Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.136

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytację OiB), którym zmieniono nazwę, wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 107/PUM z dnia 13 października 2011 r. w sprawie udzielenia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz Nr 12/PUM z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek certyfikujących, posiadających akredytację OiB, którym zmieniono nazwę, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 2.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek certyfikujących, posiadających akredytację OiB, którym zmieniono nazwę

Lp.Nazwa jednostki certyfikującejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Ośrodek Certyfikacji

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Określa

załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 7/MON/2011

Wydanie 2

OŚRODEK CERTYFIKACJI

WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

05-220 Zielonka, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Grupa 1Broń palna do zastosowań wojskowych1b, 31, 2KTW-10-A1039 mm pistolet WIST-94/WIST-94L
1b, 31, 2KTW-10-A1047,62 mm karabin maszynowy PKM
1b, 31, 2KTW-10-A1057,62 mm czołgowy karabin maszynowy PKT1
1b, 31, 2KTW-10-A9325,56 mm karabin szturmowy wz.96 "BERYL" i 5,56 mm karabinek wz.96 "MINI BERYL"1
1b, 31, 2KTW-10-A9339 mm pistolet maszynowy PM-84P/PM-98 "GLAUBERYT"1
1b, 31, 2KTW-10-A934Pistolet MAG 95/MAG 98/ MAG 98c kal. 9 mm x 19 Parabellum1
1b, 31, 2NO-10-A500-1:2000/A1: 2009Broń Strzelecka - Metody badań - Ogólne zasady bezpieczeństwa.1
1b, 31, 2NO-10-A500-2:2008Broń Strzelecka - Metody badań - Badania poligonowe.1
1b, 31, 2NO-10-A500-3:2008Broń strzelecka - Metody badań - Część 3: Badania atestacyjne luf balistycznych szybkościowych i ciśnieniowych.1
1b, 31, 2NO-10-A500-4:1998Broń Strzelecka - Metody badań - Bezpieczeństwo użytkowania.1
1b, 31, 2NO-10-A500-5/A1:2009Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach deszczu.1
1b, 31, 2NO-10-A500-6:2000/A1: 2009Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach pyłu.1
1b, 31, 2NO-10-A505/A1:2010Broń strzelecka - Metody badań podczas produkcji seryjnej.1
1b, 31, 2NO-13-A507:2001Granatniki - Metody badań podczas produkcji seryjnej.1
1b, 31, 2NO-10-A509:2003Broń strzelecka - Metody badań - Określenie charakterystyki spustu.1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura.1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura.1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-10-A007:2001Broń strzelecka - Element mocowania noktowizorów i celowników optycznych - Kształt i wymiary1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2MIL-W-13855DWymagania wojskowe. Broń strzelecka i lotnicze podsystemy uzbrojenia. Wymagania ogólne.1
Grupa 2Broń artyleryjska1b, 31, 2KTW-12-A117Zestaw rakiet.-artyleryjski ZUR-23-2S. Osprzęt elektromechaniczny zestawu i celownika tachometrycznego GP-01R.1
1b, 31, 2KTW-12-A118Morska armata ZU-23-2MR. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR.1
1b, 31, 2KTW-12-A119Morska armata ZU-23-2M. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR.1
1b, 31, 2KTW-12-A125Armata ZU-23-2T. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-03 WK.1
1b, 31, 2KTW-10-A14023 mm przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG oraz urządzenia szkolno treningowe ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG.1, 3
1b, 31, 2KTW-12-A142Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski1, 3
