Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2002.1.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2002 r.

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: listopad, grudzień 2001 r. i styczeń 2002 r.

1. Decyzja z dnia 5.11.2001 r. (nr RGD-29/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku ALTVATER SULO POLSKA (ASP) Sp. z o.o. w Warszawie - Odział w Gorzowie Wielkopolskim przeciwko Gminie Pełczyce - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

2. Decyzja z dnia 5.11.2001 r. (nr RWA-42/2001) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Kupców "Hale Mirowskie" w Warszawie przeciwko Zarządowi Terenów Publicznych Warszawa-Śródmieście Gminy Warszawa-Centrum

3. Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-29/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Marii Jagły-Hałaszewskiej i Małgorzaty Dudek - wspólników spółki cywilnej "Fotografika" we Wrocławiu przeciwko Gminie Wrocław

4. Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-30/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Marii Szostak-Stodoły przeciwko Gminie Wrocław

5. Decyzja z dnia 6.11.2001 r. (nr RWR-31/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku przedsiębiorcy Haliny Kojdeckiej przeciwko Gminie Wrocław

6. Decyzja z dnia 7.11.2001 r. (nr DDF-65/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie nad PZU-CL Agent Transferowy S.A. w Warszawie (publ. - poz. 1 w niniejszym nr Dziennika)

7. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-66/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w Sopocie nad Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PBK S.A. w Warszawie (publ. - poz. 2 w niniejszym nr Dziennika)

8. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-67/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Eureko B.V. w Holandii i BIG Bank Gdański S.A. w Warszawie nad Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie (publ. - poz. 3 w niniejszym nr Dziennika)

9. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDF-68/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Private Equity Poland Sp. z o.o. w Warszawie akcji spółek: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie, Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. w Warszawie (publ. - poz. 4 w niniejszym nr Dziennika)

10. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr DDP-57/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Gedeon Richter Ltd. na Węgrzech nad Grodziskimi Zakładami Farmaceutycznymi "Polfa" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (publ. - poz. 5 w niniejszym nr Dziennika)

11. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr RPZ-25/2001) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Piotra Letkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Elektrownia Wodna SMOLARY w Szwecji przeciwko Energetyce Poznańskiej S.A. w Poznaniu (publ. - poz. 6 w niniejszym nr Dziennika)

12. Decyzja z dnia 9.11.2001 r. (nr RPZ-26/2001) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku "BOG-ART." GOLLENT Spółka jawna w Olsztynie przeciwko Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w Poznaniu

13. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDF-69/2001) o nałożeniu kary pieniężnej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu udziałów LOT Usługi Lotniskowe w Gdańsku Sp. z o.o. w Gdańsku

14. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDF-70/2001) o nałożeniu kary pieniężnej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu udziałów LOT Usługi Lotniskowe w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie

15. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDI-59/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Polską Telewizję Cyfrową Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii oraz na objęciu przez Polską Telewizję Cyfrową Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie udziałów Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A. w Warszawie (publ. - poz. 7 w niniejszym nr Dziennika)

16. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr DDI-60/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Telewizyjną Korporację Partycypacyjną S.A. w Warszawie nad Wizja TV Sp. z o.o. w Warszawie i UPC Broadcast Centre Ltd. w Wielkiej Brytanii (publ.- poz. 8 w niniejszym nr Dziennika)

17. Decyzja z dnia 10.11.2001 r. (nr RLU-25/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego MPO Sp. z o.o. w Białymstoku przeciwko Gminie Goniądz

18. Decyzja z dnia 12.11.2001 r. (nr RKT-34/2001) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przeciwko Zakładowi Energetycznemu Opole S.A. w Opolu

19. Decyzja z dnia 14.11.2001 r. (nr DDF-71/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Compagnie Gervais Danone S.A. we Francji nad Żywiec Zdrój S.A. w Cięcinie (publ. - poz. 9 w niniejszym nr Dziennika)

20. Decyzja z dnia 16.11.2001 r. (nr DDF-72/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na objęciu przez osobę pełniącą funkcję prezesa zarządu w Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie funkcji członka zarządu w Rolimpex S.A. w Warszawie (publ. - poz. 10 w niniejszym nr Dziennika)

21. Decyzja z dnia 19.11.2001 r. (nr RWR-32/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Robót Chemoodpornych i Antykorozyjnych "Chemizola" Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko Miastu i Gminie Wschowa

22. Decyzja z dnia 20.11.2001 r. (nr RKT-35/2001) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z wniosku Ireny i Seweryna Plebanek prowadzących indywidualne Kancelarie Adwokackie w Opolu przeciwko Gminie Opole, Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz (publ. - poz. 11 w niniejszym nr Dziennika)

23. Decyzja z dnia 23.11.2001 r. (nr DDP-58/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Zakład Przetwórstwa Hutniczego "STALPRODUKT" S.A. w Bochni nad Hutą Buczek S.A. w Sosnowcu (publ. - poz. 12 w niniejszym nr Dziennika)

24. Decyzja z dnia 26.11.2001 r. (nr DDP-60/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Krakowską Fabrykę Kabli S.A. w Krakowie nad Elektrim Kable S.A. w Warszawie (publ. - poz. 13 w niniejszym nr Dziennika)

25. Decyzja z dnia 27.11.2001 r. (nr DDI-61/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez ZPR - Express Sp. z o.o. w Warszawie nad Media Express Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 14 w niniejszym nr Dziennika)

26. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr DDF-73/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez UPM - Kymmene Beteiligungs w Niemczech kontroli nad G. Haindl'sche Papierfabriken KgaA w Niemczech (publ.- poz. 15 w niniejszym nr Dziennika)

27. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RKT-36/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu i Energetyki Cieplnej "Wolter" Sp. z o.o. w Woli

28. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RKT-37/2001) o nałożeniu kary pieniężnej na Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Zabrzu z tytułu niewykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 marca 2000 r., nr RKT-12/2000

29. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RPZ-27/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu przeciwko Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Poznaniu

30. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RWA-43/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sulejówku przeciwko Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

31. Decyzja z dnia 30.11.2001 r. (nr RWR-33/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żaganiu przeciwko Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach

32. Decyzja z dnia 3.12.2001 r. (nr DDP-59/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- Rzeszów" S.A. w Rzeszowie (publ. -poz. 16 w niniejszym nr Dziennika)

33. Decyzja z dnia 3.12.2001 r. (nr RGD-30/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy PORTA MEDYK Sp. z o.o. w Szczecinie przez Stocznię Szczecińską PORTA HOLDING S.A. w Szczecinie, Jana Achrema, Jana Malczewskiego, Andrzeja Niezgodę i Wiesławę Nowak-Steciuk (publ. - poz. 17 w niniejszym nr Dziennika)

34. Decyzja z dnia 6.12.2001 r. (nr RBG-52/2001) o zmianie w części decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30.07.2001 r., nr RBG-29/2001

35. Decyzja z dnia 6.12.2001 r. (nr RWA-44/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Zygmunta Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Heritage Zygmunt Piotrowski w Warszawie przeciwko Mead Packaging Poland Sp. z o. o. w Warszawie

36. Decyzja z dnia 7.12.2001 r. (nr DDF-74/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy STARTER Sp. z o.o. w Poznaniu przez Polski Związek Motorowy "AUTOTOUR" Sp. z o.o. w Warszawie, ADAC Beteiligungs-und Wirtschaftdienst GmbH w Niemczech i ANWB B.V w Holandii (publ. - poz. 18 w niniejszym nr Dziennika)

37. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr DDF-75/2001) o nałożeniu kary pieniężnej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na objęciu udziałów Port Lotniczy Szczecin -Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie

38. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr DDF-76/2001) o nałożeniu kary pieniężnej na PP Porty Lotnicze w Warszawie z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie

39. Decyzja z dnia 11.12.2001 r. (nr RŁO-22/2001)o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Gminie Wróblew

40. Decyzja z dnia 12.12.2001 r. (nr RKR-20/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku F. W. przeciwko Gminie Żurawica (publ. - poz. 19 w niniejszym nr Dziennika)

41. Decyzja z dnia 12.12.2001 r. (nr RWR-34/2001) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu i jego dealerom (publ. - poz. 20 w niniejszym nr Dziennika)

42. Decyzja z dnia 14.12.2001 r. (nr DDF-77/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Clidet 355 (Proprietary) Limited w RPA nad Corpcom Polska Sp. z o.o. w Krakowie

43. Decyzja z dnia 17.12.2001 r. (nr DDP-61/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Lincoln Electric International Holding Company w USA nad Zakładami Urządzeń Technologicznych "Bester" S.A. w Bielawie (publ. - poz. 21 w niniejszym nr Dziennika)

44. Decyzja z dnia 17.12.2001 r. (RŁO-23/2001) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez Łódzką Regionalną Kasę Chorych w Łodzi

45. Decyzja z dnia 20.12.2001 r. (nr RWA-45/2001) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. w Warszawie, SAWA-TAXI Sp. z o.o. w Warszawie i Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników ME.RC Taxi w Warszawie (publ. - poz. 22 w niniejszym nr Dziennika)

46. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-78/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München w Niemczech akcji Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft w Niemczech

47. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-79/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez Corpgro Limited w RPA udziałów Corpcom Polska Sp. z o.o. w Krakowie

48. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-80/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Credit Lyonnais S.A. we Francji nad Autostrada Wielkopolska S.A. w Poznaniu

49. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr DDF-81/2001) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy LOK-TÜV SUED AUTO Sp. z o.o. w Warszawie przez Ligę Obrony Kraju i TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH w Niemczech

50. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr RŁO-24/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie z wniosku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach Iłżeckich przeciwko Gminie Brody

51. Decyzja z dnia 21.12.2001 r. (nr RWA-46/2001) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Binder International Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie nad Agros Fortuna Sp. z o.o. w Tarczynie (publ. - poz. 23 w niniejszym nr Dziennika)

52. Decyzja z dnia 27.12.2001 r. (nr RWA-47/2001) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przeciwko Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych w Warszawie (publ. - poz. 24 w niniejszym nr Dziennika)

53. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RBG-53/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Zakładowi Energetycznemu Toruń S.A. w Toruniu (publ. - poz. 25 w niniejszym nr Dziennika)

54. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-31/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni przeciwko Okręgowemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Gdyni

55. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-32/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w Warszawie przeciwko Cukrowni PELPLIN S.A. w Pelplinie (publ. - poz. 27 w niniejszym nr Dziennika)

56. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-33/2001) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Szczecinie przeciwko Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie

57. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-34/2001) o uznaniu praktyk za ograniczające konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko T-A-M POLAND Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Michałowi Żytki i Annie Dzwonek-Żytki - właścicielom i armatorom statku M/S "PIRAT", Marii Nowakowskiej i Irenie Towarnickiej - właścicielom i armatorom statku "SANTA MARIA", Krzysztofowi Kozieł, Mirosławowi Balickiemu i Grzegorzowi Tomczykowi - właścicielom i armatorom statku "VIKING", Kołobrzeskiej Żegludze Pasażerskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu - właścicielowi i armatorowi "MONIKA III" i "DELFIN I" (publ. - poz. 26 w niniejszym nr Dziennika)

58. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RGD-35/2001) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przeciwko Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych w Szczecinie

59. Decyzja z dnia 31.12.2001 r. (nr RPZ-28/2001) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

60. Decyzja z dnia 4.01.2002 r. (nr RKR-2/2002) o umorzeniu postępowania w sprawie zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez J.M. akcji Firmy Handlowej "KrakChemia"S.A. w Krakowie

61. Decyzja z dnia 5.01.2002 r. (nr RWA-1/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Warszawie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

62. Decyzja z dnia 7.01.2002 r. (nr DDI-1/2002) o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku Zakładu Energetycznego Koszalin S.A. w Koszalinie przeciwko Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Warszawie

63. Decyzja z dnia 8.01.2002 r. (nr RŁO-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Haliny Wodzisławskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Pogrzebowe we Włoszczowej przeciwko Zofii Okręglickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe we Włoszczowej i Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowej

64. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-2/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Zakładu Energetycznego Koszalin S.A. w Koszalinie przeciwko Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. w Warszawie

65. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-4/2002) o nałożeniu kary pieniężnej na PSE-ELEKTRA Sp. z o.o. w Warszawie z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na nabyciu przez PSE-ELEKTRA Sp. z o.o. w Warszawie udziałów ENERGO-GAZ WĘGLOKOKS Sp. z o.o. w Katowicach

66. Decyzja z dnia 9.01.2002 r. (nr DDI-8/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Media 2000 Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie

67. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr DDI-5/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Klingspor GmbH w Niemczech nad Union -Vis Sp. z o.o. w Bielsku - Białej (publ. - poz. 28 w niniejszym nr Dziennika)

68. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RGD-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku przeciwko Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku

69. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RKR-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Telewizja Kablowa "Energetyka" Sp. z o.o. w Rzeszowie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne-System Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych oraz Adama Łukaszyka Telewizja Kablowa "Bieszczady" w Ustrzykach Dolnych (publ. - poz. 29 w niniejszym nr Dziennika)

70. Decyzja z dnia 11.01.2002 r. (nr RKT-1/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sprawie z wniosku Centrali Handlu Węglem "WENTA-ALFA" Sp. z o.o. w Katowicach przeciwko Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. w Katowicach (publ. - poz. 30 w niniejszym nr Dziennika)

71. Decyzja z dnia 14.01.2002 r. (nr DDI-7/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Chem Trans Logistic Inwestor Sp. z o.o. w Gliwicach i "Maczki-Bór" S.A. w Sosnowcu nad Kopalnią Piasku "Maczki-Bór" Sp. z o.o. w Sosnowcu (publ. - poz. 31 w niniejszym nr Dziennika)

72. Decyzja z dnia 14.01.2002 r. (nr RBG-01/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "ODBUDOWA" w Nidzicy przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowemu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

73. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDF-1/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie nad Żagiel S.A. w Lublinie (publ. - poz. 32 w niniejszym nr Dziennika)

74. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDF-2/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez International Trading and Investments Holdings S.A. w Luksemburgu nad Optimus S.A. w Nowym Sączu (publ. - poz. 33 w niniejszym nr Dziennika)

75. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr DDI-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Agora S.A. w Warszawie udziałów Wibor Sp. z o.o. w Nowym Sączu (publ. - poz. 34 w niniejszym nr Dziennika)

76. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr RKT-2/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Joachima Lipińskiego - Zakład Pogrzebowy w Tarnowskich Górach, Jana Gruca - Zakład Pogrzebowy w Tarnowskich Górach - Strzybnicy, Bernadettę Fuchs, Jerzego Fuchs, Filipa Fuchs - Zakład Pogrzebowy "FUCHS" s.c. w Tarnowskich Górach, Eugeniusza Kochmana - Usługi Pogrzebowe w Tarnowskich Górach, Dariusza Szczęsnego - Usługi Pogrzebowe w Bytomiu, Jana Szatana - Zakład Pogrzebowy w Radzionkowie przeciwko wspólnikom spółki cywilnej Bolesławowi Konińskiemu, Elżbiecie Konińskiej i Agnieszce Konińskiej prowadzącym działalność gospodarczą w formie Zakładu Usług Pogrzebowych "KOZIŃSKI" oraz przeciwko Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Tarnowskich Górach i Domowi Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

