Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 130/PUM z dnia 15 listopada 2012 r., Nr 131/PUM z dnia 15 listopada 2012 r. oraz Nr 132/PUM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik Nr 21);
3) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 3;
4) zmieniony zakres akredytacji OiB Pracowni Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik Nr 41);
5) zmieniony zakres akredytacji OiB Pracowni Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej, stanowiący załącznik Nr 52).
______

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 331).

2) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. MON poz. 182).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby ŻywnościowejOkreśla załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 24/MON/2012

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI

WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO

SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 15Konserwy specjalne mięsneOcena organoleptyczna opakowań.PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto. Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz. Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7
Zawartość tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa.

Zakres roboczy: 2% - 50%

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej. Metoda Mohra.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-A-82112:1973

PN-A-82112:1973/Az1:2002

Szczelność.

Metoda jakościowa (suszarkwo-próżniowa).

PN-A-82055-4:1997 p. 2.4.1

PN-A-82055-4:1997/Az1:2002

Zawartość wody.

Metoda suszarkowo-wagowa.

Zakres roboczy: 30% - 75%

PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu i przeliczanie na białko.

Metoda Kjeldahla.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-A-04018:1975

PN-A-04018:1975/Az3:2002

Zawartość chlorków.

Metoda potencjometryczna.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-ISO 1841-2:2002
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu.

Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 500g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.8
Konserwy specjalne warzywno-mięsneOcena organoleptyczna opakowań.PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto. Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz.

Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7

LBŻ WOBWSŻ

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Zawartość tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa.

Zakres roboczy: 2% - 50%

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej. Metoda Mohra.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-A-82112:1973

PN-A-82112:1973/Az1:2002

Szczelność.

Metoda jakościowa (suszarkowo -próżniowa).

PN-A-75052-02:1990 p. 2.2.2
Konserwy specjalne drobioweOcena organoleptyczna opakowań.PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto.

Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 3000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Części stałe, płynne i wytopiony tłuszcz.

Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 2000g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.7
Zawartość tłuszczu wolnego.

Metoda ekstrakcyjno-wagowa.

Zakres roboczy: 2% - 50%

PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli kuchennej.

Metoda Mohra.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-A-82112:1973

PN-A-82112:1973/Az1:2002

Szczelność.

Metoda jakościowa (suszarkowo-próżniowa).

PN-A-82055-4:1997 p. 2.4.1

PN-A-82055-4:1997/Az1:2002

Zawartość galarety i wytopiony tłuszcz.

Metoda wagowa.

Zakres roboczy: 10g - 500g

PN-A-82056:1985 p. 2.3.8
Zawartość wody.

Metoda suszarkowo-wagowa.

Zakres roboczy: 30% - 75%

PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu i przeliczanie na białko.

Metoda Kjeldahla.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-A-04018:1975

PN-A-04018:1975/Az3:2002

Zawartość chlorków.

Metoda potencjometryczna.

Zakres roboczy: 1% - 3%

PN-ISO 1841-2:2002
Konserwy specjalne warzywneSzczelność.

Metoda jakościowa (suszarkowo-próżniowa).

PN-A-75052-02:1990 p. 2.2.2
Ocena organoleptyczna opakowań.PN-V-74016:2001 p. 4.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.PN-V-74016:2001 p. 4.2
Indywidualne i grupowe racje żywnościoweOcena organoleptyczna racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racji.PB-01 wersja 7 z dnia 17.01.2012

Uwaga:

*- grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki certyfikującejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby ŻywnościowejOkreśla załącznik Nr 4
2.Pracownia Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby MundurowejOkreśla załącznik Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 23/MON/2012

Wydanie 2

PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Grupa 15Indywidualne i grupowe racje żywnościowe5OiBNO-89-A204Grupowa racja żywnościowa "PS-ląd"1
5OiBNO-89-A205Grupowa racja żywnościowa "PS-m"1
5OiBNO-89-A206Indywidualna racja żywnościowa "S"1
5OiBWDTT 1/Żywn.Indywidualna polowa paczkowana norma wyżywienia "SRG"1
5OiBWDTT 3/Żywn.Indywidualna racja żywnościowa "SR"1
Konserwy specjalne mięsne5OiBNO-89-A201Konserwy mięsne sterylizowane1, 2, 3, 4
Konserwy specjalne warzywno-mięsne5OiBNO-89-A202Konserwy warzywno-mięsne sterylizowane1, 2, 3, 4
Konserwy specjalne drobiowe5OiBNO-89-A203Konserwy drobiowe sterylizowane1, 2, 3, 4
Konserwy specjalne mięsno-tłuszczowe5OiBPN-V-74017Konserwy mięsno-tłuszczowe sterylizowane, specjalne1, 2, 3, 4
Zupy zagęszczone5OiBPN-Y-74015Zupy zagęszczone, specjalne1, 2, 3, 4

PCW WOBWSŻ

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby:

Nr JBNazwa jednostki badawczej i macierzystejAdres jednostki badawczejNr certyfikatu akredytacji
OiBPCA
1Laboratorium Badań Żywności

Wojskowego Ośrodka Badawczo -Wdrożeniowego Służby Żywnościowej

ul. Marsa 112,

04-470 Warszawa

24/MON/2011AB 076
2Laboratorium Chemiczne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.ul. Kłobucka 23A,

02-699 Warszawa

AB 084
3J.S. Hamilton Poland LTD Sp. z o.o.ul. Indyjska 13,

81-331 Gdynia

AB 079
4Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o.Łajski ul. Kościelna 2a,

05-119 Legionowo

4/MON/2012AB 1095

Uwaga:

*- grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

**- wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 33/MON/2011

Wydanie 2

PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

90-613 Łódź, ul. Gdańska 89

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Grupa 14Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: tkaniny na mundury polowe i ćwiczebne.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

PWT 01-03:

2006

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne. Tkaniny na umundurowanie polowe i ubiory specjalne.1,

3,

4,

5,

6,

7

WDTT

123UP/MON

123UL/MON

123UT/MON

123SP/MON

Bluza polowa wzór 2010.

