Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.152

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 34/PUM z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zmieniony zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik Nr 21).
______

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 22, poz. 331).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki certyfikującejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i RadiometriiOkreśla

załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 9/MON/2011

Wydanie 2

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

al. gen Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Grupa 7Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych1a, 1b, 5PCW-01, PCW-02, PCW-03NO-42-A505:1998Przyrządy rozpoznania chemicznego. Zestaw środków wskaźnikowych do sygnalizatora GS A-12. Wymagania i badania.2
NO-42-A201:2007Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Urządzenia wielokrotnego użytku do wykrywania lub pomiaru stężenia substancji chemicznych w powietrzu - Klasyfikacja i wymagania ogólne.2
NO-42-A202:2007Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych. Przylepny wskaźnik skażeń iperytem i VX. Wymagania i badania.2
NO-42-A215:2007Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych. Rurki wskaźnikowe RW-32, RW-36, RW-44a i RW-45. Wymagania i badania.2
NO-42-A204:2005Wojskowe przyrządy radiometryczne. Ogólne wymagania techniczne.3
KTW 66-A406Kryteria Techniczne Wyrobu. Rurki wskaźnikowe.2
KTW66-A415Kryteria Techniczne Wyrobu - Radiometr lotniczy dla śmigłowców.3
Systemy, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych1a, 1b, 5PCW-01, PCW-02, PCW-03WT na IPP 95Warunki Techniczne na IPP 95.2
WT-0483/Chem.Warunki Techniczne na PChW-012.2
WT-0484/Chem.Warunki Techniczne na PChW-04.2
WT-3239/DPZWarunki Techniczne na PChW-040.2
WT-0588/Chem.Warunki Techniczne na C-9.2
NO-68-A209:2012Środki do likwidacji skażeń. Ogólne wymagania techniczne.2
KTW 42-A404Kryteria Techniczne Wyrobu. Zestaw odkażający.2
WT-573/Chem.Kryteria Techniczne na produkcję i odbiór zestawów ZOd-2.2
Grupa 12Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych1a, 1b, 5PCW-01, PCW-02, PCW-03PN-EN 136:2001Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.1
PN-EN 136:2001 /AC:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.1
PN-EN 136:2001 /Ap1:2003Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.1
NO-42-A203:2000Sprzęt ochrony układu oddechowego. Urządzenie do pobierania płynów stosowane w maskach przeciwgazowych. Wymagania ogólne.1
NO-42-A214:2005Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski przeciwgazowe. Wymagania i badania.1
WT/OM-28-aWarunki Techniczne dla MP-5.1
WT/OM-53Warunki Techniczne. Maska przeciwgazowa MP-6.1
PN-EN 143:2004 /A1:2007Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie.1
PN-EN 14387 +A1:2010Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacz (-e) i filtropochłaniacz (-e). Wymagania, badanie, znakowanie.1
PN-EN 143:2004 /AC:2006Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie.1
NO-42-A205:2009Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej. Wymagania i badania.1
WT/OM 20-aWarunki Techniczne. Filtropochłaniacz FP-5.1
WT/OM 55Warunki Techniczne. Filtropochłaniacz FP-6.1
Sprzęt i środki ochrony skóry1a, 1b,PCW-01, PCW-02, PCW-03KTW 42-A417Kryteria Techniczne Wyrobu. Materiał filtracyjny ochrony indywidualnej.1
5OM-70-aWarunki Techniczne dla FOO.1
WT-95/GZPG-370-01Warunki Techniczne i Dokumentacja Konstrukcyjna. Płaszcze ochronne.1
WT-0595/Chem.Warunki Techniczne i Dokumentacja Konstrukcyjna. Peleryna zwiadowcy.1
WT 68/OTWL/04 z 19.04.2004 r.Warunki Techniczne na wykonanie i odbiór partii produkcyjnej seryjnej narzutki ochronnej jednorazowego użytku.1
Systemy, sprzęt i środki ochrony zbiorowej1a, 1b, 5PCW-01, PCW-02, PCW-03PN-EN 779:2012Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.1
NO-42-A211:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.1
NO-42-A212:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Filtry stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Klasyfikacja, wymagania i badania.1
NO-42-A213:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Urządzenia filtrowentylacyjne. Klasyfikacja, wymagania i badania.1
WT-482Warunki Techniczne. Urządzenia filtrowentylacyjne.1
WT-432Warunki Techniczne. Urządzenia filtrowentylacyjne.1
WT-428Warunki Techniczne. Filtropochłaniacze.1
WT-352Warunki Techniczne i Dokumentacja Konstrukcyjna. Urządzenia filtrowentylacyjne.1
WT-360Warunki Techniczne i Dokumentacja Konstrukcyjna. Urządzenia filtrowentylacyjne.1

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby:

Nr JBNazwa jednostki badawczej i macierzystejAdres jednostki badawczejNr certyfikatu akredytacji
OiBPCA
1Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii00-910 WARSZAWA

al. gen. A. CHRUŚCIELA

"MONTERA" 105

28/MON/2011AB 380
2Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii00-910 WARSZAWA

al. gen. A. CHRUŚCIELA

"MONTERA" 105

26/MON/2011AB 241
3Laboratorium Badawcze Radiometrów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii00-910 WARSZAWA

al. gen. A. CHRUŚCIELA

"MONTERA" 105

22/MON/2011AP 073

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

** - wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.