1b, 31, 2NO-10-A211:2010Broń artyleryjska - Wyciory do czyszczenia przewodów luf - Wymagania techniczne1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-10-A216:2003Działa artyleryjskie - Moździerze - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2NO-06-A201:2009Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A216:2003Działa artyleryjskie - Moździerze - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A501:2009Broń artyleryjska - Określanie donośności i rozrzutu pocisków strzelaniem w teren1
1b, 31, 2NO-10-A502:2009Broń artyleryjska - Określanie rozrzutu pocisków strzelaniem do tarczy1
1b, 31, 2NO-10-A506:2011Działa artyleryjskie - Metoda przystrzeliwania.1
1b, 31, 2NO-10-A512:2004Działa artyleryjskie - Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi1
1b, 31, 2NO-10-A513:2005Działa artyleryjskie - Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia1
1b, 31, 2NO-10-A516:2006Działa artyleryjskie - Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału1
Grupa 3Amunicja do broni palnej i broni artyleryjskiej1b, 31, 2KTW-13-A110Nabój z pociskiem kumulacyjnym PG-7M do granatnika RPG -71
1b, 31, 2KTW-13-A111Nabój z pociskiem odłamkowym OG-7 do granatnika RPG -71
1b, 31, 2KTW-13-A112Nabój z pociskiem dymnym DG-7 do granatnika RPG-71
1b, 31, 2KTW-13-A116Amunicja 5,56 mm1
1b, 31, 2KTW-13-A93140 mm Nabój z Granatem Ćwiczebnym1
1b, 31, 2KTW-13-A95540 mm nabój granatnikowy odłamkowy NGO-N1
1b, 31, 2KTW-13-A121Zapalnik WP-71
1b, 31, 2KTW-13-A122Zapalnik WP-91
1b, 31, 2KTW-13-A123Zapalnik C-881
1b, 31, 2KTW-13-A124Amunicja karabinowa 7,62 mm1
1b, 31, 2KTW-13-A109Czasowy elektroniczny zapalnik artyleryjski CEZAR-1001
1b, 31, 2KTW-13-A905Amunicja pistoletowa 9 mm1
1b, 31, 2KTW-13-A910Amunicja 9 mm "Parabellum"1
1b, 31, 2KTW-13-A911Amunicja,38 z pociskiem specjalnym1
1b, 31, 2KTW-13-A912Amunicja,38 SPECJAL1
1b, 31, 2KTW-13-A913122 mm pocisk odłamkowo- burzący1
1b, 31, 2KTW-13-A914Kadłub do 125 mm elaborowany1
1b, 31, 2KTW-13-A915Kadłub do 73 mm elaborowany (OG-15) 1
1b, 31, 2KTW-13-A916Zapalnik głowicowy W-429 Je1
1b, 31, 2KTW-13-A917Zapłonnik elektryczno-uderzeniowy GUW-7 do broni o wysokich ciśnieniach1
1b, 31, 2KTW-13-A918Zapalnik Głowicowy RGM-21
1b, 31, 2KTW-13-A919Uniwersalny zapłonnik artyleryjski UZA1
1b, 31, 2KTW-13-A920Zapalnik MRW-U1
1b, 31, 2KTW-13-A923Amunicja 7,62 wz. 431
1b, 31, 2KTW-13-A92423 mm naboje przeciwlotnicze1
1b, 31, 2KTW-13-A93060 mm Nabój Moździerzowy z Pociskiem Odłamkowym1
1b, 31, 2KTW-13-A93773 mm nabój z pociskiem odłamkowym do armaty 2A-281
1b, 31, 2KTW-13-A940Przeciwpancerny Nabój Rakietowy PG-15W do działa 2A281
1b, 31, 2PN-V-86006:2001Naboje do broni strzeleckiej. Spłonki zapalające. Wymiary gabarytowe1
1b, 31, 2PN-V-86007:2001Zapalniki. Spłonki pobudzające. Wymiary gabarytowe1
1b, 31, 2PN-V-86008:2001Zapalniki. Spłonki zapalające. Wymiary gabarytowe1
1b, 31, 2PN-C-86043:1998Naboje śrutowe1
1b, 31, 2PN-C-86044:1998Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich1
1b, 31, 2PN-C-86081:1998Amunicja małokalibrowa. Naboje bocznego zapłonu ślepe bez pocisku.1
1b, 31, 2PN-C-86101:2001Amunicja strzelecka. Naboje gazowe1
1b, 31, 2NO-13-A003:2001Amunicja wojsk - Terminologia ogólna i klasyfikacja podstawowa1
1b, 31, 2NO-13-A008:2003Zapłonniki - Typy i wymiary podstawowe1
1b, 31, 2NO-13-A213:2001Amunicja i jej części składowe - Smugacze artyleryjskie i granatnikowe - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A219:2003Naboje do broni strzeleckiej - 9x18 mm nabój pistoletowy typu Makarowa1
