAR

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ W POZNANIU2011-11-22
2.BŁASIAK

PAWEŁ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-10-24
3.FLIS-KABULSKA

IWONA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ W WARSZAWIE2011-06-20
4.GIEL-PIETRASZUK

MAŁGORZATA

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCHEMII

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ W POZNANIU2011-11-08
5.GÓLCZEWSKI

TOMASZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ W WARSZAWIE2011-12-01
6.GÓRA

DARIUSZ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-10-10
7.GÓRNY

SŁAWOMIR

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE ASTRONOMII

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WARSZAWIE2011-09-30
8.GÓRSKI

ANDRZEJ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-10-10
9.GRABOWSKI

SZYMON

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH W WARSZAWIE2011-06-17
10.HRENIAK

DARIUSZ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO WE WROCŁAWIU2011-06-17
11.JAKIMOWICZ

ALEKSANDER

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

W WARSZAWIE

2011-03-08
12.JANIK

TOMASZ

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOFIZYKI

INSTYTUT GEOFIZYKI W WARSZAWIE2011-02-24
13.JANIUK

AGNIESZKA

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE ASTRONOMII

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WARSZAWIE2011-04-29
14.JOCHYM

PAWEŁ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-11-21
15.KABACIŃSKI

JACEK

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

INSTYTUT W ZAKRESIE ARCHEOLOGII I ETNOLOGII W WARSZAWIE2011-12-15
16.KAMIŃSKI

IRENEUSZ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

W WARSZAWIE

2011-11-25
17.KAMIŃSKI

ROBERT

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-11-07
18.KARAMAĆ

MAGDALENA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE2011-02-22
19.KARDAŚ

DARIUSZ LESZEK

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO W GDAŃSKU2011-10-20
20.KAZAŃCZUK

MARIUSZ GRZEGORZ

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH W WARSZAWIE2011-12-13
21.KLAMUT

PIOTR

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO WE WROCŁAWIU2011-04-15
22.KLIMCZAK

ALEKSANDRA MARIA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA WE WROCŁAWIU2011-10-13
23.KOPACZYŃSKA

MARTA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ W WARSZAWIE2011-05-24
24.KORZEKWA

ANNA JUSTYNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE2011-11-22
25.KUPIECKI

ROBERT RYSZARD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH W WARSZAWIE2011-10-28
26.LEOCIAK

JACEK WITOLD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH W WARSZAWIE2011-02-15
27.MAZUREK

MIECZYSŁAW HENRYK

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH W ŁODZI2011-02-23
28.MIKA

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

INSTYTUT FARMAKOLOGII W KRAKOWIE2011-06-07
29.NOGAL

AGNIESZKA MARIA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH W WARSZAWIE2011-11-25
30.PARLIŃSKA-WOJTAN

MAGDALENA

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-11-21
31.PAŚNIK

GRZEGORZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT W KRAKOWIE2011-06-20
32.PEŁKA

JERZY BOGUSŁAW

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI W WARSZAWIE2011-03-31
33.PIETRZAK

KRYSTYNA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO W KRAKOWIE2011-09-01
34.PRZYBYSZEWSKI

ANDRZEJ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO W WARSZAWIE2011-12-02
35.RUMAN

TOMASZ

CHEMICZNYCH

W ZAKRESIE CHEMII

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH W ŁODZI2011-09-26
36.RYBICKI

ANDRZEJ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-05-16
37.SACHARCZUK

MARIUSZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT W JASTRZĘBCU2011-02-16
38.SADOWSKA

JOANNA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH W WARSZAWIE2011-02-25
39.SADOWSKI

JANUSZ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI W WARSZAWIE2011-02-24
40.SAGANEK

PRZEMYSŁAW

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

W WARSZAWIE

2011-06-09
41.SAMSEL-CZEKAŁA

MAŁGORZATA

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO WE WROCŁAWIU2011-12-02
42.SCHÄFER

WOLFGANG

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-03-28
43.SOBECKI

JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INFORMATYKI

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH W WARSZAWIE2011-04-15
44.ŚRODA

PIOTR

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOFIZYKI

INSTYTUT GEOFIZYKI W WARSZAWIE2011-05-11
45.STERZYŃSKA

MARIA

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII W WARSZAWIE2011-05-18
46.ŚWIRSZCZ

GRZEGORZ

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYCZNY W WARSZAWIE2011-06-09
47.SZATANIK-KLOC

ALICJA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

INSTYTUT AGROFIZYKI

IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO

W LUBLINIE

2011-06-09
48.SZCZEPANIK

RYSZARD

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO W GDAŃSKU2011-01-27
49.TABOROWSKI

MACIEJ

PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRAWA

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

W WARSZAWIE

2011-01-21
50.TABOR

ZBYSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ W WARSZAWIE2011-02-22
51.TRETIAKOV

KONSTANTIN

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ W POZNANIU2011-02-22
52.UTKOWSKA

BEATA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH W WARSZAWIE2011-03-22
53.VALETTE

GUILLAUME

MATEMATYCZNYCH

W ZAKRESIE MATEMATYKI

INSTYTUT MATEMATYCZNY W WARSZAWIE2011-04-14
54.WESOŁOWSKA

ELŻBIETA

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

INSTYTUT PSYCHOLOGII W WARSZAWIE2011-06-17
55.WIĘCKOWSKI

MAREK

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA W WARSZAWIE2011-12-14
56.WIERZBOWSKI

