Wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresy akredytacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.7.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) ogłaszam:
1)
wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia;
2)
zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia;
3)
zakres akredytacji OiB Laboratorium Instytutu - Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, stanowiący załącznik Nr 3 do obwieszczenia;
4)
zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi, stanowiący załącznik Nr 4 do obwieszczenia;
5)
zakres akredytacji OiB Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, stanowiący załącznik Nr 5 do obwieszczenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK BADAWCZYCH, KTÓRYM UDZIELONO AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (AKREDYTACJI OiB)

1. Laboratorium Badań Balistycznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi.

2. Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.

3. Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi.

4. Zakład Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB LABORATORIUM BADAŃ BALISTYCZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX" w ŁODZI

Nazwa wyrobuBadane cechy i metody badawczeDokumenty określające metody badawcze stosowane do wykazania zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną
123
Kamizelki ochronne

(kuloodporne zewnętrzne i wewnętrzne, odłamkoodporne i inne

Kuloodporność

Odłamkoodporność

Odporność na przekłucie ostrzem

Zdolność tłumienia energii uderzenia

PN-V-87000:1999 "Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania"

PBB-G3/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności kamizelek"

PBB-05/ITWW:1996 "Wyznaczanie odporności kamizelek na przekłucie bronią białą"

PBB-07/ITWW:2005 "Wyznaczanie poziomu tłumienia energii uderzenia ochraniaczy ciała" - procedura oparta o normę BS 7971-1:2002 "Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia" cz. 1, 4, 8.

PBB-08/ITB:2006 "Wyznaczanie odporności na ostrze osłon osobistych" - procedura zgodna z NIJ Standard 0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor"

PBB-10/ITB:2006 "Wyznaczanie kuloodporności kamizelek" - procedura zgodna z NIJ Standard 0101.04 "Ballistic Resistance of Personal Body Armor"

Hełmy ochronne (odłamko- i kuloodporne oraz inne) Kuloodporność

Odłamkoodporność

Amortyzacja i odporność na przebicie

PN-V-87001:1999 "Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania ogólne i badania"

PBB-04/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności hełmów"

PN-EN 397:1997 "Przemysłowe hełmy ochronne" p. 5.1.1, 5.1.2, 6.6, 6.7.

Osłony ochronne (przeciwwybuchowe, kuloodporne, odłamkoodporne i inne) Kuloodporność

Odłamkoodporność

Odporność na przebicie ostrzem

PBB 01/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności zestawu próbek"

PBB-06/ITWW:1996 "Wyznaczanie odporności próbek na przekłucie bronią białą"

PBB-08/ITB:2006 "Wyznaczanie odporności na ostrze osłon osobistych" - procedura zgodna z NIJ Standard 0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor"

PBB-09/ITB:2006 "Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek"

Pancerze i osłony

zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne

Kuloodporność

Odłamkoodporność

PN-EN 1063:2002 "Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenia pocisku"

PBB-02/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności płyt wzmacniających"

PBB-09/ITB:2006 "Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek"

Kombinezon pirotechnika (kpl.) Kuloodporność

Odłamkoodporność

PBB-01/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności zestawu próbek"

PBB-03/ITWW:1996 "Wyznaczanie kuloodporności kamizelek"

PBB-10/ITB:2006 "Wyznaczanie kuloodporności kamizelek" - procedura zgodna z NIJ Standard 0101.04 "Ballistic Resistance of Personal Body Armor"

PBB-09/ITB:2006 "Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek"

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchoweOdłamkoodpornośćPBB-09/ITB:2006 "Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek"
Ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki,

rękawice, osłony nóg, przedramienia i inne)

Odłamkoodporność

Odporność na uderzenie tępym narzędziem

Odporność na ostrze

Deformacja podczas uderzenia Amortyzacja i odporność na przebicie

PBB-09/ITB:2006 "Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek"

PBB-07/ITWW:2005 "Wyznaczanie poziomu tłumienia energii uderzenia ochraniaczy ciała" - procedura oparta o normę

BS 7971-1:2002 "Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia" - procedura zgodna z NIJ Standard 0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor"

PN-EN 397:1997 "Przemysłowe hełmy ochronne" p. 5.1.1, 5.1.2, 6.6, 6.7.

