Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe. - OpenLEX

Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2015.2

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) ogłasza się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE

I.

 Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji bankowych:

1. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku

3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie

4. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

5. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

6. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

7. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

8. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

10. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

11. Bank Spółdzielczy w Brańsku

12. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

13. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

14. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

15. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

16. Bank Spółdzielczy w Szczytnie

17. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

18. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

19. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

20. Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

21. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

22. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce w z siedzibą Warszawie

23. Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

24. DnB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

25. FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie

26. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

27. HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

28. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą Katowicach

29. Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie

30. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

31. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie

32. Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą Stalowej Woli

33. Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

34. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

35. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

36. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

37. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

38. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

39. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie

40. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą Warszawie

41. RBS Bank (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

42. SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu

43. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

44. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

45. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

46. Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach

II.

 Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych:

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

3. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie

4. Philip Morris International Insurance (Ireland) Limited z siedzibą w Dublinie

5. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

6. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

7. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie

8. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

9. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Partner" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie

11. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" z siedzibą w Warszawie

12. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

13. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

14. ZURICH Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Oddział w Niemczech) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).