Spodnie polowe wzór 2010.

Bluza polowa letnia wzór 2010.

Spodnie polowe letnie wzór 2010.

Bluza polowa tropikalna w kamuflażu pustynnym wzór 2010.

Spodnie polowe tropikalne w kamuflażu pustynnym wzór 2010.

Bluza polowa specjalna wzór 2010.

Spodnie polowe specjalne wzór 2010.

WDTT

132/MON

132L/MON

Mundur ćwiczebny Marynarki

Wojennej wzór 2010. Mundur ćwiczebny letni Marynarki

Wojennej wzór 2010.

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

633/MON

Kurtka zimowa czołgisty wzór 2010.
WDTT

634/MON

Kombinezon czołgisty wzór 2010.
WDTT

606B/MON

606T/MON

Kombinezon pilota wzór 2010.

Kombinezon pilota tropikalny wzór 2010.

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

PWT 02-01:

1998

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Tkaniny na umundurowanie wyjściowe dla kadry.

PCW WOBWSM

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: tkaniny koszulowe na koszulo-bluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

PWT 01-02:

2006

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne. Tkaniny koszulowe.1,

3,

4,

5,

6,

7

PWT 01-03:

2006

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne. Tkaniny na umundurowanie polowe i ubiory specjalne.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: Tkaniny namiotowe (NS oraz N-6).1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WT

2002.02.18

Tkanina namiotowa BET 402/145

WDP+PGL+OGN.

WT

2002.02.18

Tkanina namiotowa BET 422/160

PGL+OGN.

WT

2009.02.13

Tkanina namiotowa BET 445/150.
WT

2009.02.13

Tkanina namiotowa BET 448/160.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: skóry na trzewiki letnie i trzewiki zimowe.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

PWT 04-01:

1998

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Skóry na wierzchy i podszewki obuwia. Skóry na obuwie polowe.2,

7

WDTT

933/MON

Trzewiki zimowe.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: mundury polowe.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

123UP/MON

Bluza polowa wzór 2010.

Spodnie polowe wzór 2010.

7
WDTT

123UL/MON

Bluza polowa letnia wzór 2010.

Spodnie polowe letnie wzór 2010.

WDTT

123UT/MON

Bluza polowa tropikalna w kamuflażu pustynnym wzór 2010.

Spodnie polowe tropikalne w kamuflażu pustynnym wzór 2010.

WDTT

123SP/MON

Bluza polowa specjalna wzór 2010.

Spodnie polowe specjalne wzór 2010.

WDTT

132/MON

Mundur ćwiczebny Marynarki Wojennej wzór 2010.
WDTT

132L/MON

Mundur ćwiczebny letni Marynarki Wojennej wzór 2010.
WDTT

606B/MON

Kombinezon pilota wzór 2010.
WDTT

606T/MON

Kombinezon pilota tropikalny wzór 2010.

PCW WOBWSM

Numer grupy wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówSystem** certyfikacjiProgram** certyfikacjiNumer normy lub dokumentu normatywnegoTytuł normy lub dokumentu normatywnegoNr JB
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: ubrania ochronne.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

128/MON

Kurtka ubrania ochronnego. Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego.

Spodnie ubrania ochronnego.

7
WDTT

128MW/MON

Ubranie ochronne Marynarki Wojennej.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: kombinezon czołgisty, kurtka zimowa czołgisty.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

634/MON

Kombinezon czołgisty wzór 2010.
WDTT

633/MON

Kurtka zimowa czołgisty wzór 2010.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: trzewiki letnie, trzewiki zimowe.1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

920PZ/MON

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010.2
WDTT

937/MON

Trzewiki górskie.
WDTT

921A/MON

Trzewiki pilota letnie wzór 2010.
WDTT

922A/MON

Trzewiki pilota zimowe wzór 2010.
WDTT

926/MON

Trzewiki letnie.
WDTT

933/MON

Trzewiki zimowe.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego: Zasobniki piechoty górskiej1a

1b

3

PC03

PC02

PC01

WDTT

987/MON

Zasobniki piechoty górskiej.7
WDTT

987P/MON

Zasobnik piechoty górskiej w kamuflażu pustynnym.

PCW WOBWSM

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby:

Nr JBNazwa jednostki badawczej i macierzystejAdres jednostki badawczejNr certyfikatu akredytacji
OiBPCA
1.Laboratorium Badawcze Instytutu Włókiennictwa92-520 Łódź,

ul. Gdańska 118

-AB 029
2.Laboratorium Garbarstwa, Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego91-462 Łódź,

ul. Zgierska 73

-AB 033
3.Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska Instytutu Przemysłu Skórzanego95-100 Zgierz,

ul. Chemików 2/4

-AB 062
4.Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instytutu Włókiennictwa92-103 Łódź,

ul. Brzezińska 5/15

-AB 077
5.Laboratorium Badań Metrologicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX90-965 Łódź,

ul. M. Skłodowskiej -Curie 3

30/MON/2011AB 154
6.Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Instytutu Włókiennictwa.92-103 Łódź,

ul. Brzezińska 5/15

AB 164
7.Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej90-613 Łódź,

ul. Gdańska 89

32/MON/2011AB 198

Uwaga:

*- grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

**- wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.