PBB-11/ITB:2008 "Indywidualne tarcze ochronne. Wymagania oraz metodyki badań" - procedura oparta o normę

BS 7971:2002 "Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia" - Cz. 3 "indywidualne tarcze ochronne. Wymagania oraz metodyki badań".

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB LABORATORIUM INSTYTUTU - ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA w ZIELONCE

Nazwa wyrobuBadane cechy i metody badawczeDokumenty określające metody badawcze stosowane do wykazania

zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną

123
PistoletyBadanie celności i określenie położenia średniego punktu trafienia /SPT/ od punktu kontrolnego /PK/NO-10-A500-2:1998

Procedura LBUSO.PB.08 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Badanie bezpieczeństwa broni strzeleckiejNO-10-A500-4:1998

Procedura LBUSO.PB.09 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Badanie żywotności broni strzeleckiej

Niezawodność działania automatyki

Procedura LBUSO.PB.10 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Działanie broni w warunkach zwiększonego zapyleniaNO-10-A500-6:2000

Procedura LBUSO.PB.21 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Działanie broni w warunkach zbliżonych do ulewnego deszczuNO-10-A500-5:1998

Procedura LBUSO.PB.22 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

RewolweryBadanie celności i określenie położenia średniego punktu trafienia /SPT/ od punktu kontrolnego /PK/NO-10-A500-2:1998

Procedura LBUSO.PB.08 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Badanie bezpieczeństwa broni strzeleckiejNO-10-A500-4:1998

Procedura LBUSO.PB.09 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Badanie żywotności broni strzeleckiejProcedura LBUSO.PB.10 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Działanie broni w warunkach zwiększonego zapyleniaNO-10-A500-6:2000

Procedura LBUSO.PB.21 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Działanie broni w warunkach zbliżonych do ulewnego deszczuNO-10-A500-5:2000

Procedura LBUSO.PB.22 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Amunicja do broni palnejPrędkość pocisków, granatów i/lub odłamków w zakresie 50 m/s-3000 m/sNO-13-A230:2005

Procedura LBUSO.PB.14 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.15 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Ciśnienie gazów prochowych w komorze, przewodzie i przy wylocie lufyProcedura LBUSO.PB.02 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.20 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Określenie parametrów skupienia pocisków i granatówProcedura LBUSO.PB.03 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Niezawodność działania amunicji i wytrzymałość łusek w zakresie temperatur 223 K-343 KProcedura LBUSO.PB.04 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchoweKuloodporność

Odłamkoodporność

PN-V-87001:1999

PN-EN 13087-3:2003

Procedura LBUSO.PB.13 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.17 - edycja 1 z dnia 17.01.2002

Pojazdy specjalneKuloodporność

Odłamkoodporność

PN-EN-1063:2002

PN-V-87000:1999

STANAG 4569

PN-EN 1523:2000

Procedura LBUSO.PB.06 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.07 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.11 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.12 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.16 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBP.PB.14 - edycja 1

z dnia 05.07.2005 w oparciu o normę GOST-W-21967-76

Przyczepy specjalneKuloodporność

Odłamkoodporność

PN-EN-1063:2002

PN-V 87000:1999

STANAG 4569

PN-EN 1523:2000

Procedura LBUSO.PB.06 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.07 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.11 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.12 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.16 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBP.PB.14 - edycja 1

z dnia 05.07.2005 w oparciu o normę GOST-W-21967-76

Kamizelki ochronne (kuloodporne

zewnętrzne i wewnętrzne, odłamkoodporne i inne)

Kuloodporność

Odłamkoodporność

PN-V-87000:1999

Procedura LBUSO.PB.11 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.12 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.16 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

NIJ Standard-0101.04

NIJ Standard-0115.00

STANAG 2920

Odporność na uderzenie, w tym na uderzenie ostrzemProcedura LBUSO.PB.24 w oparciu

o normę NIJ STANDARD 0115.01

edycja 2

z dnia 28.12.2007

Hełmy ochronne (odłamko- i kuloodporne oraz inne) Kuloodporność

Odłamkoodporność

Odporność na uderzenia, w tym na uderzenie ostrzem

PN-V-87001:1999

PN-EN 13087-3:2003

Procedura LBUSO.PB.13 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.17 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBUSO.PB.23 - edycja 1

z dnia 16.01.2002

Osłony ochronne (przeciwwybuchowe, kuloodporne, odłamkoodporne

i inne)

