Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2015.20

Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji podmiotowej i celowej, stanowiący załączniki nr 1-7 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Państwowe instytucje kultury podległe MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Państwowe Instytucje Kultury podległe MKiDN

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok

(w złotych)

123
dz. 921OGÓŁEM628 758 000
92101Instytucje kinematografii

z tego:

3 000 000
Centrum Technologii Audiowizualnych3 000 000
92106Teatry dramatyczne i lalkowe

z tego:

114 717 000
Teatr Narodowy w Warszawie23 935 000
Narodowy Stary Teatr w Krakowie15 978 000
Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie74 804 000
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

z tego:

49 346 000
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach15 448 000
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie6 465 000
Filharmonia Narodowa w Warszawie27 433 000
92110Galerie i biura wystaw artystycznych

z tego:

10 496 000
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie10 496 000
92113Centra kultury i sztuki

z tego:

98 153 000
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie9 514 000
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku3 987 000
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie7 322 000
Instytut Adama Mickiewicza34 748 000
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie12 118 000
Instytut Książki w Krakowie15 405 000
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie15 059 000
92114Pozostałe instytucje kultury33 771 000
z tego:
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach2 144 000
Filmoteka Narodowa w Warszawie8 161 000
Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego w Warszawie5 804 000
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach2 000 000
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie2 816 000
Żydowski Instytut Historyczny5 154 000
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność450 000
Narodowy Instytut Audiowizualny7 242 000
92116Biblioteki

z tego:

56 024 000
Biblioteka Narodowa w Warszawa56 024 000
92118Muzea

z tego:

235 278 000
Muzeum Narodowe w Krakowie29 453 000
Muzeum Narodowe w Poznaniu22 397 000
Muzeum Narodowe w Warszawie31 595 000
Zamek Królewski Wawel - PZS15 297 000
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu14 591 000
Państwowe Muzeum na Majdanku6 735 000
Muzeum Stutthof w Sztutowie3 435 000
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku11 364 000
Zamek Królewski w Warszawie21 768 000
Muzeum Zamkowe w Malborku6 579 000
Muzeum Zup Krakowskich w Wieliczce4 617 000
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie1 867 000
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie16 423 000
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie18 699 000
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie2 935 000
Muzeum Historii Polski w Warszawie6 832 000
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku4 818 000
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku8 873 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie7 000 000
92119Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

z tego:

27 973 000
Narodowy Instytut Dziedzictwa21 925 000
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów6 048 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Państwowe osoby prawne oraz pozostała działalność - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Państwowe osoby prawne

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok

(w złotych)

123
dz. 921OGÓŁEM14 806 000
92102Polski Instytut Sztuki Filmowej

z tego:

10 806 000
Polski Instytutu Sztuki Filmowej10 806 000
92126Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

z tego:

000 000
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia4 000 000

Inne

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok

(w złotych)

123
dz. 921OGÓŁEM14 757 000
92195Pozostała działalność

z tego:

14 757 000
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu14 757 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Samorządowe instytucje kultury współprowadzone z MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN

Dz. Rozdz.TREŚĆDotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok w złotych
123
dz. 921OGÓŁEM84 058 000
92106Teatry

z tego:

27 464 000
1. Teatr Polski we Wrocławiu4 254 000
2. Teatr Wybrzeże w Gdańsku1 827 000
3. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie3 027 000
4. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie1 552 000
5. Opera Nova w Bydgoszczy2 890 000
6. Opera i Filharmonia Podlaska

- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

5 000 000
7. Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu2 686 000
8. Opera Wrocławska5 978 000
9. Teatr Wierszalin w Supraślu250 000
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

z tego:

8 108 000
1. Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda1 468 000
2. Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy1 370 000
3. Narodowe Forum Muzyki5 270 000
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

z tego:

1 513 000
1. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach550 000
2. Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie963 000
92113Centra kultury i sztuki

z tego:

2 599 000
1. Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu2 599 000
92114Pozostałe instytucje kultury

z tego:

000 000
1. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku7 000 000
92118Muzea

z tego:

