Wykaz jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.46

Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) ogłasza się wykaz jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa - Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

Lp.Nazwa jednostkiKwota dotacji (w zł)
I. Publiczne uczelnie akademickie217 448 277
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie10 215 000
2Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej5 095 640
3Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu1 695 812
4Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach5 500 000
5Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie2 000 000
6Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie14 675 000
7Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II1 171 000
8Politechnika Lubelska400 190
9Politechnika Łódzka1 500 000
10Politechnika Poznańska13 856 000
11Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza4 400 000
12Politechnika Warszawska14 357 000
13Politechnika Wrocławska11 093 240
14Szkoła Główna Handlowa w Warszawie896 040
15Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu6 129 000
16Uniwersytet Jagielloński w Krakowie11 000 000
17Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach11 200 000
18Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie5 800 000
19Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy800 000
20Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie7 850 000
21Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu11 021 728
22Uniwersytet Opolski11 844 802
23Uniwersytet Rzeszowski4 023 000
24Uniwersytet Szczeciński8 869 267
25Uniwersytet Śląski w Katowicach3 501 766
26Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie500 000
27Uniwersytet Warszawski17 069 228
28Uniwersytet Wrocławski3 521 070
29Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze2 483 170
30Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu654 924
31Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach344 185
32Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu470 201
33Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie1 000 000
34Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie255 000
35Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach1 298 880
36Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu2 420 000
37Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu2 000 000
38Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie4 248 016
39Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu6 873 045
40Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy5 416 074
II. Publiczne uczelnie zawodowe18 358 000
41Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim1 000 000
42Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu800 000
43Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu7 000 000
44Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile808 000
45Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie8 100 000
46Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie650 000
Łączna kwota przyznanych dotacji235 806 277