Kuloodporność

Odłamkoodporność

Odporność na uderzenia

PN-V-87001:1999

PN-EN 13087-3:2003

PN-EN 1523:2000

STANAG 4569

Procedura LBUSO.PB.07 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.13 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.17 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Kuloodporność

Odłamkoodporność

PN-EN 1523:2000

PN-V-87000:1999

STANAG 4569

Procedura LBUSO.PB.07 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.11 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.12 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.16 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBP.PB.14 - edycja 1

z dnia 05.07.2005 w oparciu o normę GOST-W-21967-76

Odporność na wpływ temperaturyNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.34 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Pancerze i osłony

zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne)

Odporność na działanie ciśnienia hydrostatycznegoNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.35 - edycja 3

z dnia 16.05.1997

Stopień zmniejszenia zdolności przebicia pancerza monolitycznego chronionego pancerzem reaktywnymNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.36 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Odporność pancerza reaktywnego na ostrzał z broni małokalibrowejNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.37 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Odporność segmentu pancerza na działanie napalmuNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.38 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Odporność segmentu przy swobodnym spadku z wysokości 12 mNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.40 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Jakość montażu, wytrzymałość i trwałość elaboracjiNO-10-A214:2002

Procedura LBAR.PB.41 - edycja 3

z dnia 10.01.2002

Ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski,

kamizelki, rękawice, osłony nóg, przedramienia i inne)

Odporność na uderzeniaProcedura LBUSO.PB.17 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBUSO.PB.18 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBUSO.PB.23 - edycja 1

z dnia 16.01.2002

Kombinezon pirotechnika (kpl.) Kuloodporność

Odłamkoodporność

Odporność na uderzenia

PN-EN 1523:2000

STANAG 4569

PN-V-87000:1999

PN-V-87001:1999

PN-EN 13087-3:2003

Procedura LBUSO.PB.07 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.11 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.12 - edycja 1

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.13 - edycja 2

z dnia 18.12.2001

Procedura LBUSO.PB.16 - edycja 1

z dnia 17.01.2002

Procedura LBUSO.PB.17 - edycja 1

z dnia 17.01.2002 NIJ Standard -0101.04 NIJ Standard-0115.00 STANAG 2920

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB LABORATORIUM BADAŃ METROLOGICZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA "MORATEX" w ŁODZI

Nazwa wyrobuBadane cechy i metody badawczeDokumenty określające metody badawcze stosowane do

wykazania zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną

123
Barierowa odzież ochronna

(grupa 12 lp. 2.2)

Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

PN-EN 2286-2:1999

Grubość, zakres badań:

(0,01÷30) mm

PN-EN ISO 5084:1999

PN-EN ISO 2286-3:2000

Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002

PN-EN ISO 1421:2001

Wytrzymałość szwów, zakres badań: metoda paska: (2÷20000) N

metoda grab: (2÷5000) N

PN-EN ISO 13935-1:2002

PN-EN ISO 13935-2:2002

Przesuwalność nitek w szwie, zakres badań: (2÷5000) NPN-EN ISO 13936-1:2005

PN-EN ISO 13936-2:2005

Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002

PN-EN ISO 4674-1:2005

Zapalność pionowo umieszczonych próbekPN-EN ISO 6940:2005b

PN-EN 1625:2002

Rozprzestrzenianie płomienia na pionowo umieszczonych próbkachPN-EN ISO 6941:2005

PN-EN 1624:2002

Badanie ograniczonego rozprzestrzeniania płomieniaPN-EN ISO 15025:2005
Zapalność metodą wskaźnika tlenowegoPBM-14/ITB 2007

badanie w oparciu o normę

PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006

Rezystywność:

* powierzchniowa

* skrośna

zakres pomiarowy: (2 x 103÷2 x 1014) Ω

napięcie pomiarowe: (10, 100, 250,500) V

PN-EN 1149-1:2008

PN-EN 1149-2:1999+Ap1:2001

Przepuszczalność powietrza, zakres badań: (1÷10000) mm/sPN-EN ISO 9237:1998
Wodoszczelność, zakres badań: (0,5÷999) hPaPN-EN 20811:1997
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* tarcie

