Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu nadanych stopni doktora

Na podstawie § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) ogłasza się wykaz nadanych w 2011 r. stopni doktora, stanowiący załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NADANYCH W 2011 ROKU STOPNI DOKTORA

Lp.Nazwisko i imięStopień doktora naukJednostka nadającaData nadania
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1.ADAMCZUK-STĘPLEWSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-04-13
2.ADAMOVYCH LESYAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ TEOLOGII2011-11-22
3.ADAMSKI KRZYSZTOFTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-04-12
4.BAŁAJ BIBIANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-13
5.BANACH KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-03-16
6.BANACZYK MARZENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-12
7.BANAŚ JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-03-28
8.BARTCZUK RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-08
9.BARTOSZEK WOJCIECH MAKSYMILIANTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-28
10.BATORY

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-12
11.BIAŁONOWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-19
12.BIELAK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-02-09
13.BLICHARZ AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
14.BONUSIAK EWAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-05-10
15.BOROWICZ ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-14
16BOROWSKI PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-10-18
17.BRAUN KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-12
18.BRODACKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
19.BUCZEK LECH BARTŁOMIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-06-07
20.CHARCHUŁA JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-02-23
21.CHRZANOWSKI MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-01-19
22.CIOSEK IRENEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-22
23.CIUŁA GRZEGORZ RAFAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-11-22
24.ĆWIL WŁODZIMIERZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-12-12
25.CZUMAJ ZENONTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-05-17
26.CZUWARA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-22
27.DĄBROWSKA ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-06-28
28.DAWIDOWICZ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-12
29.DĘGA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
30.DOBROWOLSKI RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-04-13
31.DROBOT PAWEŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
32.DZIAK ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
33.FELCYN-KOCZEWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-12-08
34.FILIPIAK OLGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
35.FUKSA KATARZYNA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ TEOLOGII2011-02-22
36.GAJDZIK BARTOSZ WŁADYSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
37.GILSKI MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-16
38.GŁĄB GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-05-11
39.GORAJ CZESŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-05-17
40.GÓRSKI SZYMONTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
41.GRODECKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-11-16
42.GRUCA STANISŁAW PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
43.HERDA-JARECKA JOANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-09-27
44.HNIDIUK JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-19
45.HRYCIUK DARIUSZ JANTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
46.HULIAI ULADZIMIRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
47.HUZAREK TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-10-05
48.JACH MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-03-16
49.JAGIEŁA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
50.JANKOSKI ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
51.JAROSZYŃSKI JANUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-12-12
52.JODKOWSKI MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
53.KACPRZAK RADOSŁAW PAWEŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-05-17
54.KALETA PAWEŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGOWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-09-27
55.KARBOWNIK JERZY ANTONITEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
56.KASHCHUK MYROSLAVHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-17
57.KASPRZYCKI GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-04-12
58.KAWĘCKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-19
59.KELLER DAWIDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-11-16
60.KĘPKA KATARZYNA ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-04-12
61.KIERCZUK-MACIESZKO MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
62.KIERSNOWSKI MICHAŁ ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
63.KOC GRZEGORZ ADAMTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
64.KOŁODZIEJCZYK RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
65.KORONA SŁAWOMIRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
66.KOWALCZYK JAROSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
67.KOWALIK SZCZEPANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
68.KOWALSKI MIROSŁAW HENRYKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
69.KRAWIEC MARIANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
70.KRUCKI ŁUKASZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-28
71.KUDLAK GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-22
72.LENARD TOMASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-11-09
73.LENART AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
74.ŁUBIANKA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
75.ŁYSZCZARZ MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
76.MAJDER ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-16
77.MAJEWSKA-WÓJCIK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-02-09
78.MAMCARZ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-17
79.MAŚLANKA WOJCIECH ZYGMUNTTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
80.MAZIARZ RADOSŁAW ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
81.MIODUSZEWSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-02-21
82.MROCZEK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-02-09
83.MRÓZ JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
84.NAPRUSZEWSKA JUSTYNA DANUTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGOWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-02-22
85.NIEWINOWSKI PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-12-16
86.NOWAKOWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-16
87.OCHAŁ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
88.OFIERSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-12-07
89.Ó FIONNÁIN MARKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
90.OGRODNIK-KALITA AGNIESZKA JADWIGAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-10-18
91.OKOŃ MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-16
92.PAŁKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-02-23
93.PANAS PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
94.PIECZYKOLAN JERZYBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-09-21
95.PŁATEK WŁODZIMIERZ WOJCIECHTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
96.PROKOP KRZYSZTOF RAFAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-12-13
97.PRZEPIÓRKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
98.PYTLAK ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-09-21
99.RUTKOWSKA EMILIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
100.RYCAK ARTURPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-11-15
101.SAMOLEJ ANNA MAGDALENATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
102.SOCAŁA MIROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-12-16
103.ŚPIKOWSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-06-29
104.STARZEC TADEUSZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-05-17
105.STAWECKA KRYSTYNATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-03-15
106.STOJANOWSKI-HAN LESZEK ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-02-22
107.STOLAREK DOROTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-03-15
108.STOLECKI PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-17
109.STORONIAK JAROSŁAW GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
110.SUŁEK IWONATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-11-22
111.SYPEK KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
112.SZEWC SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-03-16
113.SZTABA MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-14
114.TAŃCULA ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
115.TERLECKA AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-02-22
116.TOMASZEK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-14
117.TOPOROWSKA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-11-09
118.TRETYAK LYUDMYLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-21
119.TRYK HUBERT REMIGIUSZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-07
120.TSIKHANOVICH MIKALAITEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
121.TSVIRKUN IGORHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-17
122.TYL MARZENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-11-16
123.URBAN MICHAŁ JANUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-11-15
124.WIDEŁ-IGNASZCZAK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-06-15
125.WIŚNIEWSKA LIDIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-16
126.WNUK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-10-19
127.WÓJCIK GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-10-11
128.WOJEŃSKI JACEKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
129.WOJTIUK JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-11-16
130.WOLAK GRZEGORZ JERZYPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-09-27
131.WOŚ WIOLETTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-02-09
132.WUJEK ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-01-12
133.ZAGRODZKA ALICJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-02-09
134.ŻAK GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-22
135.ZATORSKA-SALMANOWICZ EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-12-07
136.ZAWIŚLAK MICHAŁ JACEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-11-15
137.ZAWOJSKA TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII2011-06-29
138.ŻYŁA MAŁGORZATA MARIOLAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI2011-01-11
UNIWERSYTET GDAŃSKI
1.ANISIEWICZ RENATAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII2011-06-30
2.BADOWSKA SYLWIA KRYSTYNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-07-07
3.BENEDYCKA ALEKSANDRABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-14
4.BŁASZCZYK AGATA MARIAO ZIEMI W ZAKRESIE OCEANOLOGIIWYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII2011-11-04
5.BŁASZKIEWICZ PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-05-12
6.BOGUSZ ADAM ZBIGNIEWEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-03-10
7.BOJAR-FIJAŁKOWSKI TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
8.BOLT KRZYSZTOF FRANCISZEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
9.BORYSIEWICZ ELŻBIETABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-01
10.BRZOZOWSKI KRZYSZTOF PRZEMYSŁAWCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-25
11.BYLIŃSKA IRENA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-26
12.BZYMEK AGNIESZKASPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-03
13.CIESIELSKI GRZEGORZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-07-04
14.CYMAN DAMIAN ROBERTPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
15.CZECHOWSKA-DERKACZ BEATA ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
16.DAMPS EWELINA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-10
17.DASZKIEWICZ ANNA DANUTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-07-07
18.DEPCZYŃSKI RAFAŁ PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-27
19.DOMINIAK PATRYCJABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-15
20.DWORNICZAK JANUSZ MARCINO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII2011-04-07
21.DZIEDZIC DARIUSZ IRENEUSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-12-16
22.FARELNIK ELIZAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-11-10
23.FIL DANIEL KRYSTIANBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-01
24.GAC MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-03-04
25.GAŁKA AGNIESZKA ELŻBIETABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EKOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-03
26.GAWIN BARTŁOMIEJ JERZYEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-07-07
27.GLINIECKI BARTŁOMIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
28.GOŁASZEWSKA AGATA BARBARAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-09-22
29.GUENTHER IZABELA ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-14
30.GUTOWSKA-KOZIELSKA EWELINA HELENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-14
31.HAŁENDA MAREK JAROSŁAWMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-09-22
32.HAU ANNA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
33.IGIELSKI MICHAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-24
34.IGNATOWSKA-JANKOWSKA BOGNA MARTABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-28
35.JABŁOŃSKA AGNIESZKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-13
36.JANAŚ JUSTYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-12-20
37.JANKOWSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-06-02
38.JANKOWSKI MACIEJ MICHAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-14
39.JANUS DOMINIKA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
40.JĘDRZEJEWSKI ROCH PAWEŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-12-20
41.KARCZYŃSKI ŁUKASZ ADAMPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
42.KAROLONEK-NOWAK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-03
43.KEMPA JAROSŁAW ALEKSANDEREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-09-22
44.KLIMASZEWSKA ANNA MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
45.KLISZ SEBASTIAN MACIEJEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-03
46.KNOCH KONRAD WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-09
47.KOBIELA JAROSŁAW SŁAWOMIREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-11-24
48.KOŁŁĄTAJ ANDRZEJ JÓZEFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-12
49.KOWALSKI WOJCIECHPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
50.KRAKÓWKA AGATA IRENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-27
51.KRÓL EWELINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-12-16
52.KUBIK SŁAWOMIRBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIMIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO2011-12-16
53.KUBUS MARIUSZ GRZEGORZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-29
54.KUZBORSKA ELŻBIETAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
55.KUŹMA MONIKA MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-05
56.ŁĄCZEK-TARAZEWICZ EWA MARLENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-03
57.ŁAKOWICZ-DOPIERA ANNA KRYSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-13
58.LESZMAN-PELOWSKA MILENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
59.LEWANDOWICZ MARIA MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-27
60.ŁODYGOWSKA EWASPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-11-10
61.ŁUCZYŃSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-22
62.MALINOWSKA MARCELINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-28
63.MALISZEWSKI RAFAŁ MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-03
64.MARASZEK MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-27
65.MARCINKOWSKI BARTOSZ SZYMONEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-19
66.MILEWSKA MAGDACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-30
67.MIOTŁOWSKI RAFAŁ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-25
68.MISZTAL-SZKUDLIŃSKA MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-15
69.OSET MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-04
70.OWCZAREK ANNASPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-10-06
71.PENCZAR MARTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-19
72.PILACKA LUCYNA ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-13
73.PRZYBYLSKI JACEK ZBIGNIEWSPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-11-17
74.PUŹNIAKOWSKA-GAŁUCH ELŻBIETA MARIAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-06-16
75.RADLIŃSKA KAMILA MAGDALENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-16
76.RADOMSKI SŁAWOMIR PRZEMYSŁAWEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-03
77.RAMĘDA ARKADIUSZ HENRYKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-10-13
78.RYLSKI MICHAŁ PATRYKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-03-10
79.RYMASZEWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-12
80.ŚCISŁOWICZ KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-07
81.SINACKA-KUBIK EDYTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-06-30
82.SINGER ELŻBIETAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-26
83.SIUDEK PATRYCJA PAULINAO ZIEMI W ZAKRESIE OCEANOLOGIIINSTYTUT OCEANOGRAFII2011-03-25
84.SKUZIŃSKA ANNA IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-06-30
85.ŚLEDZIK KAROLEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-19
86.ŚLIWA ANNA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
87.ŚLIWIŃSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-14
88.SOBINA-MARUSZCZAK MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-13
89.SUCHENEK RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-13
90.ŚWIĆ RAFAŁ MAREKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
91.SZMELTER MONIKA AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-09-22
92.SZNABOWICZ MAGDA JADWIGAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-26
93.SZREDER BEATA BOGNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-25
94.SZUTOWICZ-ROZWADOWSKA ELŻBIETASPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-11-10
95.SZYMAŃCZAK ROBERTBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-14
96.SZYPERSKA ANNA ZOFIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-01
97.TUWALSKA DOROTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-06
98.TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA DOMINIKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
99.USS WOJCIECHMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-07-07
100.VITKOVSKA KATARZYNA IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-22
101.WALEWSKA ALEKSANDRACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-27
102.WAWROWSKA-THRUN MARIA KATARZYNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-12-08
103.WIDŁAK TOMASZ HUBERTPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-25
104.WILCZEWSKI SEBASTIANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-26
105.ZABŁOCKI PIOTR BOGUMIŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-10-13
106.ZALEWSKI MARIUSZO ZIEMI W ZAKRESIE OCEANOLOGIIWYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII2011-11-18
107.ZARĘBSKI JAROSŁAWPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
108.ZIELKA SYLWESTER EUGENIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-08
109.ZMUDCZYŃSKA KATARZYNA MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-02
110.ŻMUDZKA-BRODNICKA MONIKA OLIWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-22
111.ŻOŁĘDZIEWSKI ŁUKASZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-15
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.ADAMCZYK KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI2011-01-20
2.CZUB JOANNA KINGAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-09-22
3.GRUSZKO KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI2011-04-14
4.GRZYBOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-19
5.KAMIŃSKA MAGDALENA ALICJAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-01-20
6.KARYŚ JOLANTA ANNAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-07-01
7.KOŁBUS ANNA WIOLETTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-12-15
8.LIEBRECHT GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-20
9.MAGAKIAN GRAIRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-19
10.OLSZEWSKI PIOTR WŁADYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-19
11.RĘBAK DOROTAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-07-01
12.ROSIŃSKA - MAMEJ AGNIESZKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-15
13.SALATA - ZASACKA LIDIA PELAGIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-14
14.SZCZEPANOWSKA-WOŁOWIEC BEATAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-05-06
15.TWARDECKI ALFRED ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-03-24
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
1.ADAMCZAK IRENEUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-18
2.ANDRZEJEWSKI ZDZISŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-06
3.ANHOLCER MARCIN MIROSŁAWMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-01-28
4.BACHAN JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
5.BANDEROWICZ

KINGA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
6.BAREŁKOWSKA AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-09-28
7.BARŁÓG CECYLIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
8.BARTKOWIAK KAMILA HELENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-21
9.BĄTKIEWICZ EDYTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-27
10.BERLIŃSKA JOANNAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-05-27
11.BIELAK JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-10-21
12.BIELECKA JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-05-17
13.BINAS PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-20
14.BŁAHUT GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-12
15.BOBIN JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-12-16
16.BOBOWSKI KLAUDIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-03-11
17.BOJKO JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-03-14
18.BOROWIAK-DOSTATNIA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
19.BOROWIEC ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
20.BRENK MIKOŁAJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-06-14
21.BRONK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-09-21
22.BROSZKIEWICZ

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-10-21
23.BURZYŃSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-07-05
24.CHATZIGIANNIDI ANASTASIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-19
25.CHUDZIŃSKA MARIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-15
26.CIESIELSKA-KLIKOWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-11-07
27.CZECH CELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-06-14
28.CZERWIŃSKA IZABELLACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-08
29.DAMAZYN MICHAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
30.DUBOWNIK

ANNA

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-07
31.DUCH-ADAMCZYK JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
32.DURAJ JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-02-21
33.DURDA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-06
34.DUTKIEWICZ MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-08
35.DZIADUL PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
36.FELICZAK-GUZIK AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
37.FETZKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-07-05
38.FIMIAK-CHWIŁKOWSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
39.GAJEWSKA-SKRZYPCZAK IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
40.GAJEWY JADWIGACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-08
41.GAŁGAŃSKA HANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-21
42.GAŁGAŃSKI ŁUKASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-25
43.GAN-KRZYWOSZYŃSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-11-28
44.GIERA WOJCIECHFIZYCZNYCH W ZAKRESIE BIOFIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-05-13
45.GLAPKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-04-08
46.GLOTOVA OLGAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-12-16
47.GŁOWSKA ELIZABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-06
48.GODEK LIDIA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-06-27
49.GRABIEC MATEUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-28
50.GRACZYK

ANNA

TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-06
51.GREGO-HOFFMANN MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-25
52.GROCHOCKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-10-28
53.GRUBKA MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
54.GRZELCZAK-MIŁOŚ IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-05-09
55.GRZESIAK WALDEMARCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-21
56.GRZYB