77. Decyzja z dnia 15.01.2002 r. (nr RŁO-2/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z urzędu przeciwko Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych w Łodzi (publ. - poz. 35 w niniejszym nr Dziennika)

78. Decyzja z dnia 18.01.2002 r. (nr DDI-9/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Compass Partners European Equity Fund L.P. na Bermudach nad ABB Bovent Sp. z o.o. w Warszawie (publ. - poz. 36 w niniejszym nr Dziennika)

79. Decyzja z dnia 18.01.2002 r. (nr RPZ-1/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku P.J. przeciwko Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

80. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RGD-2/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil przeciwko Gminie Sztum-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (publ. - poz. 37 w niniejszym nr Dziennika)

81. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RKR-4/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Proszowice przeciwko Gminie Radziemice

82. Decyzja z dnia 21.01.2002 r. (nr RPZ-2/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Dalkia Termika S.A. w Warszawie akcji Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu (publ. - poz. 38 w niniejszym nr Dziennika)

83. Decyzja z dnia 22.01.2002 r. (nr RKR-5/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Gminy Krasne przeciwko Rzeszowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

84. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr DDF-3/2002) o nałożeniu kary pieniężnej na Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG w Austrii z tytułu niewykonania w ustawowym terminie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Hamburg - Mannheimer Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH w Niemczech

85. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RKR-6/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Zakładu Produkcji Wtórnej Skóry Sp. z o.o. w Chełmku przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. w Chełmku

86. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RWR-1/2002) o nałożeniu kary pieniężnej w sprawie z urzędu przeciwko Henrykowi Czerwowi współwłaścicielowi przedsiębiorstwa "Tornado" we Wrocławiu za nieudzielanie informacji na żądanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

87. Decyzja z dnia 23.01.2002 r. (nr RWR-2/2002) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Oławie przeciwko Gminie Wrocław

88. Decyzja z dnia 25.01.2002 r. (nr RGD-3/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Zakładu Usług Handlu i Transportu MIBADEX Sp. z o.o. w Goleniowie i firmy Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski w Goleniowie przeciwko PPKS w Kamieniu Pomorskim

89. Decyzja z dnia 25.01.2002 r. (nr RGD-4/2002) o niestwierdzeniu stosowania praktyki ograniczającej konkurencję w sprawie z wniosku Zakładu Usług Handlu i Transportu MIBADEX Sp. z o.o. w Goleniowie i firmy Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski w Goleniowie przeciwko Przedsiębiorstwu PKS Gryfice Sp. z o.o. w Gryficach

90. Decyzja z dnia 28.01.2002 r. (nr DDI-6/2002) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31.05.2001 r. nr DDP-11/01

91. Decyzja z dnia 28.01.2002 r. (nr RKR-7/2002) o uchyleniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25.05.2001 r. nr RKR-10/2001 w zakresie objętym pkt I

92. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr DDI-10/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez ARCELOR S.A. w Luksemburgu nad USINOR S.A. we Francji, ARBED S.A. w Luksemburgu i ACERALIA Corporation Siderurgica w Hiszpanii (publ. - poz. 39 w niniejszym nr Dziennika)

93. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr DDI-12/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez Hovis Poland Sp. z o.o. w Wadowicach nad Alumetal Sp. z o.o. w Kętach (publ. - poz. 40 w niniejszym nr Dziennika)

94. Decyzja z dnia 29.01.2002 r. (nr RKT-3/2002) o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie

95. Decyzja z dnia 30.01.2002 r. (nr RKR-3/2002) o zgodzie na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez Dariusza Wierciaka nad DAREX S.A. w Rzeszowie (publ. - poz. 41 w niniejszym nr Dziennika)

96. Decyzja z dnia 31.01.2002 r. (nr RLU-1/2002) o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych Lubelszczyzny w Lublinie przeciwko Lubelskiej Giełdzie Rolno-Ogrodniczej S.A. w Lublinie (publ. - poz. 42 w niniejszym nr Dziennika)