Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się wykazy jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna, stanowiący załącznik nr 1;
2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, stanowiący załącznik nr 2;
3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80311 Zadania projakościowe, stanowiący załącznik nr 3.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie

z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe,

w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna

Lp.Nazwa jednostkiKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:9 167 404 800,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie390 389 700,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie54 037 600,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie35 175 000,00
4Akademia Pomorska w Słupsku36 085 300,00
5Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej49 088 300,00
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku24 098 000,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie37 362 200,00
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu41 272 100,00
9Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach33 886 800,00
10Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie55 708 600,00
11Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu39 917 300,00
12Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie7 440 500,00
13Politechnika Białostocka109 987 200,00
14Politechnika Częstochowska106 110 200,00
15Politechnika Gdańska244 684 400,00
16Politechnika Koszalińska65 969 900,00
17Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki179 439 200,00
18Politechnika Lubelska93 032 400,00
19Politechnika Łódzka245 762 900,00
20Politechnika Opolska81 824 200,00
21Politechnika Poznańska210 896 700,00
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza125 846 200,00
23Politechnika Śląska294 674 500,00
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach72 996 900,00
25Politechnika Warszawska400 447 500,00
26Politechnika Wrocławska385 550 100,00
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie202 109 500,00
28Szkoła Główna Handlowa w Warszawie109 439 800,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach78 341 500,00
30Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie104 697 500,00
31Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu86 728 200,00
32Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu95 343 000,00
33Uniwersytet Gdański w Gdańsku243 309 800,00
34Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu418 305 300,00
35Uniwersytet Jagielloński w Krakowie457 941 900,00
36Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach110 896 100,00
37Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie104 221 100,00
38Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy81 032 500,00
39Uniwersytet Łódzki313 593 800,00
40Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie212 704 800,00
41Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu218 016 400,00
42Uniwersytet Opolski95 014 600,00
43Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie104 288 900,00
44Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach62 258 000,00
45Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie109 470 300,00
46Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu128 564 500,00
47Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu122 041 900,00
48Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie122 174 900,00
49Uniwersytet Rzeszowski151 661 300,00
50Uniwersytet Szczeciński150 490 800,00
51Uniwersytet Śląski w Katowicach252 590 400,00
52Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu56 802 500,00
53Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy90 013 800,00
54Uniwersytet w Białymstoku96 568 700,00
55Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie251 500 700,00
56Uniwersytet Warszawski553 258 500,00
57Uniwersytet Wrocławski286 289 000,00
58Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze110 770 200,00
59Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie165 280 900,00
IIPubliczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:618 270 600,00
1Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze14 840 900,00
2Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu11 525 600,00
3Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej31 178 500,00
4Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży15 021 400,00
5Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu29 831 300,00
6Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu11 295 400,00
7Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu14 949 500,00
8Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie7 528 100,00
9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim22 744 800,00
10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie22 720 500,00
11Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku10 848 500,00
12Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu34 414 600,00
13Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach15 087 800,00
14Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu6 797 800,00
15Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu9 694 600,00
16Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie27 038 000,00
17Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile18 438 900,00
18Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu7 785 900,00
19Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy29 821 500,00
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie21 485 200,00
21Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie13 253 900,00
22Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu23 020 900,00
23Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie7 071 700,00
24Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie21 579 600,00
25Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie5 436 300,00
26Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu33 452 000,00
27Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie24 676 400,00
28Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku17 010 000,00
29Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu16 636 600,00
30Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu2 749 200,00
31Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach8 694 200,00
32Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie9 053 700,00
33Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie39 066 700,00
34Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu5 320 200,00
35Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku10 986 800,00
36Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu17 213 600,00
IIIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:161 236 500,00
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte23 198 900,00
2Akademia Obrony Narodowej32 082 900,00
3Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego81 999 100,00
4Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie12 570 200,00
5Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki11 385 400,00
IVUczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:204 554 100,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie19 186 000,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II142 813 900,00
3Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie6 133 400,00
4Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu6 600 400,00
5Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie495 300,00
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie29 325 100,00
VUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:10 044 600,00
1Akademia Finansów i Biznesu Vistula109 200,00
2Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku50 800,00
3Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi360 100,00
4Akademia Polonijna w Częstochowie12 400,00
5Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy71 000,00
6Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu85 800,00
7Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach43 300,00
8Collegium Varsoviense3 200,00
9Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu223 400,00
10Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach36 700,00
11Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu62 400,00
12Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie33 000,00
13Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu12 700,00
14Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu4 200,00
15Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku130 400,00
16Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie38 200,00
17Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach107 000,00
18Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach17 500,00
19Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa37 500,00
20Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie64 000,00
21Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (poprzednio: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)84 100,00
22Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy133 600,00
23Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach10 300,00
24Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie52 200,00
25Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie18 000,00
26Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach2 100,00
27Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku15 500,00
28Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu6 200,00
29Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego78 100,00
30Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie43 000,00
31Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle34 000,00
32Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych72 100,00
33Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim30 500,00
34Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni50 000,00
35Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach47 500,00
36Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu8 800,00
37Radomska Szkoła Wyższa14 800,00
38Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie56 500,00
39Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi478 700,00
40Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim8 500,00
41Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach74 700,00
42SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie502 200,00
43Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie44 500,00
44Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji14 100,00
45Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi7 400,00
46Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach30 100,00
47Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach15 800,00
48Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie10 500,00
49Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu15 700,00
50Uczelnia Łazarskiego w Warszawie64 000,00
51Uczelnia Nauk Społecznych5 300,00
52Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej43 300,00
53Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie54 200,00
54VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie2 100,00
55Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (poprzednio: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku)4 300,00
56Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie28 000,00
57Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej33 000,00
58Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu34 300,00
59Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie33 600,00
60Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach57 000,00
61Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku13 400,00
62Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie2 100,00
63Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni184 200,00
64Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku61 300,00
65Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach7 400,00
66Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce15 800,00
67Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie17 600,00
68Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie17 500,00
69Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży12 500,00
70Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie10 500,00
71Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku180 600,00
72Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu422 900,00
73Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu275 600,00
74Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu421 200,00
75Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie16 500,00
76Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu50 600,00
77Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie7 300,00
78Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi22 200,00
79Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim75 300,00
80Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu14 400,00
81Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej225 100,00
82Wyższa Szkoła Biznesu w Pile20 700,00
83Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi42 300,00
84Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu3 200,00
85Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu73 100,00
86Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli11 100,00
87Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach8 400,00
88Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej11 600,00
89Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce13 700,00
90Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie331 900,00
91Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach165 100,00
92Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie39 700,00
93Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu49 200,00
94Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej38 200,00
95Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie173 600,00
96Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie48 300,00
97Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie42 400,00
98Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy299 600,00
99Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach85 400,00
100Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu98 500,00
101Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu35 400,00
102Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu24 900,00
103Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu7 400,00
104Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu14 700,00
105Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu3 900,00
106Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu128 800,00
107Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie153 400,00
108Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu64 900,00
109Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie56 500,00
110Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie254 800,00
111Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie3 200,00
112Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku5 700,00
113Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (poprzednio: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie)13 300,00
114Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu33 900,00
115Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu8 300,00
116Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie31 900,00
117Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu13 800,00
118Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni12 800,00
119Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie33 100,00
120Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi2 100,00
121Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie10 100,00
122Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu34 400,00
123Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi5 200,00
124Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie18 000,00
125Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu62 100,00
126Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie7 400,00
127Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie32 600,00
128Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu11 700,00
129Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku8 400,00
130Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku3 200,00
131Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie133 900,00
132Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy11 600,00
133Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim4 300,00
134Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu146 700,00
135Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej27 900,00
136Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu221 100,00
137Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej8 500,00
138Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie3 200,00
139Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie37 700,00
140Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie92 900,00
141Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku14 900,00
142Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku17 000,00
143Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi2 700,00
144Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie50 800,00
145Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie10 600,00
146Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi9 300,00
147Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy11 600,00
148Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu15 500,00
149Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie34 700,00
150Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej9 400,00
151Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku42 800,00
152Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie11 300,00
153Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu29 500,00
154Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie1 000,00
155Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu78 900,00
156Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu60 900,00
157Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie106 600,00
158Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (poprzednio: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)77 700,00
159Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach77 500,00
160Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi7 400,00
161Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie23 200,00
162Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi3 700,00
163Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży1 000,00
164Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu47 500,00
165Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie84 000,00
Suma10 161 510 600,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie

z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe,

w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Lp.Nazwa jednostkiKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:1 183 532 500,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie63 172 600,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie8 169 600,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie8 229 500,00
4Akademia Pomorska w Słupsku4 620 200,00
5Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej4 610 600,00
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku3 750 800,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie5 838 700,00
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu5 438 100,00
9Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach3 608 300,00
10Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie7 685 700,00
11Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu4 516 700,00
12Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie363 000,00
13Politechnika Białostocka16 446 500,00
14Politechnika Częstochowska16 029 100,00
15Politechnika Gdańska29 126 100,00
16Politechnika Koszalińska10 126 200,00
17Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki23 154 700,00
18Politechnika Lubelska16 699 700,00
19Politechnika Łódzka23 282 800,00
20Politechnika Opolska10 223 800,00
21Politechnika Poznańska23 572 000,00
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza32 836 600,00
23Politechnika Śląska25 782 900,00
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach16 998 200,00
25Politechnika Warszawska41 798 000,00
26Politechnika Wrocławska35 398 900,00
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie33 266 800,00
28Szkoła Główna Handlowa w Warszawie7 221 900,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach7 937 600,00
30Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie20 481 300,00
31Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu9 789 000,00
32Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu12 219 700,00
33Uniwersytet Gdański w Gdańsku30 922 000,00
34Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu40 764 000,00
35Uniwersytet Jagielloński w Krakowie43 599 200,00
36Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach21 299 800,00
37Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie11 998 400,00
38Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy12 932 200,00
39Uniwersytet Łódzki45 785 000,00
40Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie39 408 200,00
41Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu31 779 200,00
42Uniwersytet Opolski15 409 400,00
43Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie18 441 600,00
44Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach14 189 200,00
45Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie16 693 200,00
46Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu13 995 300,00
47Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu14 150 200,00
48Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie17 100 000,00
49Uniwersytet Rzeszowski31 868 800,00
50Uniwersytet Szczeciński18 215 200,00
51Uniwersytet Śląski w Katowicach25 000 500,00
52Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu13 802 800,00
53Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy12 259 100,00
54Uniwersytet w Białymstoku17 940 700,00
55Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie42 593 900,00
56Uniwersytet Warszawski38 626 900,00
57Uniwersytet Wrocławski25 760 100,00
58Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze18 328 600,00
59Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie18 273 400,00
IIPubliczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:107 594 200,00
1Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze1 805 400,00
2Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu1 518 100,00
3Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej6 939 400,00
4Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży4 015 400,00
5Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu7 160 000,00
6Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu2 563 700,00
7Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu1 914 900,00
8Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie744 500,00
9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim3 285 700,00
10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie2 761 500,00
11Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku1 900 200,00
12Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu5 750 900,00
13Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach3 182 300,00
14Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu1 692 200,00
15Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu729 400,00
16Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie5 398 100,00
17Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile2 933 000,00
18Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu1 789 200,00
19Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy4 222 600,00
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie3 169 000,00
21Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie3 655 700,00
22Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu3 753 000,00
23Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie634 100,00
24Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie4 358 800,00
25Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie864 900,00
26Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu7 824 600,00
27Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie3 024 100,00
28Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku3 815 100,00
29Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu1 060 400,00
30Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu320 900,00
31Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach1 564 900,00
32Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie664 800,00
33Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie6 715 500,00
34Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu745 700,00
35Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku2 137 800,00
36Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu2 978 400,00
IIIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:30 000 500,00
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte4 528 900,00
2Akademia Obrony Narodowej8 026 600,00
3Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego12 575 500,00
4Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie3 336 700,00
5Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki1 532 800,00
IVUczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:31 467 200,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie2 610 000,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II23 008 400,00
3Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie1 859 200,00
4Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu725 800,00
5Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie82 100,00
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie2 755 400,00
7Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie19 500,00
8Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą26 700,00
9Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu152 500,00
10Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie116 400,00
11Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie10 900,00
12Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie100 300,00
VUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:252 055 892,83
1Akademia Finansów i Biznesu Vistula2 510 600,00
2Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku1 871 600,00
3Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi3 573 500,00
4Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie2 339 900,00
5Akademia Polonijna w Częstochowie638 800,00
6ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie530 300,00
7Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku984 500,00
8Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej280 400,00
9Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy1 035 300,00
10Collegium Civitas w Warszawie672 600,00
11Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu (poprzednio: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)1 101 700,00
12Collegium Humanitatis z siedzibą w Świdnicy w likwidacji (poprzednio: Collegium Humanitatis z siedzibą w Świdnicy)53 137,00
13Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie144 200,00
14Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach1 411 300,00
15Collegium Medicum Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Collegium Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą w Warszawie)4 400,00
16Collegium Varsoviense29 800,00
17Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu2 690 600,00
18Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach323 500,00
19Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu1 101 800,00
20Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie77 300,00
21Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie1 131 400,00
22Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu430 400,00
23Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu282 800,00
24Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie946 500,00
25Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu47 500,00
26Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku1 539 500,00
27Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna1 802 600,00
28Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach330 600,00
29Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie1 055 000,00
30Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach2 018 000,00
31Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach245 600,00
32Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie192 500,00
33Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie334 300,00
34Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa645 100,00
35Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie518 200,00
36Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie6 137 800,00
37Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie1 310 600,00
38Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (poprzednio: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)1 601 200,00
39Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy1 970 200,00
40Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie224 800,00
41Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach266 300,00
42Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach169 100,00
43Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie1 428 300,00
44Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie554 900,00
45Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu639 200,00
46Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach162 800,00
47Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku790 000,00
48Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu487 400,00
49Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego1 167 000,00
50PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie774 200,00
51Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle723 200,00
52Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej80 700,00
53Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych1 471 900,00
54Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim326 000,00
55Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni519 500,00
56Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie539 000,00
57Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach565 200,00
58Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie94 100,00
59Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu374 000,00
60Radomska Szkoła Wyższa267 600,00
61Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie864 200,00
62Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi11 090 800,00
63Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim97 200,00
64Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach2 560 800,00
65SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)6 496 900,00
66Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie1 377 500,00
67Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie584 900,00
68Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi97 100,00
69Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie1 214 700,00
70Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku3 216 800,00
71Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie46 300,00
72.Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu31 400,00
73Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie202 000,00
74Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach679 100,00
75Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach496 000,00
76Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach265 400,00
77Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie154 700,00
78Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości278 000,00
79Uczelnia Jańskiego w Łomży631 300,00
80Uczelnia Łazarskiego w Warszawie1 874 400,00
81Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi49 900,00
82Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie2 997 100,00
83Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie2 733 200,00
84Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie267 200,00
85VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie88 100,00
86Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie78 700,00
87Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (poprzednio: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku)106 800,00
88Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie183 800,00
89Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie489 900,00
90Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa201 900,00
91Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie626 000,00
92Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie34 100,00
93Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej1 261 000,00
94Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu465 800,00
95Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi23 100,00
96Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie365 800,00
97Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach1 537 000,00
98Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku241 100,00
99Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu585 500,00
100Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie485 500,00
101Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni1 849 500,00
102Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku988 700,00
103Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach164 000,00
104Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce554 200,00
105Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie207 100,00
106Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej520 900,00
107Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie904 300,00
108Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży2 584 900,00
109Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie107 500,00
110Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku5 319 400,00
111Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu9 063 700,00
112Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu4 611 600,00
113Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu9 434 500,00
114Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach171 800,00
115Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie281 200,00
116Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie450 700,00
117Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu1 975 700,00
118Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu1 283 800,00
119Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie204 600,00
120Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi451 200,00
121Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim1 738 800,00
122Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie211 600,00
123Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu371 200,00
124Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej3 710 100,00
125Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim39 200,00
126Wyższa Szkoła Biznesu w Pile99 200,00
127Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi154 600,00
128Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu154 500,00
129Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu876 500,00
130Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi354 700,00
131Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie1 606 500,00
132Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku346 100,00
133Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli180 100,00
134Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach438 100,00
135Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej156 600,00
136Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce332 400,00
137Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie538 100,00
138Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie6 455 600,00
139Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach3 433 400,00
140Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie867 400,00
141Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu1 056 800,00
142Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu18 000,00
143Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi297 300,00
144Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej825 800,00
145Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku1 298 200,00
146.Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie3 078 600,00
147Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu612 700,00
148Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie1 354 300,00
149Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie218 300,00
150Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie854 500,00
151Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy2 843 600,00
152Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie102 500,00
153Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach2 016 000,00
154Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim313 100,00
155Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu2 933 300,00
156Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu244 700,00
157Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie23 240,00
158Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu285 500,00
159Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu736 600,00
160Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie87 900,00
161Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie835 700,00
162Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie569 400,00
163Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu132 600,00
164Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu477 200,00
165Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu212 000,00
166Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach65 600,00
167Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu176 500,00
168Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu379 200,00
169Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu1 352 600,00
170Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie1 341 100,00
171Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi1 670 200,00
172Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu454 800,00
173Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie670 800,00
174Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej39 300,00
175Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie5 292 400,00
176Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie998 000,00
177Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie462 400,00
178Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie33 200,00
179Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu19 700,00
180Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku102 000,00
181Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (poprzednio: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie)1 075 900,00
182Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie590 000,00
183Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu728 600,00
184Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie66 200,00
185Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu138 800,00
186Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie477 900,00
187Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu244 200,00
188Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni127 700,00
189Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie237 300,00
190Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie26 900,00
191Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi260 200,00
192Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie317 100,00
193Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu415 600,00
194Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie396 500,00
195Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu1 567 600,00
196Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie116 500,00
197Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie231 200,00
198Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku1 200,00
199Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy128 000,00
200Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu308 900,00
201Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku547 700,00
202Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku100 200,00
203Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie3 068 100,00
204Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy131 600,00
205Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim214 600,00
206Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie483 000,00
207Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej63 600,00
208Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie1 213 300,00
209Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi373 300,00
210Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie714 000,00
211Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie145 500,00
212Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu4 564 200,00
213Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej648 900,00
214Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu7 225 800,00
215Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej339 000,00
216Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie106 500,00
217Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie1 262 100,00
218Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie111 115,83
219Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie124 900,00
220Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie1 312 600,00
221Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (poprzednio: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)263 600,00
222Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku251 600,00
223Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie1 613 000,00
224Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi123 600,00
225Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie974 500,00
226Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie250 600,00
227Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi242 300,00
228Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi146 600,00
229Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach911 400,00
230Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie215 500,00
231Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy (poprzednio: Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy)158 500,00
232Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie47 400,00
233Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy w Poznaniu240 800,00
234Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu55 200,00
235Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach13 000,00
236Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach510 300,00
237Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie281 500,00
238Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie7 600,00
239Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej348 700,00
240Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku742 100,00
241Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie408 600,00
242Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie398 300,00
243Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu922 900,00
244Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie299 800,00
245Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu224 400,00
246Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie38 700,00
247Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku400 800,00
248Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu1 234 900,00
249Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu1 826 800,00
250Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu1 102 700,00
251Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie2 841 200,00
252Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu350 000,00
253Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu66 200,00
254Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie184 400,00
255Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (poprzednio: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)744 500,00
256Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach1 213 700,00
257Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie99 600,00
258Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi134 500,00
259Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku1 125 800,00
260Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie281 400,00
261Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi34 400,00
262Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży68 200,00
263Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą115 900,00
264Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu1 142 200,00
265Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie891 000,00
VIJednostki naukowe, z tego:1 223 700,00
1Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie19 200,00
2Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie1 100,00
3Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi28 600,00
4Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie5 300,00
5Główny Instytut Górnictwa w Katowicach48 800,00
6Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie15 200,00
7Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie19 400,00
8Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie3 100,00
9Instytut Badawczy Leśnictwa14 600,00
10Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie63 400,00
11Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie81 500,00
12Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie22 500,00
13Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu43 100,00
14Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie22 200,00
15Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie8 800,00
16Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie18 700,00
17Instytut Elektrotechniki w Warszawie2 900,00
18Instytut Farmakologii PAN w Krakowie23 200,00
19Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie52 900,00
20Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie38 500,00
21Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu7 700,00
22Instytut Fizyki PAN w Warszawie52 100,00
23Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu3 100,00
24Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu8 100,00
25Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu5 900,00
26Instytut Geofizyki PAN w Warszawie29 900,00
27Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie1 600,00
28Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie300,00
29Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie19 400,00
30Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie5 300,00
31Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu32 900,00
32Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie9 200,00
33Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie28 300,00
34Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku3 400,00
35Instytut Matematyczny PAN w Warszawie10 300,00
36Instytut Matki i Dziecka w Warszawie1 700,00
37Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie34 200,00
38Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie25 200,00
39Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie42 900,00
40Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie3 700,00
41Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie75 900,00
42Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu37 000,00
43Instytut Oceanologii PAN w Sopocie800,00
44Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu10 300,00
45Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie11 400,00
46Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie9 300,00
47Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie2 600,00
48Instytut Psychologii PAN w Warszawie25 600,00
49Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie12 700,00
50Instytut Slawistyki PAN w Warszawie23 500,00
51Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie8 000,00
52Instytut Sztuki PAN w Warszawie29 500,00
53Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach23 400,00
54Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie4 100,00
55Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie24 300,00
56.Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie11 000,00
57Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku5 600,00
58Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach2 000,00
59Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie48 500,00
Suma1 605 873 992,83

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie

z części 38 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe,

w rozdziale 80311 Zadania projakościowe

Lp.Nazwa jednostkiKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:99 369 600,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie4 653 900,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie530 000,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie380 000,00
4Akademia Pomorska w Słupsku300 000,00
5Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej80 000,00
6Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie450 000,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu230 000,00
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach480 000,00
9Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku120 000,00
10Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie300 000,00
11Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu450 000,00
12Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie300 000,00
13Politechnika Białostocka460 000,00
14Politechnika Częstochowska1 380 000,00
15Politechnika Gdańska2 030 000,00
16Politechnika Koszalińska250 000,00
17Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki800 000,00
18Politechnika Lubelska390 000,00
19Politechnika Łódzka2 090 000,00
20Politechnika Opolska400 000,00
21Politechnika Poznańska1 530 000,00
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza430 000,00
23Politechnika Śląska2 603 800,00
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach340 000,00
25Politechnika Warszawska3 600 000,00
26Politechnika Wrocławska3 030 000,00
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1 470 000,00
28Szkoła Główna Handlowa w Warszawie2 440 200,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach420 000,00
30Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie1 670 000,00
31Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu2 528 100,00
32Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu950 000,00
33Uniwersytet Gdański w Gdańsku3 190 000,00
34Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu6 266 400,00
35Uniwersytet Jagielloński w Krakowie9 790 000,00
36Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach760 000,00
37Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie2 040 000,00
38Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy480 000,00
39Uniwersytet Łódzki4 254 100,00
40Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie1 840 000,00
41Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2 480 000,00
42Uniwersytet Opolski1 600 000,00
43Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie1 190 000,00
44Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach460 000,00
45Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie400 000,00
46Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu770 000,00
47Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu1 680 000,00
48Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie620 000,00
49Uniwersytet Rzeszowski1 080 000,00
50Uniwersytet Szczeciński1 210 000,00
51Uniwersytet Śląski w Katowicach2 600 000,00
52Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu220 000,00
53Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy400 000,00
54Uniwersytet w Białymstoku650 000,00
55Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie1 790 000,00
56Uniwersytet Warszawski10 283 100,00
57Uniwersytet Wrocławski4 140 000,00
58Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze720 000,00
59Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie1 370 000,00
IIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:990 000,00
1Akademia Obrony Narodowej240 000,00
2Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte110 000,00
3Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego640 000,00
IIIUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego:3 812 900,00
1Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy30 000,00
2Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi60 000,00
3Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach70 000,00
4Akademia Muzyczna w im. Stanisława Moniuszki Gdańsku40 000,00
5Akademia Muzyczna w Krakowie150 000,00
6Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu30 000,00
7Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu10 000,00
8Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie799 600,00
9Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu498 900,00
10Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku100 000,00
11Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach40 000,00
12Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie621 600,00
13Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi1 202 800,00
14Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu110 000,00
15Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie50 000,00
IUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z tego:8 360 000,00
1Gdański Uniwersytet Medyczny740 000,00
2Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie690 000,00
3Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach1 410 000,00
4Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu460 000,00
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu950 000,00
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku500 000,00
7Uniwersytet Medyczny w Lublinie1 030 000,00
8Uniwersytet Medyczny w Łodzi1 100 000,00
9Warszawski Uniwersytet Medyczny1 360 000,00
10Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie120 000,00
VUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, z tego:210 000,00
1Akademia Morska w Gdyni100 000,00
2Akademia Morska w Szczecinie110 000,00
VIUczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:6 250 000,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie540 000,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II3 820 000,00
3Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu450 000,00
4Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie1 440 000,00
VIIUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:6 404 200,00
1Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie2 698 400,00
2Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu1 069 000,00
3Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie222 000,00
4Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych780 000,00
5SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie1 598 000,00
6Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej36 800,00
VIIIKrajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, z tego:91 553 500,00
1Centrum Badań Innowacyjnych10 000 000,00
2Centrum Studiów Polarnych7 000 000,00
3Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech)7 000 000,00
4Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk10 000 000,00
5Konsorcjum Naukowe "Zdrowe zwierzę - bezpieczna żywność"8 295 200,00
6Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. M. Smoluchowskiego "Materia - energia - przyszłość"10 000 000,00
7Poznańskie Konsorcjum RNA7 579 400,00
8Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej7 678 900,00
9Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN7 000 000,00
10Wrocławskie Centrum Biotechnologii10 000 000,00
11Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego7 000 000,00
Suma216 950 200,00
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).