TOMASZ

CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
57.GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
58.HAGIEL ROZALIATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-18
59.HAUZA TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-12-13
60.HELMECKE PAULINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
61.HOFFMANN KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
62.HREHOROWICZ MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-28
63.HU YEPINGHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-12-19
64.HUBER MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-03-23
65.JADWISZCZOK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-01-03
66.JAEGER MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-27
67.JAKOWLEWA-PAWLIK MARINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
68.JANECZEK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
69.JAREK MARCINFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-10-21
70.JAROTA SONIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-02-23
71.JENCZYK JACEKFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-10-21
72.JUNKIERT MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
73.JUŚ MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-12-19
74.KACZMAREK LECHO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-12-13
75.KAMIŃSKI ADRIANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-02-18
76.KASZKUR ALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-07-11
77.KIEDROWSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-06-13
78.KIZELBACH URSZULAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-01-28
79.KŁOPOTOWSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-09-22
80.KNOCIŃSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-07-05
81.KOENIG- WIŚNIEWSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-09-22
82.KOMOROWICZ IZABELACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
83.KONARCZAK-STACHOWIAK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-07-05
84.KORNATOWSKI PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
85.KORYTOWSKA

ANNA

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-22
86.KOŚCIAŃCZUK MARCELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAINSTYTUT KULTUROZNAWSTWA2011-06-28
87.KOŚCIŃSKI ŁUKASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-28
88.KOWALSKI TOMASZMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-09-30
89.KOWALSKI WITOLDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-04-14
90.KOZAK MICHAŁMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-05-27
91.KRAJEWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
92.KRAWCZAK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
93.KRENZ-BRZOZOWSKA LUCYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
94.KRÓLIKIEWICZ NATALIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-09-22
95.KRUEGER MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-13
96.KRUŚ MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
97.KRUSZYŃSKA-KOŚMICKA MARLENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-28
98.KRZYŻYŃSKA BEATACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-16
99.KULCZYCKI EMANUELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-21
100.KULIGOWSKA ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-01-03
101.KUSIAK JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-02-23
102.KUZIO ANNA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-11-04
103.LACHOWICZ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-27
104.LAMENTOWICZ ŁUKASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EKOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-28
105.ŁAYDANOWICZ JOANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-20
106.LEBIOTKOWSKI ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-07-11
107.LEWANDOWSKA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
108.LIPKA EWELINAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-28
109.ŁOCHYŃSKA MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-21
110.LOREK DARIUSZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-28
111.ŁOWICKI DANIELCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
112.LUDWICZAK MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-16
113.ŁUGOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-21
114.ŁYDKA ADRIANMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-01-28
115.MAGIERA MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-03-14
116.MAMULSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-11-10
117.MANIA WOJCIECHO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-11-15
118.MARCINIAK MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-06-14
119.MARCINIAK ADAMO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-07
120.MARCINÓW TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-21
121.MATCHARASHVILI IRAKLIHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-20
122.MATYSIAK JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-01-03
123.MAZANEK ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-02-24
124.MAZUREK KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-27
125.MEISSNER ZOFIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-21
126.MELERSKA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
127.MICHALSKA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-16
128.MIEDZIELSKI ERNESTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-30
129.MIKOŁAJCZAK STANISŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-01-10
130.MIKULSKI DAMIANCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-15
131.MODRZYŃSKI ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
132.MOKROWIECKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-05-27
133.MORITZ MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
134.MUELLER WOJCIECHTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-21
135.MULARSKI KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
136.NAWROT ADAMO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-07
137.NOWAK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-19
138.NOWAK KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-21
139.NOWICKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-06-14
140.OLECHOWSKA PAULINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-03-14
141.ORLICKA JUSTYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-22
142.OSIŃSKI JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-02-07
143.PAK HYERIMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-30
144.PALICKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
145.PARIS ANTONIHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-27
146.PARTHEMORE ERICHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-20
147.PARTYKA JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-03-11
148.PARYZEK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-11-24
149.PAWLICKI GRZEGORZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
150.PEPLIŃSKA ELZBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-03-23
151.PERDEK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-06-21
152.PERUCKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-12
153.PIECHOTA MICHAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-17
154.PIEGZIK WIOLETTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-09-22
155.PIETRASZCZYK-SĘKOWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-10-17
156.PILARCZYK PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-28
157.PILARSKA ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-09-26
158.PISKORSKI MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-02-07
159.PIWOŃSKI ZDZISŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-09-29
160.PŁACZKOWSKI ALEKSANDERHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-10-28
161.PODGÓRSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-11-21
162.POLIŃSKA MAGDALENAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI2011-12-16
163.PRACZYK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-12-05
164.PRZYGOŃSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-06-21
165.RACHUTA ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-11-07
166.RADOŁA MIROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-07-05
167.RAIŃSKA

KINGA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-11-10
168.RATAJCZAK MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-18
169.RATKIEWICZ BOGUSŁAWFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-06-22
170.RAULINAJTYS

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-06-10
171.ROGOS JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-09-19
172.ROSIKIEWICZ MARTABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-28
173.RÓŻYCKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-12-05
174.RYKOWSKI MIKOŁAJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-14
175.RZESZEWSKI MICHAŁO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-07
176.SALITA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
177.SAMSEL AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-12-05
178.SASSEK MACIEJBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-25
179.SCHREIBER EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-14
180.SECLER BARTŁOMIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-07-11
181.SEPIOŁO IWONAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-25
182.SIEROCKA IZABELABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-25
183.SIKORA-SABAT ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-09-21
184.SIPIŃSKI BARTŁOMIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-10-17
185.SIWIAK AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-09-28
186.SKAŁACKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIINSTYTUT PSYCHOLOGII2011-10-24
187.SKOWROŃSKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-11-28
188.SKROBACKI RADOSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-06-27
189.ŚLIWIŃSKA KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-04-04
190.SOCHAŃSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-11-28
191.SOŁTYSIAK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-10-17
192.STAŃCZYK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-09-22
193.STANISZEWSKI BARTOSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-20
194.STRUGAREK ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-09-28
195.SZEWCZUK-SADOWSKA MARCELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
196.SZMYT ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-14
197.SZUFNAROWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
198.SZWED ZOFIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
199.SZYMAŃSKA OLIWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-10-20
200.SZYMAŃSKA SONIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-02-23
201.SZYMAŃSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
202.TARGOSZ ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-01-03
203.THIEL MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-21
204.TOMAS-SZWACZYK MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-16
205.TOMASZYK MIKOŁAJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-07-11
206.TOMCZYK ALEKSANDRAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-28
207.TOMECKA DARIAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-05-13
208.TROCHA PIOTRFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-07-15
209.TYMCZYŃSKA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-07-01
210.WACHOWSKI WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ2011-07-01
211.WALCZAK-ZEIDLER KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-22
212.WALIGÓRSKA MARTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-08
213.WICHER EWELINACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-16
214.WICHROWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-06-22
215.WIERTLEWSKA JANINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-01-20
216.WIMMER MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
217.WINOWSKI MARCINO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-06-07
218.WIŚNIEWSKA IZABELATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-17
219.WIŚNIOWSKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-30
220.WOJTYLA ŁUKASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-06
221.WOYDA-PŁOSZCZYCA ANDRZEJBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-17
222.ZADROŻNA ILONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH2011-01-18
223.ZAGÓRSKA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-20
224.ŻAK PATRYCJACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-08
225.ZALEJARZ KINGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-30
226.ZAWISZEWSKA AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-11-09
227.ZDROWICKA-WAWRZYNIAK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA2011-04-11
228.ZIELASKOWSKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ2011-05-25
229.ZIELIŃSKI MATEUSZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH2011-11-15
230.ZIEMKOWSKA AGNIESZKAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-06-21
231.ZIMNY ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-11-07
232.ZIMPEL JADWIGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAINSTYTUT KULTUROZNAWSTWA2011-10-24
233.ZIOŁO PIOTR ALEKSANDERMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-09-30
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
1.ADAMSKI JULIUSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-28
2.ADAMSKI JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-17
3.ALBAŃSKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-17
4.ANTONIEWICZ ANNAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-09-29
5.AYOUB ZAHRA NAEEFBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-20
6.BAKALARZ AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-18
7.BALCERZAK BARTOSZO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-01-12
8.BALWIERZ IDAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
9.BANACH ARTUR MAREKBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-03-22
10.BANICKI KONRADHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
11.BARTECKA AGNIESZKAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-12-15
12.BARTOSZEWICZ RENATA IZABELABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-22
13.BIAŁKOWSKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-17
14.BIELECKI MARCINBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-20
15.BIESAGA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-26
16.BILIŃSKI MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
17.BINKOWSKI ŁUKASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
18.BOROŃ PIOTRBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-17
19.BUBKA MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-18
20.BUDZIK JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-29
21.BUKOWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
22.BULANDRA ADAMPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
23.BULWAN MARIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
24.BURKIEWICZ ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-17
25.CHMIEL IZABELAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-03-02
26.CHOIŃSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-29
27.CINCIO ŁUKASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-04-21
28.COLLIER GUILHEMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-11-24
29.CZAPIGA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
30.CZARKOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-09-28
31.CZECH MACIEJ WITALISHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-21
32.CZERKIES TAMARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-09-28
33.CZYŻYKOWSKI ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-16
34.DĄSAL MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-16
35.DERECKA MARTABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-06-07
36.DRĄG PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
37.DRĄG KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-29
38.DRĄG JAGODAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-09-29
39.DUBAS KATARZYNAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-11-16
40.DULĘBA DANIELPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
41.DURLEJ MAŁGORZATA EWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-18
42.DYBIŃSKI JACEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
43.DYL KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
44.DZIUBAN AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-10-20
45.DZIUROSZ-SERAFINOWICZ PATRYKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
46.FELCHNER KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
47.FIDELUS MAŁGORZATAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-04-21
48.FLUDA-KROKOS AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-29
49.FRĄCZEK LECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-21
50.FUDAŁA PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-11-08
51.GALANTY AGNIESZKAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-06-13
52.GALEK MARIUSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-27
53.GĄSIOROWSKA PATRYCJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-18
54.GAWOR ANNAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-01-12
55.GENOWSKA AGNIESZKAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-11-16
56.GIERZKIEWICZ-PIENIĄŻEK ANNAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-02-24
57.GŁOWACZ BARTOSZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
58.GŁUSZEK ALICJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-12-13
59.GODLEWSKI SZYMONFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-30
60.GORYL GRZEGORZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-30
61.GRUCHAŁA WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-21
62.GRYL MARLENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
63.GWIŻDŻ MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
64.HAJDUK ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-01-20
65.HAUSCHILD MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-01-19
66.HERCHEL MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-27
67.HORZELA DOBROSŁAWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-17
68.HRYCYNA ORESTFIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-05-26
69.HUDYKA VIKTORYIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-05-25
70.HUDYMAČ ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-02-24
71.JANKOWICZ GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-30
72.JANKOWICZ-CIEŚLAK JOANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-10-28
73.JANOWSKA EMILIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-21
74.JANY BENEDYKTFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
75.JARECKA-STĘPIEŃ KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-18
76.JAROSZ ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
77.JAŚKO KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-12-15
78.JAWORSKA JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-24
79.JAWOSZEK AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-15
80.JĘDRAK JAKUBFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-30
81.JEWUŁA ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-20
82.JURCZAK EWELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-17
83.JURYK ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
84.KACZMAR IRENEUSZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-12-14
85.KACZMARCZYK JANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-30
86.KAFLIŃSKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
87.KANIECKA DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
88.KARABOWICZ ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-28
89.KARLIK MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-11-23
90.KĘDZIOR RENATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-17
91.KIN ADRIAN MICHAŁO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-22
92.KŁAPYTA ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-06-17
93.KŁAPYTA PIOTRO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-17
94.KLATKA-URBANIAK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-12-13
95.KLEPACKI PIOTRBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-27
96.KOCAJ OLGAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
97.KOCIUBA MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-09-13
98.KOCOT ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-09-28
99.KOŁACZ JACEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-26
100.KOŁACZEK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-12-13
101.KONIK MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-16
102.KOSIELIŃSKA-GRABOWSKA URSZULAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-28
103.KOSIŃSKA-ZAGAJEWSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-02-23
104.KOSIOROWSKI GRZEGORZMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-12-15
105.KOSZEL ELŻBIETAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
106.KOSZOWSKI MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
107.KOTARBA ANDRZEJO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-19
108.KOZIEŁ MARCINCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-02-24
109.KOZŁOWSKI KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
110.KOZUB PATRYCJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-03-15
111.KROH PAWEŁO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-19
112.KROK MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-19
113.KRÓL - MARKEFKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
114.KRUPNIK SEWERYNHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-05-19
115.KRUSZEC AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-24
116.KRZYŃSKA-NAWROCKA ELIZAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-21
117.KRZYSZTOFEK KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
118.KUBASIAK ANNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
119.KUBIK TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-04-28
120.KUBISIAK PIOTRCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-02-24
121.KUDER KAMILFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-12-12
122.KUKURYK PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-28
123.KULIG WALDEMARCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-02-24
124.KULPA-DYBEŁ KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-05-26
125.KUMOREK MARTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-27
126.KUNCEWICZ JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-24
127.KUNIŃSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
128.KUREK ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
129.KURZEJA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
130.KUŚ RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-02-22
131.KUSEK ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
132.KUŹMICZ DANUTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
133.KWIECIEŃ KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
134.KWIENDACZ JACEKCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-27
135.KWOLEK DAGMARABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-27
136.ŁABUZ PRZEMYSŁAWCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
137.ŁAGOSZ ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-01-20
138.LATACZ GNIEWOMIRFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-02-23
139.LECH TOMASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
140.LECHOWSKA AGNIESZKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-27
141.LEWANDOWSKI MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-05-25
142.LIGĘZA JANUSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-02-11
143.LIPOLD PATRYCJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-10-11
144.LISOWSKA MAJABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-27
145.LOCH JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
146.ŁUKASIEWICZ KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-17
147.MACH HENRYKBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOFIZYKIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-01-04
148.MĄCZYŃSKA JADWIGAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
149.MĄCZYŃSKA ZOFIAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-04-28
150.MAJCHERCZYK JAGODACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-17
151.MAKUCH PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-10-11
152.MARTYKA RAFAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
153.MAZUR-BIAŁY AGNIESZKA IRENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
154.MENKES MARCINPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
155.MICHALCZYK LESZEKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-11-23
156.MICHALIK MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-24
157.MICHALIK ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
158.MICHALIK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-16
159.MIGDA ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE RELIGIOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-12-15
160.MIKULICZ WŁODZIMIERZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-03-18
161.MIŁEK JANUSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-27
162.MIŚKOWIEC ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-29
163.MIZDRAK INGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-03-17
164.MŁYNIEC KATARZYNAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-10-24
165.MOROŃ MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-05-19
166.MUSIAŁ WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-11-08
167.NADACHOWSKA KRYSTYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
168.NAKS PRZEMYSŁAWBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-17
169.NAPIERAŁA PAULINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-09-13
170.NEMETH MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
171.NOSZCZYK IGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-30
172.NOWAK BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-05-19
173.NOWAKOWSKI MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-28
174.OCZKO ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
175.PACUKIEWICZ JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
176.PAŁKA MAREKFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
177.PAW ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-11-08
178.PERZANOWSKI TADEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-04-28
179.PIĄTKOWSKI KONRADHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-04-19
180.PIECH-KLIKOWICZ ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-30
181.PIETRAS KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-03-23
182.PILARSKA MARIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-18
183.PLUSZYŃSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-12-14
184.PODKOPAŁ PAWEŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
185.PODLEŚNY DAMIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-29
186.PODOLSKA KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-30
187.POLLER TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-02-24
188.PONDEL GAWEŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
189.PRIZEL-KANIA ADRIANAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-21
190.PROKOP ZOFIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
191.PROKOPOWICZ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-10-20
192.PRYMULA KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-02-24
193.PRZYBOROWSKI ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
194.PUDO DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
195.PUSTELNY KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-05-27
196.QUIRINI-POPŁAWSKI ŁUKASZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
197.RADOŃ MARIUSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-26
198.RAMS MAREKFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
199.RASSON SYLWIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-26
200.RATAJ ANDRZEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-28
201.ROGA WOJCIECHFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-27
202.ROK TOMASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-04-21
203.ROMANOWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-09-13
204.ROŻEJ ELŻBIETABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
205.ROŻEK-SIERACZYŃSKA JADWIGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-21
206.ROŻNOWSKA MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
207.RUDNICKI SEWERYNHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-10-20
208.RUSZEL MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-01-20
209.RYGUŁA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
210.RYZIŃSKI REMIGIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-04-28
211.RZEPECKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-02-22
212.RZEPIELA AGNIESZKAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-12-12
213.RZOŃCA BOGDANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-11-23
214.SAPETA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-20
215.SENDERECKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
216.SIKORA ALICJAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
217.SIUDUT GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-18
218.SKUCHA MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-30
219.ŚLIWIŃSKA EWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-02-22
220.SOBIECH-MATURA KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-12-20
221.SOBOTA ILONABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-22
222.SODNOM OTGONGERELPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
223.SONNENBERG KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
224.SOWA ELŻBIETAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-09-29
225.SPANNBAUER ANNAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-01-12
226.SPYRKA JADWIGABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-19
227.SREBRO EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
228.STACHACZ MICHAŁO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-18
229.STACHEL MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-10-20
230.STAWICKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-15
231.STĘPIEŃ JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-03-15
232.STOJKOW MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
233.STOPA MARIUSZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-06-30
234.STRUŚ PAWEŁO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-11-22
235.STRZELECKI RADOSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-01-20
236.ŚWIEBODA WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-21
237.ŚWIEŻY MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-02-24
238.SZEWCZYK JANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-01-19
239.SZKARADEK NATALIAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-02-23
240.SZOLC-NARTOWSKI BARTOSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-28
241.SZTABA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-19
242.SZYMAŃSKA RENATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII2011-04-08
243.SZYMAŃSKI WOJCIECHO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-21
244.TABASZEWSKI TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
245.TALEWICZ-KWIATKOWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
246.TOMASZEWSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-11-17
247.TOMERSKA-KOWALCZYK EWAFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-03-18
248.TOPOREK MARIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-10-21
249.TOSZA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
250.TROJECKA-BRZEZIŃSKA ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-18
251.TRZCIONKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-09-13
252.TRZESZCZYŃSKA PATRYCJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-16
253.TUTKA-GWÓŹDŹ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-03-23
254.VAKHOVSKA VIKTORIYAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
255.WARAT MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-06-16
256.WASILEWSKI PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-19
257.WEBER PAWEŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-19
258.WERHUN KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-18
259.WIŚNIEWSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-21
260.WITKOWSKI MARCINFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-02-24
261.WŁODEK PATRYCJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-09-21
262.WOJCIECHOWSKI ADAMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-29
263.WÓJCIK TOMASZFARMACEUTYCZNYCH W ZAKRESIE FARMACJIWYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY2011-01-10
264.WÓJS PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-04-28
265.WOŹNIAKIEWICZ JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-15
266.WRANA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-19
267.WUJCZYK MARCINPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
268.ZABOROWSKI ŁUKASZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-05-17
269.ZABUKOVEC URSKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
270.ZAITZ MAŁGORZATACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
271.ZAJĄC ANNA KRYSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-21
272.ZAJICZEK WIESŁAWFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-27
273.ZAKRZEWSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-05-17
274.ZALEWSKI MIKOŁAJMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-05-26
275.ZARASKA LESZEKCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-30
276.ZAWADZKA JULITAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-21
277.ZAWADZKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ2011-12-14
278.ZAWIŚLAK KAROLPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-24
279.ZDZIECH DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-09-23
280.ZIAJKA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-30
281.ZIÓŁKOWSKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-09-22
282.ŻURADZKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNY2011-03-17
283.ZWOLIŃSKI KRZYSZTOFCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-26
284.ZYZIK RADOSŁAWPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
1.BAŁAŻ ILONA MARIATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-24
2.BARSZCZOWSKI MAREK KAZIMIERZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
3.BEDNAREK ANTONIHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH2011-09-14
4.BIAŁECKI MARCINPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-25
5.BŁAWAT ROMUALD TADEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-01-10
6.BÓJKO JANTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
7.BOREK ADAMTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
8.BUK KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
9.BUKOWSKYJ WITALIJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
10.CABAŃSKI ZBIGNIEW ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-24
11.CHABEREK MICHAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
12.CHUDZIK MARIANNATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
13.CIEŚLAK GRZEGORZ ADAMTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-24
14.CIEŚLIK PAWEŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-03-21
15.CZUPRYŃSKI WOJSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
16.DEJA MICHAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
17.DOMINIK KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-09-29
18.DOWAL ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-28
19.DZWONKOWSKA DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-01-13
20.ELIASZ MAREK BOGUSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-28
21.EL-JAI JULITAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-05-12
22.FILIPCZUK MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
23.FOGEL ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-22
24.GARLIKOWSKA MAGDALENA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-02-14
25.GOLIŃSKI RAFAŁ JERZYTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
26.GRYSZCZYŃSKA AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-12
27.JAROSZ TADEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-27
28.JASZCZUK RADOSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-24
29.JESIOTR MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-12-05
30.JOBCZYK KRYSTIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-09-29
31.KAŁDON BARBARA MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
32.KARCZEWSKA HELENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-12-05
33.KASZUBA BEATA ELŻBIETATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-24
34.KIELCZYK SŁAWOMIRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-24
35.KOŁAK JACEK MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
36.KRAWCZYK MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-24
37.KRAWCZYK PAWEŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-24
38.KUBAJ ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-09-28
39.KUMÓR MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
40.KWIATKOWSKI WOJCIECHPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-25
41.LACHOWSKA IZABELATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-24
42.LASKA DANUTA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-11-07
43.LUBIŃSKI DOMINIK PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-28
44.LUBOWICKI ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-06
45.MAJCHRZAK KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGOWYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO2011-01-25
46.MAŁEK KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH2011-09-27
47.MATLAK GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
48.MATUSIEWICZ ZOFIAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH2011-09-07
49.MBIDA FRANCK HERVAISTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
50.MEETSCHEN ANNA TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-13
51.MEGNONO BRICETEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-03-21
52.MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW KAZIMIERZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-04-04
53.MISIAK DAWIDTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
54.MOCHOL HENRYK JERZYTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-06
55.NOWAK PATRYK ZBIGNIEWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
56.NOWAKOWSKI LUDWIK PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
57.OSŁOWSKA IWONA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-05-09
58.PANARO ANTONIOTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
59.PATRUŚ GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-13
60.PIECYK MARIUSZ GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
61.PIETRZAK AGNIESZKA ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-05-09
62.PIWNICKI MARCIN WOJCIECHTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
63.PŁAZA WITOLDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-02-17
64.PODHAJECKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-05-09
65.POPIELSKI ANDRZEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-24
66.PRUSIŃSKI ZBIGNIEWPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWA KANONICZNEGOWYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO2011-05-10
67.RAYZACHER-MAJEWSKA ANETA MIROSŁAWATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
68.ROMANOWSKA ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-13
69.ROŻEK-OŚLIZŁO JOANNA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-05-09
70.RUPIEWICZ ROMANA JULIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-12-05
71.SARBINOWSKI MACIEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-18
72.SIARKO VITALITEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
73.SKOLIMOWSKA ANNA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-05-09
74.SKÓRZEWSKA AGNIESZKATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-12-19
75.STARK BARTŁOMIEJ RAFAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-11-21
76.STECKIEWICZ JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-06-13
77.STĘPNIAK ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-11-07
78.SZCZESNY ARKADIUSZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-24
79.SZCZUROWSKI TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-14
80.SZOSTEK BŁAŻEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
81.SZUKALSKA ALEKSANDRA MARZENATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
82.TYLISZCZAK KRZYSZTOF BOGUSŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-23
83.WALAS

