Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część budżetowaJednostkaKwota dotacji w złotych
31Łącznie94.718.921,26
"ATM BUSINESS GROUP" sp. z o.o., Grudziądz18.059,09
"Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - CIVIS", Chełm87.337,20
"Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Białystok9.000,00
"Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy", Lublin129.325,22
"Fundacja dla Polski", Warszawa100.950,00
"Fundacja Edukacji Europejskiej", Wałbrzych198.073,42
"Fundacja na rzecz Collegium Polonicum", Słubice174.276,00
Agencja Mawex Maria Śmigielska spółka jawna, Narok77,68
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Jaworzno18.397,50
Agent Ubezpieczeniowy Wiesława Kwiatkowska, Chełmża13.960,77
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa88.449,00
Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa4.440.000,00
Bąbelki Agata Lapierre-Mróz, Anita Krawczyńska S.C., Łomianki27.156,77
BD Center sp. z o.o., Rzeszów436.791,27
BIT Polska sp. z o.o., Warszawa131.730,80
Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce705.469,05
CASPolska, Dobczyce91,76
Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", Suwałki39.202,92
Centrum Edukacji ANWISZ S.C., Grudziądz32.584,51
Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie52.116,17
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Białystok23.379,03
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), Rybnik165.000,00
Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne58.813,12
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze48.450,00
Collegium Progressus, Gródek nad Dunajcem177.060,00
CTC Polska sp. z o.o., Warszawa815.493,33
Czarna Owca Pana Kota, Kraków45.000,00
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław266.953,17
Eco Tourist sp. z o.o., Warszawa151.967,60
Edu-Consulting Agnieszka Merchel-Pieczkowska, Dawity30.272,65
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski k. Lublina48.703,50
Ekorys Polska sp. z o.o., Warszawa259.050,00
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg81.732,00
Euro-Konsult sp.z o.o., Lublin494.678,44
Europa+, Brzezna238.368,00
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Lublin21.579,00
Familijny Poznań, Poznań417.798,22
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa191.539,50
Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Warszawa109.200,00
Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa78.000,00
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Warszawa77.233,50
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa98.707,50
Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa21.837,00
Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz144.399,94
Fundacja - Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin70.500,00
Fundacja "Civitas", Nakło nad Notecią31.062,00
Fundacja "Fundusz Inicjatyw", Lublin173.250,00
Fundacja, fundusz Współpracy", Warszawa119.736,28
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych", Olsztyn50.850,15
Fundacja "Niesiemy Pomoc", Gdynia31.500,00
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich", Nowe Miasteczko22.486,58
Fundacja "Razem", Wałbrzych155.524,88
Fundacja "TAURUS", Poznań114.342,89
Fundacja "Wiosna w Sercu", Konin45.000,00
Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo37.500,00
Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Lublin131.235,00
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków86.100,22
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łódź39.695,10
Fundacja Edukacji i Rozwoju, Iława40.500,00
Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa1.338.744,42
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Ciechanów143.232,75
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów15.716,40
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin9.675,00
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa2.111.612,78
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków33.000,00
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa1.369.169,23
Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", Kielce115.206,56
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor", Piaseczno61.500,00
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań2.233.744,83
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa254.861,70
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa65.227,50
Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin541.829,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol", Bytów132.564,78
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Poznań295.200,64
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko102.882,30
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin60.150,00
Fundacja Tarcza, Nowy Sącz65.114,87
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań83.850,00
Fundacja w Służbie Wsi, Wrocław101.535,94
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Wrocław149.180,26
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk288.910,00
gmina Nowe Brzesko, Nowe Brzesko224.309,25
gmina Częstochowa, Częstochowa100.236,00
gmina Ełk, Ełk673.157,40
gmina Radom, Radom1.508.492,55
gmina Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński284.903,61
gmina Bolesławiec, Bolesławiec1.096.201,62
gmina Dzierżoniów, Dzierżoniów379.321,44
gmina Pietrowice Wielkie, Pietrowice Wielkie137.405,00
gmina Połczyn Zdrój, Połczyn Zdrój726.385,20
gmina Wieliczka, Wieliczka321.000,00
gmina Wrocław, Wrocław36.816,30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, Sławoborze176.360,00
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie56.269,21
Grupa Allegro sp. z o.o., Poznań43.150,98
Grupa Ergo sp. z o.o., Wrocław24.786,00
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa1.330.591,66
Iwona Grabowska Klub Malucha Malutkowo, Kraków37.500,00
Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opole27.218,40
Fundacja Kamelot, Łódź39.750,00
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna17.442,07
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca84.000,00
Klubik Dziecięcy "Chatka Puchatka" Magdalena Marchewka, Psarskie4.719,67
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk139.950,00
KONCEPT Dorota Sarlej, Gdańsk49.493,91
Konfederacja Lewiatan, Warszawa157.637,14
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Koszalin69.000,00
Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą "Krajowa Rada", Warszawa24.705,00
Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Toruń3.693,85
Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", Tuchola87,86
Lokalna Grupa Działania Małe Morze, Puck60.193,35
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu, Toruń99.233,40
Lubelska Fundacja Rozwoju, Warszawa90.000,00
Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin324.037,50
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra6.642,83
Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, Zielona Góra93.564,00
Maciejkowo sp. z o.o., Kraków27.000,00
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska39.909,72
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, Gliwice24.750,00
miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok606.042,00
miasto gmina Cieszyn, Cieszyn816.011,33
miasto Konin, Konin42.134,47
miasto stołeczne Warszawa, Warszawa1.899.995,12
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk900.950,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Toruń487.000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce384.147,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin218.005,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Włocławek612.802,75
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała245.366,05
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Częstochowa1.013.348,67
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza368.867,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Działdowo388.898,68
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Jarosław418.004,81
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Jelenia Góra968.027,62
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kraków2.395.868,44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wałbrzych1.065.043,03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kołobrzeg166.875,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Legnica1.058.938,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Piła445.794,24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Płock1.163.000,65
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ruda Śląska789.034,41
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sanok1.481.384,19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wadowice1.147.588,24
Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lublin151.417,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Barlinek382.080,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowe238.650,02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Barczewo369.180,00
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, Rzeszów31.050,00
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz46.630,50
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa88.740,75
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie, Warszawa325.383,13
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Warszawa352.480,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, Polkowice658.947,74
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Rybnik1.137.797,57
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie424.840,00
Ośrodek Pomocy Społecznej, Świętochłowice291.765,00
Ośrodek Pomocy Społecznej, Lublin48.855,00
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zabrze494.795,00
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno12.026,10
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok99.525,00
Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Rzeszów33.121,86
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa54.566,94
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, Lublin849.786,47
Polski Związek Niewidomych, Warszawa14.418,00
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A., Białystok22.500,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin24.750,00
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o., Opole195.000,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, Konin94.785,00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie, Rzeszów39.000,00
Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki, Toruń122.304,24
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk1.668.543,46
Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO, Barcin91.042,50
powiat nowosądecki, Nowy Sącz52.109,25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Koszalin277.580,36
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Police307.050,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Tuchola320.000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Myślibórz406.320,00
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Poznań82.793,60
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa118.844,81
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIDREW" Grzegorz Michura, Limanowa35.890,51
Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka Anna Derencz, Olecko10.245,00
Przedszkole Niepubliczne KRAINA DZIECKA, Ignatki-Osiedle83.878,50
Przedszkole Niepubliczne Promyczek Renata Różycka-Drozdenko, Darłowo18.119,79
Przedszkole Prywatne EKO-PARK, Niepołomice27.737,30
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa73.555,88
Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność", Kielce9.758,40
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk207.183,90
Regionalne Centrum UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty, Bratislava3.561.488,62
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice106.500,00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole164.305,00
rower.com, Warszawa18.414,81
Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska, Ruda Śląska55.650,00
Russian Business Communication Krzysztof Dmochowski, Warszawa30.000,00
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów30.000,00
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych "SPLOT", Warszawa42.750,00
SILESIA BUSINESS SCHOOL Anna Słomowicz, Rudołtowice42.000,00
Słupskie Biuro Porad Obywatelskich, Słupsk45.837,00
Sobie Rajski Domek Beata Tomaszewska-Sobieraj, Poznań17.850,00
Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo-Osiedle66.975,00
Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK", Radzyń Podlaski19.420,06
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosław160.000,00
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Zgierz409.389,37
Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa382.320,63
Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", Warszawa30.654,00
Stowarzyszenie "Instytut Nowych Technologii", Łódź127.500,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Debrzno35.100,00
Stowarzyszenie "Przystań", Iława33.000,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Raszów32.085,75
Stowarzyszenie APERTO, Koszalin156,65
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa85.500,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP", Leszno130.098,75
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa45.000,00
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa3.545.541,50
Stowarzyszenie Collegium Iuvenum, Sucha Beskidzka140.302,50
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa", Głogów885,85
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Kraków68.523,75
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, Olkusz26.250,00
Stowarzyszenie Działajmy Razem "Trianon.pl", Cieszyn2.850,00
Stowarzyszenie Ekopsychologia, Kraków33.300,75
Stowarzyszenie Elbląg Europa, Elbląg119.490,00
Stowarzyszenie Euro-Concret, Wrocław73.526,40
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Lublin377.250,00
Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań79.043,70
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce60.843,87
Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami, Zamość15.985,63
Stowarzyszenie Kastor-Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz80.400,00
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa142.572,90
Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono, Szczytno23.030,78
Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Szczecin227.793,90
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO", Olecko79.477,50
Stowarzyszenie Monar, Warszawa749.984,66
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot49.620,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew", Krępiec22.500,00
Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", Mikołów4.222,27
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowego "NIL", Kolbuszowa30.796,45
Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań259.695,00
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce39.003,76
Stowarzyszenie OVUM, Gdynia78.750,00
Stowarzyszenie Pegaz, Jelenia Góra86.989,20
Stowarzyszenie POSTIS, Lublin469.040,83
Stowarzyszenie PROREW, Kielce123.200,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Łagów k. Staszowa52.280,15
Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES, Lublin30.114,00
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja", Nisko112.500,00
Stowarzyszenie Ruch Społeczno-Samorządowy "Nasza Metropolia", Warszawa476.538,09
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz37.837,52
Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn71.250,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum", Zielona Góra37.102,91
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Cieszyn78.628,92
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice165.486,75
Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp, Szczecin258.057,12
Szkoła Języków Obcych Europa College, Chmielnik73.942,50
Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie, Szczecin2.850,00
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Toruń7.431,68
Towarzystwo Amicus, Białystok162.342,11
Towarzystwo Miłośników Rydułtów, Rydułtowy100.100,64
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Wrocław889.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin64.200,00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków1.717.338,80
Uniwersytet Łódzki, Łódź203.150,60
Uniwersytet Warszawski, Warszawa41.300,00
Urząd Gminy Brzeziny, Brzeziny223.571,00
Urząd Gminy Drelów, Drelów130.000,00
Urząd Gminy w Stoczku, Stoczek279.130,55
Urząd Gminy Wieprz, Wieprz170.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń386.492,00
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin414.845,00
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra385.100,00
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole232.695,00
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów393.111,00
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok3.031.520,00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice442.700,00
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Kielce429.530,00
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn267.773,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań533.300,00
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin477.640,00
Urząd Miasta Białogard, Białogard375.000,00
Urząd Miasta i Gminy, Lwówek245.760,00
Urząd Miasta Poznania, Poznań888.949,14
Urząd Miasta Słupska, Słupsk402.000,00
Urząd Miasta w Radomsku, Radomsko382.565,00
Urząd Miasta Wrocław, Wrocław216.250,00
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn220.500,00
Weldon sp. z o.o., Ropczyce95.767,18
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych, Poznań60.094,80
województwo mazowieckie, Warszawa594.481,00
Wrocławska Rewitalizacja sp. z o.o., Wrocław278.879,00
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa2.260.653,71
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom340.000,00
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin35.250,00
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin364.260,86
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, Szczecin121.928,68
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków252.082,19
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa2.027.956,96
Związek Młodzieży Wiejskiej, Warszawa223.638,78
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa214.889,97
Związek Pracodawców Business Centre Club, Warszawa32.032,20
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa140.467,50
Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa149.902,91
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków29.248,49
Związek Zawodowy Górników w Polsce, Katowice124.142,17
Żłobek "Elfik" S.C. Joanna Niedźwiecka & Daniela Szarata-Kuklewicz, Racibórz42.000,00
Żywiecka Fundacja Rozwoju, Żywiec29.946,00
44Łącznie93.118.202,51
"Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, Białobrzegi98.942,00
"Placek" Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii, Mysłowice47.725,00
"Pod Skrzydłami" Fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku, Świdnik19.220,00
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski45.100,20
Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "Alma-Art", Warszawa200.000,00
Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej, Poznań50.000,00
Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna, Rzeczka130.750,00
Bank Żywności w Częstochowie, Częstochowa170.670,00
Bank Żywności w Krakowie, Kraków188.850,00
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, Łódź24.329,00
Bank Żywności w Olsztynie, Olsztyn212.300,00
Bank Żywności w Słupsku, Słupsk78.474,50
Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bartoszyce55.385,00
BE A STAR Football Academy, Warszawa149.180,00
Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Reduta, Warszawa112.981,32
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bielawa100.000,00
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki", Bielsko-Biała53.274,00
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Lublin99.960,00
Brodnicki Klub Sportowy "Sparta", Brodnica122.080,00
Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, Bydgoszcz22.000,00
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot129.940,00
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno117.797,50
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże, Mikołów51.600,00
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka, Katowice101.145,00
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź133.000,00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej, Szczecin262.000,00
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn124.000,00
Caritas Diecezji Ełckiej, Ełk154.356,00
Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz40.000,00
Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce536.812,00
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów194.780,00
Caritas Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz130.000,00
Caritas Diecezji Siedleckiej, Siedlce39.540,00
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec26.650,00
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa248.960,00
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra77.600,00
Caritas Polska, Warszawa106.100,00
Centrum Aktywizacji Lokalnej, Kraśnik35.790,00
Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, Racula10.977,00
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes, Piła65.450,00
Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. Kmdr Władysława Miegonia, Ustka59.552,00
Centrum Chrześcijańskie "Kanaan" Kościół Lokalny Misja Betezda, Bydgoszcz80.000,00
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa, Wrocław39.550,00
Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie93.610,00
Centrum Inicjatyw Społecznych, Gliwice23.630,00
Centrum Inicjatyw Unesco, Wrocław42.086,00
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Dzięgielów44.450,44
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków36.700,00
Centrum Rehabilitacji im. ks. biskupa Jana Chrapka, Grudziądz90.000,00
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), Rybnik156.800,00
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Katowice54.212,00
Centrum Współpracy Młodzieży, Gdynia164.170,00
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, Opole98.538,00
Chrześcijańska Służba Charytatywna, Warszawa21.130,00
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Toruń33.155,00
Collegium Civitas, Warszawa4.499,41
Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody, Wrocław116.309,00
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Wrocław132.880,00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99, Wrocław10.900,00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni, Wrocław88.000,00
Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Wrocław36.897,73
Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, Drezdenko100.000,00
Dress for Success Poland - Strój dla Sukcesu, Katowice73.320,00
Działdowskie Centrum CARITAS im. abp. A.J. Nowowiejskiego, Działdowo40.000,00
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera, Kraków67.504,00
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Kraków75.190,00
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa16.550,00
Elbląskie Stowarzyszenie Praktyków Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Elbląg21.461,00
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg156.016,00
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Elbląg69.276,10
Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Białystok53.000,00
Europejska Unia Aktywnych, Wrocław24.970,00
Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza, Kraków45.000,00
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER", Olsztyn121.095,00
Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Warszawa33.950,00
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa143.595,00
Federacja Konsumentów, Warszawa166.830,00
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Warszawa191.840,00
Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Warszawa188.160,00
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, Olsztyn127.670,00
Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa143.220,00
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego, Szczecin126.057,16
FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek, Warszawa35.864,00
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa37.585,90
Forum Aktywności Lokalnej, Wałbrzych99.550,00
Forum NGO'S Wydminy, Wydminy20.000,00
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą "Razem", Zabrze95.125,00
Forum Turystyki Regionów, Szczecin199.621,80
Fundacja "3ROPE", Kraków70.706,00
Fundacja "5Medium", Lublin32.790,00
Fundacja "60 plus", Warszawa39.200,00
Fundacja "Ad Rem", Gorzów Wielkopolski76.762,80
Fundacja "Alternatywa", Kostrzyn nad Odrą36.617,60
Fundacja "Człowiek Sztuki", Szczecinek18.990,50
Fundacja "Dobry Dom", Bielsko-Biała42.500,00
Fundacja "Dom Seniora im. Sue Ryder" w Pierzchnicy, Pierzchnica40.700,00
Fundacja "Dom w Łodzi", Łódź29.390,00
Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu", Oświęcim102.608,00
Fundacja "EMERYT", Warszawa14.575,00
Fundacja "FLY", Gdynia94.252,00
Fundacja "Kierunek Przygoda", Wrocław251.271,00
Fundacja "Kluboteka Dojrzałego Człowieka", Warszawa11.150,00
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa46.700,00
Fundacja "Lider Wałecki", Wałcz290.330,00
Fundacja "MAGMA" im. Ronalda Reagana, Borzęcin50.000,00
Fundacja "MAGNIFICAT", Łódź65.220,00
Fundacja "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy", Oświęcim46.233,02
Fundacja "Muzyka Cerkiewna", Hajnówka128.475,00
Fundacja "Otwarte Serce", Marki40.000,00
Fundacja "Pierwiastek Trzeciego Stopnia", Łódź45.100,00
Fundacja "Przedsiębiorczość", Żary35.470,00
Fundacja "Przyjaciel z Sercem", Częstochowa130.682,00
Fundacja "Przytul Misia", Klembów15.000,00
Fundacja "Psia Wachta", Poznań72.275,00
Fundacja "Rodzice Przyszłości", Łódź135.000,00
Fundacja "ROPUH", Dzierżoniów134.850,00
Fundacja "Sokolski Fundusz Lokalny", Sokółka133.084,00
Fundacja "Spieszmy się", Zbąszynek17.130,00
Fundacja "Sprawni Inaczej", Gdańsk17.600,00
Fundacja "Sprzątanie Świata-Polska", Warszawa12.550,00
Fundacja "Sztuka dla Ludzi", Legnica91.390,00
Fundacja "Teatrikon", Lublin76.590,00
Fundacja "Wiatrak", Bydgoszcz40.000,00
Fundacja "Zatrzymać Czas", Szczecin85.800,00
Fundacja "Ziemia i Ludzie", Warszawa102.891,00
Fundacja "Znaczenie", Dąbrowa Tarnowska65.170,00
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży, Staszów50.000,00
Fundacja Aktywnej Edukacji, Porąbka Uszewska65.480,00
Fundacja Aktywny Senior, Wrocław65.000,00
Fundacja Alabaster, Zalesie Górne149.987,05
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Bielsko-Biała55.195,78
Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis, Zakopane167.060,00
Fundacja Animacja, Otwock80.330,00
Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal, Kierzkówka78.000,00
Fundacja ARTeria, Zabrze58.017,00
Fundacja AVATAR, Legnica66.500,00
Fundacja AVE, Warszawa64.115,00
Fundacja Bank Żywności w Olsztynie, Olsztyn141.400,00
Fundacja Bank Żywności, Toruń38.510,00
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A., Warszawa105.585,00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków70.025,00
Fundacja BO WARTO, Warszawa13.050,00
Fundacja Centra, Warszawa63.360,00
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, Warszawa45.566,70
Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Warszawa74.543,00
Fundacja Centrum Rozwoju Innowacji, Rzeszów146.690,00
Fundacja Centrum Seniora, Kraków78.674,11
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk76.550,00
Fundacja Civitas, Białystok54.977,00
Fundacja Consilium Europae, Wrocław145.514,44
Fundacja Culture Shock, Warszawa45.430,00
Fundacja Daj Szansę, Skarżysko-Kamienna27.270,00
Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", Słupsk110.000,00
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków108.738,00
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz64.280,00
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź75.900,00
Fundacja Dobra Sieć, Warszawa130.510,00
Fundacja Dobre Życie, Warszawa40.000,00
Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky Team", Korczyna23.210,00
Fundacja Dom Pokoju, Wrocław102.000,00
Fundacja Donum, Siemiatycze39.944,00
Fundacja dr Teresy Czesławy Malec "Łatwiej Razem", Olsztyn97.453,20
Fundacja Dzieci Wrzesińskich, Września13.900,00
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Kartuzy35.355,80
