Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2013.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykazy jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność", stanowiący załącznik nr 1;
2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży", stanowiący załącznik nr 2;
3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85413 "Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju", stanowiący załącznik nr 3;
4) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów", stanowiący załącznik nr 4.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność"

Lp.JednostkaSuma w zł
1Centrum Aktywnego Wsparcia7.610,00 zł
2Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce35.000,00 zł
3Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori CHCEMY10.000,00 zł
4Chorągiew Ziemi Lubuskiej21.607,00 zł
5Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa50.523,00 zł
6Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści"37.063,00 zł
7Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji10.925,00 zł
8Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych360.836,00 zł
9Fundacja "5Medium"12.202,00 zł
10Fundacja "Filmowiec25.025,00 zł
11Fundacja "Fundusz Młodych - Wehikuł"6.132,00 zł
12Fundacja "Invictus"18.063,00 zł
13Fundacja Akademia Współpracy8.180,00 zł
14Fundacja Ardente Sole45.527,00 zł
15Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej108.006,00 zł
16Fundacja Dzieci Niczyje42.340,00 zł
17Fundacja Edukacja Dla Demokracji124.070,00 zł
18Fundacja Gniazdo w Modzurowie18.070,00 zł
19Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturowych41.689,00 zł
20Fundacja Laukus30.000,00 zł
21Fundacja Na Rzecz Collegium Polonicum74.500,00 zł
22Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej45.300,00 zł
23Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton36.773,00 zł
24Fundacja Odyssey of the Mind50.791,00 zł
25Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia"46.780,00 zł
26Fundacja Pracownia Dialogu16.120,00 zł
27Fundacja Promocji i Akredytacji98.460,00 zł
28Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO28.846,00 zł
29Fundacja Rozwoju Informatyki424.916,00 zł
30Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji8.880.000,00 zł
31Fundacja Równi Wśród Równych41.692,00 zł
32Fundacja Sternik-Szczecin34.713,00 zł
33Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT36.600,00 zł
34Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego25.366,00 zł
35Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju24.177,00 zł
36Gmina Andrychów7.000,00 zł
37Gmina Będzino53.500,00 zł
38Gmina Białe Błota10.000,00 zł
39Gmina Bojszowy9.730,00 zł
40Gmina Brzeszcze9.000,00 zł
41Gmina Bukowina Tatrzańska14.000,00 zł
42Gmina Bystrzyca Kłodzka8.736,00 zł
43Gmina Cegłów9.000,00 zł
44Gmina Chorkówka4.160,00 zł
45Gmina Chrzanów9.000,00 zł
46Gmina Ćmielów4.000,00 zł
47Gmina Długosiodło9.970,00 zł
48Gmina Dobre9.990,00 zł
49Gmina Drawsko Pomorskie22.869,00 zł
50Gmina Dwikozy4.425,12 zł
51Gmina Głuchołazy8.107,62 zł
52Gmina Godziesze Wielkie9.902,80 zł
53Gmina Golczewo10.000,00 zł
54Gmina i Miasto Ełk17.853,00 zł
55Gmina Jerzmanowa1.663,95 zł
56Gmina Kałuszyn30.464,00 zł
57Gmina Kamień Krajeński10.000,00 zł
58Gmina Karlino69.900,00 zł
59Gmina Kędzierzyn-Koźle2.969,97 zł
60Gmina Kępno40.000,00 zł
61Gmina Kęty3.500,00 zł
62Gmina Kłobuck3.990,00 zł
63Gmina Kościan45.065,00 zł
64Gmina Kozielice4.752,00 zł
65Gmina Krosno5.130,00 zł
66Gmina Krosno34.560,00 zł
67Gmina Krosno Odrzańskie8.930,00 zł
68Gmina Krościenko nad Dunajcem6.420,00 zł
69Gmina Lipowa14.162,00 zł
70Gmina Lubań3.000,00 zł
71Gmina Lubasz35.128,00 zł
72Gmina Lublin9.900,00 zł
73Gmina Łącko7.460,00 zł
74Gmina Łęknica48.199,00 zł
75Gmina Malanów10.000,00 zł
76Gmina Malczyce9.981,00 zł
77Gmina Miasta Brodnica10.000,00 zł
78Gmina Miasta Gąbin9.960,00 zł
79Gmina Miasta Radomia13.350,00 zł
80Gmina Miasta Tarnowa26.700,00 zł
81Gmina Miasto Ełk3.520,00 zł
82Gmina Miasto Szczecin26.457,00 zł
83Gmina Miasto Świnoujście4.554,00 zł
84Gmina Miasto Żyrardów3.602,80 zł
85Gmina Miejska Głogów11.664,00 zł
86Gmina Miejska Jarosław4.700,00 zł
87Gmina Miejska Kłodzko11.727,00 zł
88Gmina Miejska Kościerzyna1.625,00 zł
89Gmina Miejska Kraków367.270,00 zł
90Gmina Miejska Lubań6.400,00 zł
91Gmina Miejska Przemyśl6.000,00 zł
92Gmina Miejska Świdnik6.800,00 zł
93Gmina Miejska Żywiec7.290,00 zł
94Gmina Mszczonów36.005,70 zł
95Gmina Nowe Piekuły9.663,78 zł