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-01-13
84.WALESZCZYŃSKI ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-04-07
85.WALULIK

JAN

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-28
86.WĄTRÓBSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ2011-06-02
87.WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF ZENONTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-02-28
88.WÓJTOWICZ STANISŁAWTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
89.ZDEB WŁADYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2011-01-10
90.ZIELIŃSKA NINA GRAŻYNATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-18
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
1.ANTCZAK KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
2.BÄHRENS CHRISTIANMUZYCZNYCH W ZAKRESIE DYRYGENTURYINSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ2011-10-11
3.BRZUZY GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-02-08
4.CHĄDZYŃSKI TADEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-01
5.CIESIELSKI MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-08
6.HAMERLIŃSKA-LATECKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-02-08
7.HERZBERG MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-03-08
8.JAROCKA-PIESIK JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-03-08
9.KARWOWSKI STANISŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-13
10.KLEINA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-13
11.KRAUSE EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-13
12.KULPA-PUCZYŃSKA ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-04-12
13.POĆWIARDOWSKA BLANKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-07
14.POPIELARCZYK-PAŁĘGA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-18
15.RECZKOWSKI ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-02-08
16.RYBACKI RADOSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
17.SIERZPUTOWSKA KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
18.SKINDER ŻANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
19.STAWSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-07-05
20.SZCZUTKOWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-12
21.TOMASZEWSKA-LIPIEC RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-07-05
22.ZAJDLIC-PLOPA TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-15
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
1.ADAMCZEWSKA MARIA EWAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-10-25
2.BACHURA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-28
3.BĘBNOWSKA-DĘBCZAK SYLWIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EKOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-29
4.BIEDA JUSTYNA HELENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
5.BOMBA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-18
6.BYCZKOWSKA DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-09-26
7.CHĄDZYŃSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-16
8.CHLEBOWSKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-27
9.CHOJNACKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
10.CIECHAŃSKA MAGDALENA JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-15
11.CIESIELKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
12.CZEPAS PIOTR HENRYKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-27
13.DĄBROWSKI PAWEŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-26
14.DORYŃ WIRGINIA WERONIKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-05-30
15.DOWGIEL MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-25
16.DRABIKOWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-28
17.DROŻDŻ KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
18.DUNAL JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-21
19.DYBAŁA JOLANTA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-12-22
20.FASTYN MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
21.FILIPKOWSKI PIOTREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-07-04
22.FURA MAREKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-06-20
23.GAJEWSKI MARCIN GRZEGORZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
24.GLIWA RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-25
25.GOŁAWSKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-28
26.GONIA ALICJAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-01-25
27.GÓRSKA-STREICHER JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-27
28.GRABOWSKI WOJCIECHEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
29.GRZEGORZEWSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
30.GRZYBOWSKI TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-18
31.HARAST AGATA ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-16
32.HRYCEK MIŁOSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
33.JANIK KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-27
34.JUREK ADAM JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-04-14
35.KARKOCHA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-03-24
36.KARPOWICZ RAFAŁ ADAMCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-15
37.KHVOROSTOVA NATALIYABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EKOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-28
38.KILAŃCZYK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-01-27
39.KINART ZDZISŁAW DARIUSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-15
40.KINART ANDRZEJ EDWARDCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-16
41.KNAPIK ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
42.KOMOROWSKI MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-09-22
43.KOPCZYŃSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU2011-05-19
44.KOWALSKA EDYTA IZABELAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-21
45.KOZANECKA-KOZAKIEWICZ AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-09-22
46.KRUPA ALEKSANDRA GABRIELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-02-24
47.KRUPIŃSKI MARIUSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE MIKROBIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-28
48.KRZESZEWSKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
49.KUBCZAK ANNA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
50.KUTYŁO ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-03-21
51.LATOCHA KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-09-22
52.LEGIĘDŹ TOMASZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
53.LESKA-DORENDA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-28
54.LEWANDOWSKA-GWARDA KAROLINA EWAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
55.LINEK EWA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
56.MACHTYLSKA MAGDALENA MARIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-15
57.MALKA JANUSZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-03-30
58.MAMES TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU2011-09-22
59.MARCINIAK WOJCIECH FRANCISZEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-10-27
60.MATAŚKA KAMILAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-18
61.MATUSIAK MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-11-24
62.MICHALAK ANNA MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
63.MICHALSKA MARIAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-12-14
64.MIKSA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-09-22
65.MIŁKOWSKA-RĘBOWSKA JOANNA EWAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-21
66.MIROWSKA PAULINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
67.MISZTAL DAWIDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-03-24
68.MOKRAS-GRABOWSKA JUSTYNAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-07-19
69.NAJMROCKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-11-24
70.NAPIERAŁA TOMASZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-09-27
71.NAPIERALSKI ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-23
72.NASTAROWICZ EWAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-11-21
73.NESKA-BAKUS PAULINACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-21
74.NEUBAUER ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
75.NOWACKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
76.NYK MARIUSZ ROMANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-04-11
77.OBIJALSKA EMILIA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-18
78.OGRODOWCZYK AGNIESZKAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH2011-07-19
79.OLEJNICZAK ELWIRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
80.PASIŃSKA DOROTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-11-21
81.PASTUCHA ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-27
82.PASZKIEWICZ MAGDALENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-12-19
83.PĘDZIWIATR-WERBICKA ELŻBIETABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOFIZYKIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-29
84.PETER-WIRSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH2011-06-30
85.PIERZGALSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH2011-09-29
86.PLĘS ŁUKASZ MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-23
87.PODLASZCZUK PATRYCJABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EKOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-31
88.POSŁUSZNY ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-27
89.PRZYŁĘCKI PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-03-21
90.PUSZKARZ ADAMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-04-20
91.RASZKA MAGDALENA ANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-18
92.ROŚCZAK PAWEŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-04-11
93.RUDNICKA-REICHEL AGATA BOŻENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-20
94.RYDZ-SYBILAK KATARZYNA ELŻBIETAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-23
95.SĘKOWSKI SZYMONBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOFIZYKIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-02-22
96.SIDOWSKA KAROLINA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-17
97.SIEKIERA RAFAŁ MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
98.SITAREK JULIANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-02-23
99.SKADŁUBOWICZ IZABELA VIOLETTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-19
100.SMOK AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-13
101.SMUSZ-KULESZA MONIKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-18
102.SOBCZYK KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-07-06
103.SOŁODKI PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-28
104.SONGIN MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-11-24
105.SOSNOWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
106.STAROSTKA JUSTYNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-19
107.STELMACH MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH2011-11-24
108.STĘPLEWSKA KINGAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-01-24
109.STUDZIŃSKA MIROSŁAWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE MIKROBIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-01-25
110.SULEJEWICZ MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-25
111.SZUBKO-SITAREK WERONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-20
112.SZULC KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-29
113.SZWED PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-16
114.TOMCZYK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH2011-11-24
115.WIECZOREK ANNA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-23
116.WÓJCIK EWELINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE MIKROBIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-31
117.WYSOCKI TOMASZ ROMANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-02-21
118.WYSOCKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY2011-01-27
119.ŻELAZOWSKI KONRAD MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY2011-09-26
120.ZIOBRO ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOFIZYKIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-31
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
1.ADAMCZYK AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-28
2.ADAMIK-SZYSIAK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-27
3.AUGUSTYN RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
4.BARTOSZEK KRZYSZTOFO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-30
5.BERNAT MARIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-23
6.BIAŁOWĄS TOMASZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-03-17
7.BORKOWSKI GRZEGORZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-23
8.BUDZYŃSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-12
9.CHODKOWSKI ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-30
10.CHUDNICKI ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-30
11.CICHOSZ KONRADEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-01-20
12.CIĘŻKI JAKUBPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-06-28
13.CIURA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-15
14.CZEKAJ RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-06-08
15.DANIELUK BARBARAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-06
16.DĘBCZAK AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-21
17.DEMJANIUK IGORHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-16
18.DRZEWIECKA ALEKSANDRA MARTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-14
19.FRANCZAK MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-30
20.FURTAK URSZULAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-16
21.GALANT JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-16
22.GAŁKA ELŻBIETAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-30
23.GAWRON MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-03-25
24.GIZA JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
25.GOŁAWSKA EWELINACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-26
26.GORAL AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-23
27.GRABIAS-ŻUREK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-07
28.GREGUŁA-KANIA MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-01-19
29.GRELA GRZEGORZ JACEKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-02-17
30.GRELUK MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-26
31.JABŁOŃSKA-HOOD JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
32.KASPRZAK MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-12
33.KATRENCIKOVA NATALIYAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-27
34.KĘPA DOROTAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-06-27
35.KIMAK IZABELLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-23
36.KOBA LAURAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-12-16
37.KOBAK MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-12
38.KOŁOMYCEW ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-05-10
39.KOMSTA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-23
40.KOPCIUCH LESZEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-05-18
41.KORNIŁŁOWICZ EWA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-03-25
42.KOŚCIÓŁEK ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-13
43.KOSTYAK NATALIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-13
44.KOTOROWICZ MONIKAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-09-26
45.KOVALCHUK ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-23
46.KRÓL ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-18
47.KRUKOW PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-30
48.KRUPECKA IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-07-01
49.KRZYSZCZAK JAROMIRFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-05-30
50.KURENDA ANDRZEJBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-12
51.KWIATKOWSKA DOROTA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-18
52.LATO ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-09-21
53.LESIŃSKA-STASZCZUK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-11-25
54.LEWKOWICZ ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-27
55.LICKIEWICZ JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-04-15
56.ŁYSIAK SYLWESTERHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-15
57.MAJ HUBERTO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-27
58.MALCZYŃSKA-BIAŁY MIRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-02-04
59.MAMCARZ KATARZYNA MARIAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-11-17
60.MARKOVA KATERYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-06
61.MAZUR MARIYAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-11-25
62.MICHALEC-WAWIÓRKA BARBARABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-27
63.MOŻDŻAN BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-02-18
64.MROCZEK-ZDYRSKA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-30
65.NAZAR-GUTOWSKA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-06
66.NETBAYEVA TATSIANAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-18
67.NITA PAWEŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-11-28
68.OCHIM-KOPROŃ AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-04-15
69.OGORZAŁEK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-18
70.PACŁAWSKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-13
71.PANASIEWICZ JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
72.PIĄTEK TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-18
73.PLEWKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-11-25
74.PLEWKA KRZYSZTOFBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-27
75.POCZOBUT ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-02-23
76.PODGÓRSKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-12-16
77.PODLEŚNY MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-23
78.POLAK JOANNAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-06-28
79.POTOCKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-02-04
80.PRZECHODZKA GRAŻYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-18
81.RABIEJ ROBERTPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ ARTYSTYCZNY2011-05-25
82.ROGOWSKA KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-09-30
83.ROTKO MAREKCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-21
84.RUSEK PIOTRCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-28
85.RUSINEK ANGELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-21
86.RUTYNA IWONACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-26
87.SADOWSKA-DOBROWOLSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-12
88.SARNIŃSKA-GÓRECKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-12-07
89.ŚMIECHOWICZ JOANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-05-26
90.SOBCZAK-KNEĆ MAGDALENAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-09-26
91.SOCAŁA KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-04-27
92.SPOZ ANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-09-15
93.STASZCZYK DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-13
94.STEFAŃSKA KAMILAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-01-24
95.STĘPNIAK AGNIESZKAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-11-28
96.SUDUŁ RYSZARDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-02-04
97.SWĘDRAK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-09-23
98.SYPNIEWSKI DOMINIKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-19
99.SZABACIUK ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-12
100.SZAMIK JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-10-14
101.SZCZEKALA AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-15
102.SZCZEPAŃSKI DOMINIKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-10-14
103.SZELEST-WOŹNY ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-27
104.SZRENIAWSKA MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-18
105.SZYMAŃSKI MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-05-11
106.SZYPŁOWSKA AGNIESZKAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-06-27
107.TARGOSZ DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-03-23
108.TELECKA MAŁGORZATAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-20
109.TOBOLSKA KAROLINAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-15
110.TROJANOWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-30
111.TRYBULEC MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-07-01
112.TWAROWSKI BARTŁOMIEJ JANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-04-14
113.TYBURSKA BEATAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-01-24
114.TYCHMANOWICZ ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-05-27
115.TYMOSZUK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-16
116.ULITINA SVETLANAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-23
117.URA MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-23
118.WALCZYK EMILIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-20
119.WASIL JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-11-25
120.WĘGRZYN-ODZIOBA LILIANAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-03-25
121.WIĘCKOWICZ MICHAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-02-24
122.WILK-JAKUBOWSKI GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-05-10
123.WIŚNIEWSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-15
124.WNUK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-12
125.WOJEWODA-BURACZYŃSKA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-19
126.WYSOCKI ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-06-08
127.ZANIEWICZ ZBIGNIEWO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-20
128.ZIĘTEK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII2011-06-27
129.ZIOMEK - MICHALAK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-02
130.ZUBIK MONIKAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI2011-09-26
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
1.ADAMCZAK KAMILHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-10-18
2.AL-DRAWI ABU-SITTAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
3.ANDRYSZEWSKI TOMASZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-26
4.BALAK WOJCIECHMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-02-10
5.BARAN