* światło sztuczne

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

Wymiarowanie, masa wyrobuPBM-15/ITB:2006
Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

PN-EN 2286-2:1999

Grubość, zakres badań: (0,01-4÷30) mmPN-EN ISO 5084:1999

PN-EN ISO 2286-3:2000

Kamizelki ochronne

(kuloodporne zewnętrzne i wewnętrzne, odłamkoodporne i inne)

(grupa 12 lp. 3.1)

Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002

PN-EN ISO 1421:2001

Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002

PN-EN ISO 4674-1:2005

Wytrzymałość na rozpinanie - zapięcia samosczepnePN-EN 12242:2002
Zwilżanie powierzchniowe (spray test) PN-EN 24920:1997
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* tarcie

* światło sztuczne

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

Wymiarowanie, masa wyrobuPBM-15/ITB:2006
Hełmy ochronne (odłamko- i kuloodporne oraz inne)

(grupa 12 lp. 3.2)

Masa

Wymiary gabarytowe

Prześwit

Odporność zewnętrzna powłoki

Odporność na działanie wody

PBM-19/ITWW2007

badanie w oparciu o normę

PN-V-87001:1999

Masa powierzchniowa tworzywPBM-17/ITWW:2008
Gęstość pozornaPN-EN ISO 845:2000
Ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki,

rękawice, osłony nóg, przedramienia i inne)

(grupa 12 lp. 3.5)

Wymiary liniowePN-EN ISO 1923:1999
Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

Grubość, zakres badań: (0,01÷30) mmPN-EN ISO 5084:1999
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002
Wytrzymałość na rozpinanie - zapięcia samosczepnePN-EN 12242:2002
Wytrzymałość na przebicie, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN 388:2006
Wytrzymałość na rozdzieranie, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002
Wytrzymałość na ścieraniePN-EN ISO 12947-2:2000+AC:2006
Zwilżanie powierzchniowe {spray test) PN-EN 24920:1997
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* tarcie

* światło sztuczne

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

Wymiarowanie, masa wyrobuPBM-15/ITB:2006
Kombinezon pirotechnika (kpl.) (grupa 12 lp. 4.1) Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

PN-EN 2286-2:1999

Grubość, zakres badań: (0,01÷30) mmPN-EN ISO 5084:1999

PN-EN ISO 2286-3:2000

Masa powierzchniowa pianekPBM-17/ITWW:2008
Gęstość pozornaPN-EN ISO 845:2000
Wymiary liniowePN-EN ISO 1923:1999
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002

PN-EN ISO 1421:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002

PN-EN ISO 4674-1:2005

Zwilżanie powierzchniowe (spray test) PN-EN 24920:1997
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* tarcie

* światło sztuczne

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

Wymiarowanie, masa wyrobuPBM-15/ITB:2006
Mundur polowy (grupa 14 lp. 1) Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002
Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002
Wytrzymałość szwów, zakres badań:

* metoda paska: (2÷20000) N

* metoda grab: (2÷5000) N

PN-EN ISO 13935-1:2002

PN-EN ISO 13935-2:2002

Przesuwalność nitek w szwie, zakres badań: (2÷5000) NPN-EN ISO 13936-1:2005

PN-EN ISO 13936-2:2005

Przepuszczalność powietrza, zakres badań (1÷10000) mm/sPN-EN ISO 9237:1998
Odporność na deszczPN-P-04629:1991

PN-EN 29865:1997

Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* pot

* światło sztuczne

* tarcie

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-EN ISO 105-E04:1999

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-X12:2005PN-ISO

105-C06:1996+Ap1:1999

Odporność na ścieraniePN-EN ISO 12947-2:2000+AC:2006
Ocena odprężności płaskich wyrobów po zmięciuPN-ISO 9867:1999
WymiarowaniePBM-15/ITB:2006
Grubość, zakres badań: (0,01÷30) mmPN-EN ISO 5084:1999

