Wykaz aktów prawnych wydanych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym... - OpenLEX

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr 1/2010.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.41

Akt indywidualny
Wersja od: 23 marca 2010 r.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr 1/2010

1. Zarządzenie nr 10/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zniszczenia materiałów.

2. Zarządzenie nr 11/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zniszczenia materiałów.

3. Decyzja nr 66/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie utrzymania w mocy decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

4. Decyzja nr 67/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Gabinecie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

5. Decyzja nr 69/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych.

6. Decyzja nr 70/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

7. Decyzja nr 71/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

8. Decyzja nr 72/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Departamencie Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

9. Decyzja nr 74/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

10. Decyzja nr 75/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

11. Decyzja nr 76/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

12. Decyzja nr 77/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 października 2009 r. w sprawie powołania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

13. Decyzja nr 78/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

14. Decyzja nr 79/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

15. Decyzja nr 82/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

16. Decyzja nr 84 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

17. Decyzja nr 85/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

18. Decyzja nr 86/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

19. Decyzja nr 87a/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Polityki certyfikacji Urzędu Certyfikacyjnego Niejawnej Sieci Transmisji Danych.

20. Decyzja nr 88/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Delegaturze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

21. Decyzja nr 89/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny działalności jednostek organizacyjnych CBA.

22. Decyzja nr 90/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych.

23. Decyzja nr 91/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnych.

24. Decyzja nr 92/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt Nr O R00 0040 07.

25. Decyzja nr 93/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

26. Decyzja nr 94/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

27. Decyzja nr 97/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Departamencie Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

28. Decyzja nr 98/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

29. Decyzja nr 99/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

30. Decyzja nr 100/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

31. Decyzja nr 102/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

32. Decyzja nr 103/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny zasadności wydatkowania i prawidłowości dokumentowania wydatków z funduszu operacyjnego oraz oceny zasadności organizowania i prowadzenia działań operacyjnych.

33. Decyzja nr 104/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w delegaturze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

34. Decyzja nr 105/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

35. Decyzja nr 106/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

36. Decyzja nr 107/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

37. Decyzja nr 108/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzeczników dyscyplinarnych w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

38. Decyzja nr 109/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

39. Decyzja nr 110/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

40. Decyzja nr 111/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Departamencie Prawnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

41. Decyzja nr 1/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

42. Decyzja nr 2/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

43. Decyzja nr 3/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Samodzielnym Wydziale Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

44. Decyzja nr 4/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

45. Decyzja nr 5/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

46. Decyzja nr 6/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

47. Decyzja nr 7/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

48. Decyzja nr 8/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

49. Decyzja nr 11/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

50. Decyzja nr 12/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

51. Decyzja nr 13/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

52. Decyzja nr 14/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

53. Decyzja nr 15/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

54. Decyzja nr 16/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w delegaturze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

55. Decyzja nr 17/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w delegaturze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

56. Decyzja nr 18/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

57. Decyzja nr 19/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

58. Decyzja nr 20/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

59. Decyzja nr 21/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

60. Decyzja nr 23/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

61. Decyzja nr 24/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

62. Decyzja nr 25/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

63. Decyzja nr 26/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

64. Decyzja nr 27/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w delegaturze Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

65. Decyzja nr 28/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

66. Decyzja nr 29/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

67. Decyzja nr 30/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie unieważnienia legitymacji służbowej.

68. Decyzja nr 32/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

69. Decyzja nr 33/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

70. Decyzja nr 34/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

71. Decyzja nr 35/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zezwolenia na udzielenie informacji niejawnej.

72. Decyzja nr 36/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności.

73. Decyzja nr 37/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

74. Decyzja nr 39/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

75. Decyzja nr 40/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Wykaz porozumień zawartych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr 1/2010

1. Porozumienie z dnia 6 marca 2009 r. pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Biurem Ochrony Rządu.

2. Porozumienie z dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

3. Porozumienie z dnia 28 września 2009 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Policji a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

4. Porozumienie z dnia 17 sierpnia 2009 r. pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Lexis-Nexis Polska Sp. z o.o.

5. Porozumienie z dnia 17 września 2009 r. pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

6. Porozumienie z dnia 23 września 2009 r. pomiędzy Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.