ANNA

PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-12-13
6.BARANOWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-11
7.BEDNARSKA DOROTAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
8.BIAŁKOWSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-06-07
9.BIELINIS- KOPEĆ BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-11-29
10.BIELSKA KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-11-09
11.BOCIAN SZYMONCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-15
12.BODNAR MAGDALENAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-28
13.BOGIEL TOMASZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
14.BORÓWKA JÓZEFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-11
15.BORYCKI DAWIDFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-09-21
16.BRANICKA TERESAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
17.BRODZIŃSKA-MIROWSKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-06-07
18.BUDZBON DOMINIKAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
19.BURCZYK DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
20.CERAFICKI RADOSŁAWMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
21.CHOJNACKA EWAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-04-13
22.CHRZCZONOWICZ PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-11
23.CIEŚLIK EWAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-11-16
24.CWAJDA-BIAŁASIK JUSTYNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-03-10
25.CZAJKOWSKA ALDONAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
26.CZEPEK JAKUBPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-13
27.CZUBAK MATEUSZTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-14
28.CZWARNO MICHAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-04-13
29.DĄBAL JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
30.DĄBKOWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-11-08
31.DACA PATRYCJAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
32.DAROSZEWSKI MARCINMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-19
33.DEJNA DAGNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-28
34.DEJNECKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-08
35.DŁUGOŁĘCKA KAROLINAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-03-16
36.DOBOSIEWICZ MAŁGORZATAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-02-10
37.DOBRZYŃSKA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-07
38.DOROSZYŃSKA-TOMCZYK MAGDALENAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
39.DROŻNIEWSKA MAŁGORZATAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
40.DYBAŚ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-01-11
41.ENGELGARDT PIOTRMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-16
42.FALKOWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-07
43.FILANOWICZ MAŁGORZATAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-06-09
44.FILIPCZAK TERESAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-10-18
45.GĄSIOR MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-01-25
46.GIBASIEWICZ DARIUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-14
47.GITLER HAIMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-10-18
48.GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA JUSTYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-15
49.GRABIANOWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-10-11
50.GRACZYK MAŁGORZATAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-03-10
51.GRYGIEŃĆ JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-06-07
52.GRZEBIENIOWSKA JUSTYNAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-03-01
53.HUWAIDI MARAI HASAN ABDURAHMANCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-29
54.IZDEBSKA MAGDALENAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-16
55.JADOWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-15
56.JASIŃSKI KRZYSZTOFMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-12-14
57.JATCZAK-GACA AGNIESZKAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
58.JAWORSKA MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-03-23
59.JOACHIMIAK ROMANAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
60.JURECKA ALICJAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-16
61.JURZYSTA MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-28
62.KACZMAREK AGNIESZKAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-19
63.KAMISIŃSKA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-06-14
64.KANICKI WITOLDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-11-15
65.KANIECKI PRZEMYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-17
66.KARALUS ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-11
67.KARBOWSKI ANDRZEJFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-12-14
68.KARP KAROL MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-28
69.KAŹMIERCZAK MAJAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE ASTRONOMIIWYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ2012-01-11
70.KLEINOWSKI MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-02-01
71.KLIMSIAK TOMASZMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-09-21
72.KŁYSZ-HACKBARTH JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
73.KOEPKE IRENEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
74.KOLA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-12-13
75.KOPCZYŃSKI MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-06-07
76.KUCZMA WALDEMARMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-09-28
77.KUŁAGA JOANNAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-10-12
78.KUREK JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-01-18
79.KUŹMIŃSKI ANDRZEJMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-12-01
80.KUŹNIEWSKI RAFAŁMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
81.KWAPISZ JUSTYNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-19
82.KWIECIŃSKA-PIRÓG JOANNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-19
83.LESZCZYŃSKA-RYDLEWSKA AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-25
84.LEWANDOWSKI REMIGIUSZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-02-16
85.LEŹNICKA MAŁGORZATAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-05-12
86.LIM SOLIDAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-01-11
87.ŁUCZECZKO PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-13
88.ŁUKASZEWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-13
89.ŁYSIK-MIŚKURKA JOANNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-08
90.MACIEJEWSKI MATEUSZMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-06-22
91.MALAK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
92.MAŁYSZKA PIOTRMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-02-10
93.MARAI HASANCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-29
94.MARZEC-WRÓBLEWSKA URSZULAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-05-18
95.MATYASIK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-01-18
96.MICHAŁEK BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-06-07
97.MIELNICZUK MARIUSZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
98.MILCZAREK BLANKAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-13
99.MIŚKOWIEC-WIŚNIEWSKA ILONAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
100.MISZTAL JACEK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
101.MŁODAWSKI KRZYSZTOFFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-12-14
102.NAPIÓRKOWSKA KATARZYNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
103.NARLOCH WŁODZIMIERZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-21
104.NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-01-18
105.OLSZOWY PAWEŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-18
106.ORZOŁ IZABELAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-03-16
107.OSMAŃSKA MARIAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-05-12
108.PACZESNY ŁUKASZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
109.PAMUŁA-CIEŚLAK NATALIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-04-12
110.PASZKE MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-10-18
111.PAWLUK ROBERTMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
112.PIESTRZYŃSKI WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-10-11
113.PIETRYKOWSKI NORBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-06
114.PIOTROWICZ RADOSŁAWMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
115.PIOTROWSKI PRZEMYSŁAWMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-16
116.PLUTA AGNIESZKAO ZDROWIUWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-10-06
117.POKRYWCZYŃSKA MARTAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
118.PRUSIŃSKA JUSTYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-10
119.PRZYBOREK PIOTRTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-16
120.PYTEL JUSTYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-06-22
121.RADWAŃSKA MONIKAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-10-21
122.RAKOCZY JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-10-18
123.RAMBOWICZ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-02-15
124.REJCHEL WOJCIECHMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-16
125.ROGALA DOROTAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-03-10
126.ROMAŃCZUK BARTOSZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-10-19
127.ROUBA

MALWINA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH2011-05-17
128.RUDOMSKA HANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-28
129.RUTKOWSKI ADAMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-11-09
130.SADOWSKI SYLWESTERHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-04-12
131.SAŁDECKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-07
132.SEMRAU-GIŁKA ALINAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-11-16
133.SIEDLECKI ZYGMUNTMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
134.SIEGIEŃ WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-09-13
135.SIEMKO TADEUSZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-01-19
136.SITKIEWICZ BARTOSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-06
137.SITKO AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-13
138.SIUDA PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-10-11
139.SMOLIN MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-15
140.SMULSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-11-22
141.SOBOTA DANIELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-11
142.SOJAK-BORODO ALEKSANDRAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-03-01
143.SOWIŃSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-28
144.SPIETELUN DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-15
145.STANISZEWSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
146.STASZCZYK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-12-06
147.STAWSKI KAROLBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI2011-06-10
148.SUKIENNIK TAMARAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-11-16
149.SYGIT-KOWALKOWSKA EWAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-06-09
150.SYLWESTRZAK DOROTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
151.SZCZEPAŃSKI MARIUSZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-16
152.SZCZYGIEŁ- GAJEWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-11-15
153.SZLĄZAK PIOTRMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
154.SZOPIŃSKI JACEKMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-02-16
155.SZOSTEK DAWIDEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-09-21
156.SZPAK IWONAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-10-18
157.SZPENER MONIKAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-04-05
158.SZTYBER IWONAPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHWYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH2011-04-05
159.SZULC AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-11-16
160.SZUNIEWICZ MARTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-17
161.SZYMCZAK GRZEGORZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-11-03
162.TEJZA BARBARAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
163.TETERSKA OLESIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-12-13
164.TOMCZYK REMIGIUSZMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
165.ULANOWSKA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-16
166.URBANOWICZ ADAMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-03-09
167.WALEŚKIEWICZ KAROLINAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-03-23
168.WĄSOWICZ JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-05-17
169.WAWRZYNIAK MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-28
170.WĘGLARZ MAGDALENAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-02-10
171.WEINKAUF MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH2011-09-13
172.WIŚNIEWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH2011-06-28
173.WOJCIECHOWSKA MILENAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
174.WOJTOWICZ KATARZYNATEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-27
175.WOLSKA-OBERTOWSKA EWAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ LEKARSKI2011-04-13
176.WOZINSKI ALEKSANDERFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-02-09
177.ZALEWSKI PAWEŁMEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNYWYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU2011-02-10
178.ZARAKOWSKA EWELINAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-12-14
179.ZIMNA- KAWECKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEINSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA2011-12-20
180.ZIUZIAKOWSKA HANNAMEDYCZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGII MEDYCZNEJWYDZIAŁ LEKARSKI2011-06-29
181.ŻOŁNA MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-15
UNIWERSYTET OPOLSKI
1.BLASZKA BARTŁOMIEJTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-13
2.BOROWIAK XYMENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-14
3.CZOGALIK MAREKTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-09-28
4.CZOGALIK KORNELIATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
5.DROSIK ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
6.DUBIEL

EWA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-11-17
7.FILIPOWSKI GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
8.GOMUŁKA ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-10
9.GRONDYS JUSTYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-20
10.HYS MARCELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-20
11.JESKE - CYBULSKA BRONISŁAWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
12.JUZIUK AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-09
13.KACZMAREK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-14
14.KLONOWSKI PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
15.KOMOŃSKI ERNESTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
16.KONOPNICKA JANINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-05-12
17.KOZUB GRZEGORZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
18.KRASUSKA AGATACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-06-27
19.KRYSZTOFIAK PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
20.KRZESAJ MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMICZNY2011-05-26
21.LEHUN JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-13
22.MACEDOWSKA-CAPIGA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-23
23.MAICHER HEINRICHTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-09-28
24.MAJNUSZ-STADNIK MARIOLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
25.MARCINIAK MARLENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-09
26.MAŚLEJ ALICJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-11-17
27.NAPIERALSKI PIOTRTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-04-13
28.NOWAK JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
29.RACHWALIK KRZYSZTOFTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
30.RÓŻYCKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
31.SADZIŃSKI EUGENIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-06-22
32.SHCHURKO YURIYTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-01-19
33.STANEK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-03-17
34.STRUG DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-06-22
35.SZOT MARIATEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-09-28
36.SZPEK DAWIDTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-05-25
37.SZWED WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
38.USTRZYCKI MICHAŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-27
39.VICHA DANIELTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-21
40.WALESIAK ADAMTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-07-11
41.WAWRZCZAK - GAZDA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
42.WILK PRZEMYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
43.WIŚNIEWSKI DANIELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY2011-09-26
44.ZIÓŁKOWSKI PAWEŁTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-09-28
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
1.ABRAMCZYK RENATA KINGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
2.BEDYŃSKI WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-06-02
3.BORYS MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-07-07
4.BUCZEK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-20
5.FIGURA MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-02-03
6.GIRZEJOWSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
7.GÓRECKA-SMOLIŃSKA MAŁGORZATA JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-19
8.HABRAT LESZEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-12-01
9.KANIA JOANNA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
10.KIEŁBOWICZ IZABELA ZOFIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
11.KORPAK BARTŁOMIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-07-07
12.KOZDRA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-07-07
13.KRZANICKI MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-12-01
14.KUS-LIŚKIEWICZ MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY2011-12-14
15.LEWIŃSKA

