Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.135

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 7/PUM z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz Nr 8/PUM z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 2 1);
3) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 3 1).
______

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 332).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.Określa załącznik Nr 2
2.Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.Określa załącznik Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 20/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 2

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 16

Grupa 17

Urządzenia oraz zestawy urządzeń (systemy) elektryczne i elektroniczne (różne) zasilane prądem stałym lub przemiennym z grup: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.Odporność na narażenia promieniowane - pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHzNO-06-A500:2012,

procedura PRS-01

Odporność na narażenia promieniowane - pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 18 GHzNO-06-A500:2012,

procedura PRS-02

Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz - przewody zasilająceNO-06-A500:2012,

procedura PCS-01

Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz - prądy strukturalneNO-06-A500:2012,

procedura PCS-05

Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 200 MHz - przewody zasilające i sygnałoweNO-06-A500:2012,

procedura PCS-06

Odporność na narażenia przewodzone -pobudzenie impulsowe (ciągi impulsów quasi prostokątnych) NO-06-A500:2012,

procedura PCS-07

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 10 kHz - przewody zasilająceNO-06-A500:2012

procedura PCE-01

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz - przewody zasilająceNO-06-A500:2012,

procedura PCE-02

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 40 GHz - terminale antenoweNO-06-A500:2012,

procedura PCE-03

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych - pole magnetyczne w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHzNO-06-A500:2012,

procedura PRE-01

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych - pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHzNO-06-A500:2012,

procedura PRE-02

LKEM OBR CTM S.A.

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Odporność na wyładowania elektrostatyczne (do 30 kV) PN-EN 61000-4-2:2011;

NO-06-A211:2005;

AECTP 500 Ed.4., procedura 508/2

Odporność obwodów zasilania i linii wejścia/wyjścia na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu BURST (do 4 kV) PN-EN 61000-4-4:2010
Odporność obwodów zasilania i linii wejścia/wyjścia na udary napięciowe typu SURGE (do 4 kV) PN-EN 61000-4-5:2010
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej PN-EN 61000-4-8:

2010(oryg.)

Odporność na impulsowe pole magnetyczne typu SURGEPN-EN 61000-4-9:1998 + /A1:2003
Odporność na pole magnetyczne oscylacyjne tłumionePN-EN 61000-4-10:1999 + /A1:2003
Odporność na przebiegi oscylacyjnePN-EN 61000-4-12:2009
Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania, występujące w przyłączu zasilającym prądu przemiennegoNO-06-A108:2005,

załącznik B, p. B.2 i B.7;

NO-06-A104:2005,p. 2.11;

PN-EN 61000-4-11:2007

Odporność wyrobu na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, występujące w przyłączu zasilającym prądu stałegoNO-06-A108:2005,

załącznik B, p. B.2 i B.7;

NO-06-A104:2005,p. 2.11;

PN-EN 61000-4-29:2004

Poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) PN-EN 61000-3-2:2007

+ /A1:2010 + /A2:2010

Wahania napięcia i migotania światła powodowane przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaPN-EN 61000-3-3:2011
Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacjiNO-06-A108:2005, p. 3;

NO-06-A104:2005, p. 2.10

Rezystancja uziemienia (zerowania) NO-06-A104:2005, p. 2.2.2
Grupa 4

Grupa 5

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 16

Grupa 17

Urządzenia oraz zestawy urządzeń (systemy) elektryczne i elektroniczne (różne) zasilane prądem stałym lub przemiennym z grup: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17; o maksymalnych wymiarach: 0,85 mx1,0 mx1,3 mOdporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia, obniżoną temperaturę otoczenia, zwiększoną wilgotność, zmiany temperatury otoczenia oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne - szron i rosaNO-06-A107:2005, p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10;

PN-EN 60068-1:2005;

PN-V-04061:2007

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 16

Grupa 17

Kabiny i obudowy urządzeń z grup: 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17.Tłumienność pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 18 GHzNO-06-A501:2009

LKEM OBR CTM S.A.

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 9 p. 10.1, 10.2,

Grupa 10 p. 35

Grupa 16

p. 35.1

Radiostacje, sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe i radiotelefoniczne.Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 15 kHz do 10 GHz - intermodulacjaNO-06-A500:2012,

procedura PCS-02

Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 20 GHz - tłumienie sygnałów niepożądanychNO-06-A500:2012,

procedura PCS-03

Odporność na narażenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 20 GHz - modulacja skrośnaNO-06-A500:2012,

procedura PCS-04

Grupa 17- jednostki pływające Marynarki Wojennej w zakresie charakterystyk taktyczno-technicznych,

- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych Marynarki Wojennej,

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- budowle brzegowe bazowania okrętów Marynarki Wojennej o wymaganiach podwyższonych i szczególnych,

- instalacje przesyłowe cieczy i gazów, sieci zasilania w energię elektryczną na potrzeby bazowania okrętów i statków powietrznych lotnictwa morskiego.

Rozkład potencjału pola elektrycznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznymPN-V-84000:1998,

pkt. 4.3.9

NO-19-A201:1998

+/ A1:2007

NO-19-A200-2:1998

+ /A1:2007

NO-19-A200-3:1998

+ /A1:2007

NO-19-A200-4:1998

+ /A1:2007

NO-19-A200-5:1998

+ /A1:2007

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 21/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI, ODPORNOŚCI UDAROWEJ

I PÓL MAGNETYCZNYCH OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 4

Grupa 5

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 16

Grupa 17

Obiekty i urządzenia z grup: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17

(o wymiarach nie przekraczających:

- szerokość: 0,7 m,

- głębokość: 0,4 m,

- wysokość: 0,7 m,

i o masie do 75 kg).

Odporność na drgania sinusoidalne;

Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;

Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005

p. 2.3; p. 2.7; p. 3.2

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;

Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005

p. 2.13

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;

Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne;

Odporność całkowita na udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005

p 2.5; p. 2.9; p. 3.4

Rezonanse konstrukcji urządzeń w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 40 Hz.NO-06-A107:2005 p. 2.2
Grupa 4- miny morskie,

- miny lądowe,

- miny przeciwdesantowe,

- zapalniki do min,

- trały morskie.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.procedura

PB-RFL/16:2010

Grupa 9- wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych,

- niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą,

- pojazdy podwodne bezzałogowe,

- wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.procedura

PB-RFL/16:2010

LWOUiPM OBR CTM S.A.

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 17- łodzie do prac minerskich i działań specjalnych,

- systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

- uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.procedura

PB-RFL/16:2010

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).