Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe do dalekomorskich połowów ryb w ramach licencji połowowych, oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2002.23.27

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe do dalekomorskich połowów ryb w ramach licencji połowowych, oraz kwot tych dotacji.

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) w związku z art. 16 ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) ogłasza się, że wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe do dalekomorskich połowów ryb w ramach licencji połowowych, obejmuje następujące jednostki i kwoty dotacji:
1)
Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu "Dalmor" SA

z siedzibą w Gdyni - 336.146 zł

2)
Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra"

z siedzibą w Świnoujściu - 1.033.200 zł