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY2011-12-14
16.LIS-CZAPIGA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
17.LUBOŃ ARKADIUSZ SŁAWOMIRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
18.ŁUKASZEK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-05-12
19.MARCHEWKA MICHAŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-02-24
20.MILLER DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
21.OSTROWSKA-KOPEĆ MAŁGORZATAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY2011-06-16
22.PĄCZKA GRZEGORZROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY2011-10-20
23.PALAK MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-12-01
24.PAZDAN RACHELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
25.POPIELUCH BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-02-03
26.SEMKÓW-CHAJKO DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-06-02
27.STANISŁAWCZYK DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-14
28.SZTABA RADOSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-03-17
29.TOBIASZ MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-05-12
30.TRYBAŁA-ZAWIŚLAK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-07-07
31.UŚCIŃSKA-KOSTRZEWA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-30
32.WIĘCŁAWSKA EDYTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-08
33.WODZIŃSKA IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY2011-04-14
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
1.BANASZEK-SZAPOWAŁOWA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
2.BARCZYK GABRIELABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-28
3.BAUTSZ-SONTAG ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
4.BIEDRZYŃSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
5.BIEŃ ANNAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYKI2011-09-20
6.BIŁGORAJSKI ARTURPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
7.BIŃKOWSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-29
8.BOBER ŁUKASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-03-22
9.BOCZKOWSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
10.BROSCH ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
11.BRYLL ARKADIUSZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-04-19
12.BUCZKO JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-11
13.BUJNOWSKA EWELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
14.CHMIELEWSKA BEATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-17
15.CUDAK

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-28
16.ĆWIENK TOMASZSPOŁECZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-21
17.CZECH KASPERHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-20
18.CZECH BOŻENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-05-10
19.CZORNIK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-29
20.DANIELEWSKA-TRZEPLA ANNAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-06-14
21.DASZKOWSKA-GOLEC AGATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-18
22.DOROZ

RAFAŁ

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-06-21
23.DRABIK REGINAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
24.FAJFER BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-11
25.FARUGA ADRIANPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-22
26.FRANIA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
27.GAŁYSZ SEWERYNHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-22
28.GARUS-DYBAŁA MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-12-16
29.GONTARSKA MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-11-29
30.GORCZYŃSKI JACEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-11
31.GÓRNY KRZYSZTOFFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-07-05
32.GURBIN AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
33.GUZY

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
34.HERNAS ADAMPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
35.HETMAŃCZYK-BAJER HEWILIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
36.HORYŚNIAK MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
37.JACHNA TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-10-25
38.JANECZEK MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-29
39.JANKOWSKI PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-19
40.JĘDRZEJKO TOMASZPLASTYCZNYCH W ZAKRESIE SZTUK PIĘKNYCHINSTYTUT SZTUKI WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO W CIESZYNIE2011-04-20
41.JESIONEK MARCINFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-09-22
42.JURCZYK IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
43.KAMCZYK WOJCIECHTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-14
44.KAROLAK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
45.KLEPKA RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-22
46.KNOPIK JUSTYNAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-01-11
47.KONIECZNY KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-11
48.KOSSEK JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-22
49.KOTYCZKA-MORAŃSKA MICHALINAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-07-05
50.KOZAK

JAN

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-05-10
51.KOZIOŁ AGATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-25
52.KOZUB ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-22
53.KOZUB-KULIK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-11
54.KRZYSTYNIAK ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-21
55.KURAŚ SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-02-22
56.LEONARSKA AGNIESZKAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-07-05
57.ŁOZOWSKI BARTOSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-02-18
58.LUDWIKOWSKA TAISAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
59.MACHNIK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-15
60.MAKLES KAROLHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
61.MAKOWSKI MARCINFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-07-05
62.MARSZOŁEK GABRIELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
63.MICHTA DARIUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-22
64.MIKRUT IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
65.MILER ADRIANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
66.MODRZEJEWSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-20
67.MUSIALIK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
68.MUSIOŁ

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-22
69.NADOLNA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
70.NIEDZIOCHA HUBERTO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-01-11
71.NOWOROL CZESŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-07-05
72.OBRĘBSKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-17
73.OWCZARCZUK SŁAWOMIRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-25
74.PALUCH MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-11
75.PAPAJA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-02-22
76.PASEWICZ-SOKÓŁ ANNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-12-06
77.PASTUCHA-BLIN AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
78.PÓŁTORAK

EWA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
79.PRZYBYŁA - KASPEREK MAŁGORZATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-05-10
80.PUSZKOW-BAŃKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-02-22
81.RACZYŃSKA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-18
82.RAJCZYK ROBERTHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-11
83.ROMAŃCZYK MICHAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-17
84.RUSINEK WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
85.SARNA ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-11-29
86.SERAFIN KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-09-26
87.SIEWNIAK-MACIUSZEK DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-07-05
88.SKINDEROWICZ RAFAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-06-21
89.SKOREK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-29
90.SKORUS JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
91.ŚLUSARCZYK JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-04
92.SMAKULSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-21
93.SMĘDOWSKI ŁUKASZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK O ZIEMI2011-10-25
94.SMOLICKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-01-11
95.SMOLORZ MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
96.SOLGA MARCINBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-28
97.STEC MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-22
98.STOLAREK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
99.STRZĘPEK ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
100.STRZĘPKA-FRANIA EWAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-21
101.SWINAREW ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH2011-01-11
102.SZCZOTKA MARTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-12-20
103.SZECÓWKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-11
104.SZOPA KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-10-18
105.SZPRYCHA TOMASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-17
106.SZYMAŃSKI KRZYSZTOFTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-06-14
107.TAŁAJ DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-11
108.TELWIKAS ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
109.TOMCZOK PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-21
110.TOMKIEWICZ PAWEŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI2011-01-18
111.TOPA ILONAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-22
112.TOPA-BRYNIARSKA DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-19
113.URBISZ ANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-07-15
114.WALTOŚ MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
115.WARCZYŃSKI PAWEŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-22
116.WARZĄCHOWSKA BOGUMIŁAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
117.WĘGRZYN

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-28
118.WESOŁOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-17
119.WIECZOREK MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-21
120.WOJTAL ŁUKASZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-06-14
121.WOLSKI DOMINIKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
122.WRÓBEL MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIINSTYTUT CHEMII2011-11-29
123.WYSZYŃSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-15
124.ZAPART BOGUSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-21
125.ZAWIEJSKI PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-12
126.ZIEMBIŃSKI JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
1.AUGUŚCIAK IZABELA BEATAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-10-27
2.BEDNARCZYK MONIKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-10-13
3.BOGUCKI OLGIERDPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-08
4.CHUTORAŃSKI MAKSYMILIAN MATEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
5.CYWIŃSKI MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-01-13
6.CZYRKA KRZYSZTOFEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-01-13
7.DRUMLAK URSZULA AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA - ZOD KOSZALIN2011-11-10
8.FILIP EWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-05-12
9.JACEK MOROZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
10.JANIAK MARIOLABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-12-08
11.JAŚKIEWICZ JACEKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-02
12.JENDRZEJEWSKI ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-12
13.KALINKA

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-03-17
14.KĘPIŃSKA - JAKUBIEC ANNA MARZENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-05-12
15.KORDELA DOMINIKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-10-27
16.KRZYŻANOWSKI PIOTR JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-12
17.KWARCIŃSKA AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-05-12
18.LOHMÜLLER JÜRGENEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-06-16
19.MACIEJEWSKI SŁAWOMIRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-09
20.MAŁACHOWSKA MAGDALENA SYLWIAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-11-17
21.MAŃKOWSKA MARTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-06-16
22.MIGDALSKI PAWEŁ RYSZARDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-16
23.MOROZ JACEKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
24.MUSZYŃSKA KAROLINAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-05-12
25.NAWÓJ-POŁOCZAŃSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-16
26.NOWAKOWSKI MICHAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-10-06
27.OLESZAK ANNA ZOFIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-16
28.ORŁOWSKA JOANNA ALICJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
29.OSIEWICZ-MATERNOWSKA MAŁGORZATA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-11-17
30.PARCZEWSKI PIOTR WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-10
31.POPIEL BARBARA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-07
32.POTKAŃSKA MONIKA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-08
33.RADZIWON JOANNA LUCYNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-07-07
34.SIDORKIEWICZ MARTA MARIAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG2011-02-24
35.ŚLIWA-DOMINIAK JOANNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-09-22
36.STEFANIK RYSZARD KAROLHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-07-07
37.SZUSZAKIEWICZ AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-09-19
38.WIERZBICKA-WOŚ

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH2011-12-08
39.WOŹNIAK-MISZEWSKA MAGDALENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA2011-03-03
40.WRÓBEL JOLANTA BALBINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-16
41.ZAKLUKIEWICZ TOMASZTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGICZNY2011-10-14
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
1.BERNATOWICZ

ANNA

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-04-12
2.BIAŁKOWSKI JACEK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-13
3.BOESCHE-KOPCZYŃSKA EWELINA BERNADETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-02-23
4.BOGDAŃSKI MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-02-02
5.BORKOWSKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-15
6.BOROWIK AGATA IZABELAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-02-17
7.BOSAK MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
8.BRZEZIN GUSTAW MAREKROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-16
9.CHODOROWSKA

ANNA EWA

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-16
10.CHORĄŻY ŁUKASZROLNICZYCH W ZAKRESIE ZOOTECHNIKIWYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT2011-12-09
11.CHOWAŃSKA IRENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
12.CWYNAR PRZEMYSŁAWWETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-11-18
13.CZARNECKA MAŁGORZATA HELENAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-11-24
14.DAWIDOWICZ AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-10-25
15.DEREZIŃSKA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-04-05
16.DOROBA

MARTA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-05-25
17.DUDA MARCINROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-02-17
18.DZIEMBOWSKI ROBERT PATRYKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-18
19.GESEK MICHAŁWETERYNARYJNYCH W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-04-21
20.GIEBUROWSKI KRZYSZTOF JAKUBPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-20
21.GRZEGOROWSKI ZBIGNIEWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-23
22.GUZEK KRZYSZTOFTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-12-08
23.ILUK ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
24.JAGIEŁŁO DARIUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-03-18
25.JAGODA MARCIN JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-12-06
26.JANISZEWSKI PIOTRROLNICZYCH W ZAKRESIE ZOOTECHNIKIWYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT2011-10-14
27.JASIULEWICZ ALEKSANDRAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-10-20
28.KALINOWSKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-18
29.KLARZYŃSKA AGNIESZKA ANNAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-05-19
30.KOLENKIEWICZ MAŁGORZATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-09-27
31.KONECKA-MATYJEK ELIZAROLNICZYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAWYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI2011-04-15
32.KOPROWSKI

JAN

ROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-05-19
33.KOTLIŃSKI KAMILEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-11-09
34.KOWALSKA AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
35.KOWALSKA PAULINA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-30
36.KRAJEWSKI WACŁAW TADEUSZROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-02-17
37.KRASZEWSKI JACEKMUZYCZNYCH W ZAKRESIE DYRYGENTURYWYDZIAŁ SZTUKI2011-06-06
38.KRYPIAK - GREGORCZYK

ANNA

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-06-13
39.KUCHARSKI MIROSŁAWROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-02-17
40.KUCZUR TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-17
41.ŁOBACZ PAWEŁ MAREKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-20
42.LUBECKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-15
43.ŁUKASZEWICZ GRZEGORZ MACIEJWETERYNARYJNYCH W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-06-29
44.MALEWSKA KAROLINA IZABELLAWETERYNARYJNYCH W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-04-21
45.MAZUREK TADEUSZMUZYCZNYCH W ZAKRESIE DYRYGENTURYWYDZIAŁ SZTUKI2011-12-12
46.MEDERSKI JACEKWETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-11-18
47.MIELCZARSKI ZBIGNIEW STANISŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-05-17
48.MIERZEJEWSKA ANETAROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-11-24
49.MIERZYŃSKI SEBASTIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-13
50.MIKŠ - KRAJNIK MARTA HANNAROLNICZYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAWYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI2011-02-24
51.MUŃSKA KAMILLA TERESAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-16
52.MYSZKA MIROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-12-20
53.NOWAK JUSTYNAROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-16
54.NOWICKA-STAŃCZYK EWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-15
55.OGRODOWSKA DOROTAROLNICZYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAWYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI2011-12-19
56.OKORSKA SYLWIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-07-08
57.OLIYNYK ANDRIYTEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-06-24
58.OPAR ANNA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-21
59.ORYLSKI ŁUKASZ BOGUSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-30
60.PACYŃSKA JUSTYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-25
61.PALIŃSKA KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-25
62.PAWŁOWICZ JOANNA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-11-29
63.PETELCZYC KRZYSZTOFMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-02-22
64.PIESZKO GRZEGORZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-20
65.PIOTROWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
66.POŁEĆ RAFAŁ RYSZARDPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-09-29
67.PUŁTUSKI MARIAN RAFAŁTEOLOGICZNYCHWYDZIAŁ TEOLOGII2011-11-10
68.RAPACZ

ANNA

WETERYNARYJNYCH W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-06-29
69.RATAJSKI ARKADIUSZROLNICZYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJWYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH2011-10-20
70.RZEMIENIEWSKI ARKADIUSZROLNICZYCH W ZAKRESIE ZOOTECHNIKIWYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT2011-05-13
71.RZEPKA JOANNA MARIAROLNICZYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-06-16
72.RZEWUSKA MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-12-16
73.SIEMIANOWSKA IZABELLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-14
74.SKOWROŃSKA DANUTA ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-12-13
75.ŚLEDŹ IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-01-18
76.SŁOMKA WOJCIECHROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-10-20
77.SOBAŚ KAMILA AGNIESZKAROLNICZYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAWYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI2011-06-28
78.SOCHA PIOTR ANDRZEJWETERYNARYJNYCH W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCHWYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ2011-05-20
79.SOSNOWSKA EWELINAROLNICZYCH W ZAKRESIE RYBACTWAWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA2011-12-09
80.STRUMIŁŁO-REMBOWSKA DOMINIKA JOWITATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ2011-10-11
81.STRZELECKI JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-03-15
82.SZABRACKI PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH2011-10-20
83.SZALKIEWICZ WOJCIECH KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-11-23
84.TOMASZEWSKI BARTOSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-17
85.TRYK CEZARYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-22
86.TWARDOWSKA KAMILAROLNICZYCH W ZAKRESIE AGRONOMIIWYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA2011-10-20
87.WĄSIK DAMIANPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-21
88.WŁODARCZYK BOGDANEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-12-14
89.WOIKE ARTURMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-10-11
90.WOJCIESZEK EMILIA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
91.ZĄBEK KATARZYNA MAŁGORZATAROLNICZYCH W ZAKRESIE ZOOTECHNIKIWYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT2011-05-27
92.ZDANOWICZ-KUCHARCZYK KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-23
93.ŻĘGOTA KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-30
94.ŻMIJEWSKA AGATABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-12-13
95.ŻMOJDA - KULIK MARTAROLNICZYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIAWYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI2011-02-24
96.ŻÓŁTOWSKA-SIKORA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-22
97.ŻUK ZBIGNIEWROLNICZYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ROLNICZEJWYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH2011-03-17
98.ŻYLIŃSKI SZYMON JANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-11-22
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
1.AMBROZIAK MICHAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-20
2.ARCHACKA KAROLINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-09-26
3.ARCIPOWSKA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-01-26
4.BADZIAK MARCINFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-04-18
5.BĄK JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-09
6.BALCEROWSKI PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-02-23
7.BARANIECKA-OLSZEWSKA KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ETNOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
8.BECHTA MARIUSZ RYSZARDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
9.BERNATT MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-04
10.BIALIC MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
11.BIJAK PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-06-22
12.BOGUCKA-SZYMALSKA MAŁGORZATAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-04-19
13.BOGUSZEWICZ MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-20
14.BOJARSKI ARTUR WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-12
15.BOKSA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-06
16.BOKSA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-06-21
17.BOROWSKA BARBARA JADWIGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-12
18.BREER KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-09-26
19.BRZEZIŃSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-12-13
20.BRZEŹNIAK LIENBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-10-24
21.BUCIOR

ERNEST

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-12-19
22.BUDZISZEWSKA MAGDALENA DARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-03-15
23.BURZAŃSKA MARTAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-11-24
24.CHĄDZYŃSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-05-24
25.CHAPLIY NATALIYAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-10
26.CHIBOWSKA ADRIANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-06-06
27.CHMIELARZ PIOTR GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-10-25
28.CHODARCEWICZ KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-05-17
29.CHOJNIAK ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-07-04
30.CHOLIŃSKI ARTUREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-21
31.CIEŚLAK RAFAŁ MATEUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
32.CUKRAS JANUSZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-09
33.CYLUK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-04-12
34.CZARSKI BARTŁOMIEJ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-06
35.CZUB JAROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-05-25
36.DANILUK PAWEŁMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-11-24
37.DEGLER ADAM TEOFILHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-23
38.DE ZUNIGA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-03-23
39.DŁUŻNIEWSKA-ŁOŚ KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-02-22
40.DOSTATNI GRZEGORZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-17
41.DRABIK IWONAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-06-14
42.DULĘBA PRZEMYSŁAW MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-23
43.DUNAEVA VICTORIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-10-25
44.DWORAKOWSKA ZOFIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-21
45.DZIEKOŃSKA MAŁGORZATA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-12-20
46.DZIERZBICKA DOROTA HANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
47.DZIUBIŃSKI MARCINMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-02-24
48.FRANZ KAMILABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-23
49.GACKOWSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-07-06
50.GASIK PIOTR JANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-12-12
51.GĄTAREK IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-06-21
52.GAWRON NATALIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-12-20
53.GIECZEWSKA KATARZYNABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-23
54.GŁOGOWSKA

