Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r. - OpenLEX

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.1.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 1995 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 1995 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r., w stosunku do III kwartału 1994 r., wzrosły o 6,4%.