Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w zł)
2975275215PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI27.000.000
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu5.573.615
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie1.031.075
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi3.414.660
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy4.305.670
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie2.358.540
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu3.408.100
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce1.749.130
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy1.810.590
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie485.420
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości układowej w Gdyni2.863.200
75295WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE REALIZUJĄCE ZADANIA ZWIĄZANE Z OBRONĄ NARODOWĄ142.189.000
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie18.256.000
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie45.157.000
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni16.562.000
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie21.887.000
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Wrocławiu40.327.000
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego3.808.000
80380302WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE135.302.000
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie11.189.642
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie49.270.502
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni13.722.651
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie28.217.874
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Wrocławiu29.856.748
Uniwersytet Medyczny w Łodzi3.044.583
92192118MUZEA16.929.000
Muzeum Wojska Polskiego Warszawa11.860.000
Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia2.308.000
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy1.861.000
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie900.000
92192114Wojskowy Instytut Wydawniczy7.184.000
Razem332.412.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w zł)
2970070013Wojskowa Agencja Mieszkaniowa825.844.000
71071032Agencja Mienia Wojskowego1.498.000
75275204Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego156.211.000
75275295Dofinansowanie zadań zleconych fundacjom980.000
Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom7.640.000
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego493.000
80380302Akademia Obrony Narodowej w Warszawie14.702.000
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie4.764.000
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni1.802.000
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie2.638.000
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu6.094.000
8518519510 WSzKzP Bydgoszcz9.753.300
5 WSzKzP Kraków6.563.200
4 WSzKzP Wrocław15.589.100
109 SzWzP Szczecin1.883.700
7 SzMW Gdańsk-Oliwa10.591.500
1 SzWzP Lublin11.887.400
WCKiK Warszawa1.894.000
108 SzWzP Ełk2.077.900
20 WSzU-R Krynica Zdrój4.588.600
24 WSzU-R Lądek Zdrój5.270.300
WIM Warszawa24.325.100
21 WSzU-R Busko Zdrój3.580.100
SPL dla PW Warszawa3.000.000
WSPL Witkowo1.440.000
22 WSzU-R Ciechocinek5.543.000
WIML Warszawa6.885.000
107 SzWzP Wałcz1.200.000
WSPL Poznań274.000
WSPL Szczecinek582.200
WCKiK Gdańsk1.049.300
WCKiK Kraków5.424.500
WSPL Koszalin425.300
6 SzWzP Dęblin166.500
WSPL Białystok225.000
WSPL Legionowo105.000
WSPL Giżycko186.000
WSPL Świnoujście100.000
Wojskowa Izba Lekarska Warszawa314.000
92192118Muzeum Wojska Polskiego Warszawa9.022.000
Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia415.000
Muzeum Katyńskie5.000.000
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie363.000
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy200.000
Razem1.162.590.000