Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1998.7.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1998 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 lipca 1998 r.

Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent (Dz. U. Nr 79, poz. 366 oraz z 1996 r. Nr 51, poz. 223) oraz w związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 1998 r. podwyżką uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej ogłasza się następujące wskaźniki waloryzacji policyjnych emerytur i rent dla niżej wymienionych grup zaszeregowania.
Grupa zaszeregowania uposażenia zasadniczegoWskaźnik waloryzacji świadczeń w %Grupa zaszeregowania uposażenia zasadniczegoWskaźnik waloryzacji świadczeń w %
0108,5012116,25
00109,2213114,03
01114,1114113,43
02114,9015114,10
03115,3116113,16
04115,6317113,46
05116,9418113,52
06117,5119-
07117,7420-
08117,2921-
09117,1422-
10117,4123116,61
11117,1824117,60