1b, 31, 2NO-13-A224:2003Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 7,62 mm x 39 wz.43 - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A225:2003Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 7,62 mm x 54 R Mosin - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A226:2003Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich - Typy i wymiary podstawowe1
1b, 31, 2NO-13-A229:2005Naboje do broni strzeleckiej - 9x19 mm nabój (PARABELLUM NATO) - Wymagania1
1b, 31, 2NO-13-A235:2006Amunicja artyleryjska - Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych - Wymagania1
1b, 31, 2NO-13-A236:2006Amunicja i jej części składowe - Łuski artyleryjskie i części denne łusek artyleryjskich składanych do dział kalibru 57 mm i większych - Ogólne warunki techniczne i ogólna metodyka badań1
1b, 31, 2NO-13-A509:2003Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań podczas produkcji seryjnej1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2WT185/OBR/ 0112,7x99mm nabój z pociskiem wielofunkcyjnym MP NM 1401
Grupa 4Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania1b, 31, 2KTW-13-A109Czasowy elektroniczny zapalnik artylerii rakietowej CEZAR-100M1
1b, 31, 2KTW-13-A904Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy Ćwiczebny1
1b, 31, 2KTW-13-A336System detonacji ciągłej1, 4
1b, 31, 2KTW-13-A928Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy1
1b, 31, 2KTW-13-A929Zapalnik Głowicowy ZGM1
1b, 31, 2PN-C-86048:2000Materiały wybuchowe. Spłonka ZnT1
1b, 31, 2PN-C-86069:1998Lonty detonujące. Lonty detonujące termoodporne oraz termo- i ciśnienioodporne w powłoce ołowianej.1
1b, 31, 2PN-V-01004:2000Amunicja saperska. Terminologia i klasyfikacja1, 4
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-10-A201:2008Uzbrojenie lotnicze - Zapalniki bombowe - Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A204:2007Środki dymne - Świece i granaty dymne - wymagania ogólne.1, 2
1b, 31, 2NO-10-A206:2011Uzbrojenie lotnicze - Bomby ćwiczebne - Wymagania ogólne1,3
1b, 31, 2NO-10-A209:2001Uzbrojenie lotnicze - Bomby odłamkowo-burzące - Wymagania1,3
1b, 31, 2NO-10-A210:2001Uzbrojenie lotnicze - Bomby kasetowe -Wymagania1,3
1b, 31, 2NO-10-A215:2003Uzbrojenie lotnicze - Bomby zapalające - Wymagania1, 2
1b, 31, 2NO-10-A218:2004Uzbrojenie lotnicze - Bomby eksperymentalne - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A223:2005Uzbrojenie lotnicze - Bomby - Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-10-A224:2005Uzbrojenie lotnicze - Bomby przeciwpancerne - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A225:2005Przenośne miotacze min - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A226:2007Wojska Inżynieryjne - Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A227:2007Wojska inżynieryjne - Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - Wymagania konstrukcyjne dotyczące sprzętu ochronnego i diagnostycznego1
1b, 31, 2NO-10-A228:2006Uzbrojenie lotnicze - Imitatory celów powietrznych - Wymagania ogólne i klasyfikacja1
1b, 31, 2NO-10-A229:2006Uzbrojenie lotnicze - Bomby przeciwbetonowe - Wymagania1
1b, 31, 2NO-10-A232:2009Uzbrojenie lotnicze - Balistyka wewnętrzna silników rakietowych - Badania naziemne1,3
1b, 31, 2NO-10-A511-1:2003Rakiety przeciwlotnicze kierowane - Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji - Postanowienia ogólne1
1b, 31, 2NO-10-A518:2010Uzbrojenie lotnicze - Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych - Badania naziemne1
1b, 31, 2NO-13-A004:2001Amunicja saperska - Znakowanie1, 4
1b, 31, 2NO-13-A008:2003Zapłonniki - Typy i wymiary podstawowe1
1b, 31, 2NO-13-A011:2008Miny morskie - Klasyfikacja i terminologia1
1b, 31, 2NO-13-A205:2007Amunicja saperska - Miny przeciwpancerne klasyczne z zapalnikami niekontaktowymi - Wymagania i metody badań.1, 4
