Wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.156

Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2022 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

częśćdziałrozdziałnazwa jednostkikwota (w złotych)
3773073014Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości1 000 000,00
Razem1 000 000,00