Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2000 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.7.89

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 lipca 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2000 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartału 2000 r. wzrosły o 1,1%.