1b, 31, 2NO-13-A206:2007Amunicja saperska. Zapalniki elektryczne mostkowe1
1b, 31, 2NO-13-A207:2007Amunicja saperska - Zapalniki lontowe i zapały elektryczne1
1b, 31, 2NO-13-A208:2000Granaty ręczne odłamkowe - Wymagania1
1b, 31, 2NO-13-A209:2008Amunicja saperska - Miny przeciwpancerne narzutowe - Miny niekontaktowe niekasetowe1
1b, 31, 2NO-13-A210:2008Amunicja saperska - Miny przeciwburtowe z układem do wybuchowego formowania pocisku1
1b, 31, 2NO-13-A211:2008Amunicja saperska. Zapalniki niekontaktowe magnetyczne do min1
1b, 31, 2NO-13-A212:2010Wykrywacze indukcyjne ręczne1
1b, 31, 2NO-13-A215:2011Urządzenia do zdalnego sterowania wybuchami1, 4
1b, 31, 2NO-13-A217:2001 A1:2001Wydłużone ładunki rozminowania - Wymagania ogólne i metody badań1, 4
1b, 31, 2NO-13-A218:2001Miny przeciwdesantowe denne. Wymagania ogólne i metody badań1, 4
1b, 31, 2NO-13-A221:2003Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych - Wymiary podstawowe1
1b, 31, 2NO-13-A222:2003Amunicja saperska - Lont prochowy specjalny -Podstawowe parametry i metody badań.1
1b, 31, 2NO-13-A228:2004Amunicja saperska. Miny przeciwtransportowe. Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A231:2005Przenośne ładunki rozminowania - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A500:1998Granaty ręczne ćwiczebne - Metoda badania odległości bezpiecznej1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
Grupa 5Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy.1b, 31, 2KTW-12-A101Artyleryjski system kierowania ogniem TOPAZ1
1b, 31, 2KTW-12-A102Moździerzowy system kierowania ogniem RODON1
1b, 31, 2KTW-12-A130Zautomatyzowany wóz dowodzenia "ŁOWCZA-3 i Łowcza -3K"1
1b, 31, 2KTW-12-A959Terminal link-1 i moduł programowy APL-11
1b, 31, 2KTW-58-A143Terminal ze środkami łączności do samobieżnych zestawów plot. REGA-2.1
1b, 31, 2KTW-58-A145Zautomatyzowany wóz dowodzenia baterii plot. ze środkami łączności REGA-1.1
1b, 31, 2KTW-12-A962Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
Grupa 6Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych1b, 31, 2NO-10-A214:2011Kasety pancerza reaktywnego ERAWA-1 i ERAWA-21
1b, 31, 2PN-EN 356:2000Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak.1
1b, 31, 2PN-EN-1063:2002Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku.1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2NO-06-A201:2009Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Wymagania1
1b, 31, 2STANAG 4569Protection levels for occupants of logistic and light armoured vehicles1, 5
Grupa 8Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególniony mi w załącznikach 3, 4 i 7 do rozporządzenia1b, 31, 2PN-EN 13938-1:2006Materiały wybuchowe miotające do amunicji handlowej. Wymagania i metody badań1
1b, 31, 2PN-C-86002:1961Prochy czarne. Oznaczanie wilgotności, higroskopijności i składu chemicznego1
1b, 31, 2PN-C-86034:1999Materiały wybuchowe. Sprawdzanie barwy, zapachu i konsystencji materiału oraz średnicy, masy i gęstości naboi1
1b, 31, 2PN-C-86045:2007Materiały wybuchowe. Ładunki kierunkowe (kumulacyjne) 1
1b, 31, 2PN-C-86202:1998Prochy bezdymne. Metody trwałości chemicznej1
1b, 31, 2PN-V-04002-1:1996Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne. Trwałość fizyczna i chemiczna. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2PN-V-04011-1:1997Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2PN-V-04011-2:1997Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Pobieranie próbek do badań.1
1b, 31, 2PN-V-04011-18:1999Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Oznaczanie plastyczności i zachowania kształtu plastycznych materiałów wybuchowych.1