PN-EN ISO 9073-2:2002

PN-EN ISO 2286-3:2000

Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

PN-EN 29073-1:1994

PN-EN 2286-2:1999

Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002

PN-EN ISO 1421:2001

Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002

PN-EN ISO 4674-1:2005

Wytrzymałość szwów, zakres badań:

* metoda paska: (2÷20000) N

* metoda grab: (2÷5000) N

PN-EN ISO 13935-1:2002

PN-EN ISO 13935-2:2002

Przesuwalność nitek w szwie, zakres badań: (2÷5000) NPN-EN ISO 13936-1:2005

PN-EN ISO 13936-2:2005

Odporność na pillingPN-EN ISO 12945-2:2002
Kurtka polowa z podpinką

(grupa 14 lp. 2)

Przepuszczalność powietrza, zakres badań: (1÷10000) mm/sPN-EN ISO 9237:1998
Wodoszczelność, zakres badań: (0,5÷999) hPaPN-EN 20811:1997
Odporność na deszczPN-P-04629:1991

PN-EN 29865:1997

Właściwości fizjologiczne (opór cieplny i opór pary wodnej) PN-EN 31092:1998+Ap1:2004
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
Odporność wybarwień na:

* światło sztuczne

* tarcie

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

WymiarowaniePBM-15/ITB:2006
Ubranie z membraną izolacyjną z ocieplaczem

(grupa 14 lp. 5)

Liczba nitek na jednostkę długościPN-EN 1049-2:2000
Masa liniowa i powierzchniowaPN-ISO 3801:1993

PN-EN 12127:2000

Grubość, zakres badań: (0,01÷30) mmPN-EN ISO 5084:1999
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: (2÷50000) NPN-EN ISO 13934-1:2002
Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) NPN-EN ISO 13937-2:2002
Wytrzymałość szwów, zakres badań:

* metoda paska: (2÷20000) N

* metoda grab: (2÷5000) N

PN-EN ISO 13935-1:2002

PN-EN ISO 13935-2:2002

Przesuwalność nitek w szwie, zakres badań: (2÷5000) NPN-EN ISO 13936-1:2005

PN-EN ISO 13936-2:2005

Przepuszczalność powietrza, zakres badań: (1÷10000) mm/sPN-EN ISO 9237:1998
Odporność na deszczPN-P-04629:1991

PN-EN 29865:1997

Wodoszczelność, zakres badań: (0,5÷999) hPaPN-EN 20811:1997
Właściwości fizjologiczne (opór cieplny i opór pary wodnej) PN-EN 31092:1998+Ap1:2004
Odporność wybarwień na:

* światło sztuczne

* tarcie

* pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN-ISO 105-B02:2006

PN-ISO 105-X12:2005

PN-ISO 105-C06:1996+Ap1:1999

Zmiana wymiarów po praniu i suszeniuPN-EN ISO 5077:2008
WymiarowaniePBM-15/ITB:2006

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB ZAKŁADU HOMOLOGACJI I BADAŃ POJAZDÓW INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWIE

Nazwa wyrobuBadane cechy, metody badawczeDokumenty określające metody badawcze stosowane do wykazania

zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną

123
Samochody

ciężarowo-osobowe (furgon) (grupa 6)

Zgodność typu pojazdu

(Badana cecha: zgodność typu pojazdu z danymi zawartymi w dokumentacji.

Metoda badawcza:

oględziny pojazdu;

analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep - w zakresie odnoszącym się do pojazdów kategorii M, N, (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.), załącznik nr 6, 7 i 8 i załącznik nr 17 ust. 2.
Hałas zewnętrzny:

w zakresie (40÷120) dB skala A.

(Metoda akustyczna)

Regulamin 51 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 117 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 70/157, z późn. zm.

Dokładność wskazań i instalacja prędkościomierza: w zakresie prędkości (40÷200) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 39 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 75/443, z późn. zm.

Dokładność wskazań i instalacja ogranicznika prędkości: w zakresie prędkości (50÷120) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 89 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 92/24, z późn. zm.

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

(Metoda badawcza: oględziny pojazdu; analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 67 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 110 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 115 EKG ONZ, z późn. zm.

Zużycie paliwa:

w zakresie: (0÷150) dm3/100 km

(Metoda objętościowa)

Regulamin 84 EKG ONZ,

Dyrektywa WE 80/1268,

PN-S-04003:1984,

PN-S-04000:1993.

Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 48 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 76/756, z późn. zm.

Przystosowanie pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 105 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 98/91, z późn. zm.

Widoczność pośrednia.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 46 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 71/127, z późn. zm.

Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 15) t na oś,

zakres wymiarów (≤ 25) m.

Metoda masowa i geometryczna

Dyrektywa WE 97/27, z późn. zm.
Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 1500) kg,

zakres wymiarów (≤ 10) m.

Metoda masowa i geometryczna

Dyrektywa WE 92/21, z późn. zm.
Urządzenia do sterowania i kontroli urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 78/316, z późn. zm.
Miejsce montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

(Metoda geometryczna)

Dyrektywa EWG 70/222, z późn. zm.
Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne

(Metoda geometryczna, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 76/114, z późn. zm.
Pojazdy specjalne (grupa 6) Zgodność typu pojazdu

(Badana cecha: zgodność typu pojazdu z danymi zawartymi w dokumentacji.

Metoda badawcza: oględziny pojazdu;

analiza dokumentacji; weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

- w zakresie odnoszącym się do pojazdów kategorii M, N, (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.), załącznik nr 6, 7 i 8 i załącznik nr 17 ust. 2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła i motorowerów kategorii L, (Dz. U. z 2005 r. Nr 162, poz. 1360, z późn. zm.), załącznik nr 3 i 5. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu

ciągników rolniczych i przyczep - w zakresie odnoszącym się do pojazdów kategorii T (Dz. U. z 2005 r.

Nr 237, poz. 2009, z późn. zm.), załącznik nr 4 i załącznik nr 13 ust. 2. (ciągniki rolnicze i leśne)

Hałas zewnętrzny:

w zakresie (40÷120) dB skala A.

(Metoda akustyczna)

Regulamin 51 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 117 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 70/157, z późn. zm.

Regulamin 9 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 41 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 63 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 97/24, z późn. zm. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)

Dyrektywa WE 74/151, z późn. zm. (ciągniki rolnicze i leśne)
Dokładność wskazań i instalacja prędkościomierza:

w zakresie prędkości (40÷200) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 39 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 75/443, z późn. zm.

Dokładność wskazań i instalacja ogranicznika prędkości:

w zakresie prędkości (50÷120) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 89 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 92/24, z późn. zm.

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

(Metoda badawcza:

oględziny pojazdu; analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 67 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 110 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 115 EKG ONZ, z późn. zm.

Zużycie paliwa:

w zakresie:

(0÷150) dm3/100 km

(Metoda objętościowa)

Regulamin 84 EKG ONZ, Dyrektywa WE 80/1268,

PN-S-04003:1984,

PN-S-04000:1993.

Prędkość maksymalna:

w zakresie (0÷250) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Dyrektywa WE nr 74/152, z późn. zm.

Regulamin 68 EKG ONZ, z późn. zm.

Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 48 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 76/756, z późn. zm.

Regulamin 53 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 74 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 97/24, z późn. zm. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)

Przystosowanie pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 105 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 98/91, z późn. zm.

Widoczność pośrednia.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 46 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 71/127, z późn. zm.

Regulamin 81 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 97/24, z późn. zm. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)

Dyrektywa WE 74/346, z późn. zm. (ciągniki rolnicze i leśne)
Widoczność bezpośrednia

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

PN-ISO 7397-1:1998,

PN-ISO 7397-2:1998,

Regulamin 43 EKG ONZ, z późn. zm. (samochody osobowe)

Regulamin 71 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 74/347, z późn. zm. (ciągniki rolnicze i leśne)

Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 15) t na oś,

zakres wymiarów (≤ 25) m.

Metoda masowa i geometryczna

Dyrektywa WE 97/27, z późn. zm.
Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 1500) kg,

zakres wymiarów (≤ 10) m.

Metoda masowa i geometryczna

Dyrektywa WE 92/21, z późn. zm.
Dyrektywa WE 93/93, z późn. zm. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)
Urządzenia do sterowania i kontroli urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 78/316, z późn. zm.
Dyrektywa WE 93/29, z późn. zm. (motocykle, pojazdy samochodowe inne - czterokołowce)
Miejsce montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

(Metoda geometryczna)

Dyrektywa EWG 70/222, z późn. zm.
Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne

(Metoda geometryczna, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 76/114, z późn. zm.
Autobusy (grupa 6) Zgodność typu pojazdu

(Badana cecha: zgodność typu pojazdu z danymi zawartymi w dokumentacji.