ANNA

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII2011-04-29
55.GŁOWACKA

ANNA

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII2011-04-29
56.GŁUSZEK-OSUCH MARTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-10-04
57.GMAJ KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-06-28
58.GMITEREK GRZEGORZ PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
59.GODLEWSKA-BUJOK BARBARAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
60.GODLEWSKA-BYLINIAK EWELINA MATYLDAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-06
61.GOŁĄB MATEUSZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-02-21
62.GOŁĘBIOWSKA IZABELAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-09-20
63.GOŁEMBIOWSKI MIKOŁAJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-11-29
64.GORCZYCA DAMIAN PIOTRCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-05
65.GÓRNY JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-31
66.GROMADZKI JULIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-08
67.GUBIEC TOMASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-12-12
68.GUGAŁA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-21
69.GUTOWSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-13
70.HIRSZFELD ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-05-17
71.IGNATOWICZ KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-10-21
72.IZDEBSKI ADAM BOLESŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
73.JAKONIAK MARIOLAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII2011-04-29
74.JANKOWSKI KONRADHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-11-15
75.JANKOWSKI JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-28
76.JASIEWICZ-HALL JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
77.JASIŃSKA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-29
78.JĘDRYKA BEATA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-08
79.JĘDRZEJEWSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-03-29
80.JĘDRZEJOWSKA KARINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-11-06
81.JUCHNIEWICZ KAROL JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-23
82.JUSUPOVIĆ ADRIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
83.KALETA KRZYSZTOF PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-03-15
84.KALETA KRZYSZTOFPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-13
85.KARNKOWSKA-ISHIKAWA

ANNA

BIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-18
86.KAROLAK MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-12-21
87.KASPRZAK ANDRZEJ TOMASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-03-14
88.KICINGER

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-09-27
89.KITA KATARZYNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
90.KLARECKI MARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
91.KLUGE BOGUSŁAWMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-10-13
92.KOBZDEJ TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-10-26
93.KOLEVA MARIYAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-09-27
94.KONIEWICZ AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-28
95.KONONIUK

ANNA

EKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-19
96.KORDASIEWICZ

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-06-28
97.KORNACKA MAJAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
98.KORPYSZ EWA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-04-13
99.KOSMALA-KOZŁOWSKA MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-12-21
100.KOWALIK KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-01-26
101.KOWALSKI GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-04-19
102.KRAWCZUK MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY2011-05-24
103.KRESA MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-21
104.KROCHMAL ZBIGNIEWEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-21
105.KRÓLICKA ADRIANABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-06-20
106.KSIĘŻOPOLSKA IRENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-01-25
107.KUBIES GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
108.KUBISA JULIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-06-28
109.KUCHARSKI MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-12-21
110.KULIGOWSKA KAROLINAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-01-26
111.KUREK ELIZACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-19
112.KURNICKI ANDRZEJEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-20
113.KUŚ KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-10-25
114.KWIATKOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-06-28
115.KWIATKOWSKA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-01-18
116.LABER AGNIESZKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-13
117.LACKOROŃSKI BOGUSŁAWPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-18
118.ŁAGUNA-RASZKIEWICZ KAMILLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-06-21
119.LASKA LIWIUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-14
120.LASKORZYŃSKI PATRYKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-07
121.LASOCKI KAROLPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-02-21
122.LEW AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-12
123.LEWCZUK JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-06-21
124.LIPIŃSKA AGNIESZKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-21
125.ŁOLIK MARCINPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-30
126.ŁUCZAK-GOLENIA MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-13
127.ŁYCZEWSKA MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-13
128.MACH JAKUBHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-15
129.MAJEWSKA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-18
130.MAKOWSKI MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-21
131.MAKUCH KAROLFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-09-26
132.MARCISZ PAWEŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-14
133.MARCZEWSKI PAWEŁ JERZYHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-11-29
134.MARKOWSKA JOANNA MONIKAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-02-22
135.MARKUSZEWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-30
136.MARTOWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-10-04
137.MARYL KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-03-23
138.MĘTRAK MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-05-23
139.MIASOJEDOW BŁAŻEJMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-10-13
140.MICHALAK MIROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY2011-10-25
141.MICHALIK DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-01-26
142.MIERNIK MIROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-13
143.MIGASIEWICZ PAWEŁ MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-01-12
144.MILKE TADEUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-06-22
145.MIOTK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-01-26
146.MISTYGACZ MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-06-22
147.MITREVA MAGDALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-03-08
148.MROCZEK AGNIESZKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-01-24
149.NAGÓRKA PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-11-15
150.NARĘBSKI JAKUB STEFANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-02-14
151.NAWROT RAFAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-04-04
152.NICIŃSKA

ANNA

EKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-10-05
153.NIEDZIELA SZYMONHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-07-06
154.NIEWIADOMSKI ADAM MICHAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-28
155.NOWAKOWSKI PIOTRFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-01-17
156.NOWECKI GRZEGORZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
157.NTALIANIS IOANNISFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-12-12
158.OŁDAK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-05-25
159.OPIELA

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-20
160.OSTOLSKI ADAM EDWARDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-10-25
161.OTTO JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-03-23
162.PAC GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
163.PACHNIK KAROLPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-18
164.PACHÓWKA MARIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-18
165.PAŚNIK EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY2011-12-20
166.PAWELEC PRZEMYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-06-28
167.PAWLUSIŃSKA LIDIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-12-13
168.PĘKALA KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-12-14
169.PEŁKA GRZEGORZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-11-14
170.PERET ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-06-14
171.PIĄTKOWSKI MARCINMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-11-24
172.PICHOLA-KWIATKOWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-02-22
173.PICK DOMINIKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-02-23
174.PIEŃKOWSKA-WYŻYŃSKA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
175.PIETRASIK KRZYSZTOFCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-19
176.PIETRZAK BARBARABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-09-26
177.PIÓRKOWSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-11-22
178.PIOTROWSKA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-06-14
179.PIOTROWSKA PAULINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-11-08
180.PIOTROWSKI LECH WIKTORFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-10-24
181.PLISIECKI MAREKPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-10
182.PODLEWSKI ADAM PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-23
183.POGODA-KOŁODZIEJAK ADRIANAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-05-31
184.POKROPEK ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-06-21
185.POMORSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
186.POPŁAWSKI BŁAŻEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-21
187.PORĘBIAK MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-06-21
188.PRUSIK MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-05-24
189.PRUSZAK TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII SZTUKIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-12-21
190.PUDZIANOWSKA DOROTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-05-23
191.RAFALSKI MICHAŁ ŁUKASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-09-26
192.RAPA IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-11-29
193.REDAELLI STEFANOHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH "ARTES LIBERALES"2011-07-05
194.ROGALSKI MARCINHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-06-14
195.ROSIŃSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-02-15
196.RUDNICKI MIROSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-05-25
197.RUMAK IZABELABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-18
198.RUSINEK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-11-30
199.RYBNIK TOMASZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-10-05
200.RYNKOWSKI ROMANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
201.RZĄSA GRZEGORZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-20
202.RZEŹNIK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-03-29
203.SABAT MARCINPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-07
204.SAKOWSKI PAWEŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-06-22
205.SAWICKI ADAMFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-11-14
206.SEGIT TOMASZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII2011-06-17
207.SĘK SŁAWOMIRCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-02-02
208.SHUKANAU ALIAKSEIHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-11-23
209.SIBILSKA IZABELACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-09
210.SIEDLECKA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-12-06
211.SKAWINA ALEKSANDRABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-09-26
212.SKOK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-06-21
213.SKRZYDŁO JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-12
214.SŁAWIŃSKA JOANNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-04-18
215.SOKOŁOWICZ MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-10-25
216.SOŁDAN MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-07-06
217.STACHOWIAK-KUDŁA MONIKAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-13
218.STADNICKA-STRZEMBOSZ DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-12-13
219.STĘPIEŃ MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-01-26
220.STRZĘPEK KAMILPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-10
221.STYŁA RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-05-24
222.SURDEL BRUNOHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-03-23
223.SURMA PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-11-29
224.ŚWITAŁA FILIPEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-19
225.SZCZEPANIK JAROSŁAWBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-04-18
226.SZUK-BERNACIAK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-06-14
227.SZYMAŃSKA-MATUSIEWICZ GRAŻYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-06-28
228.SZYMCZAK PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-10-03
229.TARADEJNA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-12-13
230.TARAJKO-WAŻNY AGATACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-19
231.TORUŃCZYK SZYMONMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-06-16
232.TRZECIAK MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-02-22
233.UCHAŃSKA ANITAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-12-21
234.URBAN MAŁGORZATA EWAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-10-24
235.URBAŃCZYK-ADACH NATALIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
236.URBAŃSKA SYLWIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIINSTYTUT SOCJOLOGII2011-06-28
237.WĄSOWSKA ALEKSANDRAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-09-26
238.WĘGRZYNOWSKI ŁUKASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-06-16
239.WEREDA-KOLASIŃSKA MAGDALENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH2011-02-23
240.WIELOŃSKI MICHAŁ MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-01-17
241.WIERZBICKA-TRWOGA KRYSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-12
242.WIERZEJSKA JAGODAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-04-12
243.WINIARSKA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH2011-12-21
244.WIŚNICKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
245.WIŚNIEWSKA DOMINIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-11-15
246.WITECKI ARKADIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ2011-12-13
247.WŁASIUK TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII2011-12-20
248.WNUK PAWEŁ TADEUSZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-04-18
249.WÓJCIK MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-11-09
250.WOŹNIAK EDYTAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-05-24
251.WRÓBEL ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-21
252.WRZOSEK-LIPSKA KATARZYNAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-03-14
253.WYRĘBKOWSKA LUIZA MARIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI2011-11-28
254.ZABIEGLIŃSKA SYLWIA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ HISTORYCZNY2011-06-30
255.ZABORSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-06-21
256.ZACHWATOWICZ MARIAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIWYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH2011-05-24
257.ZAKRZEWSKI MICHAŁMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI2011-11-24
258.ZALEWSKI MACIEJFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-09-26
259.ZAŃKO PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY2011-12-13
260.ZAUCHA JOANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-01-11
261.ZBRZEZNY ALEKSANDERHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-03-15
262.ZBYROWSKI RAFAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-20
263.ZDRODOWSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-10-03
264.ZIEMBOWICZ MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ PSYCHOLOGII2011-03-15
265.ZIEWIEC GABRIELAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ FIZYKI2011-11-16
266.ZIMEK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ POLONISTYKI2011-06-21
267.ZIMON GRZEGORZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-12-16
268.ZIÓŁEK-SOWIŃSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NEOFILOLOGII2011-12-13
269.ŻMUDA-BARANOWSKA MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ BIOLOGII2011-03-21
270.ŻOŁNIERSKI ALEKSANDEREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-19
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
1.ABŁAŻEWICZ - GÓRNICKA URSZULAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY2011-02-10
2.ANDRUSZKIEWICZ MARTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-09-26
3.BARTNICKI SŁAWOMIRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY2011-01-13
4.BARTOSZEWICZ MAREKBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIINSTYTUT BIOLOGII2011-04-14
5.BOBRUS

EWELINA

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-11-04
6.BONARSKI JANUSZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-12-02
7.BRANCEWICZ MAREKFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-11-14
8.DĄBROWSKA MAGDALENAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-06-17
9.ETEL MACIEJPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-06-17
10.GAWRYLUK KRZYSZTOFFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI2011-04-19
11.HAŁABURDA ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-03-03
12.IWACEWICZ-ORŁOWSKA

ANNA

EKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-02-21
13.KOWALCZUK ANDRZEJEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-05-16
14.KOWALCZUK- WALĘDZIAK MARTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-13
15.ŁANGOWSKA DOROTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-06-13
16.ŁOPATECKI KAROLHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-10-13
17.LUBICZ-ŁAPIŃSKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-12-08
18.MACIAK SEBASTIAN RAFAŁBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIINSTYTUT BIOLOGII2011-12-22
19.MAŁASZEWSKI DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-06-30
20.MALINOWSKA - KRUTUL KAROLINAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-02-25
21.MARCINKIEWICZ JACEKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-03-14
22.MARCINKIEWICZ STEFAN MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY2011-06-27
23.MICHAŁOWSKI RAFAŁPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-11-04
24.MIROŃCZUK JAROSŁAW AUGUSTYNPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-09-26
25.NIEWIŃSKI ŁUKASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-03-10
26.NODZEWSKA ANETACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY2011-12-15
27.OLSZEWSKA DOROTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-01-17
28.POWICHROWSKA BOGUMIŁA MARTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-06-13
29.PRYSTROM JOANNA EWAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-01-17
30.ROMANIK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-22
31.ROSZKOWSKA-MĄDRA BARBARA ANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA2011-07-11
32.SKRODZKA MARTA JANINAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-09-26
33.SZORC KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-20
34.SZWARC-ADAMIUK ALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-06-16
35.WĄDOŁOWSKA AGATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-09-26
36.WALCZAK WOJCIECHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORII2011-10-13
37.ZAWADZKA ZOFIAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA2011-05-13
38.ZIŃCZUK MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII2011-10-27
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.ARENDARCZYK MAREKMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-10-25
2.BABIAK JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-04-13
3.BABIŃSKA MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-06-21
4.BARTELMUS BARTŁOMIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-11-30
5.BILIK-JAŚKÓW MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-06-21
6.BOKAJŁO JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-07-01
7.BOROŃSKA-HRYNIEWIECKA KAROLINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-07-05
8.BRZOZOWSKI ARTURHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-02-09
9.BUDNIK MONIKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-04-15
10.BYRKA JAROSŁAWMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-05-17
11.CADER-KRUPA ALEKSANDRAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-03-28
12.CELER BOGUMIŁAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE BIBLIOLOGIIWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
13.CHACZKO KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-01-21
14.CHADRYŚ JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-07-07
15.CHODASEWICZ KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-11-23
16.CHROMIK THERESEHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-06-21
17.CUGOWSKI PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-03-04
18.ĆWIELĄG-PIASECKA IRMINACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
19.CYDZIK MARZENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-04-12
20.CZAPIEWSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-05-27
21.CZARNA IRMINAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-10-25
22.CZECH BARBARAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII2011-09-20
23.CZEMPLIK MAGDALENABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-12-01
24.CZĘŚCIK KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-10-12
25.DĘBEK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-06-29
26.DRĄG-JARZĄBEK

ANNA

CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-25
27.DUNAJ JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
28.DZIEDZIC ANTONINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-06-16
29.DZIWISZ ARTURMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-11-08
30.FRĄSZCZAK MAGDALENAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-03-15
31.GANDECKA KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
32.GARBICZ

EWELINA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-09-23
33.GAWRYCHOWSKI PAWEŁMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-11-22
34.GIEBIEŃ HELENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-10-28
35.GIRULSKI ROBERTO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIINSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH2011-12-16
36.GŁAZ MARTAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO2011-05-20
37.GOLA

JAN

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-11-21
38.GOŁĘBIEWSKI ZBIGNIEWMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI2011-03-22
39.GRESSLER MAŁGORZATAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-04-18
40.GROSZEWSKA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-25
41.GRZEGORZEK JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-17
42.GRZEGORZEK NORBERTCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-05-17
43.GRZYMAJŁO MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-01
44.HACZKIEWICZ KATARZYNA ŁUCJABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-11-17
45.HERBOWSKI PIOTRPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-02-28
46.HERBUT MACIEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-07-01
47.HINZ MELANIEMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-11-08
48.HOFFMANN

