Wykaz certyfikatów AOC potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS 1 i 3.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2004.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie wykazu certyfikatów AOC potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS 1 i 3

Na podstawie § 56 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1421) ogłasza się jako załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego "Wykaz certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS" będący częścią "JAA Administrative and Guidance Material" (Section Four: Operations, Part Four: Register of AOC Holders (JAR-OPS)) publikowanego przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA):*
_________

* Załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest do nabycia w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD-ROM, w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. 630-15-06, 630-15-33.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS