Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2018 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.85

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 43
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wykazu lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2018 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów

Na podstawie art. 77g ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, że lotniskami użytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ciągu 2018 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów są lotniska: Lotnisko Chopina w Warszawie i Lotnisko Kraków-Balice.