Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1998.4.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1998 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 22 maja 1998 r.

Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent (Dz. U. Nr 79, poz. 366 oraz z 1996 r. Nr 51, poz. 233) oraz w związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 1998 r. podwyżką uposażeń funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej ogłasza się następujące wskaźniki waloryzacji policyjnych emerytur i rent dla niżej wymienionych grup zaszeregowania:
Grupa zaszeregowania uposażenia zasadniczegoWskaźnik waloryzacji świadczenia w %
PolicjaPaństwowa Straż Pożarna
0109,05116,07
00110,33114,98
01112,73108,20
02113,12106,71
03113,09107,75
04113,38107,56
O5113,69106,78
06114,32108,00
07115,08109,22
08115,74109,64
09116,50110,47
10116,87108,90
11117,06109,47
12117,00110,30
13116,21110,95
14115,26110,91
15114,61112,24
16113,87112,09
17112,99112,89
18112,51113,15
19111,04113,90
20109,65108,23
21111,24114,07
22109,43110,36
23105,34115,93
służba kandydacka113,25-