37 374 000
1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu4 340 000
2. Muzeum Narodowe w Gdańsku2 020 000
3. Muzeum Narodowe w Kielcach3 240 000
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie2 027 000
5. Muzeum Lubelskie w Lublinie1 977 000
6. Muzeum - Zamek w Łańcucie4 040 000
7. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie3 379 000
8. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu1 468 000
9. Muzeum Śląskie w Katowicach2 295 000
10. Muzeum Sztuki w Łodzi4 588 000
11. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN6 500 000
12. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach500 000
13. Muzeum PRL-u (w organizacji) w Krakowie1 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w 2015 r.

Dz. 801, rozdz. 80132

LPNazwa szkołyDotacja
1Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Włocławek401 280
2Prywatna Szkoła Muzyczna I , Józefów k/Otwocka110 288
3Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Warszawa280 240
4Prywatna Szkoła Muzyczna I st. , Izabelin75 936
5Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Szczecin65 992
6Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Szczecin93 220
7Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Łódź171 152
8Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Jasło242 272
9Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Jasło323 900
10Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Chełm119 328
11Prywatna Szkoła Muzyczna I st, Sulejówek134 696
12Prywatna Szkoła Muzyczna II st, Sulejówek169 060
13Społeczna Szkoła Muz II st., Zgierz86 900
14I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych, Płock432 760
15Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Trzebownisko156 392
16Szkoła Muzyczna I st., Łańcut28 024
17Szkoła Muzyczna II st., Łańcut118 500
18Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Wrocław95 824
19Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Rumia113 904
20Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych "Ala", Wrocław256 864
21Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Sierpc143 780
22Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury TOP-ART., Szczecin376 512
23Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Trzciana350 752
24Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "ProMusica", Krosno129 272
25Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Wołomin198 880
26Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Wołomin109 020
27Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Cantilena", Szczecin92 208
28Gdańska Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Gdańsk-Wrzeszcz90 400
29Szkoła Muzyczna I stopnia st., Izabelin k/Warszawy - Laski56 952
30Społeczna Szkoła Muzyczna I st , Ostróda178 088
31Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Missio Musica", Warszawa300 128
32Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Lutomiersk600 624
33Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Dębica341 280
34Policealne Studium Aktorskie, Olsztyn112 520
35Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Studio Sztuki", Warszawa291 160
36Niepubliczne Policealne Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii "ABRYS" , Wrocław234 320
37Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 2, Białystok134 696
38Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Bielawa37 968
39Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II st., Kraków360 240
40Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Reda89 496
41I Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "MUZYK", Kielce45 200
42I Prywatna Szkoła Muzyczna II st. "MUZYK", Kielce48 980
43Szkoła Muzyczna I , Lublin248 600
44Szkoła Muzyczna II st, Lublin137 460
45Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Zamość14 464
46Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Jelenia Góra27 120
47Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Jelenia Góra18 960
48Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łowicz130 176
49Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Łowicz148 520
50Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Lubartów185 320
51Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Lubartów61 620
52Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Bełżyce158 200
53Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa, Kraków197 152
54Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st, Szczecin1 044 540
55Szkoła Aktorska Machulskich, Warszawa167 040
56Społeczna Szkoła Muzyczna II st, Sanok249 640
57Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łomianki227 808
58Prywatna Szkoła Muzyczna I st, Nałęczów92 208
59Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Żyrardów141 928
60Szkoła Muzyczna I st., Łódź70 512
61Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. INSPIRACJA, Kraków885 372
62Szkoła Muzyczna II st., Bolesławiec74 260
63Szkoła Muzyczna I st., Konstancin-Jeziorna255 832
64Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Biała Podlaska134 696
65Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Biała Podlaska60 040
66Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania Policealne Studium Plastyczne, Lublin693 680
67Społeczna Szkoła Muzyczna I st, Rzeszów143 736
68Społeczna Szkoła Muzyczna II st, Rzeszów42 660
69Wrocławska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Szkoła Muzyczna II st.,Wrocław677 820
70Liceum Plastyczne , Słupsk295 952
71Liceum Plastyczne , Gdańsk-Oliwa86 552
72Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Gdańsk-Oliwa46 208
73Policealne Studium Plastyczne Top-Art, Szczecin228 520
74Policealne Studium Wokalne Top-Art, Szczecin70 760
75Warszawska Szkoła Muzyczna, Warszawa387 816
76Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Kolbudy240 464
77Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 3 Białystok110 288
78Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Krosno123 848
79Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Krosno225 940
80Studium Technik Scenograficznych, Warszawa42 920
81Katolickie Liceum Plastyczne, Nowy Sącz410 424
82Salezjańska Szkoła Muzyczna II st., Lutomiersk26 860
83Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Legionowo264 872
84Diecezjalna Szkoła Organistowska II st.Gliwice148 520
85Liceum Plastyczne Gryfice485 808
86Policealne Studium Plastyczne "Collage" Warszawa232 000
87Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. Kraków242 272
88Diecezjalna Szkoła Organistowska Szkoła Muzyczna II st., Bielsko-Biała124 820
89Policealne Studium Plastyczne ANIMA-Art. Karków1 740
90Policealne Studium Ikonograficzne, Bielsk Podlaski32 480
91Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I st. TOSCA Police258 544
92Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Stara Wieś149 160
93Szkoła Muzyczna I st., Łódź96 728
94Szkoła Muzyczna I st. Garwolin247 696
95Prywsza Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st., Kraków180 800
96Szkoła Muzyczna II st. Jarosław162 740
97Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Świdnica192 760
98Liceum Plastyczne, Gliwice86 552
99Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., Szczecin74 496
100Szkoła Muzyczna I st. Nowe Miasto Lubawskie12 656
101Szkoła Muzyczna I st. Golub-Dobrzyń33 448
102Szkoła Muzyczna I st. Wąbrzeźno40 680
103Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Warszawa -Wesoła173 568
104Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. "Bahtałe Roma-Szczęśliwi Cyganie" Poznań50 850
105Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II st. Warszawa43 845
106Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Gliwice85 120
107Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Głowno108 480
108Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Trąbki Wielkie84 072
109Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nowy Sącz772 628
110Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Nowy Sącz172 272
111Prywatna Szkoła Muzyczna II st. Krosno64 780
112Prywatna Szkoła Muzyczna I st. NUTKA Warszawa137 408
113Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino Gdynia73 224
114Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Res Facta Musica Nidzica37 064
115Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Tarnawa Dolna/Lesko92 208
116Niepubliczne Liceum Plastyczne przy Polsko-Japońskiej Szkole Warszawa47 464
117Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Śrem188 032
118Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Słubice361 444
119Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Łódź228 712
120Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna Nowy Sącz10 848
121Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Ostrowiec Świętokrzyski225 096
122Niepublicznna Szkoła Muzyczna II st. Ostrowiec Świętokrzyski71 100
123Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Nakło nad Notecią112 096
124Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej II st. Lublin132 720
125Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st., Sokołów Małopolski146 448
126Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st., Leżajsk87 688
127Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Mozart, Kraków126 560
128Niepubliczna Policealna Wrocławska Szkoła Fotografii Afa, Wrocław229 680
129Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Muzyczny promyk, Szczecin103 056
130Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne- Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa1 201 760
131Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Łódź188 032
132Niepubliczne Liceum Plastyczne, Cieszyn170 312
133Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Przeworsk60 568
134Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Przeworsk92 825
135Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Warszawa109 384
136Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Zawiercie218 768
137Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st Camerata Vladislavia, Aleksandrów Kujawski57 404
138Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st AKOLADA, Nowa Wieś83 168
139Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Parczew83 620
SUMA25 686 000

Dz. 854, rozdz. 85410

LP.Nazwa szkołyDotacja
*1Dotacja do podziału450 000
SUMA 85410450 000

* Decyzja co do rozdysponowania środków zapadnie po rozstrzygnięciu przez Komisję Orzekającą o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będąca jst. - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dz. 801, rozdz. 80132

Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego w 2015 roku

1Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st Poznań1 323 376
2Jasnogórska Szkoła Chóralna Częstochowa760 632
3Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. Tymbark579 992
SUMA2 664 000

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa na 2015 r.

Cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ NA ROK 2015 OKREŚLONEJ DLA DZIAŁU 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

WYDATKI BIEŻĄCE

w tys. zł
Dział rozdz.TREŚĆUstawa budżetowa na 2015 rok
124
803OGÓŁEM DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH540 408
80306+80309DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH540 408,0
80306Działalność dydaktyczna514 932,0
w tymrezerwa 2% do podziałów korygujących10 161,5
80309Pomoc materialna dla studentów25 476,0
Akademia Muzyczna - Bydgoszcz18 760,9
80306Działalność dydaktyczna17 753,9
80309Pomoc materialna dla studentów1 007,0
Akademia Muzyczna - Gdańsk23 499,2
80306Działalność dydaktyczna22 282,2
80309Pomoc materialna dla studentów1 217,0
Akademia Muzyczna - Katowice24 579,6
80306Działalność dydaktyczna22 915,6
80309Pomoc materialna dla studentów1 664,0
Akademia Muzyczna - Kraków31 039,1
80306Działalność dydaktyczna29 874,1
80309Pomoc materialna dla studentów1 165,0
Akademia Muzyczna - Łódź25 786,2
80306Działalność dydaktyczna24 639,2
80309Pomoc materialna dla studentów1 147,0
Akademia Muzyczna - Poznań27 423,3
80306Działalność dydaktyczna26 185,3
80309Pomoc materialna dla studentów1 238,0
Uniwersytet Muzyczny - Warszawa45 417,3
80306Działalność dydaktyczna43 371,3
80309Pomoc materialna dla studentów2 046,0
Akademia Muzyczna - Wrocław22 891,7
80306Działalność dydaktyczna22 006,7
80309Pomoc materialna dla studentów885,0
Akademia Sztuk Pięknych - Gdańsk25 978,5
80306Działalność dydaktyczna24 279,5
80309Pomoc materialna dla studentów1 699,0
Akademia Sztuk Pięknych - Katowice15 126,9
80306Działalność dydaktyczna14 240,9
80309Pomoc materialna dla studentów886,0
Akademia Sztuk Pięknych - Kraków41 400,8
80306Działalność dydaktyczna39 631,8
80309Pomoc materialna dla studentów1 769,0
Akademia Sztuk Pięknych - Łódź28 259,0
80306Działalność dydaktyczna26 792,0
80309Pomoc materialna dla studentów1 467,0
Uniwersytet Artystyczny - Poznań37 833,8
80306Działalność dydaktyczna35 830,8
80309Pomoc materialna dla studentów2 003,0
Akademia Sztuk Pięknych - Warszawa49 039,7
80306Działalność dydaktyczna46 926,7
80309Pomoc materialna dla studentów2 113,0
Akademia Sztuk Pięknych - Wrocław28 647,2
80306Działalność dydaktyczna27 077,2
80309Pomoc materialna dla studentów1 570,0
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Kraków20 940,4
80306Działalność dydaktyczna20 050,4
80309Pomoc materialna dla studentów890,0
Państw. Wyższa Szkoła Film. i Telewiz. - Łódź28 909,7
80306Działalność dydaktyczna27 653,7
80309Pomoc materialna dla studentów1 256,0
Akademia Teatralna - Warszawa17 947,5
80306Działalność dydaktyczna17 403,5
80309Pomoc materialna dla studentów544,0
Akademia Sztuki - Szczecin16 765,7
80306Działalność dydaktyczna15 855,7
80309Pomoc materialna dla studentów910,0

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Instytucje kultury - dotacja celowa na wydatki bieżące na 2015 r.

Cz. 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje kultury

DZIAŁ ROZDZIAŁDotacje celowe na wydatki bieżące 2015 r.
921372 863 000
92122Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa850 000
dotacje dla stowarzyszeń na czasopisma poświęcone historii kresów południowo-wschodnich, poruszające problematykę katyńską, poświęcone losom żołnierzy Armii Krajowej oraz martyrologii polskich zesłańców w Rosji i ZSRR represjonowanych przez reżim stalinowski
Zadania z zakresu mecenatu państwa372 013 000
80395Pozostała działalność340 000
92105Pozostałe zadania w zakresie kultury31 103 000
92106Teatry32 000 000
92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kanele5 100 000
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby5 200 000
92110Galerie i biura wystaw artystycznych1 870 000
92113Centra kultury i sztuki67 119 000
92114Pozostałe instytucje kultury50 350 000
92116Biblioteki8 400 000
92118Muzea48 110 000
92119Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków7 561 000
92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami75 000 000
92195Pozostała działalność39 860 000
Dział Rozdz.TREŚĆDotacje celowe na wydatki bieżące 2014z tego*:
§ 2840§ 2800§ 2730§ 2240§ 2250
921INSTYTUCJE I POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE121 239 000075 969 0003 270 00035 848 0006 152 000
92101Instytucje kinematografii1 100 00001 100 000000
Centrum Technologii Audiowizualnych100 0000100 000000
w tym: renowacja kostiumów i rekwizytów byłej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu100 000100 000
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie1 000 00001 000 000000
w tym: remont elewacji budynku technicznego TN przy ul. Wierzbowej 31 000 0001 000 000
92106TEATRY400 0000400 000000
Teatr Narodowy w Warszawie400 0000400 000000
w tym: remont elewacji budynku technicznego TN przy ul. Wierzbowej 3400 000400 000
92108FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY, KAPELE20 000 000020 000 000000
Narodowe Forum Muzyki20 000 000020 000 000000
Przygotowania do organizacji Europejskiej Stolicy Kultury20 000 00020 000 000
92110Galerie i biura wystaw artystycznych2 430 00002 430 000000
Zachęta - Narodowa Galeria sztuki2 430 00002 430 000000
w tym: Organizacja projektu Biennale w Wenecji430 000
Remont Pawilonu Polskiego w Wenecji2 000 0002 000 000
92113CENTRA KULTURY I SZTUKI32 573 000020 773 00007 500 0004 300 000
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina5 500 00005 500 000000
w tym: Organizacja XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina5 000 0005 000 000
Realizacja Festiwalu "Chopin i Jego Europa"500 000500 000
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie500 0000500 000000
w tym: projekt "Polski Petersburg"500 000500 000
Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie655 0000655 000000
w tym: koszt zakupu biletów lotniczych do Calgary dla uczestników konkursu Marnigside Music Bridge140 000140 000
prowadzenie Programu stypendialnego im. Bronisława Geremka w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu250 000250 000
grant dla Młodzieżowy Orkiestry Unii Europejskiej75 00075 000
stypendium dla polskiego przedstawiciela w Fundacji Gneshagen190 000190 000
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie21 118 000011 618 00005 200 0004 300 000
w tym: środki na stypendia - Gaude Polonia i Młoda Polska5 988 0005 988 000
dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu :"Kultura Interwencje" realizowanego w ramach zadań własnych NCK5 000 0002 500 0002 500 000
dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu :"Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne " realizowanego w ramach zadań własnych NCK2 000 0002 000 000
dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu :"Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży" realizowanego w ramach zadań własnych NCK1 500 000400 0001 100 000
dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu: "Ojczysty - dodaj do ulubionych" realizowanego w ramach zadań własnych NCK1 000 000300 000700 000
projekt "Wschód Kultury"3 000 0003 000 000
organizacja Gali Nagród Ministra KiDN100 000100 000
organizacja Gali Nagród im. Oskara Kolberga180 000180 000
realizacja projektu "NieKongresu Animatorów Kultury"350 000350 000
I Kongres Muzealników Polskich2 000 0002 000 000
Instytut Książki w Krakowie4 800 00002 500 00002 300 0000
w tym: dofinansowania w ramach programu MKiDN pn. "Biblioteka+". Szkolenia dla Bibliotekarzy" realizowanego w ramach zadań własnych Instytutu Książki500 000500 000
dofinansowania w ramach programu MKiDN pn. "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego w ramach zadań własnych Instytutu Książki1 800 0001 800 000