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Łódź24.150,00
Fundacja Edukacji i Twórczości, Białystok12.380,00
Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa19.161,00
Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce, Warszawa133.258,00
Fundacja Ekologiczna Arka, Bielsko-Biała76.070,00
Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Legnica167.045,00
Fundacja Ekspert - Kujawy, Inowrocław200.000,00
Fundacja Ekstraklasy, Warszawa149.800,00
Fundacja Etnoinspiracje, Łódź67.956,20
Fundacja Eudajmonia, Polkowice15.170,00
Fundacja Fuga Mundi, Lublin80.000,00
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów105.494,00
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", Grzybów51.890,00
Fundacja Fundusz Partnerstwa, Kraków91.945,00
Fundacja Gospodarcza, Gdynia133.685,00
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków286.704,00
Fundacja Harmonia Kultury, Kopaniec35.840,00
Fundacja Human Project, Wrocław21.510,00
Fundacja im. de Gaulle'a, Wałbrzych110.700,00
Fundacja im. dr Piotra Janaszka "Podaj Dalej", Konin79.363,50
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Puszczykowo100.000,00
Fundacja im. św. Cyryla i Metodego, Warszawa162.920,00
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk109.945,00
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Warszawa167.546,00
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!", Gdańsk77.840,00
Fundacja Innowacja i Wiedza, Warszawa198.950,00
Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, Jaraczewo96.930,00
Fundacja Instytut Łukasiewicza, Kraków309.028,00
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków90.280,00
Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa66.668,45
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa171.381,83
Fundacja Integracja, Warszawa220.958,00
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Warszawa150.000,00
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, Lanckorona85.005,00
Fundacja Jesienny Uśmiech, Leszno18.320,00
Fundacja Kamelot, Łódź82.632,00
Fundacja Kobieca, Kraków29.400,00
Fundacja Kulisy Przedsiębiorczości, Warszawa190.055,00
Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej", Cieszyn147.100,00
Fundacja Larus, Krzyżewo19.200,00
Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych, Głogów24.420,00
Fundacja Łagowski Dom Artysty, Łagów75.500,00
Fundacja M.I.A.S.T.O., Białystok143.450,00
Fundacja Maraton Warszawski, Warszawa90.000,00
Fundacja Misericordia, Zielona Góra20.400,00
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań200.000,00
Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA, Białystok110.830,00
Fundacja na rzecz Kobiet JA KOBIETA, Warszawa65.110,00
Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Feniks", Płock45.000,00
Fundacja na rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka", Wyźrał17.250,00
Fundacja na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wałcz75.000,00
Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia "Od-Nowa", Szczytno249.530,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Aktywator, Katowice5.710,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Hipoterapii "KONIE DZIECIOM', Opole63.854,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego "Wings of Hope", Płock35.235,00
Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", Warszawa30.000,00
Fundacja Nadzieja Rodzinie, Chmielnik290.000,00
Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin118.760,00
Fundacja Naukowo-Techniczna "Gdańsk", Gdańsk86.660,00
Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, Poznań48.680,00
Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa35.565,00
Fundacja Nowy Horyzont, Piła59.772,60
Fundacja Nowych Ujęć, Kraków24.998,00
Fundacja Obywatelki.pl, Poznań74.100,00
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Nowa Ruda30.000,00
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, Gdańsk92.900,00
Fundacja Opieka i Troska, Wrocław28.128,00
Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Gdów60.000,00
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., Aleksandrów Łódzki60.408,00
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Warszawa63.760,00
Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy, Gilowice39.830,00
Fundacja Piaskowy Smok, Katowice61.902,00
Fundacja Pokolenia, Janiszewko41.640,00
Fundacja Pomocna Dłoń, Boguszów Gorce73.715,00
Fundacja Pomocy Dzieciom Bądź Dobroczyńcą, Opole135.450,00
Fundacja Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia, Łódź169.600,00
Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda", Łodygowice21.750,00
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko", Warszawa50.560,00
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy", Jaworzno35.540,00
Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim, Lutowiska23.139,00
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, Nowe Miasteczko195.330,00
Fundacja PozyTYwka, Wrocław60.520,00
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa264.855,00
Fundacja Praesterno Oddział w Rotmance, Rotmanka87.000,00
Fundacja Projekt: Polska, Warszawa41.340,00
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, Łódź35.740,00
Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza, Warszawa85.500,00
Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica30.000,00
Fundacja Przyjaciele Czterech Łap, Rokitno86.897,00
Fundacja Przyjaciół Ukrainy proUkraina, Kraków39.919,11
Fundacja Przystań, Szczecinek21.828,60
Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław58.085,00
Fundacja R2, Kraków39.970,00
Fundacja Renesans, Zamość43.380,00
Fundacja Republika Kobiet, Gdańsk24.970,00
Fundacja Rozwoju "Dobre Życie", Lutcza10.000,00
Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej, Ełk32.760,00
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Zelów31.642,00
Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Łódź115.900,00
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równać Szansę", Chocznia11.150,00
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lublin37.890,00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", Cieszyn194.040,00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź53.000,00
Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, Białystok13.400,00
Fundacja Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, Suwałki51.534,00
Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, Warszawa45.360,00
Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, Odporyszów199.935,00
Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego, Warszawa87.970,00
Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA, Smyków92.580,06
Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice60.620,00
Fundacja Rozwoju Wsi Mazowieckiej Potrzebowscy, Hornigi196.740,00
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko78.760,00
Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja", Łódź39.852,00
Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, Lublin86.000,00
Fundacja Synapsis, Warszawa40.000,00
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin81.804,32
Fundacja Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, Baniocha187.200,00
Fundacja Teatr IOTA, Radzie6.270,00
Fundacja Teatru Ludowego, Kraków142.675,00
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Bielsko-Biała82.420,00
Fundacja Treningu Komunikacji, Wrocław14.330,00
Fundacja Tu Obok, Lublin23.030,00
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa64.346,55
Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie", Kraków91.343,38
Fundacja Vive Serce Dzieciom, Kielce79.040,00
Fundacja Warto Wiedzieć, Warszawa39.985,00
Fundacja Wiatr-Woda, Nowy Targ49.761,00
Fundacja Wiedza i Przyszłość, Nowy Sącz34.649,00
Fundacja Wiem i Umiem, Gdynia31.550,00
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej "Fala", Wrocław114.500,00
Fundacja Wspierania Aktywności Twórczej i Regionalnej "Stara Szkoła", Ryczów36.755,00
Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium", Warszawa36.892,00
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków89.350,00
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych WISE, Puck27.600,00
Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego, Warszawa93.400,00
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", Nowy Sącz22.838,10
Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa132.720,00
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja", Bielsko-Biała194.750,00
Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa, Krobia17.025,00
Fundusz Lokalny "Ramża", Czerwionka-Leszczyny32.140,00
Garbowskie Towarzystwo Sportowe Zawisza, Garbów95.247,00
Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju, Gdańsk24.360,00
Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Gdańsk86.450,00
Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Głogów33.970,00
Głogowskie Stowarzyszenie "Brak Granic", Głogów15.969,00
gmina Aleksandrów Łódzki, Aleksandrów Łódzki100.000,00
gmina Bielsko-Biała, Bielsko-Biała28.050,00
gmina Bobolice, Bobolice39.800,00
gmina Bobrowice, Bobrowice80.000,00
gmina Bojszowy, Bojszowy89.400,00
gmina Bralin, Bralin40.000,00
gmina Brojce, Brojce96.300,00
gmina Brudzeń Duży, Brudzeń Duży6.400,00
gmina Brwinów, Brwinów26.500,00
gmina Budzyń, Budzyń33.500,00
gmina Byczyna, Byczyna95.000,00
gmina Bytom, Bytom110.000,00
gmina Bytów, Bytów17.400,00
gmina Cegłów, Cegłów23.100,00
gmina Chodzież, Chodzież20.800,00
gmina Darłowo, Darłowo46.700,00
gmina Dębica, Dębica93.950,00
gmina Dębnica Kaszubska, Dębnica Kaszubska11.500,00
gmina Długołęka, Mirków8.000,00
gmina Dobra, Dobra90.000,00
gmina Frysztak, Frysztak16.000,00
gmina Głogów Małopolski, Głogów Małopolski61.900,00
gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki55.700,00
gmina Grodzisk Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski43.700,00
gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny, Czerwionka-Leszczyny6.300,00
gmina i miasto Raszków, Raszków13.000,00
gmina Inowrocław, Inowrocław16.800,00
gmina Jaworzno, Jaworzno40.000,00
gmina Józefów, Józefów100.000,00
gmina Kaliska, Kaliska5.300,00
gmina Kamień, Kamień15.000,00
gmina Kęsowo, Kęsowo7.000,00
gmina Kęty, Kęty85.200,00
gmina Kodeń, Kodeń6.500,00
gmina Kościerzyna, Kościerzyna45.500,00
gmina Kowale Oleckie, Kowale Oleckie43.960,00
gmina Kozłowo, Kozłowo60.000,00
gmina Krzanowice, Krzanowice34.100,00
gmina Lewin Brzeski, Lewin Brzeski40.000,00
gmina Lubaczów, Lubaczów200.000,00
gmina Lubomierz, Lubomierz70.000,00
gmina Łapy, Łapy11.900,00
gmina Łobez, Łobez80.000,00
gmina miasto Działdowo, Działdowo70.000,00
gmina miasto Gdynia, Gdynia112.500,00
gmina miasto Lubliniec, Lubliniec15.600,00
gmina miasto Nisko, Nisko45.150,00
gmina miasto Radomsko, Radomsko31.360,00
gmina miasto Rzeszów, Rzeszów12.020,00
gmina miasto Sochaczew, Sochaczew79.237,00
gmina miejska Iława, Iława21.300,00
gmina miejska Jarosław, Jarosław35.300,00
gmina miejska Kościerzyna, Kościerzyna52.700,00
gmina miejska Mielec, Mielec43.200,00
gmina miejska Resko, Resko90.000,00
gmina miejska Wąbrzeźno, Wąbrzeźno40.000,00
gmina miejska Żory, Żory22.300,00
gmina Mielno, Mielno40.000,00
gmina Milanówek, Milanówek35.600,00
gmina Mirosławiec, Mirosławiec40.000,00
gmina Modliborzyce, Modliborzyce8.000,00
gmina Morąg, Morąg7.800,00
gmina Nakło nad Notecią, Nakło nad Notecią8.000,00
gmina Niemodlin, Niemodlin14.400,00
gmina Nowy Duninów, Nowy Duninów14.500,00
gmina Nysa, Nysa20.900,00
gmina Oborniki Śląskie, Oborniki Śląskie40.000,00
gmina Olsztyn, Olsztyn67.200,00
gmina Opalenica, Opalenica20.400,00
gmina Opatówek, Opatówek10.900,00
gmina Orla, Orla10.400,00
gmina Piaski, Piaski70.000,00
gmina Piastów, Piastów40.000,00
gmina Pieniężno, Pieniężno20.600,00
gmina Pisz, Pisz44.800,00
gmina Polanica-Zdrój, Polanica-Zdrój20.000,00
gmina Pozezdrze, Pozezdrze80.000,00
gmina Praszka, Praszka20.000,00
gmina Raków, Raków11.700,00
gmina Sawin, Sawin63.700,00
gmina Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie61.400,00
gmina Sianów, Sianów52.000,00
gmina Siechnice, Siechnice9.500,00
gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie22.590,00
gmina Sieraków, Sieraków3.300,00
gmina Sławków, Sławków80.000,00
gmina Somonino, Somonino28.100,00
gmina Sosnowiec, Sosnowiec141.500,00
gmina Stalowa Wola, Stalowa Wola55.900,00
gmina Stoczek, Stoczek22.600,00
gmina Szamotuły, Szamotuły8.800,00
gmina Szydłowiec, Szydłowiec40.800,00
gmina Śmigiel, Śmigiel12.900,00
gmina Świętochłowice, Świętochłowice80.000,00
gmina Tarnów, Tarnów8.200,00
gmina Tuchomie, Tuchomie80.000,00
gmina Węgorzyno, Węgorzyno80.000,00
gmina Wicko, Wicko10.000,00
gmina Lubawa, Lubawa62.100,00
gmina Włoszczowa, Włoszczowa47.000,00
gmina Wojcieszów, Wojcieszów80.000,00
gmina Zalewo, Zalewo77.500,00
gmina Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie80.000,00
gmina Zbrosławice, Zbrosławice56.500,00
gmina Zbuczyn, Zbuczyn22.000,00
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie, Sianów31.880,00
Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny NIWA, Łomazy73.039,95
Gminny Ludowy Klub Sportowy "ENTRA SPARTA", Łabunie76.060,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Unia" Pielgrzymka, Pielgrzymka39.880,00
Gołdapski Fundusz Lokalny, Gołdap60.446,60
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, Katowice76.000,00
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa11.485,20
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gryfino64.310,00
Instytut Dziedzictwa Kruszwicy, Kruszwica27.755,00
Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław147.540,00
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań87.620,00
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa54.000,00
Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych, Szczecin60.623,10
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, Dobczyce117.350,00
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus", Janów Lubelski50.000,00
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Jelenia Góra50.000,00
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj Trochę Słońca", Starkowa Huta48.979,00
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna31.110,30
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca12.292,40
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Tarnowie, Tarnów117.085,00