KINGA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-17
49.JANUSIEWICZ MAŁGORZATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
50.JANUS-KONARSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-05-10
51.JAREK-MIKULSKA URSZULACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-25
52.JARMUŁA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-15
53.JUREK ANNA ZOFIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-06-29
54.KAMIŃSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-03-23
55.KICIA MARTABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-10-17
56.KIJEWSKA MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
57.KOCH ANNA MARIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-17
58.KOŁTAN EDYTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-05-18
59.KOWAL JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
60.KRIEG HELMUTHHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-05-11
61.KRUPA-CZOCHARA EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-09-20
62.KRYZA JOANNAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA2011-01-28
63.KUBICKA HALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
64.KUBISTAL PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
65.KUJAT JANUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ARCHEOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
66.KUNERT RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-03-04
67.ŁACH AGNIESZKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-11-03
68.LESZCZYNA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-04-20
69.LINOWSKA KLAUDIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-12-13
70.LISIECKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-06-29
71.LISZKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE KULTUROZNAWSTWAWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
72.LITWIN MONIKABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-11-22
73.MACIĄG

ANNA

CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-25
74.MACIE JEWSKI MARIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
75.MAJ JOLANTAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIINSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH2011-05-06
76.MAKSYLEWICZ-PRZYBYLSKA WIOLETTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-03-23
77.MAKUCHOWSKA LUDMIŁAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
78.MARCZAK EWELINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
79.MARSZAŁEK IZABELAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-10-12
80.MASZCZAK-SENECZKO DOROTABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-05-20
81.MICHALIK GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-06-29
82.MIEDZIŃSKI MAREKHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-06-15
83.MIGDAŁ IWONABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-03-17
84.MIREK MARIUSZMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-06-07
85.MOSKAL TEOFILPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-27
86.MRZYGŁOCKA-CHOJNACKA JAGODAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-07-01
87.NADZIEJA PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-01-18
88.NIEKRA URSZULAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
89.OCHMAN KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
90.ODACHOWSKI JAROSŁAWPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-27
91.OLSZEWSKA OLGAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-02-09
92.OSĘKOWSKA-SANDECKA JOLANTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
93.PACHOŁ

ANNA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIINSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ2011-09-30
94.PAGACZ-KOSTRZEWA MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
95.PALUSZAK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-06-29
96.PATYNA MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-01-21
97.PIELICH ALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-01
98.PILARCZYK DOMINIKAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-11-08
99.PIOTROWSKI MARIUSZ PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-09-28
100.PŁOWAŚ IWONACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-25
101.POZNAŃSKI ADAMHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
102.PYREK MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-06-17
103.RADŁOWSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-06-21
104.RIMAL BHAGAWATO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO2011-10-28
105.ROGOWSKI MATEUSZO ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO2011-04-01
106.ROWIŃSKA-ŻYREK MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
107.RYBIŃSKA AGATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-10-11
108.SCHMIDT EVELYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
109.SEIDEL-MĄCZYŃSKA ALEKSANDRAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
110.SICZEK MARTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-25
111.SIKORA DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-06-07
112.SIWEK KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-06-29
113.SKAWIŃSKA BEATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCEWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-01-12
114.SKRABACZ EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-04-29
115.SŁOMA EWABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-03-17
116.SMUŁCZYŃSKI MICHAŁ PAWEŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAINSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ2011-10-25
117.ŚNIECIŃSKA JUSTYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-03-23
118.SOLOVÁ REGINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
119.SOREK SŁAWOMIRMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIINSTYTUT MATEMATYCZNY2011-05-24
120.SÓWKA-PIETRASZEWSKA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-01-18
121.SROKA PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-05-18
122.STOLAREK ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-07-01
123.STYRKOWIEC PIOTRHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-06-29
124.SUCHOCKI TOMASZBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-04-06
125.SUDNIK-HRYNIEWICZ BARBARAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-05-23
126.SUKIENNIK IRMINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-06-30
127.SUPRANOWICZ ANNAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-10-24
128.SYCIŃSKA AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
129.SZAFERNAKIER-ŚWIRKO ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-03-01
130.SZCZEP ANIAK AGNIESZKAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
131.SZCZEPAŃSKI MARCIN RAFAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-09-30
132.SZCZEPAŃSKI ANDRZEJHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-10-28
133.SZCZUROWSKI TOMASZPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-02-28
134.SZEWCZYK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
135.SZKUDLAREK JUDYTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-07-01
136.SZULIA SYLWIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
137.SZYBALSKA-TARASZKIEWICZ MARIOLAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-09-20
138.SZYRWIEL ŁUKASZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-01-25
139.TĘCZA-PACIOREK

ANNA

PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-27
140.TYBURSKI MICHAŁHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-09-28
141.URBANIK GRZEGORZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII2011-05-17
142.WALCZAK KAMILAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
143.WALCZAK RADOSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-03-23
144.WALENSA BARBARAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-09-23
145.WARDZAŁA KATARZYNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
146.WAWRZYNIAK-KOSTROWICKA MILENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIINSTYTUT PEDAGOGIKI2011-11-30
147.WICZYŃSKA HANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-04-12
148.WIERZBICKI ADRIANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-12-13
149.WIERZCHOLSKA SYLWIABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOLOGIIWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH2011-03-17
150.WILK ANNAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE SOCJOLOGIIWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH2011-03-25
151.WIRGA TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGIIWYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH2011-05-18
152.WITKOWSKI PRZEMYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-05-27
153.WITWICKI MACIEJCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-09-22
154.WŁODARSKI TOMASZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWAWYDZIAŁ FILOLOGICZNY2011-07-05
155.WÓJCICKA EWAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-02-28
156.WOJTCZAK DOROTAPRAWNYCH W ZAKRESIE PRAWAWYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII2011-06-27
157.WÓJTOWICZ MARCINCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMII2011-10-25
158.WÓJTOWICZ HALINABIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOCHEMIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-05-20
159.WOJTUCKI DANIELHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-06-22
160.WOLNICZEK DOROTAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIINSTYTUT HISTORYCZNY2011-03-23
161.ZABORSKA-SKORUPA MAGDALENAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-03-04
162.ZIPSER

JAN

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOGRAFIIINSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO2011-05-13
163.ŻUKIEWICZ PRZEMYSŁAWHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCEINSTYTUT POLITOLOGII2011-01-21
164.ŻUKOWSKI KACPERBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII2011-03-08
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
1.ASANI

ANNA

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-06-15
2.BIEGANOWSKI JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-07-06
3.BOCHNIAK JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-04-20
4.ĆWIĄKAŁA MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-02-16
5.CZERWIŃSKI SEBASTIANMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII2011-03-23
6.DOLIGALSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-12-19
7.DZIEKAN ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-04-20
8.DZIEKAN JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-04-20
9.JACHIMOWICZ PIOTRFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII2011-09-27
10.JAKUBASZEK ANITATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-06-22
11.JÓZEFIAK ROMANHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-02-22
12.KANIEWSKI JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-05-18
13.KLEMENTOWSKA ANETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU2011-06-28
14.KNYSPEL-KOPEĆ RENATAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-21
15.KOTLAREK DAWIDHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-09-20
16.KULAWIK AGNIESZKAMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII2011-11-23
17.LASOTA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-11-16
18.LATER-CHODYŁA ELŻBIETAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
19.PACHA-GOŁĘBIOWSKA HALINATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-09
20.PŁUCIENNIK-KOROPCZUK EWELINATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-07-06
21.POLAK ALINAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-21
22.PSYK EWAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-06-21
23.ROMANKIEWICZ REMIGIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-16
24.SAGAN DARIUSZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE FILOZOFIIINSTYTUT FILOZOFII2011-02-23
25.SIENKOWSKI SERGIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-07-06
26.WASILEWSKI KRZYSZTOFHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
27.WAWRYK LIDIAHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU2011-06-28
28.WIŚNIEWSKA MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI2011-11-16
29.WNĘTRZAK GRZEGORZHUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORIIWYDZIAŁ HUMANISTYCZNY2011-04-19
30.ZHANG WENMENGMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII2011-12-14
31.ZIĘTEK

ANNA

HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKIWYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU2011-11-08
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
1.ADAMSKA ANNA MARIAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-12-19
2.BADURSKA MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-11-24
3.BASISTA IZABELATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-28
4.BĘBENEK SŁAWOMIRO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-27
5.BIEDA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-28
6.BIEDRAWA AGNIESZKA ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-06-16
7.BODNAR WIKTORFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-01-24
8.BRUS GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ENERGETYKIWYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW2011-10-10
9.BURAŚ JANUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-05-16
10.CICHOŃ DARIUSZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-05-19
11.ĆWIĄKAŁA PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-05-19
12.DONIEC KAROLINATECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-09-26
13.DROŻDŻAK RYSZARDTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU2011-09-19
14.DUDA MICHAŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-01-24
15.DUDZIK BOŻENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-12-20
16.FARYJ KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-01-24
17.GANOBIS MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-11-24
18.GAWEŁ BARTŁOMIEJEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-04-14
19.GOWIN KATARZYNA ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-05-19
20.GREGA MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-12-15
21.GRYŃ KAROLTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH2011-06-28
22.GRZYB JUSTYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH2011-11-29
23.GURGUL DANIELTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-07-05
24.HUNG KHUONG THEO ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-06-27
25.JAGODZIŃSKI ZBIGNIEWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-12-22
26.JAMROZOWICZ ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-10-10
27.JARZĄB MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-09-29
28.KACHEL MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
29.KANTOR MIROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
30.KAPUSTA MARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-03-31
31.KASIŃSKA JUSTYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-07-04
32.KASPER MIROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-11-24
33.KAWALEC DOMINIKFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-01-24
34.KIERCZ MARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-04-01
35.KIPCZAK PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-11-25
36.KISIELEWICZ KAMILFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-26
37.KMON PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
38.KONONOWICZ ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-12-15
39.KOPERNY STEFANFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-01-24
40.KOSEK-SZOTT KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-05-26
41.KOSZEWNIK ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-07-01
42.KOWAL DOMINIKEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-24
43.KOZIK JAROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
44.KOZUPA MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-05-27
45.KRASZEWSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-09-29
46.KRAWCZYK ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ ODLEWNICTWA2011-10-24
47.KRÓL GRZEGORZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-01-24
48.KRÓL

EWA

O ZIEMI W ZAKRESIE GEOLOGIIWYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-03-28
49.KRÓL MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-04-15
50.KUSTRA PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-09-26
51.KUTA MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-03-31
52.ŁABNO BARTŁOMIEJFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-26
53.ŁASKAWIEC KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-01-21
54.LASYK ŁUKASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-02-28
55.ŁATA TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-01-28
56.MAJCHROWICZ MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
57.MAN HA QUANGO ZIEMI W ZAKRESIE GEOFIZYKIWYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-24
58.MAŃKA-KRASOŃ

ANNA

FIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-03-28
59.MIGACZ KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-11-25
60.MIGDALSKA MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-05-20
61.MIKA DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-04-29
62.MITKOWSKI PAWEŁ JÓZEFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-11-24
63.MŁYNIEC ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-05-27
64.MOSZKO MIROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-01-27
65.NAPIERAJ