1b, 31, 2PN-V-04012-1:1997Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2PN-V-04012-2:1999Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Pobieranie próbek do badań.1
1b, 31, 2PN-V-04012-5:1997Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości grafitu metodą wagową1
1b, 31, 2PN-V-04019-1:1999Prochy kulkowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2PN-V-04019-2:1999Prochy kulkowe. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań1
1b, 31, 2PN-V-86009:2002Prochy bezdymne. Prochy kulkowe. Wymagania ogólne1
1b, 31, 2PN-V-86010:2002Kostki prasowane z materiałów wybuchowych stosowane w amunicji - Wymagania ogólne.1
1b, 31, 2NO-13-A223:2003Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g - Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-13-A227:2004Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń - Wymagania ogólne i badania1, 4
1b, 31, 2NO-91-A523-1:2000Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
Grupa 11Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej1b, 31, 2KTW-12-A944Obiekt "Centrum Rozpoznania Radiolokacyjnego CRR-20"1
1b, 31, 2KTW-12-A945Obiekt "Centrum Dowodzenia Sektora CDS-20"1
1b, 31, 2KTW-12-A946Obiekt "Zautomatyzowany Posterunek Radiolokacyjny ZPR-10S"1
1b, 31, 2KTW-12-A947Terminal Sprzężenia Stacji TSS-10S1
1b, 31, 2KTW-12-A957Posterunek wykrywania i naprowadzania DL - 15/PWN1
1b, 31, 2KTW-12-A958Punkt naprowadzania ośrodka dowodzenia i naprowadzania DL-15/ODN1
1b, 31, 2KTW-20-A139Morski odbijacz kątowy typ: autonomiczny MOK-A i nieautonomiczny MOK-N1
1b, 31, 2KTW-58-A113Urządzenie EDYTA1
1b, 31, 2KTW-58-A114Urządzenie IZABELA1
1b, 31, 2KTW-58-A115Urządzenie BEATA1
1b, 31, 2KTW-58-A128Stacja rozpoznania pola walki BREŃ-21
1b, 31, 2KTW-58-A131Radiolokacyjne urządzenie ostrzegawcze BREŃ-R (RUO-10 i RUO-10-2) 1
1b, 31, 2KTW-58-A132Zestaw Urządzenia Zapytującego Średniego Zasięgu SB16E31
1b, 31, 2KTW-58-A133Zestaw Urządzenia Zapytującego Dalekiego Zasięgu ZUZ1
1b, 31, 2KTW-58-A134Uniwersalny kontener rozpoznania elektronicznego1
1b, 31, 2KTW-58-A135Mobilny radar morski RM-100 i cichy radar morski CRM-2001
1b, 31, 2KTW-58-A136Instalacja systemu "SUPRAŚL" w urządzeniu "AVIA-W"1
1b, 31, 2KTW-58-A137Instalacja okrętowego systemu "SUPRAŚL"1
1b, 31, 2KTW-58-A138Instalacja systemu "SUPRAŚL" w zestawach rakietowych1
1b, 31, 2KTW-58-A141Interrogator Krótkiego Zasięgu IKZ-021
1b, 31, 2KTW-58-A941Śmigłowcowy System Rozpoznania Radioelektronicznego PROCJON-31
1b, 31, 2KTW-58-A601Zestaw Urządzeń Odzewowych (ZUO) 1
1b, 31, 2KTW-58-A953System Nawigacji Lądowej UNZ-901
1b, 31, 2KTW-58-A954System Nawigacji Lądowej UNZ-501
1b, 31, 2PDNO-02-A070:2010System wymiany informacji - LINK 16 - Wymagania1
1b, 31, 2NO-06-A047:2004Identyfikacja - System identyfikacji radiolokacyjnej - Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A050:2004Identyfikacja - System identyfikacji radiolokacyjnej - Charakterystyki techniczne modułu S1
1b, 31, 2NO-06-A051:2006Identyfikacja - System identyfikacji radiolokacyjnej - Charakterystyki techniczne systemu Mk XIIA1
1b, 31, 2NO-06-A057:2005Identyfikacja - Urządzenia pola walki - Wymagania1
1b, 31, 2NO-06-A061:2010Nawigacja - Globalny System Pozycjonowania - Wymagania dotyczące określania pozycji1
1b, 31, 2NO-06-A200:2008Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne1
1b, 31, 2NO-06-A201:2009Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Wymagania1
1b, 31, 2NO-06-A203:2003Bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznych - Wymagania konstrukcyjne na obiekty ekranujące1