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej, Ełk4.650,00
Klub Abstynenta "Nadzieja", Lubartów47.214,00
Klub Inteligencji Katolickiej, Bielsko-Biała80.291,00
Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa38.320,00
Klub Jeździecki Kapriola, Drożków158.240,00
Klub Jeździecki w Zagórowie, Zagórów199.930,00
Klub Młodych Fotografów, Jarosław133.970,00
Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa116.060,00
Klub Piłkarski Granica, Terespol107.114,40
Klub Seniora "Jaśki" z Ostroroga, Ostroróg13.620,00
Klub Sportowy "MOSiR Huragan", Międzyrzec Podlaski154.690,00
Klub Sportowy "SOKÓŁ KLECZEW", Kleczew43.800,00
Klub Sportowy "Zakopane", Zakopane23.950,00
Klub Sportowy EKOBALL, Sanok24.999,00
Klub Sportowy Petanque "Jedlina", Jedlina-Zdrój28.726,20
Klub Sportowy Piast Leszczyny, Czerwionka-Leszczyna22.050,00
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Katowice102.751,00
Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Warszawa104.800,00
Kolegium Zakonu Pijarów, Elbląg22.970,00
Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Przylesie61.000,00
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Gorzów Wielkopolski129.970,00
Koło Gospodyń "Serbianki", Łaskarzew13.400,00
Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Kielce166.480,00
Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stalowa Wola74.000,00
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa146.990,00
Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Koszalin75.000,00
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalin110.000,00
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koziegłowy23.760,80
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Kozienice71.542,00
Kółko Rolnicze w Żerosławicach, Żerosławice23.310,00
Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą "Krajowa Rada", Warszawa149.000,00
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin287.930,00
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa76.550,00
Krakowski Klub Kajakowy, Kraków30.000,00
Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Lajkonik", Kraków112.040,00
Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, Kraśnik96.430,00
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Toruń39.030,00
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Kwiatonowice39.958,50
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Legnica108.530,00
Liga Kobiet Polskich - Zarząd Główny, Warszawa35.000,00
Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Limanowa19.270,00
Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", Miejsce Piastowe20.050,00
Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza", Cieszanów48.610,00
Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, Łobez94.470,00
Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań, Parczew28.028,71
Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Żnin13.728,34
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Mysłakowice89.472,33
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Nisko37.150,00
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia", Barczewo39.986,19
Lokalna Grupa Działania, Szczytno1.400,00
Lubelska Spółdzielnia Socjalna KOZIOŁEK, Lublin94.936,00
Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin54.590,00
Lubelskie Stowarzyszenie Szkół i Organizacji Pozarządowych Realizujących Programy dla Klas Mundurowych, Chełm135.000,00
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży, Zielona Góra30.280,50
Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT, Zielona Góra149.983,99
Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka", Jaworzno128.698,00
Ludowy Klub Sportowy "Orkan", Ostrzeszów73.940,00
Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni, Świedziebnia124.970,00
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Łódź14.080,00
Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Łuków52.626,50
Małopolska Fundacja Pulmonologii, Kraków40.150,00
Małopolski Oddział Okręgowy Czerwonego Polskiego Krzyża, Kraków95.615,00
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Kraków27.000,00
Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych, Łukowica90.600,00
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Kraków55.287,40
Małopolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Kraków17.290,00
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska51.640,00
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto", Płock50.622,00
Mazurska Szkoła Żeglarstwa, Giżycko149.630,00
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, Orzysz93.540,00
miasto Białystok, Białystok8.900,00
miasto Bytom, Bytom63.500,00
miasto Chorzów, Chorzów110.000,00
miasto Gdańsk, Gdańsk72.360,00
miasto Gniezno, Gniezno55.700,00
miasto Gostynin, Gostynin29.300,00
miasto i gmina Swarzędz, Swarzędz87.800,00
miasto i gmina Sztum, Sztum11.200,00
miasto Kalisz, Kalisz80.000,00
miasto Katowice, Katowice40.000,00
miasto Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą8.400,00
miasto Malbork, Malbork80.000,00
miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz40.000,00
miasto Oleśnica, Oleśnica40.000,00
miasto Opole, Opole43.700,00
miasto Ostrołęka, Ostrołęka94.000,00
miasto Poznań, Poznań10.000,00
miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska110.000,00
miasto Słupsk, Słupsk17.200,00
miasto Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski180.000,00
miasto Sopot, Sopot6.200,00
miasto stołeczne Warszawa, Warszawa45.056,00
miasto Świętochłowice, Świętochłowice21.200,00
miasto Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski42.000,00
miasto Zabrze, Zabrze9.100,00
Miechowskie Stowarzyszenie SILVA RERUM, Miechów36.895,00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia", Koło88.000,00
Miejski Klub Sportowy "Victoria", Parczew17.309,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie, Pruszków60.000,00
Miejski Szkolny Związek Sportowy, Chełm135.000,00
Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Lechia, Dzierżoniów186.526,00
Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź100.260,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie "Bank Inicjatyw Społecznych", Rzeszów39.684,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout, Tarnów73.350,00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jedynka", Rawa Mazowiecka97.090,00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Padwa", Zamość148.333,80
Międzyszkolny Klub Sportowy, Słupca151.900,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Azymut", Przemyśl43.680,00
Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miękini, Miękinia16.750,00
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Milanówek20.190,00
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz84.575,00
Mona Lisa Spółdzielnia Socjalna, Wałbrzych202.920,00
Nadzieja Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, Lublin75.000,00
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Nekla21.310,00
Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Nidzica88.060,00
Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice, Ciężkowice38.060,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy, Gorczenica36.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębi, Jastrzębia45.160,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesk-Królowa Niwa47.270,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznej Drewnianej, Miedzna Drewniana20.750,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach, Miłkowice60.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Niegowie, Niegowa38.550,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach, Nowosielce800,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Pałecznica70.503,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kobrzyńcu, Stary Kobrzyniec47.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej, Wola Skromowska33.705,80
Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadach, Zasady42.300,00
Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze, Zarzecze400,00
Ochotnicza Straż Pożarna, Niebieszczany32.792,00
Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu, Opole68.000,00
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa-Ochota, Warszawa98.639,44
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Szczecin17.970,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Łódź30.540,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Kraków149.655,00
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), Warszawa161.580,00
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Nowy Sącz60.000,00
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa79.971,00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany, Jaworzno40.000,00
Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi, Poznań39.942,00
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kraków16.770,00
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opole221.670,00
Oratorium św. Jana Bosko, Ełk40.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Włoszczowa10.000,00
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz193.850,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy, Świdnica141.930,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Michałowicach, Bytom8.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Lublin100.000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Limanowa10.000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, Toruń27.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Łomnica Zdrój37.770,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Kostrzyn nad Odrą40.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej, Gorlice24.770,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Zakrzew55.100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Leonarda, Słupca69.760,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, Wąwolnica32.300,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, Zabawa46.090,00
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego Caritas, Chełm91.365,00
Parafialny Klub Sportowy "Beskidy", Bielsko-Biała31.300,00
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Karol", Wadowice194.250,00
Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem, Zakopane10.000,00
Podhalańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne, Nowy Targ127.150,00
Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu "Strażak", Białystok62.500,00
Polska Akcja Humanitarna, Warszawa177.817,00
Polska Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Nasza Przyszłość, Milówka47.750,00
Polski Czerwony Krzyż, Ciechanów72.720,00
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Gliwice56.130,00
Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-Zdroju, Krynica-Zdrój36.428,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, Białystok57.000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, Łomża25.000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Ostrowiec Świętokrzyski63.000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa63.920,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Giżycko20.000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kraków42.520,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa100.000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego, Piła6.636,00
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku, Sanok43.480,00
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź163.120,00
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Warszawa20.783,06
Polski Związek Głuchych Oddział Opolski, Opole43.800,00
Polski Związek Kolarski, Pruszków136.000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Wrocław146.164,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz69.110,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Warszawa40.000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, Opole179.995,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Rzeszów64.500,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Chorzów95.650,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Poznań80.000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Szczecin18.675,00
Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Giżycko147.760,00
Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju, Łomianki Dolne192.450,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa42.700,00
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Kraków103.627,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu, Bytom43.250,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu, Elbląg24.400,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, Gryfino13.348,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie, Iława120.117,60
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, Nidzica48.500,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński149.905,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, Białystok64.130,00
Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Chodzież78.980,00
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa37.008,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, Konin24.500,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, Sieradz30.780,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie, Tarnów37.500,00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa193.077,09
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Dobczyce, Dobczyce119.866,50
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Warszawa40.000,00
Polsko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej Szczecin-Antwerpia, Szczecin61.000,00
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa199.000,00
Pomoc Potrzebującym Fundacja Pożytku Publicznego, Warszawa103.770,00
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk140.000,00
Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej z siedzibą w Krasnymstawie, Krasnystaw34.919,00
powiat bialski, Biała Podlaska8.000,00
powiat białogardzki, Białogard89.500,00
powiat bielski, Bielsko-Biała39.750,00
powiat giżycki, Giżycko5.400,00
powiat gnieźnieński, Gniezno32.760,00
powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski31.200,00
powiat gostyński, Gostyń35.000,00
powiat górowski, Góra30.000,00
powiat grodziski, Grodzisk Mazowiecki24.000,00
powiat krapkowicki, Krapkowice22.300,00
powiat krośnieński, Krosno8.000,00
powiat krotoszyński, Krotoszyn117.899,00