Organizacja polskich stoisk na zagranicznych targach książki1 200 0001 200 000
Obsługa i promocja PW "Kultura+", priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek"800 000800 000
Realizacja programu szkoleń dla bibliotekarzy pt. "Projekt kulturalny - jak go realizować"500 000500 000
92114POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY26 148 000022 948 00002 600 000600 000
Instytut Teatralny Warszawa4 718 00001 518 00002 600 000600 000
w tym: dofinansowania w ramach Programu MKiDN pn "Lato w Tetarze" realizowanych w ramach zadań własnych Instytutu Teatralnego1 500 0001 100 000400 000
dofinansowania w ramach Programu MKiDN pn "Teatr Polska" realizowanych w ramach zadań własnych Instytutu Teatralnego1 700 0001 500 000200 000
Organizacja Konkursu "Klasyka Żywa"1 518 0001 518 000
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie1 480 00001 480 000000
w tym: projekt "Muzyczne białe plamy"80 00080 000
projekt "Scena dla tańca"100 000100 000
projekt "Młody Tancerz Roku800 000800 000
projekt "Myśl w ruchu"400 000400 000
projekt "Zamówienia choreograficzne"100 000100 000
Narodowy Instytut Audiowizualny19 950 000019 950 000000
w tym: Zadania związane z pełnieniem funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych w ramach Programu Wieloletniego "Kultura+", Priorytetu "Digitalizacja"3 450 0003 450 000
Rozwój portalu NInAteka750 000750 000
Rozwój periodyku internetowego dwutygodnik.com375 000375 000
Realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych330 000330 000
Rozwój periodyku Muzykoteka Szkolna235 000235 000
Działalność wydawnicza200 000200 000
Udział w produkcjach wydawniczych200 000200 000
Udział w festiwalach210 000210 000
Promocja i komunikacja200 000200 000
Realizacja współpracy z nadawcami publicznymi12 000 000012 000 000
Realizacja projektów animacyjnych2 000 00002 000 000
92116BIBLIOTEKI25 500 0000500 000025 000 0000
Muzeum Narodowe w Warszawie25 500 0000500 000025 000 0000
w tym: Zadania związane z pełnieniem funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych w ramach Programu Wieloletniego "Kultura+", Priorytetu "Digitalizacja"500 000500 00020 000 000
Dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa w ramach programu MKiDN pn "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" realizowanego w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej20 000 000
92118MUZEA9 863 00004 593 0003 270 000748 0001 252 000
Muzeum Narodowe w Warszawie2 000 00002 000 000000
w tym: Realizacja wspólnie organizowanej z Muzeum Narodowym w Pekinie wystawy "Skarby z kraju Chopina"2 000 0002 000 000
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie3 270 000003 270 00000
w tym: na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych3 270 0003 270 000
Muzeum Historii Polski w Warszawie2 900 0000900 0000748 0001 252 000
w tym: dofinansowania w trybie programu MKiDN pn. "Patriotyzm Jutra" realizowanego w ramach zadan wlasnych MHP2 000 000748 0001 252 000
kontynuacja i rozbudowa portalu edukacyjnego dzieje.pl900 000900 000
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie193 0000193 000000
realizacja współpracy z Trockim Narodowym Parkiem Historycznym na Litwie - projekt "Zatrocze"193 000193 000
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau1 500 00001 500 000000
w tym: Realizacja obchodów 70. Rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau1 500 0001 500 000
92119OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW1 725 0000725 000000
Narodowy Instytut Dziedzictwa800 0000800 000000
w tym: Zadania związane z pełnieniem funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w ramach Programu Wieloletniego "Kultura+", Priorytetu "Digitalizacja"800 000800 000
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów925 0000925 000000
w tym: Organizacja sekretariatu I Kongresu Muzealników Polskich75 00075 000
Realizacja projektu Heritage Plus150 000150 000
Zadania związane z pełnieniem funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji muzealiów w ramach Programu Wieloletniego "Kultura+", Priorytetu "Digitalizacja"700 000700 000
92126Centrum polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia1 500 0000500 000000
Centrum polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia1 500 0000500 000000
Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży1 500 0001 500 000

* /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207 ze zm.)

§ 2240 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

§ 2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 2840 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).