1b, 31, 2NO-06-A208:2005Kompatybilność elektromagnetyczna - Stacja katodowa - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-06-A209:2005Kompatybilność elektromagnetyczna - Przekaźniki energoelektryczne na jednostkach pływających - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-06-A210:2005Kompatybilność elektromagnetyczna - Zasady ekranowania uzbrojenia1
1b, 31, 2NO-06-A211:2005Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne - Wymagania i metody badań1
1b, 31, 2NO-06-A212:2005Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-06-A215-1:2007Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Część 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-10-A234:2009Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Kontener rozpoznania elektronicznego - Wymagania taktyczno-techniczne1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A510:2009Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań wyposażenia elektrycznego i elektronicznego wojskowych statków powietrznych1
1b, 31, 2NO-07-A016:2010Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ludzi i sprzętu podczas współdziałania statków powietrznych z okrętami1
1b, 31, 2NO-10-A207:2000Pokrycia maskujące przeciwradiolokacyjne - Ogólne wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A208:2000Pokrycia i komplety maskujące - Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2WT/PIT-3031Trójwspółrzędny Radar Średniego Zasięgu TRS-151
Grupa 12Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej1b, 31, 2PN-V-87000:2011Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania1, 6
1b, 31, 2PN-V-87001:2011Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania ogólne i badania1, 6
1b, 31, 2PN-EN 356:2000Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak.1, 6
1b, 31, 2PN-EN 397:1997/A1:2002Przemysłowe hełmy ochronne1
1b, 31, 2PN-EN 1053:2002Okna, drzwi, żaluzje i zasłony Kuloodporność. Metody badań1
1b, 31, 2PN-EN 1063:2002Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku1
1b, 31, 2PN-EN 1522:2000Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i badania1
1b, 31, 2PN-EN 13087-2:2003Hełmy ochronne - Metody Badań. Część 2: Zdolność amortyzacji1
1b, 31, 2PN-EN 13087-3:2003Hełmy ochronne - Metody Badań. Część 3: Odporność na przebicie1
1b, 31, 2KTW-13-A321Pojemnik przeciwodłamkowy do transportu niewypałów i niewybuchów1
1b, 31, 2STANAG 4569Protection levels for occupants of logistic and Light armoured vehicles1, 5
1b, 31, 2Rozporządzenie MON z dnia 04.10.2001 (Dz.U. 2001 Nr 132 poz. 1479 z późn. zm.) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie1
1b, 31, 2NIJ Standard - 0115.00Stab Resistance Standard for Body Armour1
1b, 31, 2NIJ Standard - 0101.03Ballistic Resistance of Police Body Armor1
1b, 31, 2NIJ Standard - 0101.04Ballistic Resistance of Personal Body Armor1
1b, 31, 2NIJ Standard - 0101.06Ballistic Resistance or Personal Body Armor1
1b, 31, 2NIJ Standard 0108.01Ballistic Resistant Protective Materials1
1b, 31, 2BS 7971Protective clothing and equipment for use in violent situation and in training1, 5
1b, 31, 2STANAG 2920Ballistic test method for personal armour materials and combat clothing1, 6
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
1b, 31, 2NO-06-A201:2009Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Wymagania1
Grupa 16Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w załącznikach 1-15 do rozporządzenia1b, 31, 2NO-10-A220:2004Makiety pneumatyczne - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A221:2004Środki do maskowania termalnego- Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-13-A215:2011Urządzenia do zdalnego sterowania wybuchami1