96Gmina Ochotnica Dolna10.000,00 zł
97Gmina Olsztyn20.300,00 zł
98Gmina Ożarów Mazowiecki53.988,00 zł
99Gmina Pawłowice3.387,20 zł
100Gmina Pieniężno10.000,00 zł
101Gmina Podedwórze8.850,00 zł
102Gmina Pokój8.439,20 zł
103Gmina Poświętne40.000,00 zł
104Gmina Psary10.000,00 zł
105Gmina Słubice33.600,00 zł
106Gmina Smołdzino367,50 zł
107Gmina Starachowice50.537,00 zł
108Gmina Stare Miasto9.720,00 zł
109Gmina Stegna9.000,00 zł
110Gmina Strzelin52.868,00 zł
111Gmina Szadek9.990,00 zł
112Gmina Szaflary5.500,00 zł
113Gmina Świebodzice6.480,00 zł
114Gmina Świecie3.850,00 zł
115Gmina Ułęż8.100,00 zł
116Gmina Ustrzyki Dolne6.500,00 zł
117Gmina Wadowice10.350,00 zł
118Gmina Wałbrzych32.993,00 zł
119Gmina Wilczyce10.000,00 zł
120Gmina Wisznice9.470,00 zł
121Gmina Wołomin10.000,00 zł
122Gmina Wólka9.909,00 zł
123Gmina Wrocław52.310,00 zł
124Gmina Września7.000,00 zł
125Gmina Wyry9.930,00 zł
126Gmina Wyszków9.639,50 zł
127Gmina Zbiczno8.000,00 zł
128Gmina Ziębice5.500,00 zł
129Gmina Żukowo9.995,00 zł
130II Społeczne Liceum im. T. Halika13.400,00 zł
131Stowarzyszenie In Gremio23.290,00 zł
132Instytut Badań Literackich PAN549.660,00 zł
133Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne9.900,00 zł
134Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Schola Cantorum22.320,00 zł
135Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN41.544,00 zł
136Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe26.750,00 zł
137Komitet Ochrony Praw Dziecka27.760,00 zł
138Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci259.986,00 zł
139Katolicki Uniwersytet Lubelski1.079.288,80 zł
140Liga Ochrony Przyrody87.400,00 zł
141Miasto Białystok4.500,00 zł
142Miasto Bydgoszcz6.850,00 zł
143Miasto Bytom63.720,00 zł
145Miasto Chełm4.400,00 zł
146Miasto Chorzów5.000,00 zł
147Miasto Dąbrowa Górnicza30.400,00 zł
148Miasto Dęblin4.000,00 zł
149Miasto Elbląg8.600,00 zł
150Miasto Gorzów Wielkopolski7.500,00 zł
151Miasto i Gmina Opatów7.800,00 zł
152Miasto i Gmina Szczawnica2.760,00 zł
153Miasto Inowrocław28.700,00 zł
154Miasto Jelenia Góra29.273,00 zł
155Miasto Katowice14.000,00 zł
156Miasto Kielce14.850,00 zł
157Miasto Kowary15.000,00 zł
158Miasto Legnica39.410,00 zł
159Miasto Limanowa21.550,00 zł
160Miasto Lublin12.100,00 zł
161Miasto Łódź42.770,00 zł
162Miasto na prawach powiatu Częstochowa14.600,00 zł
163Miasto na prawach powiatu Lublin270.778,00 zł
164Miasto Nowy Sącz34.850,00 zł
165Miasto Nowy Targ11.800,00 zł
166Miasto Oława7.500,00 zł
167Miasto Opole14.400,00 zł
168Miasto Ostrołęka9.200,00 zł
169Miasto Płock38.583,20 zł
170Miasto Racibórz9.995,00 zł
171Miasto Ruda Śląska7.357,50 zł
172Miasto Rumia10.000,00 zł
173Miasto Rybnik62.410,00 zł
174Miasto Rzeszów13.523,30 zł
175Miasto Siemianowice Śląskie9.000,00 zł
176Miasto Stargard Szczeciński66.298,21 zł
177Miasto Stoczek Łukowski9.960,00 zł
178Miasto Suwałki19.000,00 zł
179Miasto Świebodzice9.577,50 zł
180Miasto Tarnowskie Góry5.350,00 zł
181Miasto Tychy2.646,00 zł
182Miasto Zabrze30.000,00 zł
183Miasto Zawiercie10.000,00 zł
184Miasto Żary10.000,00 zł
185Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"9.000,00 zł
186Opactwo Benedyktynów w Tyńcu20.661,00 zł
187Politechnika Warszawska151.013,00 zł
188Polska Fundacja Sportu i Kultury46.975,00 zł
189Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP10.000,00 zł
190Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalistów106.890,00 zł
191Polski Związek Niewidomych69.633,20 zł
192Polskie Radio S.A.29.936,31 zł
193Polskie Towarzystwo ADHD40.000,00 zł
194Polskie Towarzystwo Chemiczne487.852,00 zł
195Polskie Towarzystwo Ekonomiczne308.342,00 zł
196Polskie Towarzystwo Filologiczne173.640,00 zł
197Polskie Towarzystwo Fizyczne376.700,00 zł
198Polskie Towarzystwo Geograficzne451.452,00 zł
199Polskie Towarzystwo Historyczne404.856,00 zł
200Polskie Towarzystwo Kulturalne15.939,00 zł
201Polskie Towarzystwo Przyrodników383.596,00 zł
202Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii50.401,00 zł
203Powiat Bolesławiecki91.388,00 zł
204Powiat Głogowski4.500,00 zł
205Powiat Jeleniogórski28.620,00 zł
206Powiat Jeleniogórski39.675,00 zł
207Powiat Kłodzki10.750,00 zł
208Powiat Mielecki2.954,00 zł
209Powiat Strzelecki15.210,00 zł
210Powiat Żagański33.086,48 zł
211Samodzielne Koło Terenowa Nr 1428.591,00 zł
212Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne10.000,00 zł
213Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. Małego Księcia40.320,00 zł
214Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki48.655,00 zł
215Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"33.321,00 zł
216Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"90.510,00 zł
217Stowarzyszenie "O Uśmiech Ucznia"59.600,00 zł
218Stowarzyszenie "Talent"52.127,00 zł
219Stowarzyszenie "Trzeźwość"35.780,00 zł
220Stowarzyszenie "Uśmiech"26.126,00 zł
221Stowarzyszenie Aktywni dla Łajsk59.300,00 zł
222Stowarzyszenie ASTA39.640,00 zł
223Stowarzyszenie Barwy Tęczy36.280,00 zł
224Stowarzyszenie Budujemy z Marzeń22.770,00 zł
225Stowarzyszenie Dobrzyniacy9.185,00 zł
226Stowarzyszenie DOMINUS22.966,00 zł
227Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka40.090,00 zł
228Stowarzyszenie Elektryków Polskich45.185,00 zł
229Stowarzyszenie Geodetów Polskich75.194,00 zł
230Stowarzyszenie Homo Faber12.012,00 zł
231Stowarzyszenie IKE26.700,00 zł
232Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie22.790,00 zł
233Stowarzyszenie Interwencji Prawnej44.900,00 zł
234Stowarzyszenie KARAN39.220,00 zł
235Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Powrót"19.317,00 zł
236Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego23.374,00 zł
237Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe45.557,00 zł
238Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Matematycznej461.618,00 zł
239Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom35.333,00 zł
240Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu55.308,00 zł
241Stowarzyszenie na Rzecz Wczesnego Wspomagania Dzieci i Młodzieży w tym niepełnosprawnej "Kontakt"8.840,00 zł
242Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Szansa"41.782,00 zł
243Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom14.272,70 zł
244Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego188.912,00 zł
245Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek29.482,00 zł
246Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator"10.000,00 zł
247Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży KORMORAN14.200,00 zł
248Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat15.783,00 zł
249Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej273.872,00 zł
250Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży "Pałac"68.113,00 zł
251Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku8.600,00 zł
252Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń39.267,50 zł
253Stowarzyszenie Przyjaznych Romów w Lubinie7.400,00 zł
254Stowarzyszenie Razem w Przyszłość9.000,00 zł
255Stowarzyszenie Romów w Polkowicach10.000,00 zł
256Stowarzyszenie Ruchu pomocy psychologicznej "Integracja"59.139,00 zł
257Stowarzyszenie Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim21.432,00 zł
258Stowarzyszenie Talent76.005,00 zł
259Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury "PAIDEIA"61.459,00 zł
260Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi49.859,96 zł
261Stowarzyszenie Ukierunkowane na Rozwój Osobisty i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczną TRAMPOLINA34.900,00 zł
262Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji Na Obszarach Wiejskich "Szansa"22.741,00 zł
263Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek "Pomarańcza"38.714,40 zł
264Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych100.584,00 zł
265Towarzystwo Filozoficzne276.687,00 zł
266Towarzystwo Naukowe90.208,00 zł
267Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach656.070,64 zł
268Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie32.450,00 zł
269Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Jarosławcu7.520,00 zł
270Towarzystwo Rozwoju Rodziny39.191,00 zł
271Telewizja Polska S.A.670.000,00 zł
272Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego137.906,00 zł
273Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy1.000.000,00 zł
274Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach133.276,00 zł
275Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu79.988,00 zł
276Uniwersytet w Białymstoku20.565,00 zł
277Uniwersytet Warszawski2.754.598,34 zł
278Uniwersytet Wrocławski88.340,00 zł
279Urząd Gminy Goleniów19.085,12 zł
280Urząd Gminy w Sulejowie4.752,02 zł
281Urząd Marszałkowski we Wrocławiu55.327,65 zł
282Urząd Miasta Mszana Dolna10.000,00 zł
283Urząd Miasta w Chorzowie14.653,60 zł
284Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.11.704,00 zł
285Województwo Kujawsko - Pomorskie125.855,00 zł
286Województwo Śląskie59.400,00 zł
287Wydawnictwa Komunikacji i Łączności39.274,00 zł
288Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego314.050,00 zł
289Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu79.871,00 zł
290Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska53.787,00 zł
291Związek Ukraińców w Polsce40.132,00 zł
Suma28.702.929,57 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"

Lp.JednostkaSuma w zł
1Centrum Inicjatyw UNESCO27.000,00 zł
2Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa33.000,00 zł
3Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER"39.000,00 zł
4Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"40.000,00 zł
5Fundacja "Varietae"41.000,00 zł
6Fundacja "Wspólna Europa"45.000,00 zł
7Fundacja AVE91.220,00 zł
8Fundacja Bieszczadzka41.000,00 zł
9Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli40.000,00 zł
10Fundacja Instytut Studiów Wschodnich44.000,00 zł
11Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PIASTUN"35.000,00 zł
12Fundacja na rzecz zapobiegania narkomanii "MARATON"15.350,00 zł
13Fundacja Nowe Media51.000,00 zł
14Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie"44.000,00 zł
15Fundacja SHALOM15.150,00 zł
16Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego24.150,00 zł
17Gminne Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Krzanowice20.000,00 zł
18Instytut Kultury Narodów Kaukazu16.000,00 zł
19Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego48.000,00 zł
20Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina34.000,00 zł
21Małopolskie Towarzystwo Oświatowe27.000,00 zł
22Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe28.000,00 zł
23Parafia Prawosławna p.w. Kosmy i Damiana3.400,00 zł
24Powiatowy Klub Sportowy MOS Zbąszyn37.000,00 zł
25Stowarzyszenie "Dla Ziemi"14.800,00 zł
26Stowarzyszenie "Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej"24.000,00 zł
27Stowarzyszenie "Nazaret" im. Św. Filipa Neri54.700,00 zł
28Stowarzyszenie "Uśmiech"34.000,00 zł
29Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie53.000,00 zł
30Stowarzyszenie IKE31.000,00 zł
31Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa Przyszłość30.150,00 zł
32Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności49.000,00 zł
33Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"44.000,00 zł
34Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu10.700,00 zł
35Towarzystwo Słowaków w Polsce15.700,00 zł
36Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich40.000,00 zł
37Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka45.000,00 zł
38Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin26.000,00 zł
39Związek Ukraińców w Polsce14.900,00 zł
Suma1.326.220,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85413 "Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju"

Lp.JednostkaSuma w zł
1Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa62.939,20 zł
2Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego34.561,89 zł
3Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzież "PIASTUN"46.952,92 zł
4Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny24.774,75 zł
5Fundacja Nowe Media54.718,96 zł
6Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie37.573,47 zł
7Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo44.983,56 zł
8Fundacja TOP42.561,06 zł
9Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni12.000,00 zł
10Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska41.356,00 zł
11Stowarzyszenie Odra-Niemen20.000,00 zł
12Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasacjusza20.000,00 zł
13Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży27.140,73 zł
14Stowarzyszenie Raciechowice33.417,14 zł
15Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"42.676,67 zł
16Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauka Matematycznych12.817,90 zł
17Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka39.946,01 zł
18Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka43.268,32 zł
Suma641.688,58 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

Lp.JednostkaSuma w zł
1Stowarzyszenie Liderów Wiejskich110.400,00 zł
2Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża22.800,00 zł
3Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach63.600,00 zł
4Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Wrocławiu253.200,00 zł
5Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka216.000,00 zł
Suma666.000,00 zł