Wydane akty prawne opatrzone cechą MON, nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

Komunikat
o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. ukazały się niżej wymienione akty prawne opatrzone cechą MON, nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym MON:
1)
Decyzja Nr 1/MON z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych;
2)
Decyzja Nr 3/MON z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za 2015 r. w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
3)
Decyzja Nr 4/MON z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia przeglądu i oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym;
4)
Decyzja Nr 6/MON z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ewaluacji funkcjonowania Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej;
5)
Decyzja Nr 7/MON z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania Resortowego Zespołu do spraw utworzenia 3. Batalionu Łączności NATO w Bydgoszczy;
6)
Decyzja Nr 9/MON z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie pobytu okrętu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej ORP "WODNIK" poza granicami państwa;
7)
Decyzja Nr 10/MON z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu taktycznym w strefie subarktycznej na terytorium Królestwa Szwecji;
8)
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
9)
Decyzja Nr 11/MON z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzje w sprawie przeprowadzenia Audytu otwarcia w Ministerstwie Obrony Narodowej;
10)
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
11)
Decyzja Nr 14/MON z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie przygotowania i udziału żołnierzy w XXXI Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r.;
12)
Decyzja Nr 15/MON z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu wysokogórskim na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej;
13)
Decyzja Nr 16/MON z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego;
14)
Decyzja Nr 17/MON z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca decyzje w sprawie powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
15)
Decyzja Nr 18/MON z dnia z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony do spraw likwidacji szkód osobowych;
16)
Decyzja Nr 19/MON z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
17)
Decyzja Nr 20/MON z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
18)
Decyzja Nr 21/MON z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia uroczystego koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych";
19)
Decyzja Nr 23/MON z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego;
20)
Decyzja Nr 25/MON z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie funkcjonowania oraz określenia kompetencji w zakresie generowania, przygotowania i utrzymania w gotowości sił zadeklarowanych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
21)
Decyzja Nr 27/MON z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w centralnej uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Republiki Estońskiej;
22)
Decyzja Nr 28/MON z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia podmiotu do współpracy, w imieniu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z Grupa BICES zarządzającą sojuszniczym systemem łączności wywiadowczej (BICES);
23)
Decyzja Nr 29/MON z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w ćwiczeniu pk. "NORTHERN GRIFFIN 2016" na terytorium Republiki Finlandii;
24)
Decyzja Nr 33/MON z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych";
25)
Decyzja Nr 34/MON z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych;
26)
Decyzja Nr 35/MON z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wykazu kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji Mienia Wojskowego;
27)
Decyzja Nr 36/MON z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie centralnych obchodów w 2016 r. Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych";
28)
Decyzja Nr 38/MON z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w specjalistycznym szkoleniu narciarskim na terytorium Republiki Austrii;
29)
Decyzja Nr 43/MON z dnia 7 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
30)
Decyzja Nr 46/MON z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie organizacji ochrony Narodowego Centrum Kryptologii w kompleksie nieruchomości wojskowej K-8602;
31)
Decyzja Nr 47/MON z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie udziału komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach nadania Orderu Wojskowego Wilhelma formacji Sił Specjalnych Królestwa Niderlandów;
32)
Decyzja Nr 48/MON z dnia 11 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
33)
Decyzja Nr 50/MON z dnia 11 marca 2016 r. zmieniająca decyzje w sprawie powołania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego;
34)
Decyzja Nr 51/MON z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyróżnienia pracowników;
35)
Decyzja Nr 52/MON z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie 25. Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę;
36)
Decyzja Nr 53/MON z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych oraz uruchomienia środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych;
37)
Decyzja Nr 54/MON z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
38)
Decyzja Nr 55/MON z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentów Sił Specjalnych Republiki Czeskiej i Republiki Litewskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wspólnym szkoleniem z Jednostką Wojskową Komandosów;
39)
Decyzja Nr 56/MON z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
40)
Decyzja Nr 59/MON z dnia 24 marca 2016 r. uchylająca decyzję w sprawie procedury pozyskania dwóch samolotów "małych" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP);
41)
Decyzja Nr 64/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
42)
Decyzja Nr 65/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Specjalnych Gruzji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wspólnym szkoleniem z Jednostką Wojskową GROM;
43)
Decyzja Nr 66/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
44)
Decyzja Nr 67/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie pobytu komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w związku z wykonywaniem strzelań rakietowych przez Morską Jednostkę Rakietową na terenie Królestwa Norwegii;
45)
Decyzja Nr 68/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania resortowego zespołu do spraw udziału resortu obrony narodowej w ramach wsparcia działań podmiotów krajowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży 2016;
46)
Decyzja Nr 69/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Gruzji;
47)
Decyzja Nr 71/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udziału komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ćwiczeniu pk. SABER STRIKE- 16 na terytorium Republiki Estońskiej.