Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.445

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 88 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego JARS Sp. z o.o., stanowiący załącznik Nr 2.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o.Określa załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 4/MON/2012

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE

JARS Sp. z o.o.

Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 15Indywidualne i grupowe racje żywnościoweLiczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn. 31.05.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Liczba bakterii z grupy coli

Metoda płytkowa

PN-ISO 4832:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-1:2009

PN-ISO 21527-2:2009

PB-33/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność drożdży i pleśni w określonej masie/objętości próbkiPB-98/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003

PB-12/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn. 27.06.2011
Badania organoleptyczne racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racjiPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010
Wartość odżywcza

- białko

- tłuszcz

- kwasy tłuszczowe

-błonnik

- cukry ogółem

- sód / sól

- węglowodany ogółem

- węglowodany przyswajalne

- wartość kaloryczna

- wartość energetyczna

Z obliczeń

PB-64/LF, wyd. 1 z dnia 17.03.2010
Konserwy

specjalne mięsne

Liczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn.31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn.15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn.31.05.2010
Liczba bakterii termofilnych oraz bakterii termofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-76/LM wyd. 1 z dn.31.03.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003 PB-12/LM wyd. 2 z dn.31.05.2010
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn.27.06.2011
Próba termostatowaPB-178/LM wyd. 1 z dnia 09.01.2012
Badania organoleptyczne opakowańPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Badania organoleptyczne zawartości konserwyPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego.PB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda punktowaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda skalowaniaPB-48/LF, wyd. 1 z dnia 15.07.2010
Ocena sensoryczna - metoda parzystaPB-106/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowaPB-107/LF, wyd. 1 z dnia 07.03.2011
Masa netto

Metoda wagowa

PB-78/LF, wyd. 1 z dnia 20.07.2010
Zanieczyszczenia mechaniczne

Metoda wagowa

PB-70/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2012
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu

Metoda wagowa

PB-74/LF" wyd. 1 z dnia 08.08.2010
Zawartość tłuszczu wolnego

Metoda wagowa

Zakres: (0,30 ÷ 70) %

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowa Mohra

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-17/LF" wyd. 2 z dnia 10.03.2010
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-24/LF, wyd. 1 z dnia 30.05.2011
Zawartość wody

Metoda wagowa

Zakres: (0,10 ÷ 80) %

PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka

Metoda miareczkowa

Zakres elastyczny

PB-14/LF, wyd. 4 z dnia 24.04.2012
Zawartość skrobi

Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla

Zakres: (0,50 ÷ 20) %

PB- 54/LF, wyd.1 z dnia 10.03.2011
Badanie szczelności

Metoda suszarkowo-próżniowa

PB-55/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2011
Konserwy

specjalne warzywno-mięsne

Liczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn. 31.05.2010
Liczba bakterii termofilnych oraz bakterii termofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-76/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003

PB-12/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn. 27.06.2011
Próba termostatowaPB-178/LM wyd. 1 z dnia 09.01.2012
Badania organoleptyczne opakowańPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Badania organoleptyczne zawartości konserwyPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego.PB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda punktowaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda skalowaniaPB-48/LF, wyd. 1 z dnia 15.07.2010
Ocena sensoryczna - metoda parzystaPB-106/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowaPB-107/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Masa netto

Metoda wagowa

PB-78/LF, wyd. 1 z dnia 20.07.2010
Zanieczyszczenia mechaniczne Metoda wagowaPB-70/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2012
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu

Metoda wagowa

PB-74/LF, wyd. 1 z dnia 08.08.2010
Zawartość składników mięsnych w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy

Metoda wagowa

PB-74/LF, wyd. 1 z dnia 08.08.2010
Zawartość tłuszczu wolnego

Metoda wagowa

Zakres: (0,30 ÷ 70) %

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowa Mohra

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-17/LF, wyd. 2 z dnia 10.03.2010
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-24/LF, wyd. 1 z dnia 30.05.2011
Zawartość wody

Metoda wagowa

Zakres: (0,10 ÷ 80) %

PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka

Metoda miareczkowa

Zakres elastyczny

PB-14/LF, wyd. 4 z dnia 24.04.2012
Zawartość skrobi

Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla

Zakres: (0,50 ÷ 20) %

PB-54/LF, wyd. 1 z dnia 10.03.2011
Badanie szczelności

Metoda suszarkowo-próżniowa

PB-55/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2011
Konserwy

specjalne drobiowe

Liczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn. 31.05.2010
Liczba bakterii termofilnych oraz bakterii termofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-76/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003 PB-12/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn. 27.06.2011
Próba termostatowaPB-178/LM wyd. 1 z dnia 09.01.2012
Badania organoleptyczne opakowańPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Badania organoleptyczne zawartości konserwyPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego.PB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda punktowaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda skalowaniaPB-48/LF, wyd. 1 z dnia 15.07.2010
Ocena sensoryczna - metoda parzystaPB-106/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowaPB-107/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Masa netto