Metoda badawcza:

oględziny pojazdu; analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

- w zakresie odnoszącym się do pojazdów kategorii M, N, (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.), załącznik nr 6, 7 i 8 i załącznik nr 17 ust. 2.

Hałas zewnętrzny: w zakresie (40÷120) dB skala A.

(Metoda akustyczna)

Regulamin 51 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 117 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 70/157, z późn. zm.

Dokładność wskazań i instalacja prędkościomierza:

- w zakresie prędkości (40÷200) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 39 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 75/443, z późn. zm.

Dokładność wskazań i instalacja ogranicznika prędkości: w zakresie prędkości (50÷120) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Regulamin 89 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 92/24, z późn. zm.

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

(Metoda badawcza:

oględziny pojazdu; analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 67 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 110 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 115 EKG ONZ, z późn, zm.

Zużycie paliwa: w zakresie: (0÷99,9) dm3/100 km

(Metoda objętościowa)

Regulamin 84 EKG ONZ,

Dyrektywa WE 80/1268,

PN-S-04003:1984,

PN-S-04000:1993,

Prędkość maksymalna:

w zakresie (0÷250) km/h

(Pomiar czasu przejazdu odcinka pomiarowego)

Dyrektywa WE nr 1995/1, z późn. zm.

Regulamin 68 EKG ONZ, z późn. zm.

Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 48 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 76/756, z późn. zm.

Wymagania konstrukcyjne dotyczące dużych pojazdów do przewozu osób (≥ 22).

(Pomiary:

- geometryczne,

- masowe,

- siły,

- czasu; weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 36 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 107 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 2001/85, z późn. zm.

Wymagania konstrukcyjne dotyczące małych pojazdów do przewozu osób

(< 22).

(Pomiary:

- geometryczne,

- masowe,

- siły,

- czasu; weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 52 EKG ONZ, z późn. zm.

Regulamin 107 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 2001/85, z późn. zm.

Widoczność pośrednia.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 46 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 71/127, z późn. zm.

Masy i wymiary:

- zakres mas (≤ 15) t na oś,

- zakres wymiarów (≤ 25) m.

(Metoda masowa i geometryczna)

Dyrektywa WE 97/27, z późn. zm.
Urządzenia do sterowania i kontroli urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 78/316, z późn. zm.
Miejsce montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

(Metoda geometryczna)

Dyrektywa EWG 70/222, z późn. zm.
Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne

(Metoda geometryczna)

Dyrektywa EWG 76/114, z późn. zm.
Przyczepy specjalne (grupa 6) Zgodność typu pojazdu

(Badana cecha:

zgodność typu pojazdu z danymi zawartymi w dokumentacji.

Metoda badawcza:

oględziny pojazdu; analiza dokumentacji;

weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

- w zakresie odnoszącym się do pojazdów kategorii O (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.), załącznik nr 6, 7 i 8 i załącznik nr 17 ust. 2.

Rozmieszczenie urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

(Metoda geometryczna - pomiary liniowe i kątowe; oględziny)

Regulamin 48 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 76/756, z późn. zm.

Przystosowanie pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

(Oględziny, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Regulamin 105 EKG ONZ, z późn. zm.

Dyrektywa WE 98/91, z późn. zm.

Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 15) t na oś,

zakres wymiarów (≤ 25) m.

(Metoda masowa i geometryczna)

Dyrektywa WE 97/27, z późn. zm.
Masy i wymiary:

zakres mas (≤ 1500) kg

zakres wymiarów (≤ 10) m

(Metoda masowa i geometryczna)

Dyrektywa WE 97/27, z późn. zm.
Miejsce montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

(Metoda geometryczna)

Dyrektywa EWG 70/222, z późn. zm.
Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne

(Metoda geometryczna, weryfikacja parametrów deklarowanych przez producenta)

Dyrektywa EWG 76/114, z późn. zm.