1b, 31, 2NO-13-A222:2003Amunicja saperska - Lont prochowy specjalny - Podstawowe parametry i metody badań1
1b, 31, 2NO-10-A219:2004Celowniki dział artyleryjskich- Część mechaniczna - Wymagania ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A502-1:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 1: Wymagania ogólne1
1b, 31, 2NO-06-A502-2:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 2: Wysoka temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-3:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 3: Niska temperatura1
1b, 31, 2NO-06-A502-4:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 4: Szok termiczny1
1b, 31, 2NO-06-A502-6:2003Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Arkusz 6: Wilgotne gorąco1
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1
Grupa 17Inne wyroby spełniające kryteria określone w art. 3 pkt. 15 ustawy1b, 31, 2NO-10-A212:2001 NO-10-A212/A1:2010Przybory do broni strzeleckiej. Typy i podstawowe wymiary.1
1b, 31, 2NO-10-A211:2010Wyciory do czyszczenia przewodów luf. Wymagania techniczne.1
1b, 31, 2NO-10-A221:2004Środki do maskowania termalnego - Wymagania i badania -1
1b, 31, 2NO-10-A217:2003Kompatybilność elektromagnetyczna -Elektryczne i elektroniczne zapalniki morskich środków bojowych - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A221:2004Środki do maskowania termalnego - Wymagania i badania1
1b, 31, 2NO-10-A507:2003Środki dymne - Ocena właściwości maskujących dymu w zakresie promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej1, 2
1b, 31, 2NO-10-A508:2003Środki dymne - Pomiar w warunkach laboratoryjnych transmisji promieniowania podczerwonego przez dym wytwarzany z mieszanin pirotechnicznych dymotwórczych1, 2
1b, 31, 2NO-10-A800:2007Malowanie maskujące uzbrojenia i sprzętu wojskowego - Wymagania ogólne1, 4
1b, 31, 2NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne.1
1b, 31, 2NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe.1
1b, 31, 2NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe.1
1b, 31, 2NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne.1
1b, 31, 2NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie.1
1b, 31, 2NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności.1
1b, 31, 2NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych.1
1b, 31, 2NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi.1

Programy certyfikacji:

1 - Program PCW-01

2 - Program PCW-02

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby:

Nr JBNazwa jednostki badawczej i macierzystejAdres jednostki badawczejNr certyfikatu akredytacji
OiBPCA
1.Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia05-220 Zielonka,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

8/MON/2011AB 171
2.Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii00-910 Warszawa,

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105

28/MON/2011AB 380
3.Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych01-494 Warszawa,

ul. Księcia Bolesława 6

2/MON/2010-
4.Laboratorium Badawcze Nr 2 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej50-961 Wrocław,

ul. Obornicka 136

13/MON/2011AB 151
5.Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej05-070 Sulejówek,

ul. Okuniewska 1

2/MON/2012AB 083
6.Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX90-965 Łódź,

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3

29/MON/2011AB 155

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

** - wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.