powiat leszczyński, Leszno28.800,00
powiat miński, Mińsk Mazowiecki43.200,00
powiat myślenicki, Myślenice24.200,00
powiat olecki, Olecko31.100,00
powiat ostrołęcki, Ostrołęka19.000,00
powiat pleszewski, Pleszew10.300,00
powiat prudnicki, Prudnik175.150,00
powiat sępoleński, Sępolno70.200,00
powiat turecki, Turek32.219,00
powiat warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki8.000,00
powiat wejherowski, Wejherowo44.100,00
powiat wielicki, Wieliczka21.580,00
powiat zamojski, Zamość40.000,00
powiat zgorzelecki, Zgorzelec35.200,00
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Pleszew149.973,60
Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawa212.233,00
Poznańskie Towarzystwo "Amazonki", Poznań40.795,00
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń41.011,78
Przedsiębiorstwo Społeczne "Garncarska Wioska" sp. z o.o., Kamionka56.100,00
Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy, Zabawa113.230,00
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Radzyń Podlaski3.500,00
Regionalna Fundacja Rozwoju Serce, Kolbuszowa74.354,00
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk74.856,00
Regionalne Centrum Wolontariatu, Słupsk129.150,00
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wrocław406.070,00
Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska, Ruda Śląska81.180,00
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski, Częstochowa35.780,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Różańcowej, Myszków149.950,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, Częstochowa66.400,00
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, Rawa Mazowiecka54.960,00
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa115.051,55
Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt, Skawina39.400,00
Słupecka Organizacja Turystyczna, Słupca79.500,00
Słupecki Klub Piłkarski Słupca, Słupca147.120,00
Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, Słupca42.110,00
Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Słupsk40.784,00
Socjalna Spółdzielnia Usługowa i Artystyczno-Krawiecka Dance, Rzeszów35.635,00
Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Łódź134.496,00
Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa750,00
Społeczny Instytut Filmowy, Warszawa127.050,00
Spółdzielnia Socjalna "Integracja", Bielsk Podlaski49.520,00
Spółdzielnia Socjalna "Patron", Jelenia Góra50.000,00
Spółdzielnia Socjalna "Przystań", Raciechowice54.430,00
Spółdzielnia Socjalna "Unii-Versal", Ciechocin25.560,00
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion", Wrocław80.000,00
Spółdzielnia Socjalna NOVENTA, Łódź108.150,00
Spółdzielnia Socjalna PARTNER, Zamość97.346,00
Spółdzielnia Socjalna SARTA, Niechobrz13.170,86
Stalowowolskie Towarzystwo Kultury, Stalowa Wola53.150,00
Stowarzyszenia Współpracy Mazursko-Francuskiej, Giżycko35.628,76
Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia23.600,00
Stowarzyszenie "Bliżej Siebie", Szczytno75.210,00
Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych", Tarnowskie Góry98.500,00
Stowarzyszenie "Macierzanka", Wiżajny47.344,00
Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", Warszawa471.220,00
Stowarzyszenie "Czas na Pomoc", Oleszyce49.056,00
Stowarzyszenie "Czas na Pyzówkę", Pyzówka50.019,00
Stowarzyszenie "Czuwaj Wiaro", Przemyśl21.653,00
Stowarzyszenie "Dodajemy Życia do Lat", Kościan52.533,00
Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom", Sępólno Krajeńskie66.200,00
Stowarzyszenie "Dzieci Białegostoku", Białystok147.820,00
Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież", Pleszew70.330,00
Stowarzyszenie "Emaus", Lublin80.000,00
Stowarzyszenie "Forum Rad Dzielnic", Gdańska39.900,00
Stowarzyszenie "Horyzont", Słupsk45.000,00
Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia", Truszczyny100.000,00
Stowarzyszenie "Integracja bez Granic", Nowa Sarzyna32.895,00
Stowarzyszenie "Integracja-Pomocna Dłoń", Milówka90.000,00
Stowarzyszenie "Jantar", Elbląg17.330,00
Stowarzyszenie "Jarzębina", Strzelce20.630,00
Stowarzyszenie "Józefinki", Rusinów39.944,70
Stowarzyszenie "Kawaleria", Toporzysko200.000,00
Stowarzyszenie "Lepszy Świat", Poznań48.800,00
Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni", Koźminek61.950,00
Stowarzyszenie "Lubię Wrocław", Wrocław17.700,00
Stowarzyszenie "Mali Bracia Ubogich", Warszawa54.095,00
Stowarzyszenie "Manko", Kraków75.240,00
Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów", Gołuchów24.900,00
Stowarzyszenie "My Dla Innych", Białystok36.930,00
Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku", Iwkowa75.515,00
Stowarzyszenie "Nasze Perspektywy", Jelcz-Laskowiec14.954,00
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", Łódź68.880,00
Stowarzyszenie "Otwarci na Wszystko", Drawsko Pomorskie17.540,00
Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa177.000,00
Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi", Kraków37.811,00
Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krainy i Pałuk", Nakło nad Notecią35.270,00
Stowarzyszenie "Partnerstwo Lokalne w Śmiglu", Śmigiel39.035,00
Stowarzyszenie "Pełnosprawnik", Wandzin39.298,00
Stowarzyszenie "Perspektywa", Wrocław56.101,40
Stowarzyszenie "Perspektywy", Kraśnik61.000,00
Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu", Owińska20.580,00
Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" Oddział Podlaski, Białystok31.180,00
Stowarzyszenie "Pro Psyche na rzecz Zdrowia Psychicznego", Olkusz89.573,00
Stowarzyszenie "Prząśnik" w Brenniku, Ruja21.820,00
Stowarzyszenie "Reprezentacja Polski Bezdomnych", Poznań56.918,00
Stowarzyszenie "Scena Moliere" Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę, Kraków67.370,00
Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", Warszawa50.300,00
Stowarzyszenie "Trójka", Olsztyn38.935,00
Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie", Andrychów40.662,00
Stowarzyszenie "Wiemy Czego Chcemy", Radoniów24.620,00
Stowarzyszenie "Ziemia Krobska", Krobia39.855,00
Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc", Pleszew73.170,00
Stowarzyszenie "Związek Podkowian", Podkowa Leśna15.000,00
Stowarzyszenie 4 Strony Świata, Bartoszyce73.490,00
Stowarzyszenie 61, Warszawa63.184,00
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce SAIPLOW, Wieliczka31.680,00
Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina, Świętajno20.000,00
Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych "AWIS", Nowogard98.801,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki", Wrocław1.640,00
Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka, Przemyśl30.700,00
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Wrocław134.100,00
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie "ALTERNATYWA" S.A.P.R.A., Prudnik108.896,70
Stowarzyszenie Aktywni i Radośni, Słupca53.888,00
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Actio", Legnica133.283,00
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Po Drodze", Bobolice24.350,00
Stowarzyszenie Aktywny Czernin, Czernin28.000,00
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Trampolina, Wrocław90.500,00
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie, Więcbork40.000,00
Stowarzyszenie Alternatiff, Wola Zadybska57.530,00
Stowarzyszenie Amicus, Tychowo64.000,00
Stowarzyszenie AMOR OMNIA VINCIT, Starogard Gdański59.600,00
Stowarzyszenie Anty-Rama, Łódź44.360,00
Stowarzyszenie BE-20, Raciechowice166.881,00
Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. "Grzegorza", Józefów24.395,00
Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Ludzi w Podeszłym Wieku, Gębin22.350,00
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski, Mikołów30.250,00
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych Wszyscy Razem - In Corpore, Łódź72.349,36
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa58.000,00
Stowarzyszenie Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biłgoraj21.000,00
Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych, Kraków131.210,00
Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Universum", Borne Sulinowo27.390,00
Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu, Oświęcim100.000,00
Stowarzyszenie Business Management Club, Gliwice17.780,00
Stowarzyszenie Candeo, Złotoryja54.020,00
Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Wrocław118.021,60
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa329.499,00
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka17.642,00
Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne, Łaskarzew38.880,00
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA, Radom62.100,00
Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok, Warszawa148.580,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Poznań10.740,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju, Wschowa181.450,00
Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej, Świdnica30.340,00
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Lublin125.770,00
Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "Amfora", Warszawa76.600,00
Stowarzyszenie Civitas, Dąbrowa Górnicza62.870,00
Stowarzyszenie Czarna Struga, Książ Śląski17.074,00
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin226.330,00
Stowarzyszenie Częstochowa 2020, Częstochowa69.111,00
Stowarzyszenie Człowiek Człowiekowi, Piotrowice49.210,00
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, Głogów251.350,00
Stowarzyszenie Dobków, Dobków34.420,00
Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary33.600,00
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków143.660,00
Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego, Słupca161.535,00
Stowarzyszenie Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny200.000,00
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat, Warszawa72.000,00
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, Krosnowice17.482,96
Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum", Kraków111.000,00
Stowarzyszenie Edukacji Przyszłości, Złotoryj22.292,00
Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP, Łódź13.045,00
Stowarzyszenie Edukacyjne Pro Academia, Poznań58.735,00
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis", Łódź69.900,00
Stowarzyszenie Eko-Gmina Dębica, Dębica134.997,95
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyń90.670,00
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice187.492,00
Stowarzyszenie Ekoskop, Rzeszów122.660,40
Stowarzyszenie Eurolegnica, Legnica162.413,13
Stowarzyszenie Filmowe CINEEUROPA, Lublin200.000,00
Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek, Szczecinek25.090,00
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków94.265,00
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, Głogoczów49.319,00
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, Wola Skromowska44.555,80
Stowarzyszenie Health is Trendy, Chełmża74.530,00
Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni, Samborzec172.050,00
Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, Łaskarzew2.600,00
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Dar-Życia", Szczecinek4.896,00
Stowarzyszenie Hrubieszowskie Lepsze Jutro Lokalna Grupa Działania, Wołajowice62.910,00
Stowarzyszenie IKE, Miłakowo35.200,00
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa24.030,00
Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica, Skarżysko-Kamienna73.150,00
Stowarzyszenie In Gremio, Gdynia40.000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych Sies, Józefów27.040,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Pro Gubin", Gubin45.070,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Białobrzeska, Warszawa108.570,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Sil Simplicite in Lex, Radom148.590,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych "Dlaczego Nie", Słupca141.850,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Jaworzno39.984,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki", Prostki14.340,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Przyjazny Krąg", Elbląg127.882,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie", Białystok90.000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Jedność", Kodeń52.500,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS, Łapy111.970,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kulturalnych Edukacyjnych KAROLINA, Zabawa117.471,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kędzierzyn79.475,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "TALENT", Staszów46.757,80
Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich Drzewo Pokoleń, Kałuszyn27.350,00
Stowarzyszenie Inicjatywa Europa, Szczecin87.860,00
Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem", Warszawa50.025,00
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Łódź62.364,00
Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Katowice103.500,00
Stowarzyszenie Integracji Rodzin "Przystań", Chełm118.641,00
Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Tęcza", Bycina12.775,00
Stowarzyszenie Jarocin XXI, Jarocin117.200,00
Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych Hippoland, Warszawa60.000,00
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom46.400,00
Stowarzyszenie KĘPKI, Nowy Dwór Gdański28.015,00
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa149.920,00
Stowarzyszenie Klub Brudzewianki, Brudzew149.600,00
Stowarzyszenie Klub Pływacki Olimpijczyk, Świdnik89.034,50
Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono, Szczytno152.620,00
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Radlin31.750,00
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Łęczna16.200,00
Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Ruciane Nida39.990,00
Stowarzyszenie Kobiety 45+, Kielce40.000,00
Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa31.500,00
Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Konin35.336,80
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo, Liniewo8.885,37
Stowarzyszenie Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, Tryńcza39.955,00
Stowarzyszenie KRĄG, Września47.000,00
Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin139.040,00
Stowarzyszenie KREDA, Stara Kornica10.620,00
Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol53.933,40
