Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r. - OpenLEX

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.1.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 1995 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r.

W związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348 i Nr 110, poz. 479 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 345) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r. w stosunku do listopada 1994 r. wzrosły o 1,9%.