HUBERT

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH W WARSZAWIE2011-12-16
57.WINKLER-DREWS

TADEUSZ

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

W WARSZAWIE

2011-05-17
58.WOŁOSZYN

JACEK WITOLD

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH W WARSZAWIE2011-05-27
59.WOŹNIAK

KRZYSZTOF

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-06-27
60.ZAJĄC

WOJCIECH

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

W KRAKOWIE

2011-11-07
61.ZBRÓG

PIOTR

HUMANISTYCZNYCH

W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO W KRAKOWIE2011-11-30
62.ZIELIŃSKA

MAGDALENA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO W WARSZAWIE2011-10-13
63.ZIELONKA

TOMASZ

BIOLOGICZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII

INSTYTUT BOTANIKI

IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA

W KRAKOWIE

2011-11-29
INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE
1.ALEKSIEWICZ

ROMAN

WETERYNARYJNYCHPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH2011-04-05
2.AUGUSTYNOWICZ

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY2011-04-06
3.BANKIEWICZ

KRZYSZTOF

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE2011-06-02
4.BLECHARZ

PAWEŁ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-12-14
5.BUKOWSKI

PRZEMYSŁAW

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH2011-06-14
6.CHECHELSKI

PIOTR

EKONOMICZNYCH

W ZAKRESIE EKONOMII

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE2011-03-29
7.DOROSZEWSKI

ANDRZEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE AGRONOMII

INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH2011-10-11
8.HAJDUK

BOGDAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE2011-06-09
9.HAŁOŃ

AGNIESZKA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-04-20
10.JAKUBOWICZ

JERZY

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-12-14
11.JUNG

WOJCIECH

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE2011-11-17
12.JURASZYŃSKI

ZBIGNIEW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-09-13
13.KANIEWSKI

JANUSZ

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTRONIKI

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ W WARSZAWIE2011-06-21
14.KARNICKI

KRZYSZTOF

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE2011-02-16
15.KEELEY

NICHOLAS

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA W ŚWIERKU2011-03-29
16.KIERKUŚ

JAROSŁAW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" W WARSZAWIE2011-11-24
17.KRUK

MARIUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-09-13
18.KUBOŃ

MACIEJ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY2011-11-03
19.KUPŚĆ

ANDRZEJ

FIZYCZNYCH

W ZAKRESIE FIZYKI

INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM. ANDRZEJA SOŁTANA W ŚWIERKU2011-04-12
20.KUŹNIAR

ANTONI

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY2011-10-20
21.LIPIŃSKI

DANIEL

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB W KRAKOWIE2011-11-24
22.MAGDALAN

JAN

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE2011-12-21
23.MAŁEK

GRZEGORZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE2011-03-17
24.MANDAT

TOMASZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-10-26
25.MYSIAK

PIOTR

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W WARSZAWIE2011-04-28
26.NIEBUDEK-BOGUSZ

EWA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. JERZEGO NOFERA W ŁODZI2011-06-14
27.OWCZAREK

WITOLD

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE2011-04-20
28.PACZEŚNA

JOLANTA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE2011-11-03
29.PĘCZKOWSKA

MARIOLA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-05-10
30.PIEŃKOWSKA-GRELA

BARBARA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJ

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-01-19
31.PODHALAŃSKA

TERESA

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE2011-02-17
32.PRĘGOWSKA-CHWAŁA

BARBARA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-03-29
33.PROT-KLINGER

KATARZYNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE2011-04-07
34.PRZYBYLSKI

ANDRZEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-02-01
35.PTASZYŃSKI

KONRAD

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-03-16
36.RADKO

ANNA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB W KRAKOWIE2011-12-14
37.RUTKOWSKI

ANDRZEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-11-23
38.SANDS

DOROTA ANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE2011-04-19
39.SKRĘT-MAGIERŁO

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" W ŁODZI2011-12-21
40.STASIOŁEK

MARIUSZ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" W ŁODZI2011-10-19
41.STĘPNIK

MACIEJ

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. JERZEGO NOFERA W ŁODZI2011-02-25
42.SUKOVATA

LIDIA

LEŚNYCH

W ZAKRESIE LEŚNICTWA

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA W WARSZAWIE2011-01-26
43.ŚWIĄTKIEWICZ

MAŁGORZATA

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB W KRAKOWIE2011-03-02
44.SZULC

ROBERT

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJ

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY2011-03-08
45.SZUTKOWSKI

ZBIGNIEW

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE2011-02-23
46.SZYMAŃSKI

PIOTR

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE2011-03-29
47.TRELA

WIESŁAW

O ZIEMI

W ZAKRESIE GEOLOGII

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE2011-03-24
48.ULIASZ-BOCHEŃCZYK

ALICJA

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH2011-09-21
49.WARZECHA

ADAM

TECHNICZNYCH

W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W WARSZAWIE2011-12-15
50.WIERZBOWSKA

JOANNA

MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE MEDYCYNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE2011-05-18
51.ZĄBEK

TOMASZ

ROLNICZYCH

W ZAKRESIE ZOOTECHNIKI

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB W KRAKOWIE2011-05-11