Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.85

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT
o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w I kwartale 2013 r.

W I kwartale 2013 r. ukazały się niżej wymienione akty prawne opatrzone cechą MON, nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym MON:
1) Decyzja Nr 1/MON z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie udziału żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 70. rocznicy śmierci Jerzego Iwanow-Szajnowicza na terytorium Republiki Greckiej;
2) Decyzja Nr 4/MON z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;
3) Decyzja Nr 5/MON z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie naboru na niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla podoficerów i szeregowych zawodowych roku akademickim 2012/2013;
4) Decyzja Nr 6/MON z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia święta Służby Wywiadu Wojskowego;
5) Decyzja Nr 10/MON z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracownika nagrodą pieniężną z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
6) Decyzja Nr 13/MON z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie udziału jednostek wojskowych Sił Powietrznych w szkoleniu lotniczym prowadzonym przez Tactical Leadership Programme w Albacete w Królestwie Hiszpanii w 2013 r.;
7) Decyzja Nr 14/MON z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i koordynacji robót związanych z utworzeniem Centrum Żołnierza - Weterana Misji Zagranicznych;
8) Decyzja Nr 43/MON z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przygotowania, przemieszczenia, funkcjonowania i wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali;
9) Decyzja Nr 45/MON z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu lotniczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją szkolenia lotniczego;
10) Decyzja Nr 46/MON z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zagospodarowania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego na wyposażeniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, niewykorzystywanego do realizacji jego zadań;
11) Decyzja Nr 50/MON z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia" w Zielonce;
12) Decyzja Nr 54/MON z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracownika nagrodą pieniężną z celowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
13) Decyzja Nr 58/MON z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych;
14) Decyzja Nr 65/MON z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Projektowego do spraw przeglądu procesów i struktury organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej;
15) Decyzja Nr 66/MON z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zawodowych oraz uruchomienia środków funduszu nagród uznaniowych i zapomóg pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych;
16) Decyzja Nr 67/MON z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracowników;
17) Decyzja Nr 68/MON z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia pracownika;
18) Decyzja Nr 69/MON z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy;
19) Decyzja Nr 70/MON z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia wsparcia producentowi filmu fabularnego "Karbala";
20) Decyzja Nr 71/MON z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia spotkania wielkanocnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2013 r. w 1. Warszawskiej Brygady Zmechanizowanej;
21) Decyzja Nr 73/MON z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie odwołania członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
22) Decyzja Nr 76/MON z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wojsko Lądowych w Bydgoszczy;
23) Decyzja Nr 77/MON z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.