Stowarzyszenie Kulturalne "Kontur", Cieszyn3.050,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Społeczne "RE-EWOLUCJA", Ostrów Wielkopolski16.902,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Kobylanka16.695,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, Ropica Polska31.600,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum nr 1 - Polonia POSIR, Przemyśl26.260,00
Stowarzyszenie Legnickie Centrum Wolontariatu, Legnicka112.620,00
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków23.860,00
Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Szczecin109.605,00
Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych "POMOST", Olsztyn65.000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Kurzeszyn100.000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Bałtów68.750,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Dobre Miasto110.589,99
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki, Gorlice54.940,50
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, Kujakowice Górne106.400,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą, Klucze4.800,00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, Sokołów Podlaski42.390,00
Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, Wrocław64.650,00
Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, Drawno58.560,00
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg, Poznań42.880,00
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łańcut63.220,00
Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO", Piła55.005,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Starego Kraszewa "Rządzą", Stary Kraszew21.190,00
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Nowy Dwór Gdański41.292,22
Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy, Lubań10.001,33
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej "Porąbek", Bieruń30.963,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Niepołomice19.740,00
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej, Nowe Polaszki10.401,00
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Gniezno299.981,50
Stowarzyszenie Młodzieżowe "Obszar Kultury", Jankowo97.000,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne, Mogilno17.021,00
Stowarzyszenie Moje Miasto, Rydułtowy50.730,00
Stowarzyszenie MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowy, Warszawa73.000,00
Stowarzyszenie Morena, Gdańsk100.000,00
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot131.990,00
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Zielony Dom", Legnica24.972,00
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia, Alwernia39.935,00
Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape, Borowy Młyn62.518,00
Stowarzyszenie na rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - Racławice, Racławice37.600,00
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Autystycznych ZACISZE, Kraków21.200,00
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek, Ruda Śląska17.312,00
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Gorawino, Gorawino90.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Społecznych "Kariatyda", Sławoborze33.046,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom, Głogów142.204,00
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew", Mełgwie253.104,50
Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych, Ostrowiec Świętokrzyski10.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie Tarcza, Stalowa Wola28.840,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń" w Muratynie, Łaszczów20.200,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk", Goszków49.300,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, Stary Sącz55.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Jasność Serc, Kraśnik11.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II, Tymbark83.656,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Solec Kujawski17.730,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie "Pomocna Dłoń", Bytom52.020,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi GEPETTO, Konin35.150,00
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Bielsko-Biała44.179,20
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz ich Rodzin/Opiekunów VIERE, Cieszanów36.840,00
Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Pamiętowo14.100,00
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk", Szczytno50.495,00
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Orneta39.512,50
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej, Augustów16.500,00
Stowarzyszenie na rzecz Poręby Żegoty, Poręba Żegota15.618,00
Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji Erwin, Ostrowiec Świętokrzyski57.090,00
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS, Białystok77.930,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego Ściana Wschodnia, Sejny99.230,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Program Stacja, Warszawa22.850,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn WIARUS, Wędrzyn50.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Alkolada", Swornegacie67.590,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, Czosnów39.768,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, Długosiodło16.900,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, Domaradz77.270,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada RAZEM, Komarów-Osada42.480,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, Stoczek23.516,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica, Wierzbica75.965,55
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, Żychlin38.152,80
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, Rzeszów81.560,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy, Węgrów33.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, Bydgoszcz117.570,36
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnej Aktywności "ROLA", Strzegom14.190,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno, Żalno37.900,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR", Słupca28.070,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu Rekreacji i Turystyki START w Radłowie, Radiów108.030,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Olsztyn328.493,20
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Jelna "Złoty Potok", Jelna26.665,16
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klęczany "JASKÓŁKA", Zagórzany16.142,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łomnica "Łomniczanie", Łomnica Zdrój43.220,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Miechowa, Byczyna35.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa, Odrzechowa48.254,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rzeszówek, Rzeszówek21.600,00
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, Sucha Koszalińska94.179,00
Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej gminy Czernica "Rozwiń Skrzydła", Czernica25.000,00
Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań388.828,00
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warzynek", Warzyn39.970,00
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ Oddział w Pałecznicy, Pałecznica40.000,00
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Kielce33.636,00
Stowarzyszenie Najbliżej Nas, Czernica148.709,00
Stowarzyszenie Nasze Dzieci przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie, Miłomłyn47.065,00
Stowarzyszenie Nasze Dzieci, Słupca153.545,00
Stowarzyszenie Nasze Jędrzejewo, Jędrzejewo56.445,00
Stowarzyszenie Nasze Miasto Ryglice, Ryglice43.000,00
Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta, Łódź32.014,00
Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, Racławice39.999,39
Stowarzyszenie Nowa Szansa, Zamość100.000,00
Stowarzyszenie Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowa Sól10.000,00
Stowarzyszenie Nowy Dom, Nagawczyna35.552,00
Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych, Czarna Dąbrówka25.695,00
Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "OMEGA", Warszawa38.470,00
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice, Stanowice31.005,00
Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich Wieś i Europa, Kraków39.993,64
Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, Sochaczew39.885,00
Stowarzyszenie Ogrody Sztuki, Kraków53.090,00
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych POMOCNA DŁOŃ, Braniewo50.000,00
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Krzesk30.000,00
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny, Chełm36.000,00
Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK", Zakępie30.000,00
Stowarzyszenie OVUM, Gdynia166.600,00
Stowarzyszenie Pasarga, Wilczęta44.956,00
Stowarzyszenie Pegaz, Jelenia Góra60.060,00
Stowarzyszenie Piechowice, Piechowice40.000,00
Stowarzyszenie Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku, Warszawa25.500,00
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Poznań307.100,00
Stowarzyszenie Pogranicza, Ropa38.250,00
Stowarzyszenie POKOLENIA przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, Oświęcim49.530,00
Stowarzyszenie Poleskie, Włodawa33.400,00
Stowarzyszenie Polites, Szczecin35.835,00
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Sanok47.750,00
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Garwolin86.435,00
Stowarzyszenie Pomocowe BLIŻEJ SIEBIE, Zakrzew37.868,00
Stowarzyszenie Pomocy "Krąg", Nowe Miasto n/Wartą76.000,00
Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom", Wrocław60.000,00
Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie", Gomunice60.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski371.358,00
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot, Ożarów Mazowiecki139.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Przystań, Niestkowo83.335,12
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem, Zamość42.590,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST, Gdynia78.615,00
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza, Ełk1.500,00
Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Rodzin, Nowa Wieś63.752,00
Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych "Być Potrzebnym", Owińska12.990,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, Zielona Góra96.900,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek Betlejem", Kraków39.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom PRAXIS, Skarżysko-Kamienna59.000,00
Stowarzyszenie Pomocy osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA", Częstochowa47.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja, Legionowo45.400,00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, Pleszew40.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, Olecko79.800,00
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wrocław45.280,00
Stowarzyszenie Pomysł na Życie, Wrocław22.970,00
Stowarzyszenie Ponad Podziałami, Namysłów41.900,00
Stowarzyszenie PONAD, Toruń22.880,00
Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej, Byczyna258.500,00
Stowarzyszenie Port Przemyśl, Przemyśl57.410,00
Stowarzyszenie Postis, Lublin63.615,00
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, Warszawa24.400,00
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Częstochowa32.580,00
Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, Warszawa208.670,00
Stowarzyszenie Pro, Tarnów Opolski126.900,00
Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin80.950,72
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Eureka, Koszalin168.456,60
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Pleszew30.000,00
Stowarzyszenie PRO-MOTOR, Świdnica194.071,54
Stowarzyszenie PROREW, Kielce122.030,00
Stowarzyszenie PRO-SENIOR, Piła2.090,00
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy, Wydminy17.070,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Kalisz134.823,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa189.900,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego, Konstantynów Łódzki42.530,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa "Lipowa Dolina", Oborniki Śląskie40.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, Prudnik49.200,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie Zdrój16.756,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Nowa Wieś Ełcka27.025,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K., Zielona Góra67.615,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach "Inicjatywa", Świerklany10.390,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce, Maćkówka11.896,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka, Wrocław309.980,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, Rzeszów41.977,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, Bralin35.900,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Lidzbark Warmiński23.700,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania", Tolkmicko40.000,00
Stowarzyszenie Przyjazna Wieś, Zakłodzie18.659,00
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej, Warszawa23.768,00
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rabka20.630,00
Stowarzyszenie Raciechowice 2005, Raciechowice138.390,00
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich, Radlin43.080,00
Stowarzyszenie Rajska Dolina, Pakosławice33.110,00
Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rawa Mazowiecka34.446,00
Stowarzyszenie Razem dla Radomki, Radom133.069,00
Stowarzyszenie Razem z Misiem, Słupca39.943,00
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu, Katowice128.280,00
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno Serce", Żabka40.000,00
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Dać Szansę, Wadowice19.300,00
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Nasze Dzieci, Zalasowa141.109,24
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, Olecko35.000,00
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", Warszawa65.000,00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", Warszawa48.000,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa93.695,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej - Koło Parafialne przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Chojnów21.971,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów141.651,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii św. Tomasza Apostoła, Sosnowiec22.030,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Chełmek35.229,00
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Oświęcim27.610,00
Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim181.425,00
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, Szczecin21.545,00
Stowarzyszenie Rozwoju "PITAGORAS", Rzeszów55.025,00
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada", Chełm142.564,80
Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej, Ustrzyki Dolne15.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju gmin i miast powiatu garwolińskiego, Garwolin49.455,00
Stowarzyszenie Rozwoju gminy Cmolas, Cmolas17.466,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, Kłaj17.320,00
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Raszków40.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Boguchwała43.100,00
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Krosino35.975,00
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat", Brzeziny13.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Partner", Bydgoszcz71.140,00
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza, Warszawa108.198,00
Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. Kozarzewskiego, Nysa10.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bratian, Nowe Miasto Lubawskie15.854,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i okolic, Sumin2.700,00
Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny, Bukowina51.160,00
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja Oddział w Krakowie, Kraków111.784,00
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja, Nisko116.749,00
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rumia37.306,00
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Hajnówka133.335,00
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowy Sącz73.640,00
Stowarzyszenie Semper Avanti, Wrocław27.400,00
Stowarzyszenie Senior na Czasie, Tarnów38.295,00
Stowarzyszenie Seniorów "Starsi", Gdańsk23.600,00
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek "Pogodni", Stoczek28.506,00
Stowarzyszenie Sojusznicy Dzieci, Warszawa15.354,00
Stowarzyszenie Solidarni "Plus", Człuchów294.746,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "MOZAIKA", Miłomłyn72.545,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Lubawka37.382,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze, Olsztyn12.680,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK, Kleosin104.100,00
Stowarzyszenie Sportowe "KS Sporting Łaskarzew", Łaskarzew4.800,00
Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc "Wilkołak", Złotoryja24.966,00
Stowarzyszenie Stare Brynki XXI, Stare Brynki24.950,00
Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz80.000,00
Stowarzyszenie Śpiewacze LIRA, Ostrów Wielkopolski52.534,00
Stowarzyszenie Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży, Górowo Iławeckie50.000,00
Stowarzyszenie św. Łukasza na rzecz Rozwoju Kultury Religijnej, Toruń199.810,00
Stowarzyszenie Świętego Walentego, Rębielcz33.605,00
Stowarzyszenie Trójrzecze, Bolesławiec82.273,00
Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne, Janów Podlaski3.100,00
Stowarzyszenie Twórców Ziemi Płońskiej "Art Płona", Płońsk59.000,00
Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, Słupca93.800,00
Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Świdnica153.531,16
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Iława20.030,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie, Leszno29.424,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu, Nowy Targ18.680,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Sokółka54.073,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku, Świdnik23.650,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski32.200,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gliwice24.980,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Morąg34.610,00
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Płock14.285,00
Stowarzyszenie Uśmiech Ucznia przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, Błonie73.433,00
Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa26.415,00
Stowarzyszenie w Dobrej Wierze, Wolica Brzozowa91.390,00
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa, Warka96.950,00
Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn95.933,00
Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk, Lublin119.520,00
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium", Mrągowo14.180,00
Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, Zgierz99.465,00
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych, Szczecin91.894,00
Stowarzyszenie Wokalne "In Corpore", Lublin14.690,00
Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski, Poznań45.020,00
Stowarzyszenie Wormyan Wieś Trzeciego Tysiąclecia, Długobór21.360,00
Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta", Bogacica22.050,00
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS, Włocławek17.650,00
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Łódź57.840,00
Stowarzyszenie Wsparcie, Nowa Dęba39.005,00
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Szansa", Kocmyrzów37.875,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella", Dubienka111.540,00
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse", Głowno53.920,00
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej "Pro Ethica", Ruda Śląska65.000,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, Lublin122.300,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum Europa, Grudziądz35.734,00
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Warszawa88.475,00
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn, Kraków52.970,00
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most, Katowice94.400,00
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Gostyń60.630,00
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Malbork77.860,00
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny, Bielsko-Biała45.190,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Kowala10.055,00
Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Zawodowego, Łódź190.660,00
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego, Legionowo33.960,00
Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, Giżycko56.811,10
Stowarzyszenie Wspólny Cel - gmina Wieliczki, Wieliczki38.984,03
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Chorzów88.880,00
Stowarzyszenie Wszyscy Ludzie Dobrej Woli, Poznań34.450,00
Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Poznań85.555,00
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape", Częstochowa171.000,00
Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, Zamość18.985,00
Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk127.900,00
Stowarzyszenie Żuławy Steblewskie, Suchy Dąb11.565,00
Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna, Szczecin45.568,00
STUDIO II Spółdzielnia Socjalna, Żory145.680,00
Sudecka Izba Przymysłowo-Handlowa w Świdnicy, Świdnica50.000,00
Suwalska Szkoła Lotnicza, Suwałki133.270,00
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin86.000,00
Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans, Szczytna20.000,00
Szkolny Klub Sportowy "JANTAR", Racot23.800,00
Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, Katowice52.235,00
Śląskie Centrum Edukacji Sportowej, Gliwice49.250,00
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych Kafos, Katowice37.200,00
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica", Świdnica45.600,00
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Świdnica10.370,00
Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kielce26.843,40
Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Kielce11.340,00
Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Tarnów39.957,00
Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tczew36.300,00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Zielona Góra75.230,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie, Częstochowa49.292,00
Terra Artis Lanckorona, Lanckorona60.805,00
Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tomaszów Mazowiecki23.020,00
Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Toruń63.200,00
Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej, Toruń40.000,00
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, Toruń83.710,00
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, Koszalin164.000,00
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk88.170,00
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin90.680,74
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa61.210,00
Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS, Studzianki39.997,00
Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocław135.000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zawiercie69.275,00
Towarzystwo Mokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Warszawa145.070,00
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego, Jarocin37.000,00
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, Kraków46.190,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębickie, Dębica298.000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie, Inowrocław51.000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, Jelenia Góra81.000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie, Miechów62.000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki124.000,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, Wrocław450.833,00
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, Zabrze93.000,00
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja", Śrem46.030,00
Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego, Warszawa150.000,00
Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina", Chmielnik144.693,00
Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. J. Bema, Węgorzewo180.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała85.470,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, Bytom66.450,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnowie, Tarnów55.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie, Konin114.200,00
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź118.860,00
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawina13.435,70
Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, Bieliniec40.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego, Raków24.010,00
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Sierpc40.000,00
Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, Świdnica11.640,00
Towarzystwo Reintegracji Społecznej, Łąki99.320,00
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Warszawa201.248,00
Towarzystwo Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, Zawiercie132.040,00
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział Wojewódzki, Wrocław334.400,00
Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. św. Wojciecha, Piła40.000,00
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie, Kożuchów44.544,00
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, Warszawa19.175,00
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, Warszawa12.305,00
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin28.320,00
Towarzystwo Wspierania Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca, Gilowice132.650,00
Tureckie Stowarzyszenie na rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szansę, Turek40.000,00
Uczniowski Klub Sportowy "15", Przemyśl70.449,00
Uczniowski Klub Sportowy "Koszałek Opałek", Węgorzewo21.380,00
Uczniowski Klub Sportowy Orły, Raciechowice200.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Volley, Wałcz149.850,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa60.370,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywne Życie w Miechowie, Miechów31.300,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych, Elbląg50.774,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, Warszawa10.000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów41.090,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg24.290,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa76.900,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Białystok50.550,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie, Czarnków37.104,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy33.160,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Piła17.884,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku, Rybnik77.160,00
Urząd gminy Kostomłoty, Kostomłoty20.900,00
Urząd Miejski w Strumieniu, Strumień53.600,00
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo, Ustka144.500,00
Wadowickie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wadowice39.993,24
Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Wałbrzych34.290,00
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Olsztyn134.900,00
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa, Olsztyn74.870,00
Warszawski Klub Kolarski, Warszawa47.700,00
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, Warszawa120.900,00
Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Warszawa10.000,00
Węgorzewskie Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM, Węgorzewo16.040,00
Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe, Węgorzewo146.464,00
Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań75.660,00
Wielkopolski Związek Kolarski, Kalisz148.000,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Poznań38.270,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin155.500,00
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Poznań72.940,67
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Poznań168.085,80
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Cztery Pory Roku, Lublin11.650,00
województwo lubuskie, Zielona Góra96.000,00
województwo łódzkie, Łódź25.000,00
województwo zachodniopomorskie, Szczecin58.500,00
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław15.000,00
Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Jantar", Września19.480,00
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa90.320,00
Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wyszków27.365,00
Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy58.050,00
Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin, Zabrze94.740,00
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Zabrze21.000,00
Zakład Charytatywno-Opiekuńczy Caritas Poznańska, Poznań58.910,00
Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, Zamość80.000,00
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zawiercie53.650,00
Zespół Placówek Caritas, Proszowice28.500,00
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawa90.000,00
Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zgierz3.070,00
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Kraków202.000,00
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Poznań50.000,00
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódź, Łódź34.550,00
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe135.515,00
Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna, Zielona Góra51.429,00
Zielonogórski Klub Jeździecki, Przylep97.040,00
Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Zielona Góra176.185,00
Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", Warszawa127.560,00
Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa97.057,33
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków4.300,00
Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień, Ślemień37.150,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Kielce224.450,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Kraków58.300,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Łódź70.750,00
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, Warszawa200.000,00
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa20.180,00
Związek Młodzieży Wiejskiej, Warszawa200.000,00
Związek Stowarzyszeń "Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD", Legnica35.970,00
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Skierniewice114.500,00
Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Węgorzewo63.960,00
Związek Stowarzyszeń Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS, Warszawa32.776,00
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków64.830,00
Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności, Ruda Śląska113.000,00
Związek Stowarzyszeń Wspólny Szlak, Rzeszów33.607,60
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa25.440,00
63Łącznie8.096.927,99
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź24.045,55
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn27.830,55
Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce29.355,55
Fundacja "Równe Szanse", Łódź25.568,75
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA, Olsztyn26.593,75
Fundacja La Loba, Siedlce26.808,75
Fundacja Wsparcia Społecznego, Wrocław21.028,75
gmina Bielsko-Biała, Bielsko-Biała42.000,00
gmina Gdynia, Gdynia90.056,40
gmina Grudziądz, Grudziądz19.250,00
gmina Jaworzno, Jaworzno10.500,00
gmina Kielce, Kielce35.000,00
gmina Kraków, Kraków192.850,00
gmina Częstochowa, Częstochowa105.000,00
gmina Radom, Radom84.000,00
gmina Rzeszów, Rzeszów42.986,00
gmina Tarnów, Tarnów26.250,00
gmina Wrocław, Wrocław78.463,00
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Nowym Sączu, Nowy Sącz8.567,50
miasto Biała Podlaska, Biała Podlaska7.609,00
miasto Białystok, Białystok50.810,55
miasto Bytom, Bytom42.000,00
miasto Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza46.608,66
miasto Gdańsk, Gdańsk40.073,60
miasto Gliwice, Gliwice71.219,00
miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski10.500,00
miasto Jaworzno, Jaworzno24.500,00
miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra30.545,00
miasto Kalisz, Kalisz22.402,99
miasto Katowice, Katowice107.826,40
miasto Kielce, Kielce31.500,00
miasto Koszalin, Koszalin28.000,00
miasto Kraków, Kraków51.342,99
miasto Krosno, Krosno14.000,00
miasto Legnica, Legnica12.684,00
miasto Leszno, Leszno4.777,50
miasto Lublin, Lublin98.630,00
miasto Mysłowice, Mysłowice7.610,40
miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz7.610,40
miasto Olsztyn, Olsztyn11.590,00
miasto Opole, Opole8.878,80
miasto Ostrołęka, Ostrołęka20.294,40
miasto Piekary Śląskie, Piekary Śląskie11.751,18
miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski15.220,00
miasto Poznań, Poznań10.144,00
miasto Przemyśl, Przemyśl28.000,00
miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska48.125,00
miasto Siedlce, Siedlce42.000,00
miasto Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie35.000,00
miasto Słupsk, Słupsk49.686,00
miasto Sopot, Sopot28.000,00
miasto Sosnowiec, Sosnowiec62.619,50
miasto Suwałki, Suwałki7.610,40
miasto Szczecin, Szczecin313.864,00
miasto Świętochłowice, Świętochłowice12.250,00
miasto Świnoujście, Świnoujście20.294,00
miasto Toruń, Toruń15.221,00
miasto Zabrze, Zabrze36.750,00
miasto Zamość, Zamość20.623,00
miasto Zielona Góra, Zielona Góra21.278,02
powiat augustowski, Augustów73.214,00
powiat bartoszycki, Bartoszyce26.773,40
powiat bełchatowski, Bełchatów23.253,60
powiat bialski, Biała Podlaska31.500,00
powiat białobrzeski, Białobrzegi6.342,00
powiat białogardzki, Białogard17.047,00
powiat bielski, Bielsk Podlaski5.168,73
powiat bielski, Bielsko-Biała15.219,11
powiat bieruńsko-lędziński, Bieruń19.780,04
powiat bieszczadzki, Ustrzyki Dolne2.800,00
powiat bocheński, Bochnia15.220,80
powiat bolesławiecki, Bolesławiec7.610,40
powiat braniewski, Braniewo10.586,15
powiat brodnicki, Brodnica16.367,60
powiat brzeski, Brzesko8.878,80
powiat brzeziński, Brzeziny10.478,00
powiat brzozowski, Brzozów6.702,00
powiat buski, Busko Zdrój5.073,60
powiat bydgoski, Bydgoszcz21.000,00
powiat bytowski, Bytów24.500,00
powiat chełmiński, Chełmno7.610,00
powiat chełmski, Chełm11.309,00
powiat Chojnicki, Chojnice76.886,75
powiat choszczeński, Choszczno71.925,78
powiat chrzanowski, Chrzanów16.084,00
powiat ciechanowski, Ciechanów15.220,80
powiat częstochowski, Częstochowa36.750,00
powiat człuchowski, Człuchów7.610,40
powiat dąbrowski, Dąbrowa Tarnowska6.300,00
powiat dębicki, Dębica37.100,00
powiat drawski, Drawsko Pomorskie73.154,91
powiat działdowski, Działdowo27.303,64
powiat dzierżoniowski, Dzierżoniów162.465,40
powiat elbląski, Elbląg13.318,00
powiat ełcki, Ełk43.707,00
powiat gdański, Pruszcz Gdański7.610,00
powiat giżycki, Giżycko63.339,80
powiat gliwicki, Gliwice39.256,30
powiat głogowski, Głogów7.606,20
powiat głubczycki, Głubczyce7.609,00
powiat gnieźnieński, Gniezno20.294,40
powiat goleniowski, Goleniów138.370,97
powiat golubsko-dobrzyński, Golub-Dobrzyń5.436,00
powiat gołdapski, Gołdap16.600,00
powiat gorlicki, Gorlice34.692,94
powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski41.810,40
powiat gostyniński, Gostynin15.744,00
powiat gostyński, Gostyń19.250,00
powiat górowski, Góra19.166,61
powiat grajewski, Grajewo12.618,50
powiat grodziski, Grodzisk Mazowiecki11.937,00
powiat grudziądzki, Grudziądz12.315,80
powiat gryficki, Gryfice52.992,20
powiat gryfiński, Gryfino46.342,80
powiat hajnowski, Hajnówka11.415,00
powiat hrubieszowski, Hrubieszów4.730,00
powiat iławski, Iława132.009,00
powiat inowrocławski, Inowrocław63.000,00
powiat janowski, Janów Lubelski18.207,67
powiat jarociński, Jarocin13.429,92
powiat jarosławski, Jarosław18.689,20
powiat jasielski, Jasło7.513,72
powiat jaworski, Jawor15.220,00
powiat jeleniogórski, Jelenia Góra27.165,00
powiat jędrzejowski, Jędrzejów20.125,00
powiat kamiennogórski, Kamienna Góra10.147,20
powiat kamieński, Kamień Pomorski10.052,28
powiat kazimierski, Kazimierza Wielka11.142,77
powiat kędzierzyńsko-kozielski, Kędzierzyn-Koźle17.626,76
powiat kępiński, Kępno32.201,26
powiat kętrzyński, Kętrzyn15.144,00
powiat kielecki, Kielce34.806,40
powiat kluczborski, Kluczbork7.589,52
powiat kłobucki, Kłobuck7.610,40
powiat kołobrzeski, Kołobrzeg15.220,00
powiat konecki, Końskie46.206,80
powiat koniński, Konin67.593,00
powiat koszaliński, Koszalin35.694,00
powiat kościański, Kościan11.856,00
powiat kościerski, Kościerzyna18.569,54
powiat kozienicki, Kozienice10.147,20
powiat krakowski, Kraków31.500,00
powiat krapkowicki, Krapkowice7.610,00
powiat kraśnicki, Kraśnik15.108,66
powiat krośnieński, Krosno12.080,00
powiat krośnieński, Krosno Odrzańskie5.073,60
powiat krotoszyński, Krotoszyn33.749,00
powiat kutnowski, Kutno13.405,00
powiat kwidzyński, Kwidzyn39.826,00
powiat legionowski, Legionowo12.684,00
powiat leszczyński, Leszno13.060,00
powiat leżajski, Leżajsk19.250,00
powiat lęborski, Lębork47.016,06
powiat lidzbarski, Lidzbark Warmiński15.065,00
powiat limanowski, Limanowa18.031,00
powiat lipnowski, Lipno7.608,35
powiat lipski, Lipsko7.964,00
powiat lubański, Lubań26.636,40
powiat lubartowski, Lubartów15.078,76
powiat lubelski, Lublin9.625,00
powiat lubiński, Lubin18.266,64
powiat lwówecki, Lwówek Śląski34.035,00
powiat łańcucki, Łańcut3.894,00
powiat łęczyński, Łęczna18.848,02
powiat łobeski, Łobez7.609,56
powiat łosicki, Łosice18.245,00
powiat łowicki, Łowicz27.104,42
powiat łódzki wschodni, Łódź15.220,80
powiat łukowski, Łuków7.603,86
powiat makowski, Maków Mazowiecki13.989,20
powiat malborski, Malbork59.932,00
powiat miasto Łódź, Łódź280.324,00
powiat miechowski, Miechów13.435,00
powiat mielecki, Mielec125.543,76
powiat międzychodzki, Międzychodzie5.524,33
powiat międzyrzecki, Międzyrzecz29.273,00
powiat mikołowski, Mikołów25.150,00
powiat milicki, Milicz5.793,00
powiat miński, Mińsk Mazowiecki20.294,40
powiat mławski, Mława3.838,00
powiat mogileński, Mogilno27.294,00
powiat moniecki, Mońki4.391,00
powiat mrągowski, Mrągowo9.450,00
powiat myślenicki, Myślenice32.162,00
powiat nakielski, Nakło nad Notecią26.429,85
powiat namysłowski, Namysłów7.599,52
powiat nidzicki, Nidzica700,00
powiat niżański, Nisko7.602,00
powiat nowodworski, Nowy Dwór Gdański14.433,00
powiat nowodworski, Nowy Dwór Mazowiecki29.117,00
powiat nowomiejski, Nowe Miasto Lubawskie16.750,00
powiat nowosądecki, Nowy Sącz10.696,84
powiat nowosolski, Nowa Sól29.173,00
powiat nowotomyski, Nowy Tomyśl12.565,35
powiat nyski, Nysa18.848,00
powiat olecki, Olecko10.147,20
powiat oleski, Olesno3.141,33
powiat olkuski, Olkusz30.240,00
powiat olsztyński, Olsztyn45.572,00
powiat oławski, Oława32.812,50
powiat opatowski, Opatów7.610,40
powiat opoczyński, Opoczno15.273,59
powiat opolski, Opole Lubelskie20.425,20
powiat ostrołęcki, Ostrołęka16.489,20
powiat ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski23.531,27
powiat ostrowski, Ostrów Wielkopolski6.764,00
powiat ostródzki, Ostróda38.052,00
powiat ostrzeszowski, Ostrzeszów56.714,00
powiat oświęcimski, Oświęcim6.024,90
powiat otwocki, Otwock30.441,60
powiat parczewski, Parczew9.801,00
powiat piaseczyński, Piaseczno17.850,00
powiat pińczowski, Pińczów16.495,45
powiat piotrkowski, Piotrków Trybunalski8.878,00
powiat piski, Pisz22.061,94
powiat płocki, Płock13.440,00
powiat poddębicki, Poddębice23.376,80
powiat polkowicki, Polkowice12.565,35
powiat poznański, Poznań39.150,68
powiat proszowicki, Proszowice19.427,20
powiat prudnicki, Prudnik17.756,00
powiat przasnyski, Przasnysz6.333,55
powiat przemyski, Przemyśl19.673,39
powiat przeworski, Przeworsk7.539,00
powiat przysuski, Przysucha7.610,00
powiat pucki, Puck33.086,00
powiat puławski, Puławy10.147,00
powiat pułtuski, Pułtusk3.792,00
powiat pyrzycki, Pyrzyce7.600,32
powiat raciborski, Racibórz12.684,00
powiat radomski, Radom23.275,00
powiat radomszczański, Radomsko34.975,00
powiat rawicki, Rawicz3.778,00
powiat rawski, Rawa Mazowiecka7.610,40
powiat ropczycko-sędziszowski, Ropczyce9.817,50
powiat rybnicki, Rybnik4.375,00
powiat rycki, Ryki15.120,00
powiat rypiński, Rypin5.348,42
powiat rzeszowski, Rzeszów7.610,40
powiat sejneński, Sejny13.044,00
powiat sępoleński, Sępólno11.025,00
powiat siedlecki, Siedlce5.001,00
powiat siemiatycki, Siemiatycze17.626,84
powiat sieradzki, Sieradz18.152,00
powiat sierpecki, Sierpc11.727,00
powiat sławieński, Sławno34.104,00
powiat słubicki, Słubice19.200,00
powiat słupecki, Słupca10.147,20
powiat słupski, Słupsk38.046,93
powiat sochaczewski, Sochaczew28.610,40
powiat sokołowski, Sokołów Podlaski8.400,00
powiat stalowowolski, Stalowa Wola13.475,00
powiat starachowicki, Starachowice51.109,40
powiat stargardzki, Stargard Szczeciński17.693,50
powiat starogardzki, Starogard Gdański31.776,00
powiat strzelecki, Strzelce Opolskie15.229,91
powiat strzelecko-drezdenecki, Strzelce Krajeńskie29.529,20
powiat sulęciński, Sulęcin15.750,00
powiat suski, Sucha Beskidzka17.591,49
powiat suwalski, Suwałki10.690,76
powiat szczecinecki, Szczecinek19.190,21
powiat szczycieński, Szczytno43.355,00
powiat sztumski, Sztum28.550,20
powiat średzki śląski, Środa Śląska9.935,80
powiat śremski, Śrem10.147,20
powiat świdnicki, Świdnica47.277,50
powiat świdwiński, Świdwin10.147,20
powiat świebodziński, Świebodzin21.000,00
powiat tarnogórski, Tarnowskie Góry7.610,40
powiat tarnowski, Tarnów12.154,40
powiat tatrzański, Zakopane17.150,00
powiat tczewski, Tczew7.610,00
powiat tomaszowski, Tomaszów Lubelski3.036,00
powiat toruński, Toruń31.584,00
powiat trzebnicki, Trzebnica7.610,40
powiat tucholski, Tuchola7.213,00
powiat wadowicki, Wadowice59.796,00
powiat wałecki, Wałcz23.888,00
powiat warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki28.000,00
powiat wąbrzeski, Wąbrzeźno15.220,00
powiat wągrowiecki, Wągrowiec41.437,60
powiat wejherowski, Wejherowo53.410,00
powiat węgorzewski, Węgorzewo6.295,28
powiat węgrowski, Węgrów5.932,92
powiat wielicki, Wieliczka5.072,57
powiat wieluński, Wieluń8.930,00
powiat wieruszowski, Wieruszów7.610,40
powiat włocławski, Włocławek2.262,00
powiat włoszczowski, Włoszczowa15.765,20
powiat wodzisławski, Wodzisław Śląski14.698,77
powiat wrocławski, Wrocław20.701,52
powiat wrzesiński, Września10.672,20
powiat wschowski, Wschowa6.255,20
powiat wyszkowski, Wyszków24.500,00
powiat zambrowski, Zambrów2.687,00
powiat zamojski, Zamość3.692,00
powiat zawierciański, Zawiercie11.970,18
powiat zgorzelecki, Zgorzelec24.930,00
powiat zielonogórski, Zielona Góra23.360,40
powiat złotowski, Złotów18.375,00
powiat zwoleński, Zwoleń41.758,22
powiat żniński, Żnin13.138,77
powiat żywiecki, Żywiec22.814,19
Starostwo Powiatowe, Mława20.160,00
Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku", Pleszew24.905,55
Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa44.724,00
Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", Warszawa22.995,55
Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja", Śrem17.575,75