ANETA ANNA

TECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-05-05
66.NIEMIEC MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-12-15
67.OJCZYK WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-03-18
68.ORMAN MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
69.ORNAT MAURYCYFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-09-26
70.OSTACHOWICZ BEATAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-02-28
71.PAWEŁKIEWICZ MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-01-21
72.PAWLUŚ DOROTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-02-24
73.PIECZONKA ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-05-27
74.PIEKARCZYK MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
75.POLAK-OSINIAK DOROTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU2011-01-24
76.PRZYBYŁOWICZ PAWEŁMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-12-22
77.PTAK MIRANDATECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-06-30
78.PUSKARCZYK EDYTAO ZIEMI W ZAKRESIE GEOFIZYKIWYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-16
79.PYRA JÓZEFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-10-27
80.RADZISZEWSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
81.RAKWIC BOŻENA TERESATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-06-30
82.REC TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-06-27
83.REGULSKI KRZYSZTOFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-01-24
84.REWERA JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
85.ROGALA-ROJEK JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-12-16
86.ROJEK PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-04-01
87.ROMANIAK PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-12-15
88.ROMANOWSKA-PAWLICZEK ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
89.RÓŻYCKA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-05-20
90.RÓŻYCKI PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
91.RZĄSA WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-09-29
92.SAKEB ABDURAHIMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-04-01
93.SELVARAJ NIVAS BABUFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-10-24
94.SIKORA ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJWYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU2011-07-04
95.SKOWRON MIKOŁAJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-09-29
96.SKRZYNIARZ SŁAWOMIRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-10-28
97.SKRZYŃSKI PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-02-24
98.SKUBA MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-12-15
99.SŁOMA WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-02-25
100.SOBKÓW ZBIGNIEWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-01-27
101.SOBOTA JAKUBTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH2011-05-31
102.SOŁTYS ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-09-29
103.STĘPIEŃ BARTŁOMIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-05-27
104.STOBIŃSKI MARCIN KAZIMIERZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-04-14
105.STOPKA GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-11-25
106.SUDER-DĘBSKA KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-12-16
107.SYNOWIEC DANIELMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-04-21
108.SYREK PRZEMYSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-05-26
109.SZAJDING ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-06-27
110.SZATANIK WAWRZYNIECMATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE MATEMATYKIWYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-04-21
111.SZOTT SZYMONTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-05-26
112.SZYPUŁA MARIANCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-04-15
113.TASZAKOWSKI JAROSŁAW ALEKSANDERTECHNICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFIIWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-10-27
114.TUREK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-02-24
115.TWARDY MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-05-26
116.TYRAŁA DOROTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-04-11
117.UHRYŃSKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-01-28
118.WĄGROWSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-04-28
119.WARTMANN STEPHANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII2011-09-29
120.WIELGUS MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-02-28
121.WÓJCIK ROBERTTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI2011-06-30
122.WOŹNIAK MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-09-27
123.WYDRO TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-11-25
124.WYSOPAL GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW2011-10-19
125.ZACZYŃSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-04-01
126.ZARZYCKI JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-11-25
127.ZIEMNICKA-SYLWESTER MARTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI2011-01-21
128.ZIĘTARA MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ2011-12-12
129.ZIÓŁKOWSKI SŁAWOMIREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-16
130.ZWIERZYŃSKI ADAM JANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI2011-11-25
131.ŻYWCZAK ANTONIFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ2011-11-21
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
1.BRZOZA-MALCZEWSKA KINGATECHNICZNYCH W ZAKRESIE WŁÓKIENNICTWAWYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU2011-12-02
2.ŁAPUŃKA IWONATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI2011-03-01
3.URBAŚ ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI2011-02-01
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
1.BOROWSKA MARTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-03-09
2.BYCUL ROBERT PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-01-20
3.CHMIELEWSKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-07-06
4.DUDAR ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-05-25
5.DZIENIS WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-10-27
6.GAWLIKOWSKI MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-01-20
7.JAKUBOWSKI WIKTORTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-21
8.KOCHANOWICZ MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-09-15
9.KRUSZYŃSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-02-16
10.ŁUKASZUK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-16
11.ŁUKASZUK TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-04-20
12.MAKSIMOWICZ TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-06-29
13.MAŁYSZKO DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-07-06
14.MYSZKOWSKI PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-02-24
15.SADOWSKA BEATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-02-16
16.SAJEWICZ DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-02-24
17.SAWICKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-02-23
18.SKOCZYLAS MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-11-30
19.WASILEWSKA MARTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-04-13
20.ŻMOJDA JACEK MARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-11-24
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
1.ANISZEWSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-12-15
2.BARTCZAK TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-09-22
3.BAUM KRYSTYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-10-27
4.BLICHARZ PIOTREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-28
5.DOBRZAŃSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-01-20
6.GÓRNA JOANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-29
7.GÓRNIK-BEDNARSKA URSZULATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-10-13
8.KACZMAREK KAROLTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-10-25
9.KLOC JOLANTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-10-25
10.KOŁDEJ JANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-05-09
11.KORZEKWA-WOJTAL ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-14
12.KRNAČ JANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-02-22
13.KUKUŁA IWONATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-12-20
14.KULEJ-DUDEK EDYTAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-01-18
15.MROZIK MAGDALENAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-22
16.NIKSA TACJANATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-04-21
17.OTRĘBA RAFAŁEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-28
18.PALUTKIEWICZ PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-09-22
19.PEŁKA MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-11-22
20.PILAREK MARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-06-30
21.PTAK ALEKSANDRAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-06-28
22.STACHERA-WŁODARCZYK SYLWIAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-22
23.SYGUT PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-09-29
24.SYGUT MARIOLATECHNICZNYCH W ZAKRESIE METALURGIIWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-12-20
25.TYLEC AGNIESZKAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-02-22
26.WALCZAK GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ2011-10-25
27.WARYŚ PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI2011-02-24
28.WICHLIŃSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-02-07
29.WOJDAKOWSKI PIOTREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA2011-03-29
30.WOŁCZYŃSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-11-28
POLITECHNIKA GDAŃSKA
1.BĄKOWSKI JAROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-05-24
2.BANEL ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-30
3.BARTŁOMIEJCZYK MIKOŁAJ PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI2011-11-22
4.BIAŁOSKÓRSKI MICHAŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-06-17
5.BORYSEWICZ PAULINATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-06-28
6.BRENDEL RADOSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-12-20
7.BUDNIK ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-12-20
8.CHODNICKI MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-14
9.CHYBICKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-02-15
10.CZARKOWSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-06-21
11.CZARNECKA JUSTYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-29
12.DEMIANOWICZ MACIEJFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-05-20
13.FIGURA PIOTREKONOMICZNYCH W ZAKRESIE EKONOMIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII2011-03-31
14.FUDALA-KSIĄŻEK SYLWIATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-12-14
15.GIBAS IWONA ŻANETATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-30
16.GIERSZEWSKI TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-07-12
17.GLIŃSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-15
18.GRABOWSKA EWELINA ALEKSANDRATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-23
19.GUŁKOWSKI SŁAWOMIRFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-05-20
20.GUTKOWSKI PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-07-12
21.HEMPEL-KUTEK AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-02-08
22.HILDEBRANDT PIOTR ŁUKASZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-28
23.JANOWICZ RAFAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-02-01
24.JANUSZEWSKA-JÓŹWIAK KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-29
25.JÓZWIAK KAZIMIERZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-11-22
26.KAMROWSKA-ZAŁUSKA DOROTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-11-29
27.KARCZEWSKI JAKUBFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-05-20
28.KLEMENTOWSKA HANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-06-14
29.KOSZEL DOMINIK SEBASTIANCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-02-14
30.KUDŁAK BŁAŻEJCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-02
31.KUJAWSKI MACIEJ WOJCIECHCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-28
32.KULESZA JOANNA ELŻBIETACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-19
33.KULESZA MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-03-15
34.KUSIEK ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-02-15
35.ŁĄCKA IZABELACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-09-21
36.ŁAPCZUK-KRYGIER AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-09-21
37.LESZKOWSKI KRZYSZTOF HENRYKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-30
38.LIPIŃSKA KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-11-22
39.MARYNOWSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-02-15
40.MIŚKIEWICZ MIKOŁAJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-02-16
41.MOLIN SEBASTIANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-11-22
42.NITKA MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-06-15
43.NOWAK-ZIATYK DOROTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-23
44.OCETKIEWICZ KRZYSZTOFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-06-21
45.OLIŃSKI KRZYSZTOFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-10-18
46.ORŁOWSKA-SZOSTAK MARIATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-02-16
47.OSTROWSKI PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-01-12
48.PANUSZKO ANETACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-29
49.PIOTROWSKI PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-02-15
50.PISZCZYK ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-19
51.POTĘGA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-01
52.PROKOP MARTA MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-29
53.PRZYBYŁEK ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-12-20
54.REICHEL MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA2011-11-08
55.REMISZEWSKA-SKWAREK ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-05-18
56.ROGOWSKA JUSTYNA JOANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-28
57.RUTKIEWICZ IRENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-14
58.RYMS MICHAŁ BARTŁOMIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-29
59.SABISZ KATARZYNA MAŁGORZATACHEMICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-01
60.SADECKA ELWIRA MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-02
61.SIENKIEWICZ RAFAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-02-15
62.SITEK TOMASZEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII2011-04-07
63.SKARŻYŃSKI ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-03-16
64.ŚMIGIELSKI GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-10-18
65.SULKOWSKI BRONISŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-01-18
66.SWINARSKI MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-11-16
67.SZUMAŁA PATRYCJA ADATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-02-14
68.WALOSZEK ALEKSANDERTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-04-19
69.WEYDMANN GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA2011-11-16
70.WILAMOWSKA MONIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-28
71.WIŚNIEWSKI DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA2011-06-28
72.WRÓBEL MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-05-24
73.WRZOS BARBARA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-12-28
74.WYSOCKA MAŁGORZATA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-09-21
75.ZACNIEWSKI ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI2011-06-21
76.ZIELIŃSKA-JUREK ANNA JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-04-27
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
1.BŁAŻEJEWSKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNINSTYTUT MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ2011-06-30
2.CHODÓR JAROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-20
3.FLORIANOWICZ MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-20
4.KACZORKIEWICZ MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-10-21
5.MAJCHRZAK PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-03-01
6.MIERZEJEWSKA SYLWIATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-07-19
7.RATUSZNIAK PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI2011-10-26
8.SIKORA MAŁGORZATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-20
9.STĄSIEK ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-01-18
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
1.BEŃKO PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-11-30
2.BLUM BOGUSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-05-25
3.FORMA MARIANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-28
4.GARGULA MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ENERGETYKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-28
5.GĄSKA ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-14
6.HOMIŃSKI BARTŁOMIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-12-21
7.JAREMKIEWICZ MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-29
8.KOWAL ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-29
9.KRZYK PRZEMYSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ2011-02-16
10.KUBALA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-01-26
11.LANGER PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-07-06
12.LITWIŃSKI MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-19
13.MAJKA ZBIGNIEWCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-02-23
14.MIELNIK ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-01-26
15.MIERNIK KRZYSZTOFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-16
16.MOMENI HASSANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-19
17.NASSERY FARID RUDOLFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-01-26
18.PACHLA FILIPTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-10-26
19.PIĘCIORAK EDYTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-04-20
20.RADZIK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ2011-12-14
21.RUBINOWICZ PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-03-16
22.SITKO MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-28
23.STALICA PAWEŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-12-21
24.STUDENCKA JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-06-15
25.SZPAKOWSKA ERNESTYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-12-21
26.SZULAR ZBIGNIEWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ2011-04-20
27.TAJS-ZIELIŃSKA KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-29
28.URBAŃCZYK PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-04-20
29.WOJTKIEWICZ SŁAWOMIRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-05-25
30.WOŹNIAK KRYSTIANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-09-28
31.ŻUK PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-02-16
32.ZYCH MARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ2011-02-23
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.ALEXANDRATOS JERRYTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-06-07
2.BACZYŃSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-04-12
3.BALCERZAK JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-18
4.BARCZYŃSKA RENATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-03-01
5.BATORY MIRELLATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-23
6.BRONAKOWSKI ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-07-05
7.BUJACZ MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-04-12
8.DOMAGALSKI PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-12-02
9.DOMAŃSKA-HACHUŁKA KAMILACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-07-19
10.DONNARUMMA GESUALDOTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-12-13
11.FRĄCCZAK ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-16
12.GAJDZICKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-03-24
13.GISKO RAFAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-03-08
14.GIZELSKA MAŁGORZATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-17
15.GORLACH SYLWIA OLGATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-03-29
16.GRALEWSKI JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-16
17.GRYMIN MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAL BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA - ZOD2011-04-14
18.IWANICKA ANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA2011-01-12
19.JAKUBOWSKI TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-02-25
20.JANKOWSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-25
21.JASKÓLSKI MICHAŁCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-29
22.JEZIERSKI ARKADIUSZ ROMANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-03-29
23.JEŻYK ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-03-08
24.KABZIŃSKI ADAMTECHNICZNYCH W ZAKRESIE WŁÓKIENNICTWAWYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW2011-05-30
25.KACPRZAK ROMANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-09-27
26.KARBOWAŃCZYK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-02-22
27.KARCZEWSKI MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-21
28.KLECZEWSKA JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-29
29.KOLIŃSKA JOLANTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-04-19
30.KRZESIMOWSKI DAMIANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-10-18
31.KUNICKI RADOSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-21
32.KWIECIEŃ ROMANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-07-05
33.LEFIK MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-11-08
34.LUDWICKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-16
35.MAĆKIEWICZ ELŻBIETATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-11-29
36.MICHALAK MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-17
37.MICHALSKI RADOSŁAWCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-03-15
38.MUCHA KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-11-29
39.PAWLACZYK ALEKSANDRACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-25
40.PIĄTEK ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-10-18
41.PIĄTKOWSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-10-18
42.PISKORSKI ŁUKASZFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-12-13
43.PRZYGODA KONRADTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-03-08
44.SALAMONOWICZ ZDZISŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII CHEMICZNEJWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-09-09
45.SALTYKOVA OLGATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-02-25
46.SKALSKA KINGATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-01-28
47.ŚWIDEREK KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-06-28
48.SYBILSKA WIOLETTATECHNICZNYCH W ZAKRESIE WŁÓKIENNICTWAWYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW2011-07-18
49.SZAFRAN JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-03-24
50.SZEJWAŁŁO RAFAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-17
51.TAMBORSKI ZBIGNIEWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-03-29
52.TARKA JERZYTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-07-07
53.TOMALCZYK KRZYSZTOFTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-10-18
54.TOMCZYK ARKADIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ2011-02-22
55.TRELA ANDRZEJEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA2011-12-07
56.TUŁODZIECKI BOGDANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-09-27
57.TUREK MONIKA ZOFIATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGIIWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI2011-10-25
58.URA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-10-25
59.WALECKA ANNAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA2011-12-07
60.WALECKI KONRADTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-09-27
61.WOJTCZAK BŁAŻEJCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-04-19
62.WOŹNY JANUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTRONIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI-ZOD2011-09-27
63.WRÓBEL-JĘDRZEJEWSKA MAGDALENACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ CHEMICZNY2011-07-19
64.ZARYCHTA DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI2011-09-27
65.ZAWADZKA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA2011-01-28
POLITECHNIKA LUBELSKA
1.CHARLAK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-12-21
2.CIEŚLAK KRYSTIAN JANUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-01-19
3.GIL LESZEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-02-23
4.GOLA ARKADIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-04-13
5.KALITA MARIUSZ STANISŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-04-27
6.KOŁTUNOWICZ TOMASZ NORBERTTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-01-19
7.KOWALIK KONRADTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-12
8.KOZIEŁ GRZEGORZ WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-01-19
9.LENART PIOTR STEFANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-06-22
10.ŁUSIAK TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-29
11.MAGRYTA JAROSŁAW JANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-08
12.MANTYKA GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-05-25
13.MITURA ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-09
14.NOWICKI TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY2011-11-10
15.SOCHACZEWSKI RAFAŁ TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-10-12
16.STASZOWSKA AMELIA BEATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-07-04
17.SYTA ARKADIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-05-18
18.TOR - ŚWIĄTEK ANETA ALICJATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-09
19.TROCHONOWICZ MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY2011-09-29
20.WITTBRODT PIOTRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-12-07
21.ZYSKA TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI2011-12-21
POLITECHNIKA OPOLSKA
1.DUCZKOWSKA-KĄDZIEL ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-30
2.DZIUBAŃSKI SŁAWOMIRTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-29
3.KOŁODZIEJ JANUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-02-03
4.KRÓLCZYK GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-29
5.KUCHCZYŃSKA ALINATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-01-26
6.KURTASZ PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-09-29
7.LEPUCKI MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-28
8.MIŁASZEWICZ BARBARATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-09-28
9.PASZKIEL SZCZEPANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-06-30
10.RUDNIK KATARZYNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-11-17
11.RUT JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-03-16
12.SIEMIĄTKOWSKI GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-06-08
13.SKRZYSZEWSKI MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-04-06
14.WENGEL MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MECHANICZNY2011-11-30
15.WITKOWSKI PRZEMYSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-09-29
16.WOTZKA DARIATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-03-31
17.ZYGARLICKA MAŁGORZATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI2011-12-08
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
1.BAK MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-07-12
2.BAZARNIK MACIEJFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-12-15
3.BERNAT JAKUBTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-11-22
4.BERNAT ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-12-16
5.BIELEJEWSKA NATALIAFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-02-24
6.BOROWSKA ANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-05-17
7.BOROWSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-10-25
8.BRYCH-BARWICKA MAŁGORZATATECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-02-22
9.BURZYŃSKI GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-12-13
10.CHABIK JAKUBEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA2011-07-04
11.CHMIELEWSKI JANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-07-12
12.CHUDA - KOWALSKA MONIKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-23
13.CHYBIŃSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-05-06
14.CIEŚLAK ROBERTTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-07-01
15.CYRANKIEWICZ MICHAŁFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-06-30
16.DUDZIAK ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-02-25
17.EMMONS MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-10-18
18.FOLTYNOWICZ LESZEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-10-25
19.FRASKA AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-05-26
20.GAŁKOWSKI JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-10-25
21.GĄSIOR MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA2011-06-06
22.GIERNACKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI I ROBOTYKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-03-22
23.GINTER-KRAMARCZYK DOBROCHNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-11-08
24.GOJŻEWSKI HUBERTFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-02-24
25.HAJDUL MARCINEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA2011-12-05
26.JANISZEWSKA DOMINIKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-02-22
27.JAŚKOWSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-09-27
28.JOPEK HUBERTTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-07-01
29.JUREWICZ HALINACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-11-08
30.KACZOREK DOBROSŁAWATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-11-25
31.KARPIUK WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-03-23
32.KASPRZAK WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-12-06
33.KAŹMIERCZAK BARTOSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-07-12
34.KĘDZIORA PAWEŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-10-25
35.KLIKS ADRIANTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI2011-06-21
36.KOŁODZIEJCZAK-RADZIMSKA AGNIESZKACHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-11-15
37.KONOWAŁ EMILIACHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-05-17
38.KOZAK MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-03-01
39.KURPISZ DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-09-22
40.ŁASECKA - PLURA MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-23
41.MACIEJEWSKI RYSZARDFIZYCZNYCH W ZAKRESIE FIZYKIWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ2011-10-27
42.MAJCHROWSKI WOJCIECHTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-10-25
43.MALEWSKI WOJCIECHCHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-06-14
44.MICHALSKI MAREKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIWYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI2011-10-18
45.MIERZWICZAK MAGDALENATECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-05-26
46.MODRZEJEWSKA-SIKORSKA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-11-22
47.MUSIELSKI DARIUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-11-29
48.NABZDYK JACEKTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKIWYDZIAŁ ARCHITEKTURY2011-11-29
49.NAWROWSKI ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKIWYDZIAŁ ELEKTRYCZNY2011-04-12
50.NOWICKA DOROTACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-12-06
51.OCHODEK MIROSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-09-27
52.PAWŁOWSKI MICHAŁTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWNICTWAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-06-22
53.PAWŁOWSKI ANDRZEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-06-14
54.PODOLSKI TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-12-13
55.PYTLIŃSKI RADOSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-07-01
56.RADOM MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INFORMATYKIWYDZIAŁ INFORMATYKI2011-10-25
57.RAKOWSKA JOANNATECHNICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-12-06
58.SĄDEJ-BAJERLEIN MARIOLACHEMICZNYCH W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHEMICZNEJWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-10-18
59.SCHILLER TOMASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-01-28
60.SKORNY GRZEGORZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-07-12
61.SOBOCIŃSKA KATARZYNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-12-06
62.SUSZYŃSKI MARCINTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-07-01
63.ŚWIERCZYŃSKA ANNACHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-11-22
64.SZKARŁAT KAMILTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-10-28
65.SZUKALSKI MACIEJTECHNICZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTUWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-12-13
66.SZUSTER - JANIACZYK AGNIESZKATECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-09-23
67.WALIGÓRA ŁUKASZCHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMIIWYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ2011-10-25
68.WALKOWIAK JANUSZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYNWYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU2011-07-12
69.WEBER ŁUKASZTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA2011-01-28
70.WILDE RADOSŁAWTECHNICZNYCH W ZAKRESIE MECHANIKIWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-04-29
71.WYPYCH ARTURTECHNICZNYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJWYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA2011-07-01
72.ZASADA BARBARAEKONOMICZNYCH W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIUWYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA2011-02-01
73.ZIÓŁKOWSKI BARTŁOMIEJ