Metoda wagowa

PB-78/LF, wyd. 1 z dnia 20.07.2010
Zanieczyszczenia mechaniczne

Metoda wagowa

PB-70/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2012
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu

Metoda wagowa

PB-74/LF, wyd. 1 z dnia 08.08.2010
Zawartość tłuszczu wolnego

Metoda wagowa

Zakres: (0,30 ÷ 70) %

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowa Mohra

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-17/LF, wyd. 2 z dnia 10.03.2010
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-24/LF, wyd. 1 z dnia 30.05.2011
Zawartość wody

Metoda wagowa

Zakres: (0,10 ÷ 80) %

PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka

Metoda miareczkowa

Zakres elastyczny

PB-14/LF, wyd. 4 z dnia 24.04.2012
Zawartość skrobi

Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla

Zakres: (0,50 ÷ 20) %

PB-54/LF, wyd. 1 z dnia 10.03.2011
Badanie szczelności

Metoda suszarkowo-próżniowa

PB-55/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2011
Konserwy specjalne mięsno-tłuszczoweLiczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn. 31.05.2010
Liczba bakterii termofilnych oraz bakterii termofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-76/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003

PB-12/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn. 27.06.2011
Próba termostatowaPB-178/LM wyd. 1 z dnia 09.01.2012
Badania organoleptyczne opakowańPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Badania organoleptyczne zawartości konserwyPB-196/LF wyd. 1 z dnia 02.02.2012
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego.PB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda punktowaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda skalowaniaPB-48/LF, wyd. 1 z dnia 15.07.2010
Ocena sensoryczna - metoda parzystaPB-106/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowaPB-107/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowa Mohra

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-17/LF, wyd. 2 z dnia 10.03.2010
Zawartość soli kuchennej

Metoda miareczkowania potencjometrycznego

Zakres: (0,10 ÷ 10) %

PB-24/LF, wyd. 1 z dnia 30.05.2011
Kwasowość tłuszczu

Metoda miareczkowa

Zakres: (0,10 ÷ 40) %

PB-20/LF, wyd. 3 z dnia 28.02.2011
Liczba kwasowa

Metoda miareczkowa

Zakres: (0,10 ÷ 90) mg KOH/g

PB-20/LF, wyd. 3 z dnia 28.02.2011
Liczba nadtlenkowa

Metoda miareczkowa

Zakres: (0,10 ÷ 30) mg/kg

PB-72/LF, wyd. 1 z dnia 24.03.2010
Zawartość tłuszczu wolnego

Metoda wagowa

Zakres: (0,30 ÷ 70) %

PN-ISO 1444:2000
Badanie szczelności

Metoda suszarkowo-próżniowa

PB-55/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2011
Zupy

zagęszczone

Liczba bakterii tlenowych mezofilnych

Metoda płytkowa

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005
Liczba bakterii tlenowych mezofilnych przetrwalnikujących

Metoda płytkowa

PB-77/LM wyd. 1 z dn. 31.03.2010
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbkiPB-96/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbkiPB-13/LM wyd. 3 z dn. 31.05.2010
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbkiPN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPN-EN ISO 6579:2003

PB-12/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbkiPB-93/LM wyd. 2 z dn. 27.06.2011
Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa

PN-ISO 21527-1:2009

PN-ISO 21527-2:2009

PB-33/LM wyd. 2 z dn. 31.05.2010

Obecność drożdży i pleśni w określonej masie/objętości próbkiPB-98/LM wyd. 1 z dn. 15.11.2010
Próba termostatowaPB-178/LM wyd. 1 z dnia 09.01.2012
Ocena organoleptycznaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego.PB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda punktowaPB-21/LF, wyd. 3 z dnia 01.09.2010

PN-ISO 6658:1998

PN-ISO 6564:1999

PN-ISO 11036:1999

Ocena sensoryczna - metoda skalowaniaPB-48/LF, wyd. 1 z dnia 15.07.2010
Ocena sensoryczna - metoda parzystaPB-106/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowaPB-107/LF, wyd. 1 z dnia 7.03.2011
Masa netto

Metoda wagowa

PB-78/LF, wyd.1 z dnia 20.07.2010
Zawartość tłuszczu całkowitego

Metoda wagowa

Zakres: (0,30 ÷ 30) %

PB-69/LF, wyd. 1 z dnia 23.03.2010
Zawartość suchej masy

Metoda wagowa

Zakres: (0,10 ÷ 95) %

PB-16/LF, wyd. 2 z dnia 18.02.2010
Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas mlekowy

Metoda miareczkowa

Zakres: (0,2 ÷ 10) %

PB-194/LF, wyd. 1 z dnia 30.01.2012
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka

Metoda miareczkowa

Zakres elastyczny

PB-14/LF, wyd. 4 z dnia 24.04.2012
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4 mol/l HCl (zanieczyszczeń mineralnych)

Metoda wagowa

Zakres: (0,02 ÷ 10) %

PB-67/LF, wyd. 1 z dnia 17.03.2010
Badanie szczelności

Metoda suszarkowo-próżniowa

PB-55/LF, wyd. 2 z dnia 22.02.2011

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).